Facebook-markkinointia on mahdollista kehittää erittäin tehokkaasti. Mainosten osuvuus kohderyhmään on tärkein tekijä, mitä voidaan Facebook-markkinoinnissa kehittää.

Facebook-mainoksen kaksi tärkeintä osaa ovat sisältö ja teksti. Näiden testaamiseen käytetty aika maksaa itsensä takaisin parempina tehoina Facebook-kampanjastasi aikana todella nopeasti. Tekstissä käydään perusteet  mainonnnan kehittämiselle.

Kehittäminen perustuu Facebook-mainosten testaamiseen ja tietoon

Jotta voit kehittää Facebook-kampanjaasi, sinun tulee tietää mikä toimii ja mikä ei. Tämän selvittäminen on erittäin yksinkertaista Facebookin mainostyökalun avulla. Voit luoda useita erilaisia mainoksia ja testata mikä toimii parhaiten. Tämän jälkeen valitset parhaiten toimivan mainoksen ja sijoitat siihen mainosbudjettisi.

Tulokset eri Facebook-mainosten välillä voivat vaihdella useita kymmeniä prosentteja, joten on erittäin kannattavaa todeta ensin testaamalla, mikä mainos toimii parhaiten.

Facebook-mainostajan tulee aina vaatia mainonnan kehittämistä tiedon perusteella

Facebook-mainoksesi kuva

Suosittelen itse aloittamaan testaamisen kuvasta. Facebook-mainoksessa kuva on näkyvin osuus ihmisille ja vaikuttaa voimakkaasti halukkuuteen klikata mainosta.

Kun olet päättänyt, mitä tuotetta haluat markkinoida ja tilaat mainoskuvasi, niin tee siitä ainakin kaksi erilaista versiota. Mitä useamman version teet, sitä paremmin pystyt testaamaan mikä toimii ja mikä ei. Kuvien ei kannata olla täysin toisistaan poikkeavia, vaan muuta vain yhtä kohtaa kerrallaan. Näin tiedät, mikä muutos vaikuttaa ihmisten halukkuuteen klikata mainostasi.

Alla on kaksi esimerkkikuvaa jotka voisivat mainostaa meidän yrityksemme Facebook-sivustoa. Toisessa on yrityksemme logo ja toisessa Facebookin tunnettu peukku. Ainostaan tämä osa vaihtuu mainosten välillä ja voisimme testata kumpi kuva toimii paremmin ihmisiin, jos tarkoituksenamme olisi saada esimerkiksi Facebook-sivustollemme lisää tykkääjiä.

Facebook markkinoinnissa kuvien välisien erojen ei tarvitse olla suuria. Pienten eroavaisuuksien välillä on helpompi hahmottaa mikä vaikuttaa positiivisesti tulokseen.

Voittavan kuvan löydyttyä voisimme testata kahta erilaista kuvassa olevaa tekstiä tai alkaa suoraan markkinoimaan kuvalla. Testaamiseen kuluu aikaa ja rahaa joten testaamisen määrän täytyy olla suhteessa Facebook-kampanjan kokoon.

Facebook-mainoksen teksti

Olet löytänyt nyt kuvan joka toimii hyvin Facebook-markkinoinnissa, joten teet vielä toisen testikierroksen Facebook-mainoksen tekstiosion kanssa.

Oletetaan, että esimerkkinä käytetyistä kuvista se, missä on Facebookin peukku toi enemmän tykkääjiä Facebook-sivullemme ensimmäisessä testivaiheessa. Nyt luodaan samalla kuvalla kaksi mainosta ja muutetaan vain julkaisun tekstiä mainosten välillä.

Alla olevista esimerkeistä voit katsoa miten Facebook-mainos muuttuu.

Tekstissä sinun on tärkeä kuvailla mitä hyötyä mainosta klikannut saa itselleen.

 

Nyt pyöritän mainoksia pienellä budjetilla hetken aikaa samalle kohderyhmälle, jotta saan selville miten muuttuva teksti vaikuttaa mainoksen toimivuuteen. Se teksti, joka saa enemmän toimenpiteitä aikaiseksi, tulee varsinaiseen mainoskampanjaan, johon sijoitetaan varsinainen markkinointibudjetti.

Voit saavuttaa merkittäviä tuloksia Facebook-markkinoinnilla. Esimerkki Case

Facebook-mainonnan testaamisen edut

Kuten yllä olevasta esimerkistä huomasit, voidaan Facebook-mainostaa kehittää paljon ennen varsinaisen kampanjan alkua. Kahdesta kuvasta ja kahdesta mainostekstistä on rakennettu voittava ja tehokas mainos.

Voimme siis hyvällä omatunnolla laittaa markkinointikampanjaan enemmän rahaa näkyvyyteen, koska tiedämme tuloksia olevan tulossa.

Rajansa kaikella

Testaamisessa voi sitten myös mennä yli. Pidä mielessä, kuinka paljon haluat testaamiseen käyttää aikaa ja rahaa. Kun suunnittelet 1000€ Facebook-kampanjaa, kannattaa testaamisen pitää pelkässä tekstissä. Jos taas kampanja on pitkä ja Facebook on olennainen osa yrityksesi markkinointia niin testaaminen voi olla jatkuvaa ja mainoksien kehittäminen todellakin kannattavaa kampanjasi kannalta vaikka viikoittain.

Suhteuta siis testaamisen määrä kampanjan kokoon, mutta älä ikinä jätä testaamista tekemättä. Autamme asiakkaitamme kehittämään tuloksellista Facebook-mainontaa. Jatkuvalla testaamisella löydetään kohderyhmästä ja mainoksesta se toimiva yhtälö, mitkä tuovat mitattavia tuloksia.

Ota yhteyttä