Metan mainonta eli Instagramissa ja Facebookissa toteutettava maksullinen mainonta on edullinen ja tehokas keino monenlaisille yrityksille tuomaan potentiaalisia asiakkaita verkkosivuille. Mutta millaisin tavoittein mainontaa näissä kanavissa kannattaa toteuttaa?

Meta-mainonnan tavoitteet

Metassa valittavat mainonnan tavoitteet vaikuttavat yksinkertaistettuna siihen, kenelle tekemäsi mainokset näkyvät. Tavoite vaikuttaa myös esimerkiksi mainonnan hintaan. Suomessa mainonnan hinta ei pompi kansainvälisten markkinoiden tavoin, mutta eroja mainonnan CPM-lukuihin (1000 näyttökerran hinta) tulee mm. vuodenajan, mainostavoitteiden ja kohderyhmän mukaan.

Vuodenajan vaikutus hintaan johtuu mainospaikkojen kilpailusta. Karkeana esimerkkinä voi sanoa, että esimerkiksi B2B-mainonnan hinta on alhaisinta heinäkuussa, sillä kilpailu mainospaikoista on vähäistä. Kuluttajille suunnatussa mainonnassa vuoden kalleimmat mainostuspäivät Suomessa taas sijoittuvat Black Fridayn aikoihin, sekä joulua edeltäville viikoille. Mainostavoitteissa lähtökohtaisesti edullisia näyttöjä mainonnalle saadaan uusista tavoitteista ”Tunnettuus” ja ”Sitoutuminen”-tavoitteella. Kalleimmat mainokset ovat pieneen kohderyhmään tehtävät ”Liidi”-tavoitteiset mainokset.

Kun mainontaa aletaan toteuttamaan, tulee siis ensiksi pohtia mikä on yrityksesi tavoite ja mitä haluat saada mainonnalla aikaiseksi. Verkkokauppojen tavoite on monesti selkeä – luoda lisää myyntiä maksetun mainonnan avulla.

Monille B2B-liiketoiminnoille mainonnan tavoite on taas saada aikaan lisää liidejä, yhteydenottoja, sekä lisätä tietoisuutta tuotteesta tai palvelusta halutussa asiakassegmentissä.

Aihe on ajankohtainen sen vuoksi, että Meta on yksinkertaistanut mainostavoitteitaan loppukesästä 2023. Tavoitteista on valittavissa nyt 6 eri vaihtoehtoa aiemman 11 tavoitteen sijaan. Alla olevassa kuvassa näet vasemmalla Metan vanhat mainostavoitteet ja oikealla uudet tavoitteet. Viivat näiden välillä kertovat, mihin uuteen tavoitteeseen vanhat tavoitteet sijoittuvat Metan jakaman tiedon mukaan.

Kuva: Metan mainonnan uudet ja vanhat tavoitteet

Meta itse kutsuu uusia tavoitteita nimellä ODAX, joka on lyhenne sanoista ”Outcome-Driven Ad Experiences”. Ensimmäinen ilmoitus mainostavoitteiden muutoksesta tuli jo loppuvuodesta 2022, mutta nyt uudet tavoitteet on tuotu käytäntöön myös mainostajille.

Meta itse kertoo muutosten tavoitteina olevan:

  1. Tavoitteiden yksinkertaistaminen: Määritä markkinointitavoitteet selkeämmin.
  2. Monikanavakampanjoiden mahdollistaminen: Kun monikanavaiset konversio-optimoinnit ovat saatavilla (esim. verkkosivu + sovellus), niiden käyttöönotto mainostajille on helpompaa.
  3. Ohjeistuksen tarjoaminen: Kun on saatavilla parempaa tietoa mainostajan aikeista, mainostenhallinta voi tarjota ohjeita kampanjan luomisessa, auttaen mainostajaa saavuttamaan tavoitteensa.

Nämä tavoitteet uudistukselle eivät välttämättä yksittäiselle mainostajalle kerro paljoakaan, mutta tiivistettynä mainonnan tekoa yksinkertaistaa se, että valittavia tavoitteita on nyt vähemmän kuin aiemmin.

Mitä uudet tavoitteet käytännössä tarkoittavat?

Tunnettuus (aiemmin brändin tunnettuus ja kattavuus)

Tavoitteista tunnettuus kuulostaa monen korvaan hyvältä vaihtoehdolta, mutta todellisuudessa se ei ole tavoitteista se, jolla saat nopeiten brändisi loistoon. Tunnettuus on hyvä vaihtoehto yrityksille, jotka esimerkiksi myyvät tuotettaan vain marketeissa, ilman omaa verkkokauppaa tai sisältöjä. Kuitenkin jos tavoitteenasi on saada ihmiset tekemään verkkosivuillasi haluttu toimenpide, kuten tarjouspyynnön lähettäminen tai blogin luku, tunnettuus ei ole oikea valinta sinulle.

Haluatko syventyä tavoitteiden maailmaan enemmän? Tutustu oppaaseemme: Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen.

Liikenne (aiemmin myös liikenne) 

Metan mukaan tämä mainostavoite ohjaa käyttäjiä määrättyyn verkkosivustoon tai sovellukseen. Jos haluat lisätä blogisi lukijamäärää tai saada lisää kävijöitä verkkosivuillesi, tämä on oikea tavoite sinulle. Liikennekampanja on siis yksinkertaisuudessaan liikenteen saamisen kannalta paras valinta.

Sitoutuminen (aiemmin sitoutuminen, videoiden katselu, viestit ja konversiot)

Metan mukaan sitoutuminen on erityisen tehokas tavoite silloin, kun haluat rakentaa yhteisöä brändisi ympärille. Tämä on toki totta, mutta millaiselle brändille sitoutuminen somejulkaisuun on arvoa tuottavaa? Näitäkin toki löytyy, mutta ostavia asiakkaita tämä tavoite ei sivustollesi tuo.

Jos tavoitteesi on saada sitoutumisia, eli esimerkiksi kommentteja mainoksellesi, muista olla aktiivinen kommentoija mainoksessa itsessään, sillä näin kommentoineet ihmiset tuntevat, että heidät on otettu huomioon.

Sovelluksen markkinointi (aiemmin sovellusasennukset)

Tämä on tarkoitettu yrityksille, joilla on oma mobiilisovellus. Tavoitteella pyritään lisäämään sovelluksen latauksia. Tavoite on toimiva, jos mobiilisovellus on integroitu Metan mainostyökaluun oikein.

Monesti kuitenkin sovelluslataus tapahtuu vasta, kun potentiaalisella lataajalla on varma tieto siitä, miksi sovellus tulisi ladata ja mitä hyötyä se hänelle tuo. Tämän vuoksi mainoksen sisällöllä on suuri merkitys tavoitteen toimivuuteen. Videomainos on itsessään eniten informaatiota tuova formaatti, mutta sovelluksen lataajia voi hankkia myös sivuston informatiivisen artikkelin avulla.

Tällöin sovelluslatausta toimivampi tavoite kampanjalle on sivuston liidi, joka ohjaa sovelluksen lataukseen sivuston kautta, esimerkiksi informatiivisen artikkelin avulla.

Liidit (aiemmin liidin luonti, viestit ja konversiot)

Monille yrityksille liidit ovat yksi tärkeimmistä tavoitteista. Tämä tarkoittaa potentiaalisten asiakkaiden tietojen eli liidien keräämistä.

Jos olet B2B-sektorilla ja myyt palvelua tai tuotetta, joka vaatii pidempää myyntiprosessia, liidien kerääminen on olennainen osa markkinointistrategiaasi. Liiditavoite toimii hyvin myös kampanjoihin, joiden tavoitteena on saada potentiaalinen asiakas lataamaan esimerkiksi palvelustasi kertova opas tai tietopaketti sivustoltasi.

Tavoite toimii parhaiten, jos Meta saa riittävästi dataa liidi-tapahtuman tekijöistä. Jos esimerkiksi opastasi ei ladata kuin muutamia kappaleita kuukaudessa, ei tämä data välttämättä riitä mainonnan optimointiin.

Myynti (aiemmin konversiot, luettelomyynti ja kaupan liikenne)

Tämä tavoite on suoraviivaisin kaikista. Jos tavoitteenasi on suoraan lisätä myyntiäsi, tämä on oikea tavoite sinulle. Myyntitavoite sopii erinomaisesti verkkokaupoille, mutta sitä käyttäessä tulee myös huomioida, että myyntitapahtumia on tullut kaupallesi riittävästi, jotta Metalla on tarpeeksi dataa näyttämään mainonta juuri oikeille ihmisille.

Lue myös: Tiktok vs Instagram vs Facebook; Kuka voittaa maksetun mainonnan?

MRACE®-myyntisuppilo ja mainonnan vaiheet

Mainostavoitteita valittaessa tärkein on löytää jokaiseen MRACE® -markkinoinnin mallin vaiheeseen sopiva tavoite mainonnalle.

Reach -vaiheen mainonta

Tässä vaiheessa yrität tavoittaa potentiaalista uutta yleisöä mainonnallasi. Riippuen brändisi tunnettuudesta, käytössä olevasta budjetistasi, mainosmateriaaleista ja mainostettavista tuotteista, palveluista tai sivuista, mainosten tavoite tässä MRACE®-mallin vaiheessa voisi olla esimerkiksi sitoutuminen (erityisesti videomainokseen) tai liikenne sivustollesi.

Lue myös: Reach:Kuinka tavoitat kohderyhmäsi kustannustehokkaasti

Act -vaiheen mainonta

Tässä MRACE®-mallin vaiheessa pyritään vakuuttamaan esimerkiksi Reach-vaiheen videota 50 % katsonut potentiaalinen asiakas tuotteesi tai palvelusi tarpeesta juuri hänelle.

Sitouttavana sisältönä voisi toimia esimerkiksi tuotteen tai palvelun ominaisuuksista kertova video, sivuston referenssitarina tai tuotteesi erinomaisuudesta kertova blogi. Vaiheen tavoite on ennen kaikkea vakuuttaa potentiaalinen asiakas asiantuntemuksellasi ja lisätä hänen tietoisuutensa tasoa tuotteestasi tai palvelustasi. Oikea kampanjatavoite Act-vaiheen mainontaan voisi olla esimerkiksi ”liikenne” tai ”liidit”.

Convert -vaiheen mainonta

Tässä mainonnan vaiheessa poimi kypsät hedelmät ja pyri olemaan asiakkaan mielessä oston lähestyessä ja sen hetkellä. Tavoitteena on siis kumota viimeisetkin oston esteet ja myydä tuotteesi tai palvelusi asiakkaalle. Oikea tavoite mainonnalle on siis ”Myynti” tai ”Liidit” -tavoite. Jos liikenne sivustollasi on vähäistä, ja haluttuja tapahtumia ei sivustolla tehdä riittävästi, voi tavoite olla myös ”liikenne”.

Engage -vaiheen mainonta

Sitouta asiakas yritykseesi liiketoimintasi kasvattamiseksi, tuo hänelle lisäarvoa muilla tuotteillasi tai oston jälkeisillä palveluilla ja luo asiakkaalle tunne hyvästä ostopäätöksestä. Riippuen MRACE®- vaiheen yleisön määrästä, oikea tavoite mainonnalle olisi Engage -vaiheessa ”tunnettuus”, ”liikenne” tai esimerkiksi ”myynti”.

Lue lisää MRACE® markkinoinnin mallistamme.

Lopuksi  – tiedä tämä Meta-mainonnan tavoitteita

Metan mainontakentän jatkuvassa muutoksessa on pysyttävä ajan tasalla, jotta sen alustoja voidaan hyödyntää mainonnan osalta tehokkaasti. Uudet mainostavoitteet tekevät mainonnan suunnittelusta esimerkiksi aloittelijalle hieman selkeämpää, mutta ne edellyttävät myös syvällistä ymmärrystä siitä, mikä kullekin mainostavalle yritykselle on kaikista tärkeintä.

Lopulta oikein valittu tavoite on vain yksi osa onnistunutta mainoskampanjaa. Merkityksellisiä asioita mainonnan onnistumisen kannalta ovat myös: mainosten sisältö (tekstit, aiheet, videot, kuvat), mainonnan kohdennus ja ennen kaikkea sen seuranta.

Seuranta on yksi suurimmista kompastuskivistä monella suurellakin yrityksellä. Se on myös avainasemassa onnistuneen mainonnan luomisessa, sillä oikein rakennetun ja luotettavan seurannan avulla tiedät tarkasti, mitä ihmiset sivustollasi tekevät ja voit korjata kompastuskiviä aiheuttaviin asioihin, sekä korostaa hyvin toimivia laskeutumissivuja ja sisältöjä.

Lue lisää aiheesta blogistamme: Aseta markkinoinnin tavoitteet 5S-mallin avulla

Jos haluat hypätä suoraan syvään päätyyn, lataa maksuton oppaamme, jonka avulla asetat varmasti markkinoinnin tavoitteesi oikein!

Markkinoinnin tavoitteiden asettaminen -opas