Dynaaminen markkinointi on Googlen Display Networkissa jo tuttu juttu mitä tulee uudelleenmarkkinointiin: kun vierailet vaikkapa Zalandon sivulla, katselemiesi tuotteiden mainokset seuraavat sinua kuin hait laivaa jonkin aikaa. Koska olet osoittanut kiinnostusta näitä tiettyjä tuotteita kohtaan, ehkä jopa lisännyt niitä ostoskoriin asti, tehdään tulkinta, että olet mitä todennäköisimmin ostoaikeissa – syystä tai toisesta et vain vienyt ostosta loppuun. Dynaamisella uudelleenmarkkinoinnilla halutaan kannustaa sinua pukemaan uudelleen ostohousut jalkaan ja muistuttaa ostamatta jääneestä tuotteesta. Mahdollisesti mainokseen on lisätty myös esimerkiksi alennus, joka antaisi viimeisen sysäyksen oston loppuun viemiseksi.

Mitä jos voisit hyödyntää tätä dynaamista mainontaa uudelleenmarkkinoinnin lisäksi myös niin sanottuihin kylmiin yleisöihin, eli uusien asiakkaiden hankintaan? Tekoäly yhdistäisi myymäsi tuotteet ja palvelut sekä todennäköisimmin ostavat asiakkaat, jonka myötä sivustollesi virtaisi entistä enemmän konvertoituvia, uusia asiakkaita?

Tämä toimintakonsepti voi olla osalle tuttu Facebook-mainonnan puolelta, jossa dynaamista mainontaa kylmiin yleisöihin on voinut tehdä jo pidemmän aikaa. Nyt samaa periaatetta voidaan hyödyntää myös Google Adsin Display Networkissa, eli bannerimainonnassa. Mikäli dynaaminen asiakashankinta toimii siellä yhtä hyvin kuin Facebookissa, voidaan odottaa melko merkittäviä tuloksia.

Mitä on dynaaminen mainonta?

Niin sanotussa normaalissa Display-mainonnassa mainosviesti on kaikille sama. Dynaamisessa mainonnassa mainosviesti sen sijaan muodostuu reaaliajassa asiakaskohtaisesti. Tämä mahdollistaa sen, että geneerisen viestin sijaan mainos mukautuu vastaamaan paremmin asiakkaan tarpeita ja näin ollen mahdollisuus siihen, että asiakas klikkaa mainosta ja konvertoituu sivustolla, kasvaa suuremmaksi. Esimerkiksi dynaamisessa uudelleenmarkkinointikampanjassa mainos muodostuu sen perusteella, mitä tuotteita tai palveluita asiakas on selannut sivustolla – ja sitten näitä samoja tuotteita näytetään hänelle mainoksissa.

Dynaaminen mainonta vaatii Google Display Networkissa toimiakseen tuotesyötteen eli tuotefeedin, joka on käytännössä Excel-muotoinen luettelo tuotteista. Tuotefeedin täytyy sisältää tuotteen ID-numero (tuotteen yksilöivä numerotunniste), tuotteen nimi (item title) ja lopullinen URL-osoite. Tämän lisäksi tuotesyötteeseen voi lisätä esimerkiksi hinnan, tuotekuvauksen, tuotekategorian ja monia muita tuotetietoja, joilla tuoteluettelosta saadaan kattavampi. Tarkempaa lisätietoa tuotefeedin vaatimuksista löytyy suoraan Googlen ohjeista.

Dynaaminen asiakashankinta

Dynaamisen asiakashankintakampanjan luonti on helppoa: tuotesyöte yhdistetään tavalliseen Display-kampanjaan ja dynaaminen asiakashankintakampanja on valmis. Responsiivisilla mainoksilla päästään nopeasti alkuun, sillä niitä ei tarvitse itse suunnitella, vaan Google muotoilee mainokset jokaiseen mainospaikkaan sopiviksi. Mikäli mainoksen ulkoasuun halutaan vaikuttaa enemmän, voidaan käyttää esimerkiksi Google Web Designeria. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että Google arvostaa enemmän responsiivisia mainoksia kuin bannerimainoksia, joten mainosten näyttökertojen määrä voi jäädä pieneksi, mikäli käytetään vain bannerimainosta: siksi on suositeltavaa, että bannerimainosten rinnalle luodaan responsiiviset mainokset, joilla varmistetaan se, että mainokset näkyvät niin usein kuin mahdollista.

Lisää uusia asiakkaita, jotka haluavat ostaa sinulta

Dynaamisella asiakashankinnalla voidaan varmistaa, että asiakas näkee mainoksia tuotteista, jotka hän kaikista suurimmalla todennäköisyydellä on myös halukas ostamaan.
Dynaamisen asiakashankinnan juju piilee siinä, että se hyödyntää toiminnassaan koneoppimista. Koneoppimisen algoritmi pyrkii löytämään tilastollisesti merkittäviä suhteita tuotefeedissä olevien tietojen ja käyttäjien esittämien aikeiden väliltä.

Tuotefeedin tehokkuuden ja asiakkaiden tekemien toimien perusteella koneoppiminen pyrkii ennustamaan sen, ketkä asiakkaat todennäköisimmin olisivat kiinnostuneita ostamaan tuotteesi. Kun feedin tietojen ja asiakkaiden aikeiden väliltä löytyy tilastollisesti merkittäviä suhteita, voidaan asiakkaan mahdollinen ostoaie yhdistää ikään, sukupuoleen tai muihin demografisiin tietoihin. Tämän jälkeen järjestelmä etsii feedistä asiakkaan aikeita parhaiten vastaavan tuotteen. Tuotefeediä arvioidaan tehokkuuden ja osuvuuden perusteella, ja sen perusteella valitaan näytettäväksi tuotteet, jotka todennäköisimmin johtavat konversioihin.

Google Display Networkin dynaaminen asiakashankinta on tavallaan kuin Amazonin suosittelumoottori (”People also bought” –osio), mutta dataa kerääntyy yhden sivuston sijaan useammalta sivustolta: Googlen Display Network käsittää jopa 2 miljoonaa verkkosivusto ja applikaatiota, joten käytettävissä olevaa dataa on mittava määrä hyödynnettävissä.

Huomioi nämä asiat, kun aloitat dynaamisen asiakashankinnan

Dynaaminen asiakashankinta toimii Google Display Networkin bannerimainonnassa tasan niin hyvin, kuin miten hyvä tuotefeedisi on. Mitä enemmän tietoa tuotefeediin saadaan, sitä enemmän koneoppimisella on dataa käytettävissä – ja se näin varmemmin pystyy ennustamaan, mitkä syötteen tuotteista vastaavat parhaiten kohdistuksessa olevien asiakkaiden tarpeita ja johtaisi lopulta konversioon.

Yleisökohdistuksessa voidaan hyödyntää mitä tahansa tarjolla olevia yleisökohdistuksia. Toimiviksi on todettu esimerkiksi Googlen tekoälypohjaiset kohdistustavat, joista lisää voit lukea täältä. Dynaamisen asiakashankinnan odotetaan erityisesti toimivan Similar-yleisöille. Similar-yleisö ei ole etsimässä palveluitasi aktiivisesti eikä ole vieraillut sivustollasi, mutta heillä on samankaltaisia kiinnostuksen kohteita kuin jo sinulta ostaneilla. Voidaan siis olettaa, että he ovat varsin potentiaalisia tulevia asiakkaitasi.

Jos Google Display Networkin bannerimainonnan mahdollisuudet kiinnostavat, lue Samin blogiteksti, jossa kerrotaan, miten voit hyödyntää bannerimainontaa myyntiputkesi jokaisessa vaiheessa ja näin kasvattaa nykyistä, jo hyvin toimivaa markkinointia entisestään!