Ihminen toimii Facebookissa vaistonsa varassa, sen enempää ajattelematta. Juuri tästä syystä se on myös erinomainen ympäristö rohkealle mainostajalle. Tauollaan (tai työnsä ohessa) Facebookia surffaileva ihminen ei todennäköisesti ajattele olevansa mainonnan kohteena ja mm. tästä syystä hän silmäilee lähes kaiken sisällön, mitä eteensä saa. Kynnys klikkaamiseen ja esimerkiksi verkkokauppaan tai muulle myyntisivulle siirtymiseen on siis pieni. Facebook on myös monimediainen ympäristö, jossa asiakkaaseen vaikutetaan kaikilla ärsykkeillä. Juuri tästä syystä Facebook toimii niin hyvin.

Pelkkä mainonnan suunnittelu ei takaa onnistunutta lopputulosta vaan on mentävä paljon syvemmälle. Kokemustemme mukaan yritykset tarvitsevat Facebookin tekemiseen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin, joka on tutustunut asiakasyrityksen liiketoiminnan ytimeen ja ennen kaikkea asiakkaamme asiakkaiden toiveisiin. Suomen Digimarkkinoinnin strategia alkaa aina haastattelulla, jossa meidän tiimimme kartoittaa kenelle Sinä tuotteitasi haluat myydä. Huolellisen selvittämisen tukena käytämme määritettyä kysymyspatteristoa, jonka vastauksia analysoimalla saadaan selville tarkat ostajapersoonat Sinun asiakkaistasi. Ostajapersoonat toimivat Facebook-strategian pohjana. Selvitämme myös, kuinka Sinun kilpailijasi viestivät, kenelle he viestivät ja kuinka Sinä voit tehdä kaiken paremmin. Facebook-strategiassa ei siis ole kyse lyhyestä katsauksesta, vaan se toimii nimenomaan pohjana kauas tulevaisuuteen katsovalle, jatkuvalle digitaaliselle markkinoinnille.

Sopiiko Facebook-strategia minun yritykselleni?

Suomen Digimarkkinoinnin Facebook-strategia sopii lähes kaiken kokoisille ja näköisille yrityksille.

Tällä lyhyellä listalla voit tarkistaa, sopiiko strategia juuri Sinun yrityksellesi:

  • Olen tehnyt liiketoimintaa vähintään puoli vuotta.
  • Minulla on ostavia asiakkaita.
  • Olen valmis panostamaan markkinointiin myös pitkällä aikavälillä.
  • Haluan tehdä onnistunutta digitaalista markkinointia.

Jos allekirjoitat ylläkuvatun listan, Facebook-strategia auttaa sinua tekemään parempaa markkinointia.

Mitä Facebook-strategia sisältää?

Kuten mainittua, aloitamme strategian istumalla yhdessä alas. Aloituspalaverissa kartoitamme haastattelemalla lähtötilanteesi ja pohdimme yhdessä keitä sinun asiakkaasi ovat. Lopputuloksena saat käteesi valmiin strategian, jonka pohjalta opit kohdentamisesta, asiakkaistasi, kilpailijoistasi ja ennen kaikkea tarvittavista sisällöistä ja niiden oikeasta kohdentamisesta. Ihmiset ovat erilaisia, mutta heitä voidaan jakaa ryhmiin useilla eri tavoilla. Kun tarkkoihin ryhmiin jaettuja ihmisiä tavoitellaan oikeilla viesteillä, syntyy tuloksekasta liiketoimintaa. Asiakkaasi seuraavat Facebookissa tiettyä ostoprosessia, joka on määritelty tieteessä moneen kertaan. Facebookin hienous mainosalustana nousee esille juuri tässä: asiakas saadaan kiinni ostoprosessin kaikissa vaiheissa ja häntä voidaan opettaa ja palvella halutulla tavalla.

Valmis Facebook-strategia antaa yrityksellesi valmiudet myös asiakaspalveluun, vuorovaikutukselliseen viestintään ja koko tuotteen elinkaaren hallintaan Facebookissa. Asiantuntijamme ohjaavat sinua myös muissa heränneissä kysymyksissä ja yrityksesi edustaja on aktiivisesti mukana koko strategiaprosessin ajan. Haluatko tehdä jatkuvaa, hyvin suunniteltua Facebook-markkinointia?

Kyllä, minua kiinnostaa Facebook-strategia!