Bing on Suomen toiseksi suosituin hakukone. Hakusanamainonnan alustana se toimii AdWordsin tapaan, mutta koska mainostajien (lue: kilpailun) määrä on Bingissä verrattain vähäistä, on siellä mainostaminen kustannustehokasta. Hakusanamainonta Bingissä takaa näin yrityksellesi edullista näkyvyyttä.

Bing pähkinänkuoressa

Bing on Microsoftin hakukone. Sen ansaintamalli perustuu vahvasti hakusananmainonnasta saatuihin tuloihin, aivan kuten Googlenkin tapauksessa. Bingin hakusanamainonta-algoritmin toiminta on samankaltaista Googlen AdWords-algoritmin kanssa, joten näiden kahden hakukonejätin käyttämiseen mainosalustana liittyy paljon samoja lainalaisuuksia. Molemmissa on toki myös reilusti omia ominaispiirteitä, joiden tiedostaminen on tärkeää tuloksellisen mainonnan tekemisen kannalta.

Bingin suosion taustalla on hakukoneen asema Microsoftin käyttöjärjestelmien oletushakukoneena. Bing on oletushakukoneena Windowsien Internet Explorer- ja Edge-käyttöjärjestelmissä ja kaikissa Lumia-puhelimissa. Laitteiden oletushakukoneen voi toki halutessaan vaihtaa, mutta huomattavan moni pitää oletusasetukset ja -sovellusvalinnat ennallaan.

Mainostamisen peruskustannukset koostuvat klikkauskustannuksista, eli verkkosivustollesi siirtyneiden käyttäjien määrästä kerrottuna keskimääräisenä klikkaushinnalla. Bingin laskuttamat kustannukset perustuvat siis klikkauksiin, joten AdWordsin tapaan mainostaja maksaa vain mainostaan klikkaavista käyttäjistä.

Konversioseurannan johdosta Bing-mainonta on tarkkaan mitattavaa. Näin ollen mainontaa voidaan optimoida tulosperusteisesti ja käyttäen sijoitetun pääoman tuottoa perusteena mainonnan kannattavuudelle.

Bing- ja AdWords-mainonnan samankaltaisuudet

Samaan tapaan kuin AdWords-hakusanamainontakin, vaatii Bing-mainonnan kustannustehokas pyörittäminen ymmärrystä Bingin mainosalgoritmista ja mainonnan käytänteistä. Osaamisen lisäksi mainonnan tehokas pyörittäminen vaatii aikaa ja paneutumista muun muassa kilpailijakartoituksen, hakusanatutkimuksen ja jatkuvan ylläpidon muodossa. Kun nämä asiat ovat kunnossa, tarjoaa Bing tuntuvaa tuottoa sijoittamallesi pääomalle.

Bing-hakumainosten takana oleva perusrakenne jäljittelee Google AdWords -rakennetta. Molemmissa alustoissa ennalta määritelty avainsana käynnistää tiettyyn kampanjaan ja mainosryhmään kirjoitetun tekstimuotoisen mainoksen. Myös mainosten peruskriteerit ovat molemmissa alustoissa huomattavan yhtenäiset, sillä esimerkiksi alatyyliset ilmaisutavat ja suurin osa erikoismerkeistä ovat kiellettyjen asioiden listalla.

Bing-mainoksen kuvausrivin suurin sallittu merkkimäärä on 71 merkkiä.
Bing-mainoksen kuvausrivin suurin sallittu merkkimäärä on 71 merkkiä.

Bing-mainoksen merkkimäärärajoitukset ovat erilaiset AdWordsin mainoksiin nähden. Siinä missä AdWords-mainoksen kuvausrivin enimmäismerkkimäärä on 80, on vastaava luku Bingissä vain 71. Bingissä mainoksen otsikkoon mahtuu 25 merkkiä, mikä on 5 merkkiä AdWordsia vähemmän. Bing-mainoksen lyhyempi pituus vaatii mainostajalta siis hieman erilaista kulmaa mainosten kirjoittamiseen.

AdWords-mainoksen kuvausrivin suurin sallittu merkkimäärä on 80 merkkiä.
AdWords-mainoksen kuvausrivin suurin sallittu merkkimäärä on 80 merkkiä.

Mainostajan kannalta oleellista Microsoftin omistamassa Bingissä mainostamisessa on mainonnan verrattain vähäinen kilpailu. Kilpailun vähyydestä johtuen Bing on yhä huomattavan edullinen mainosalusta. Alustan edullisuus tulee esiin samoilla avainsanoilla mainostavien tahojen vähäisenä määränä ja tästä seuraavana keskimääräisten klikkaushintojen edullisuutena. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Bingissä mainostaja saa palvelunsa tai tuotteensa valitun yleisön nähtäville huomattavasti Googlen vastaavia kustannuksia edullisemmin.

AdWords on kiistatta suosituin hakusanamainonta-alusta kaikkialla maailmassa, mutta harmittavan moni mainostaja näyttää tahattomasti ohittavan Bingin potentiaalin.

Kuten aiemmin mainitsin, Bing-mainontaa voi perustella myös sillä, että kaikki internetin käyttäjät eivät luonnollisesti käytä Googlea hakukoneenaan. Yllättävän moni Windows-käyttöjärjestelmällisen tietokoneen tai puhelimen omistaja käyttää selaimensa oletushakukoneena juuri Bingiä. On siis sanomattakin selvää, että Bingin sivuuttaminen markkinoinnissa jättää osan potentiaalisesta yleisöstä mainonnan ulkopuolelle.

Miksi Bingissä mainostaminen kannattaa?

Bing-mainonta tukee muuta digitaalista markkinointia ja toimii usein hyvänä aisaparina Google AdWords -hakusanamainonnalle. Kustannustehokkuudessaan Bing-mainontaa voisi kutsua jopa yhdeksi kohdistetun mainonnan peruspilariksi, jonka potentiaali kannattaa kokeilla käytännössä.

Bingissä mainostamisen perusteltavuus kulminoituu neljään pääkohtaan:

  • Mainostajien ja kilpailun vähäisyys
  • Klikkaushintojen edullisuus
  • Yleisön poikkeaminen Googlesta
  • Mainonnan mitattavuus

Näistä saadaan lopputulemana mainonta-alusta, joka oikein suunniteltuna, rakennettuna ja ylläpidettynä tukee ja vetää ehdottomasti vertoja muille mainonnan muodoille.

Yhteenveto

Bing jää mainosalustana monen mainostajan kannalta harmittavan usein Googlen jalkoihin, eikä ensin mainitun potentiaalia usein edes huomioida. Todellisuudessa Bing-mainonta on loistava pari AdWords-mainonnalle. Parhaimmillaan alustat tukevat toisiaan ja kattavat yhdessä lähes kaikki Suomessa tehdyt hakukonehaut.

Mainostaminen Bingissä on oikein toteutettuna tuloksellista ja jokainen mainoksen klikkaus on potentiaalinen asiakkaasi. Bingissä mainostamisen aloittamista miettiessä kannattaa huomioida hakukoneen asema oletushakukoneena Windows-laitteissa.

Bing on parhaimmillaan yritykselle vertaansa vailla oleva kultakaivos ja huonoimmillaankin edullinen alusta tuoda lisää liikennettä verkkosivustollesi.

Mikäli haluat kuulla Bing-mainonnan potentiaalista yrityksellesi tarkemmin, ota rohkeasti yhteyttä.

 

Ota yhteyttä