Google mullisti hakukonemaailman kehittämällä linkkiperustaisen tavan järjestää verkkosivut paremmuusjärjestykseen hakutuloksissaan.

Ajatus lähti tieteellisistä artikkeleista ja siitä, että mitä tärkeämpi jokin tutkimusartikkeli oli, sitä enemmän muissa tutkimusartikkeleissa siihen viitattiin. Samalla ajatuksella Google näkee paljon linkityksiä osakseen saavat sivustot tärkeämmiksi kuin ne, joille on vähän linkkejä. Tämä oli erittäin yksinkertaistettu versio asiasta.

Moz (entinen SEOMoz) -sivusto teettää joka toinen vuosi tutkimuksen ja kysyy 150 hakukoneoptimointiammattilaiselta, mitkä ovat heidän mielestä niitä asioita, jotka vaikuttavat sivuston sijoitukseen Googlessa.

Vuoden 2015 kyselyn vastaukset löydät täältä.

Kuvassa näet ammattilaisten mielestä tärkeimmät sivuston sijoitukseen vaikuttavat tekijät. Ylimmän yhdeksän vaikuttavan tekijän seasta löytyy kolme erilaista linkkeihin liittyvää tekijää.

Linkit ovat siis edelleen todella tärkeitä hakukoneoptimoinnin kannalta, vaikka Googlen hakualgoritmia on päivitetty rajusti vuosien varrella.

Miksi linkit ovat niin tärkeitä?

Googlen perustajien ajatus siitä, että sivuston ulkopuoliset tekijät vaikuttavat suuresti siihen, miten arvostettu sivusto on kyseessä, on aivan loistava. Eihän kukaan halua linkittää sivustoon, joka ei ole hyvä tai tarjoa sellaista arvoa, jonka linkittäjä haluaa jakaa oman sivustonsa kävijöille.

Tietenkin linkkejä alettiin käyttää väärin. Perustetiin erilaisia linkkiverkkoja, joista sivustot pystyivät ostamaan linkkejä omille sivuilleen, ja sivustot myös vaihtelivat linkkejä keskenään.

Pitääkseen hakutuloksensa hakijoita miellyttävinä Google julkaisi 24.4.2012 Pingviini-päivityksen hakualgoritmiinsa. ”Pingviinin” tehtävänä oli siivota hakutuloksia siten, että Googlen suositusten vastaisella tavalla hankittujen linkkien avulla korkealla olevat sivustot putoavat alemmas ja oikeasti hyvät, linkkien arvoiset sivut nousevat korkeammalle.

Pingviini-päivitys oli sillä tavoin historiallinen, että sen jälkeen vääränlaisilla ”Black hat” -linkeillä pystyy vahingoittamaan sivuston hakukonenäkyvyyttä.

Millaiset linkit sitten ovat arvokkaita?

Koska linkkejä alettiin käyttää väärin, täytyi Googlen erotella millaisten linkkien se antaa vaikuttaa hakutuloksiinsa.

Googlen näkökulmasta hyvä linkki on luonnollisesti syntynyt, siitä ei ole maksettu rahaa, eikä linkkejä ole vain vaihdettu keskenään sivustojen välillä.

Kaksi tärkeintä asiaa linkeistä:

  • Linkittävän sivuston maine
  • Linkittävän sivuston teema

Sivuston maine

Google on järjestellyt maailman verkkosivut tärkeysjärjestykseen ja tämän mukaan jokaisella sivustolla on tietty luotettavuus. Mitä luotettavammalta sivustolta saat linkin, sitä enemmän se vaikuttaa sivustosi hakutuloksiin positiivisesti.

Esimerkiksi yliopistojen ja erilaisten valtion organisaatioiden sivustot Google näkee erittäin luotettavina ja linkit näistä nostavat linkitettävän sivuston arvostusta reilusti.

Sivuston teema

Google on myös teemoittanut maailman sivut. Googlen silmissä linkki teemaltaan samanlaiselta sivulta on arvokkaampi. Tämä on luonnollista: kun koiraharrastajien sivusto linkittää koiratarvikkeita myyvään verkkokauppaan, on sillä enemmän painoarvoa kuin sellaisella sivustolla, jossa koirista ei puhuta ollenkaan.

Google näkee siis sivuston teeman ”asiantuntijuutena” ja asiantuntijoiden linkit painavat vaa’assa enemmän.

Miten linkkejä sitten saadaan sivustolle?

Koska linkit selkeästi ovat iso tekijä siinä, miten korkealta yrityksesi sivut verkosta löytyvät, kiinnostaa monia yrityksiä se, miten näitä linkkejä saa osoittamaan omalle sivustolleen.

Hyvä perusajatus linkkien hankkimiseen on tämä kysymys:

Mitä meidän yrityksessämme on niin erikoista tai niin arvokasta, että muiden verkkosivujen kannattaa meihin linkittää?

Linkin on tuotava arvoa linkittäjälle. Kun keksitte, mikä yrityksessänne on linkittämisen arvoista, täytyy vielä varmistaa, että tämä tulee esiin yrityksen sivustolla.

  • Jos teillä on tutkimustietoa, jota muut eivät ole julkaisseet, tämän julkaiseminen yrityksen verkkosivuilla ja julkaisun oikeanlainen promoaminen tuottaa melko varmasti myös arvokkaita linkkejä alan muilta sivustoilta.
  • Myös ihmiset voivat olla linkkien arvoisia: jos yrityksessänne on töissä alan kärkiasiantuntijoita, julkaiskaa heidän tietämystään myös verkkosivuillanne. Muistakaa myös pitää näiden henkilöiden kuvaukset sivustollanne – näin kun heitä haastatellaan verkkolehtiin, voidaan jutusta linkittää kyseisen henkilön henkilökuvaukseen yrityksen sivustolle.
  • Videot, hienot valokuvat, hyvät tarinat, tieto, jota muualta verkosta ei löydy jne. ovat kaikki hyviä syitä linkittää yrityksen sivustolle.

Yhteenveto

Linkit ovat tärkeä osa hakukonenäkyvyyttä, mutta ennen niitä on sivuston rakenteen ja sisällön oltava hakukoneita miellyttävässä muodossa. Hakukoneet oppivat koko ajan paremmin ymmärtämään käyttökokemusta ja näin se, mikä miellyttää ihmistä ja se, mikä miellyttää hakukonetta, lähestyy koko ajan toisiaan.

Linkkien rakentaminen on aina ollut haastavaa ja Pingviini-päivityksen jälkeen se on entistäkin hankalampaa, koska linkittämisellä saattaa olla myös negatiivisia vaikutuksia sivustoon.

Käymme blogimme hakukoneoptimointi-osiossa jatkossa lävitse tarkemmin miten linkkejä rakennetaan/ansaitaan siten, että Google näkee ne positiivisina merkkeinä ja nostaa sivuston sijoituksia hakutuloksissaan.

Hyvin rakennettu, linkitetty ja laadukkaalla sisällöllä täytetty sivusto on hakukoneoptimoinnin vakaa pohja. Lue miten hakukoneoptimointistrategia kasvatti sivuston orgaanista liikennettä 97% puolen vuoden aikana.

 

Lue lisää saaduista tuloksista!