Verkkosivujen muutoksia ei tehdä pelkällä mututuntumalla, vaan apuna kannattaa käyttää jotain useista saatavilla olevista työkaluista. Verkkosivuja aktiivisesti kehittämällä, niiden kautta on mahdollista saada paljon parempia tuloksia. Seuraamalla ihmisten käyttäytymistä verkkosivuillasi saat paljon arvokasta tietoa siitä, mitä ihmiset tekevät sivustollasi, mitkä ovat suosituimmat laskeutumissivut ja mitkä ovat suurimmat ongelmat konversion loppuun viemisessä.

Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi neljä työkalua konversio-optimointiin, joiden avulla voidaan seurata tai kehittää verkkosivujesi toimintaa sekä konversioprosenttia.

Konversio-optimointi

Mikä ihmeen konversio? Konversio tarkoittaa verkkopalvelusi mitattavaa tavoitetta, kuten lomakkeen lähetystä, tuotteen ostaminen verkkokaupasta, napin klikkausta tai vaikkapa sähköpostilistalle liittymistä. Konversioprosentti tarkoittaa sitä prosenttia sivustosi vierailijoista, jotka toimivat haluamallasi tavalla ja toteuttavat jonkin konversiotavoitteistasi. Konversio-optimoinnilla tarkoitetaan tässä yhteydessä verkkosivujen myyvyyden parantamista eri työkaluilla saadun tiedon avulla.

Konversio-optimointi on aikaa vievä prosessi ja luotettavan tiedon saamiseksi on tietoa oltava riittävästi. Riippuen sivustosi liikennemääristä, voi mittausjakso olla viikon tai kuukauden, jonka aikana saadun tiedon perusteella pystyt kehittämään sivustosi konversioprosenttia. Vain tutkimalla ja testaamalla voit selvittää sen, mikä vaihtoehdoista toimii parhaiten. Aina loogiselta tuntuva tai vaikkapa parhaan näköinen laskeutumissivu ei olekaan se, joka saa ihmiset toimimaan haluamallasi tavalla.

A/B-testaus

A/B-testaus on konversio-optimoinnin yksi tärkeimmistä osa-alueista. A/B-testaus tarkoittaa kahden tai useamman eri version testaamista samasta laskeutumissivusta yhtä aikaisesti. A/B-testaus on siis nimensä mukaisesti vertailua, jossa etsitään jatkuvasti parhaiten toimivaa vaihtoehtoa. Liikenne jaetaan automaattisesti näiden kahden laskeutumissivun kesken ja seurataan kumpi niistä toimii tehokkaammin.

Visual Website optimizer (VWO) on helppokäyttöinen työkalu A/B-testien tekemiseen. Sen avulla voit tehdä eri versioita laskeutumissivuistasi ja mitata, mikä versio tuottaa maksimaalisen konversio määrän tai parhaan myynnin.

VWO:n, kuten tällä listalla olevien muidenkin työkalujen asentaminen sivustollesi on helppoa. Sinun tarvitsee kopioida koodinpätkä sivustollesi vain kerran, minkä jälkeen olet valmis aloittamaan työkalun käytön.

Kävijäseuranta

Jokaisella nettisivulla tulisi olla Google Analytics tai jokin vastaava liikenteen ja käyttäjien seuraamistyökalu. Tiedon kerääminen on vasta ensimmäinen askel kohti verkkosivustosi kävijöiden ymmärtämistä. Google Analyticsistä näkyvien kattavien statistiikkojen lisäksi, kannattaa asettaa tavoitteet, joiden avulla voit seurata esimerkiksi kiitos-sivulla käyneiden henkilöiden ja sitä kautta toteutuneiden konversioita.

Tavoitteiden määrittäminen Analyticsiin on varmaankin koko konfigurointiprosessin tärkein osuus, sillä se auttaa sinua mittaamaan menestyksesi. Google Analyticsin tulos- ja tavoiteseurannalla pystyt seuraamaan tavoitteet, tulokset ja konversiot.

Lämpökarttamittaus (heat map)

Heat mapin eli lämpökartan avulla näet, miten kävijät käyttävät verkkosivuasi. Lämpökarttamittauksen avulla saat visuaalista tietoa, jota et pysty esimerkiksi Google Analyticsin kautta näkemään.

Yksi suosituimmista työkaluista heat mappien tekemiseen on Hotjar. Hotjar ottaa kuvankaappauksen testattavista sivuista ja näyttää visuaalisesti, mihin kohtaan sivua käyttäjät ovat klikanneet. Mitä kuumempi kohta lämpökartalla on, sitä suositumpi klikkauskohde on kyseessä. Hotjarin kautta voi myös nauhoittaa videoita verkkosivuillasi. Hotjar ei ole Google Analyticsin korvaaja, vaan sitä kannattaa käyttää yhdessä Google Analyticsin kanssa.

Lomakkeiden testaus

Lomakkeita voi vaihdella A/B -testeissä eri sivuilla ja nähdä heat mapista, mitä kohtaa käyttäjät klikkaavat kyseisessä lomakkeessa. Tästä tiedosta ei kuitenkaan välttämättä selviä mihin kohtaan lomakkeen täyttäminen pysähtyy. Formissimon avulla voi seurata tehokkaammin sivustollasi olevia lomakkeita. Formissimo analysoi, mitä käyttäjät tekevät sinun lomakkeillasi ja mikä saa heidät lähtemään sivustoltasi pois konversio-prosessin loppupäässä.

Lopuksi

Tässä kirjoituksessa mainitut työkalut olivat:

  • Visual Website Optimizer
  • Google Analytics
  • Hotjar
  • Formissimo

Kaikki edellä mainituista ovat selainpohjaisia työkaluja ja niistä löytyy myös paljon muita ominaisuuksia, joita ei tähän lyhyeen blogikirjoitukseen pystynyt sisällyttämään. Ne myös osittain tekevät samoja asioita ja onkin tärkeää osata tulkita niiden antamaa tietoa oikein ja käyttää niitä tehokkaasti yhdessä parhaan lopputuloksen aikaansaamiseksi. Joissain tapauksissa hyvin pieniltä tuntuvilla muutoksilla voi olla suuri vaikutus sivustosi konversioprosenttiin.  Mikäli olet kiinnostunut verkkosivujesi konversion parantamisesta…

Ota rohkeasti yhteyttä