Facebook-markkinointi ei tuo yritykselle tulosta, ellei markkinointia ole suunniteltu ja tehty huolellisesti. Markkinoinnin kohdistaminen potentiaalisiin asiakkaisiin on edellytys tehokkaalle markkinoinnille, kuten ovat myös Facebook-markkinoinnin askeleet kohti kauppaa. Nämä asiat ovat kuitenkin vielä monelle yritykselle uusia ja Facebookin ominaisuudet jätetään usein täysin hyödyntämättä osaamisen puutteen tai kiireisen aikataulun takia.

Facebook-markkinointi tuottaa tulosta kuitenkin vain oikein tehtynä ja tässä kirjoituksessa käymme läpi onnistuneen Facebook-kampanjan neljä tärkeintä askelta.

1.      Ensimmäinen tavoite: liikennettä yrityksen verkkosivulle tai sitoutuminen Facebook-julkaisuihin

Ensimmäisellä tavoitteella sinun täytyy saada ihmiset näkemään julkaisusi ja sitoutumaan niihin. Tämä on tärkeää, sillä tämä on ainoa tapa löytää kohderyhmiä, joille tuotteesi tai palvelusi ovat hyödyllisiä.

Mihin sitten kohdistaa Facebook-mainonta, jos tavoitteena on saada lisää liikennettä ja julkaisuihin sitoutumisia? Suosittelen erityisesti kahta ryhmää:

  • Yrityksesi verkkosivulla vierailleet ihmiset.
  • Facebook-sivustasi tykänneet ihmiset.

Nämä kaksi ryhmää siksi että he ovat jo osoittaneet merkkejä kiinnostuksesta yritystäsi kohtaan.

Facebook-sivusta tykänneille ihmisille kannattaa kohdistaa markkinointia, koska enää 3-10 % tykänneistä näkee julkaisusi ilmaiseksi.

Vaikka nämä kohderyhmät olisivat pieniä, suosittelen silti markkinoinnin kohdistamista heihin. Pienennä kuitenkin budjettia, jotta julkaisusi ei ole liian paljon ihmisten edessä Facebookin uutisvirrassa.

Voit myös hakea lisää kohderyhmää julkaisulle seuraavilla tavoilla.

Aikaisemmat toiminnat yrityksen kanssa nostavat huomattavasti sitoutumisprosenttia julkaisuun. Siksi ihmiset jotka ovat vierailleet verkkosivullasi tai tykänneet yrityksen Facebook-sivusta ovat hyvä kohderyhmä. Tietenkin sinun täytyy jakaa materiaalia, joka puhuttelee kohderyhmääsi ja on heille hyödyllistä.

2.      Toinen tavoite: Facebook-sivusta tykkääminen.

Millaiset ihmiset todennäköisesti tykkäävät Facebook-sivustasi? Yleisesti sellaiset, jotka jo tietävät kuka olet ja joihin olet verkon välityksellä jo muodostanut jonkinlaisen suhteen. Facebook-sivusta tykkääminen on osoitus siitä, että ihmiset haluavat saada jatkossakin viestejä sinulta ja kokevat niiden olevan itselleen hyödyllisiä.

Millaisia ihmisiä sinun siis kannattaa pyrkiä saamaan Facebook-sivusi tykkääjiksi? Kaksi kohdennuksen vaihtoehtoa ovat erityisen hyviä, koska he ovat jo osoittaneet jonkinlaisen liikkeen yritystäsi kohtaan:

  • Sivustollasi vierailleet ihmiset
  • Yrityksen asiakasrekisteristä saatujen tietojen avulla kohdistaminen (sähköposti, puhelinnumero)

Sivustolla vierailleet ihmiset ovat potentiaalisin kohderyhmä. He ovat juuri osoittaneet kiinnostusta yritystäsi kohtaan, joten on erittäin kannattavaa saada heidät tykkäämään sivustasi. Tällöin he tulevat helposti uudelleen tavoitettavaksi ja tykkääminen on osoitus halusta vastaanottaa viestintääsi.

Nyt ymmärrät miksi Facebook-sivuston tykkääjät täytyy kerätä oikein. Kohdistat heille viestintää jatkossa enemmän, joten satunnaisesti kerätyt ihmiset eivät hyödytä yritystäsi. Itse asiassa he vain laskevat näkyyttäsi koska eivät sitoudu julkaisuihisi.

3.      Kolmas tavoite: Saada lupa suoramarkkinointiin tai osallistuminen yrityksen tapahtumaan.

Kuljetamme siis ihmistä eteenpäin ostoputkessa. Saadaksesi ihminen asiakkaaksi sinun täytyy ohjata ihmistä eteenpäin askel kerrallaan. Seuraava vaihe on saada ihminen sitoutumaan syvemmin yrityksen toimintaan.

Suoramarkkinointiin tarvitaan Suomessa lupa, joten sinun täytyy ohjata kävijät verkkosivuillesi, jolla keräät sähköpostiosoitteet. Vaihtoehtoisesti voit kerätä puhelinnumeroita tai osoitteita suorapostitukseen. Kun saat ihmisiltä tällaisia tietoja, olet siirtänyt heidät lähemmäksi yrityksesi toimintaa, etkä ole enää riippuivainen pelkästään Facebookista viestinnän välineenä.

Toinen vaihtoehto sitouttaa ihmiset yrityksen toimintaan on asiakaspäivillä tai muilla yrityksen järjestämillä tapahtumilla. Esimerkiksi Suomessa suosittu messutoiminta on tärkeä tapa saada ihmiset asioimaan suoraan yrityksesi kanssa. Viestit ihmisille Facebookissa ja ohjaat heidät varaamaan esimerkiksi ajan tapaamiseen messuosastollesi. Tällöin pääset suoraan vuorovaikutukseen ja viestintääsi reagoiminen paranee edelleen.

Pohjois-Amerikassa tässä sitouttamisen vaiheessa on tärkeänä osa-alueena yrityksen mobiilisovelluksien lataaminen. Suomessa sovelluksia ei kuitenkaan vielä käytetä sitouttamiseen näin laajamittaisesti. Yksi syy on kohdemarkkinoiden pienempi koko. Sovelluksien käyttäminen kuitenkin lisääntyy tasaisesti, koska niiden kehityskustannukset ovat laskeneet. Palaamme tähän aiheeseen myöhemmin.

4.      Tavoite neljä: Myynti

Markkinoinnissa tähdätään myyntiin ja siksi moni yritys aloittaakin suoraan vaiheesta 4. Pettymykset markkinoinnista saatuihin tuloksiin johtuvat usein siitä, että ihmisiä ei ole  ennen myyntitoimenpiteiden tekemistä sitoutettu millään tavalla.

Ostaisitko itse paikasta, josta et tiedä mitään? Annatko luottokorttisi tiedot sattumanvaraisesti eteenpäin luottaen siihen, että saat rahoillesi vastinetta?

Tuloksellinen Facebook-markkinointi vaatii sen, että rakennat kokonaisuuden tehokkaaksi ja teet markkinoinnista määrätietoisesti toimivan koneiston, jonkä tehtävä on tuottaa yrityksellesi tulosta.

Kun kaikki vaiheet on toteutettu hyvin, sinulla on käytössäsi seuraavat markkinoinnin resurssit:

  • Oikein rakennettu Facebook-kohdeyleisö, joka reagoi julkaisuihisi.
  • Suoramarkkinoinnin lista, jolla tavoitat asiakkaasi.
  • Hyvin rakennetut kohdeyleisöt Facebook-markkinointiin yrityksen verkkosivustolla vierailleista ihmisistä.
  • Jo verkkosivustoltasi ostaneiden lista Facebook-markkinoinnin kohdentamista varten.
  • Kasvava joukko kiinnostuneita ihmisiä, joille kohdentaa markkinointia.

Olet nyt luonut pohjan hyödyntää kaikkia Facebook-markkinoinnin tapoja. Perusasiat on pistetty toimimaan ja voit todella odottaa tuloksia markkinoinniltasi.

Lopuksi

Tekstin tarkoituksena oli kuvailla sinulle Facebook-markkinoinnin kokonaisuus, joka on alihyödynnetty. Vaiheita on monia, mutta tämä kokonaisuus on kuitenkin huomattavasti yksinkertaisempi toteuttaa, kuin mitä yleisesti ajatellaan. Ongelmana on se, että yrityksellä ei ole omia resursseja, joilla toteuttaa tarvittavat toimet. Tämän vuoksi palvelu kannattaakin usein ulkoistaa. Pidä yrityksen sisällä ne toimet, jotka tulevat yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti yrityksen sisältä ja ulkoista tehtävät, jotka sitouttavat liikaa yrityksen aikaa tehokkaan toteuttamisen varmistamiseksi.

Muistathan auttaa meitä viestin välittämisessä .Kirjoitamme blogiamme siksi, että markkinointi kehittyisi Suomessa ja asioita opittaisiin tekemään yhä kiihtyvässä kehityksessä oikein. KIITOS.