Google Ads -mainonta on tehokas tapa markkinoida tuotteitasi verkossa ja tuoda verkkosivuillesi tuotteistasi kiinnostuneita kävijöitä. Google Ads -mainontaan vaikuttaa suuresti se sisältö, mitä verkkosivuillasi on, sillä se luo ensivaikutelman, jonka perusteella kävijä joko kiinnostuu lisää tai poistuu sivustoltasi.  Sivustollasi olevat sisällöt vaikuttavat paljon myös Google Ads -mainontasi tehokkuuteen, sillä ne ovat merkittävä tekijä Google Ads -mainonnan laatupisteiden kannalta.

Tässä blogissa käymme lyhyesti läpi, mitä ovat Google Ads -laatupisteet, ja miksi ne ovat ratkaisevia yrityksesi Google Ads -mainonnan tuloksellisuudessa.

Mitä ovat Google Ads -laatupisteet?

Google haluaa näyttää asiakkailleen mahdollisimman osuvia mainoksia, koska asiakkaat todennäköisesti mieluummin klikkaavat heitä kiinnostavaan relevanttiin kuin ei-houkuttelevaan mainokseen. Google on jo useiden vuosien ajan pitänyt hintatarjouksen ohella toista tekijää määrittämässä mainoksen sijaintia hintatarjouskilpailussa, mikä kulkee paremmin nimellä AdRank.

Toinen tekijä mainostajien välisessä kilpailussa mainospaikoista hintatarjouksen ohella on quality score eli laatupisteet. Laatupisteet ovat Googlen luoma mittari sille, kuinka relevantti tietty avainsana – mainos – laskeutumissivu -kolmikko on. Relevanttius tässä käytännössä tarkoittaa sitä, kuinka hyvin avainsanasi, mainoksesi ja laskeutumissivusi vastaavat tarjoamaasi tuotetta tai palvelua.

Esimerkiksi koiran ruokaa myyvän verkkokaupan kannattaa valita avainsanakseen ”koiran ruoka”. Mainoksen kannattaa puolestaan kertoa etuja koiran ruuan ostamiseen verkosta. Laskeutumissivulta löytyy koiranruokavaihtoehtoja sekä asiakkaalle tärkeitä tietoja kyseisestä koiran ruuasta.

Avainsanan laatupisteet voivat olla väliltä 1 – 10, ja ne määrittyvät kolmen päätekijän sekä Ads-tilisi historian mukaan. Käyn nämä kolme kärkitekijää nyt yksinkertaisuudessaan läpi, minkä jälkeen pureudun lyhyesti sisällön maailmaan.

Mitkä seikat määrittävät Google Ads -laatupisteet?

 

Ennustettu klikkausprosentti

Ennustettu klikkausprosentti kertoo nimensä mukaisesti, kuinka suurella todennäköisyydellä mainostasi klikataan, kun hakutermi vastaa avainsanaasi

On siis huomioitava, että kaikki aihetta liippaavat avainsanat eivät ole yrityksellesi tärkeitä.  Siispä kun olemme luomassa kampanjaa, avainsanavalinnat muodostuvat tässä kohdassa kaikkein merkittävimmäksi osaksi tätä kokonaisuutta.

Varoittavana esimerkkinä ”rivitalon remontti” avainsana ei ole paras avainsana, jos yrityksesi tarjoaa viemärin sukituspalveluita. Avainsanana rivitalon remontti on liian laaja, jotta se tavoittaisi juuri oikeat, viemärin sukituksesta kiinnostuneet henkilöt.

Mainoksen relevanttius

Seuraava tekijä mittaa mainoscopyn yhteensopivuutta avainsanaan verrattuna. Toisin sanoen tässä mitataan sitä, liittyykö kirjoittamasi mainosteksti avainsanaasi. Tavoitteena on siis kirjoittaa mahdollisimman relevantti mainoscopy, joka kertoo tuotteesi tai palvelusi lisäarvoa tuovat tekijät itse mainoksessa.

Laskeutumissivun sisältö

Kolmas tärkeä laatupisteisiin vaikuttava tekijä on laskeutumissivu, eli mitä tapahtuu sen jälkeen, kun potentiaalinen asiakas on klikannut mainoksesta verkkosivullesi. Yleisesti ottaen etusivua pidemmälle sivustolle johtavat linkitykset toimivat parhaiten, sillä näiltä sivuilta löytyy usein enemmän asiakastasi palvelevaa tietoa ja sisältöä, kuin esimerkiksi etusivulta.

Google laskee eri mittareiden avulla laskeutumissivun laadukkuutta. Laskeutumissivun laadukkuuteen vaikuttavat suuresti laskeutumissivulta löytyvät sisällöt, eli kuinka saadaan kävijä lukemaan ja tutkimaan sivustoa lisää sen jälkeen, kun hän sinne saapuu. Laatupisteet nousevat, kun laskeutumissivulta löytyy oikeille ostajapersoonille luotua sisältöä, jonka parissa asiakas viihtyy.

Laatupisteet ovat sitä paremmat, mitä enemmän asiakas tutkii sivustolta muitakin sisältöjä sen sijaan että poistuisi sivustolta heti sinne saavuttuaan. Näin ollen laadukkaiden ja ostajapersoonat huomioon ottavien sisältöjen määrä verkkosivuillasi vaikuttaa laatupisteisiin positiivisesti. Tietenkin myös sivuston tekniset seikat, kuten sivuston nopeus ja kuvien laatu, vaikuttavat laskeutumissivun laatupisteisiin.

Nämä kolme tekijää voidaan linkittää helposti yhteen avainsana – mainos – laskeutumissivu -jonoon, missä kaikki kolme tekijää täytyy ottaa Google Ads mainonnassa huomioon. Tärkeintä on tarkastella tekijöiden yhteensopivuutta pitäen laatupisteet kirkkaana mielessä.

Lue myös: Miksi moni landing page kerää kävijöitä muttei kauppaa

Verkkosivuston laadukkaat sisällöt = paremmat Google Ads -laatupisteet

Laatupisteisiin panostaminen kilpailluilla avainsanoilla on tärkeää ja lähes välttämätöntä. Mitä paremmat laatupisteet Google Ads -tililläsi on, sitä useammin mainoksesi näkyvät Googlen hakusivun yläosassa, samalla kun tulet maksamaan klikeistä vähemmän. Oheisesta Wordstreamin graafista näet, kuinka paljon mahdollista on säästää, kun Google Ads -tilisi laatupisteet ovat korkeat.

Verkkosivujesi sisällöllä on suuri merkitys itse palvelun myynnissä sekä asiakkaalle tietoa antavana lähteenä – riippuen siitä, missä vaiheessa ostopolkua asiakkaasi on.

Kun verkkosivuston oikeaa ostajapersoonaa puhuttelevat sisällöt ovat mintissä, saamme mahdollisuuden nauttia myös Google Ads -mainonnan hedelmistä.

Yhteenveto

Google Ads -laatupisteisiin vaikuttavia tekijöitä on neljä:

  1. Ennustettu klikkausprosentti
  2. Mainoksen relevanttius
  3. Laskeutumissivu
  4. Google Ads -tilin aikaisempi suoritus

Google Ads -laatupisteitä parannetaan parhaiten keskittymällä koko paletin kokonaisuuteen, eli miten avainsana-mainos-laskeutumissivu -tekijät sopivat keskenään yhteen.

Verkkosivustojen laadukkaat sisällöt toimivat kokonaisvaltaisena markkinoinnin piristysruiskeena. Mitä paremmin olet ottanut asiakkaan toiveet, halut, kysymykset ja tarpeet huomioon verkkosivuillasi, sitä vähemmän tulet myös maksamaan klikeistä ja sitä useammin mainoksesi näkyvät Googlen hakusivun yläosassa.  Google Ads -tilisi laatupisteet ovat myös laadukkaamman kokonaisuuden myötä korkeammat kuin kilpailijallasi, joka on jättänyt sivun sisältöjen kehityksen vähemmälle.

Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä selvittää, miten Google Ads -mainontasi laatupisteet saadaan parhaalle mahdolliselle tasolle!