Google Adwordsissa voit kohdistaa mainoksiasi maantieteellisiin sijainteihin aluekohdistuksen avulla tai voit sulkea pois sijainteja, joissa et halua mainoksiesi näkyvän.  Voit tehdä kohdistuksia maan, osavaltion, kaupungin tai säteen perusteella. Oletusasetuksena käytetään aina maata, jossa IP-osoitteesi sijaitsee.

Aluekohdistuksia käyttämällä parannat sijoitetun pääoman tuottoprosenttia näyttämällä mainoksia yrityksellesi kannattavilla alueilla. Sinun ei ole esimerkiksi kannattavaa näyttää mainoksia koko Suomessa, jos palvelet asiakkaitasi vain Etelä-Suomen alueella.

Kohdistaminen maan, osavaltion tai kaupungin mukaan

Löydät sijaintiasetukset kampanjasi asetukset välilehdeltä. Kirjoittamalla ”anna kohdistettava tai pois suljettava sijainti” kohtaan maan, osavaltion tai kaupungin nimen voit valita haluatko mainoksesi näkyvän kyseisellä alueella vai sulkea kyseisen alueen pois mainontasi piiristä.

sijaintiasetukset

Sädekohdistaminen

Klikkaamalla ”tarkennettu haku” (kuvassa yläpuolelle) ja ”sädekohdistaminen” (kuvassa alapuolella) voit kohdistaa mainoksia tietyn säteen mukaan.

Voit esimerkiksi kohdistaa 50km säteellä Jyväskylän ympärillä. Valitsemalla haluamasi säteen ja kaupungin saat näkyviin myös listan kaupungeista, jotka sijaitsevat valitsemasi säteen sisällä.  Voit halutessasi lisätä näitä kaupunkeja listalta kohdistus alueiksi tai sulkea alueita pois säteen sijasta.

Google Adwords Sädekohdistaminen

Tarkennetut sijaintivaihtoehdot

Voit määritellä kampanjan asetukset välilehdellä myös tarkempia sijaintivaihtoehtoja mainoksillesi. Löydät nämä asetukset sijainnit kohdan alapuolelta avaamalla ”sijaintivaihtoehdot (tarkennetut)” linkin.

Tarkennetut sijaintivaihtoehdot

Kohdistetulla alueellani olevat tai kohdistettua aluettani käsitteleviä sivuja hakevat tai tarkastelevat ihmiset

Tämä on oletusasetus jota yleensä suositellaan. Kohdistamalla tähän vaihtoehtoon mainoksesi näkyvät ihmisille, jotka fyysisesti sijaitsevat valitsemallasi kohdistusalueella tai ovat kiinnostuneet kohdistamastasi alueesta.

Esimerkki: Sinulla on kukkakauppa Helsingissä. Olet kohdistanut mainoksesi Helsinkiin ja käyttänyt kukkakauppa avainsanaa.

Tampereella ihminen kirjoittaa hakulauseeksi kukkakauppa Helsinki ja näkee mainoksesi. Tässä tapauksessa henkilö ei fyysisesti sijaitse kohdennetulla alueellasi, mutta hän on kiinnostunut siitä.

Ihmiset kohdistamallani alueella

Valitsemalla tämän vaihtoehdon näytät mainoksiasi ainoastaan ihmisille, jotka fyysisesti sijaitsevat kohdistamallasi alueella. Tässä ei oteta huomioon ihmisen kiinnostusta kohdistamaasi alueeseen.

Esimerkki: Sinulla on kukkakauppa Helsingissä. Olet kohdistanut mainoksesi Helsinkiin ja käyttänyt kukkakauppa avainsanaa.

Tampereella ihminen kirjoittaa hakulauseeksi kukkakauppa Helsinki eikä näe mainostasi, koska hän ei fyysisesti sijaitse kohdistamallasi alueella.

Kohdistettua aluettani käsitteleviä sivuja hakevat tai tarkastelevat ihmiset

Tässä vaihtoehdossa ei oteta henkilön fyysistä sijaintia huomioon vaan mainoksesi näkyvät, kun ihminen on kiinnostunut alueestasi.

Esimerkki: Sinulla on kukkakauppa Helsingissä. Olet kohdistanut mainoksesi Helsinkiin ja käyttänyt kukkakauppa avainsanaa.

Tampereella ihminen tekee haun hakusanoilla kukkakauppa Helsinki. Hän näkee mainoksesi, koska on kiinnostunut alueestasi.

Helsingissä ihminen tekee haun hakusanalla kukkakauppa. Hän ei mainostasi koska ei ole kiinnostunut alueestasi.

Poissulkemisvaihtoehdot

Voit myös sulkea pois ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita pois sulkemastasi alueesta tai fyysisesti sijaitsevat pois sulkemallasi alueella. Löydät nämä asetukset kohdista kohdan alapuolelta valitsemalla sulje pois.

Tarkennetut sijaintivaihtoehdot pois sulkeminen

Poissulkemallani alueella olevat tai poissulkemaani aluetta käsitteleviä sivuja hakevat tai tarkastelevat ihmiset (suositus)

Valitsemalla tämän vaihtoehdon et näytä mainoksia ihmisille, jotka fyysisesti sijaitsevat pois sulkemallasi alueella. Mainoksesi eivät myöskään näy vaikka he olisivat kiinnostuneita pois sulkemastasi alueesta.

Esimerkki: Olet pois sulkenut jyväskylän alueen, joten mainoksesi ei näy kun haetaan hakulauseella kukkakauppa jyväskylä missä tahansa kaupungissa.

Ihmiset poissulkemallani alueella

Valitsemalla tämän vaihtoehdon et näytä mainoksia ihmisille, jotka fyysisesti sijaitsevat pois sulkemallasi alueella.

Esimerkki: Olet pois sulkenut Jyväskylän alueen, etkä halua näyttää kukkakauppasi mainoksia siellä.

Ihminen Jyväskylässä tekee haun hakulauseella kukkakauppa Jyväskylä eikä näe mainostasi. Tämä Johtuu siitä, että hän on fyysisesti pois sulkemallasi alueella.

Yhteenveto

Aluekohdistuksia käyttämällä saat mainoksesi näkymään yrityksellesi kannattavilla alueilla. Säästät myös rahaa, kun et enää näytä mainoksia niillä alueilla missä et asiakkaitasi voi palvella. Samalla turhat klikkaukset vähenevät niiltä ihmisiltä, jotka eivät ole kiinnostuneita palveluistasi tai eivät pysty käyttämään niitä.

Hyvällä suunnittelulla saat maantieteellisen kohdistamisen avulla paljon lisää tehoa markkinointiisi.