Tässä blogikirjoituksessa kuulet vinkkejä, miten markkinointiviestin sisältö sekä varsinainen tarjous (offer) tulee suunnitella Facebook-mainonnassa, ja miten huomioit samalla ostoprosessin eri vaiheissa olevat asiakkaasi.

Maksettu mainonta on yhä edelleen yksi tehokkaimmista ja parhaista markkinointiviestinnän keinoista, olipa tavoitteenasi yrityksesi ja sen tuotteiden näkyvyyden ja tunnettuuden lisääminen tai asiakkaasi ostoprosessin tukeminen. Erilaisia mainontamuotoja ja -kanavia on tänä päivänä sen verran paljon, että tarvittaisiin useampi blogikirjoitus niiden läpikäymiseen. Siksi tässä kirjoituksessa keskityn maksettuun Facebook-mainontaan.

Maksetun Facebook-mainonnan suunnitteleminen

Mielikuvamainonta on ollut vahvasti kaikkien suurten brändien, kuten Coca-Colan, rakentamisen lähtökohtana. Sen tärkein tehtävä on ollut luoda haluttu mielikuva brändistä kohderyhmän mielissä, ja luoda näistä mielikuvista niin vahvoja, että ostopäätöshetkellä ostajan valinta kohdistuu mainostettuun tuotemerkkiin.

Nykyisin Facebookissa näkyvyyttä on hyvin vaikea saavuttaa orgaanisesti eli ilman maksettua mainontaa. Mainonnan siirryttyä verkkoon, on sen rooli, käyttötavat ja hyödyntämismahdollisuudet myös samalla muuttuneet. Tavoitteena digitaalisessa ympäristössä on saada potentiaalinen asiakas toimimaan: suorittamaan haluttu toiminto. Se voi ensin olla pelkkä klikkaus esimerkiksi verkkokauppaan, mutta joka sitten lopulta johtaa ostoon.

Voitaisiin kärjistäen todeta, että maksuttoman sisällön julkaisemisen tarkoituksena on enemmänkin brändin rakentaminen: haluttujen mielikuvien luominen ja tunteiden herättäminen. Toki maksetullakin mainonnalla Facebookissa pyritään edellä mainittuihin, mutta verkossa nimenomaan sisältöjen avulla vaikutetaan ja vakuutetaan ostajat. Maksetun Facebook-mainonnan tehtävänä on varmistaa, että sisältö tavoittaa juuri oikeat ihmiset, oikeanlaisella viestillä ja oikeaan aikaan ostoprosessissa.

Mikä on Facebook-mainoksesi tarjous?

Facebook-mainonnan maailmassa käytetään usein sanaa ”offer”, joka suoraan suomeksi käännettynä tarkoittaa tarjousta. Tarjous puolestaan mielletään useimmiten tuotteisiin liittyvänä alennuksena, joiden oletusarvona on, että asiakas on valmis ostamaan välittömästi. Facebook-mainonnassa voidaan toki hyödyntää suoraan ostoon tähtääviä tarjouksia, mutta kaikki potentiaaliset asiakkaat eivät ole välttämättä valmiita ostoon – etenkään heti ensikohtaamisella.

Jari Juslén on määritellyt tarjouksen käsitteen hyvin: tarjous voi olla mitä tahansa, jonka sinä annat asiakkaallesi vastineeksi sille, mitä pyydät asiakkaalta vaihtokaupan yhteydessä. Tarjoukset voivat siis olla maksullisia, joiden ideana on saada asiakas ostamaan heti. Tarjoukset voivat olla myös maksuttomia, esimerkiksi hyödyllistä sisältöä, joka auttaa potentiaalista asiakasta oman ongelman havaitsemissa ja ymmärtämisessä sekä kuljettaa samalla kohti ostopäätöstä. Maksuttoman tarjouksen yhteydessä asiakas usein luovuttaa esimerkiksi sähköpostiosoitteensa ikään kuin vastalahjana vaikkapa yrityksesi tuotetta mainostavan oppaan ladatessaan.

Vastustamattoman tarjouksen resepti pitää sisällään ainakin seuraavia tekijöitä:

  1. Ongelman tai tarpeen, jonka asiakas haluaa ratkaista
  2. Relevantin ja tarkasti määritellyn kohderyhmän
  3. Sinun jollakin tapaa erityisen (=kilpailijoista erottuva) ratkaisun asiakkaan tarpeeseen tai ongelmaan

Huomioi nämä kohdat ennen mainoscopyn kirjoittamista:

1. Tee tarjouksestasi uuden tuntuinen, erottuva ja ainutlaatuinen

Toisin sanoen mieti, miten herätät ja saat potentiaalisen asiakkaasi huomion.

2. Tee tarjouksestasi yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä

Mitä yksinkertaisemman viestin pystyt luomaan, sitä helpommin asiakkaasi ymmärtävät sen. Mitä helpommin asiakkaasi ymmärtävät viestisi, sitä todennäköisemmin he ostavat.

Muista tämä: asiakas näkee asiat täysin eri tavalla kuin sinä, eikä hän ole välttämättä sisäistänyt tuotteesi kaikkia hienoja ominaisuuksia.

3. Selvitä, kuinka tietoinen asiakas on tarjoamastasi ratkaisusta

Olennaista tarjousta suunnitellessa on miettiä, onko tarjouksesi suunnattu asiakkaille, jotka ovat heti valmiita ostamaan vai vietkö sillä potentiaalista asiakasta lähemmäksi ostopäätöstä. Maksuttomia tarjouksia tarvitaan yksinkertaisesti siksi, että kaikki asiakkaasi eivät ole ostopäätösvaiheessa ostoprosessissaan vaan he voivat olla vielä täysin tietämättömiä, että heillä on jokin ongelma tai tarve.

Ostoprosessin tueksi kannattaa rakentaa Facebookiin myyntiputki ja luoda ostajapersoonat viestin kohdistamisen helpottamiseksi. Asiakkaasi ei siis välttämättä tiedä vielä yhtään mitään tarjoamastasi ratkaisusta. Voidakseen ostaa, pitää hänen päästä samalle ymmärryksen tasolle sinun kanssasi. Systemaattisella Facebook-mainonnan toteuttamisella tämä voidaan onneksi saavuttaa.

Facebook-mainonnan toteuttaminen eri tietoisuuden vaiheissa oleville

Eugene Schwartz on alun perin esitellyt markkinan tietoisuuden tasoon perustuvan mainonnan viitekehyksen eli kuinka hyvin markkina tuntee tarjoamasi tuotteen tai palvelun. Tämän pohjalta Digital Marketerin väki on muokannut oman mallinsa, jota käyn läpi seuraavaksi. Oikeanlaisen mainosviestin ja -kulman suunnittelussa ja löytämisessä voidaan hyödyntää porrasmaista ajattelutapaa, jossa asiakas etenee ostoprosessissaan ikään kuin portaalta toiselle ongelman tai tarpeen tietoisuuden tason ja siihen sopivan ratkaisun löytämisen suhteen.

  1. Ensimmäinen porras: potentiaalinen asiakas on täysin tietämätön ongelman tai tarpeen olemassa olosta.
  2. Toinen porras: asiakas on tunnistanut ongelman tai tarpeen, mutta ei vielä tiedä, millä ongelman tai tarpeen ratkaisisi.
  3. Kolmas porras: asiakas tietää ratkaisun ongelmaan tai tarpeeseen, mutta ei ole tietoinen juuri sinun tarjoamastasi ratkaisusta.
  4. Neljäs porras: asiakas tuntee sinun tuotteesi tai palvelusi, mutta ei ole vielä täysin varma, sopiiko ratkaisusi hänelle.
  5. Viides porras: asiakas on valmis ostamaan.

Viidennellä portaalla asiakkaan ollessa valmis ostamaan, asiakas on voinut esimerkiksi lisätä tuotteita ostoskoriin verkkokaupassasi, mutta on jostain syystä hylännyt ostoskorin. Asiakas tarvitsee vielä jonkin pienen sysäyksen, esimerkiksi alennuskoodin tai jonkin deadlinen, mihin mennessä tilaus on tehtävä jonkin spesiaaliedun saadakseen.

Facebook-mainonnan kannalta toisessa ja kolmannessa vaiheessa olevat ovat helpoin tavoiteltava kohderyhmä, mutta mainontaa tulee suunnitella kaikissa vaiheissa oleville kohderyhmille ottamalla huomioon jokaiseen eri vaiheeseen sopiva tarjous ja mainoscopy. On kuitenkin mahdollista kuljettaa asiakas jopa näiden kaikkien vaiheiden (portaiden) läpi pelkästään yhdessä Facebook-mainoksessa. Esimerkiksi videomainokset ovat tähän tarkoitukseen erittäin sopivia.

Yhteenveto

Mainonnan suurimpana ongelmana Facebookissa voidaan nähdä pelkästään ostoon tähtäävät mainokset, joissa ei oteta huomioon niitä potentiaalisia asiakkaita, jotka eivät vielä tunne yritystäsi ja sen tarjoomaa. Facebook-mainonnan kohdentamisen ja mainosviestin sisällön suunnitteleminen edellyttää tavoitellun kohderyhmän määrittämistä, rajaamista ja tuntemista, jotta pystyy tekemään oikeanlaisen tarjouksen ostoprosessin vaiheen mukaisesti.

Mainoscopyn kirjoittaminen on oma taiteenlajinsa, mutta onneksi siihenkin on olemassa hyviksi todettuja keinoja ja kikkoja. Keskeistä on tuntea ostajapersoonasi syvimmät tunteet ja tarpeet sekä osoittaa, että välität heistä oikeasti. Kerro tarinaasi asiakkaan kannalta, älä yrityskeskeisesti. Ole monipuolinen ja testaa erilaisia koukkuja, copypituuksia sekä eri tyylejä ja lähestymistapoja. Ennen kaikkea mieti, missä ostoprosessin ja tietoisuuden vaiheessa potentiaalinen asiakkaasi on, ja suunnittele tarjous ja viesti sen pohjalta.

Jos et kuitenkaan halua tehdä tätä kaikkea yksin, ota meihin yhteyttä, niin viedään maksettu Facebook-mainontasi seuraavalle tasolle.

 

Ota yhteyttä