Porterilaisen kilpailuvoimien paradigman mukaan kilpailija-analyysi on tärkeä strateginen työkalu kilpailuympäristön analysointiin ja se vaikuttaa ratkaisevasti yrityksen kilpailuetuun. Paradigmassa selvitetään, että analysoinnin tärkeimpänä tehtävänä on muodostaa jokaiselle kilpailijalle profiili, joka kertoo kilpailijan tulevat ja todennäköiset liikkeet vastineena muiden kilpailijoiden liikkeisiin sekä markkinoiden yleiseen kehitykseen. Jokainen kilpailija identifioidaan, jotta vältytään liian kapeakatseiselta lähestymistavalta strategisella pelikentällä sekä minimoidaan kilpailulliset sokeat pisteet.

Kilpailija-analyysista voidaan saada merkittävää tietoa oman yrityksen sekä kilpailijoiden tilanteesta markkinoilla, brändistä, visiosta ja positiosta. Kilpailija-analyysi avaa siis laajemman käsityksen markkinoilla vallitsevasta tilanteesta.

Perinteisesti kilpailija-analyysissä käydään läpi kilpailijoiden tuotteet, palvelut, markkinointitoimet, markkinointikanavat, liikevaihto ja mahdollisesti muu saatavilla oleva tieto kuten asiakaskohderyhmät ja asiakkailta saatava informaatio. Näillä tiedoilla yritys pystyy tunnistamaan omat sekä kilpailijoiden heikkoudet ja vahvuudet.

 

Kilpailija-analyysi Facebook-markkinoinnissa

Facebook-markkinoinnissa kilpailija-analyysilla voidaan saada tärkeää tietoa kilpailijoiden toimista sosiaalisessa mediassa ja tällä tavoin saavuttaa strategista hyötyä kaupallisessa mielessä. Pelkkä Facebook-pixelin olemassaolo ei osoita kilpailijoiden olevan vahvoilla Facebookin pelikentällä.

FB-markkinoinnin kilpailija-analyysissa kerätään tieto Facebook-pixelin käytöstä, Google Analyticsin ja Tag Managerin käytöstä. Näistä saadaan heti alkuun tietää, onko kilpailijoilla olemassa minkäänlaista maksettua mainontaa Facebookin ja tätä kautta myös Instagramin puolella ja seurataanko kuluttajien toimintaa verkkosivuilla.

Jos kilpailijoilla ei ole Facebook-pixeliä eikä Googlen analytiikkaa käytössä, voidaan heti päätellä, että yrityksellänne on huomattava kilpailuetu Facebook-markkinoinnin kentällä.

Jos kilpailijoilla on kaikki edellä mainitut (FB-pixeli, Google Analytics ja Google Tag Manager) jo käytössä, siirrytään analysoimaan kilpailijoiden nettisivuja ja toiminnallisuuksia siellä, kuten oppaan lataus, uutiskirjeen tilaus, sähköpostin ja puhelinnumeron klikkaus tai lomakkeen lähetys. Olemassa olevat toiminnallisuudet eli call-to-action –toiminnot tarkastetaan ja analysoidaan. Selvitetään, laukeaako yleensäkään mitkään call-to-actionit sivuilla. Tällä saadaan tieto kilpailijoiden markkinoinnin tehokkuudesta; seuraavatko kilpailijat kuluttajien tekemisiä verkkosivuilla ollenkaan eli hyödyntävätkö he Facebook-pixeliä ja Googlen analytiikkaa. Toimintoja ja verkkosivujen sisällön kulutusta seuraamalla saadaan kerättyä arvokasta dataa asiakkaista. Ketä he ovat oikeasti, kuinka he käyttäytyvät yleisesti, mitä he haluavat, mistä he ovat kiinnostuneita ja kuinka tietyt asiakassegmentit identifioituvat. Toimintojen seuraamattomuudesta voidaan päätellä kuinka vähän loppujen lopuksi kilpailijat tuntevat Facebook-markkinointia ja sen mahdollisuuksia.

Facebook-markkinoinnin kilpailija-analyysissa vielä viimeisenä tutkitaan kilpailijoiden Facebook-sivut: tykkääjämäärät, julkaisut ja niiden sisältö sekä tiheys ja mahdolliset mainokset. Tykkääjämäärillä nähdään suuntaa sille, millainen tunnettavuus ja positio kilpailijalla on yleisesti ottaen markkinoilla. Julkaisujen tiheys kertoo kilpailijoiden aktiivisuustasosta Facebookissa sekä siitä, kuinka merkittävänä asiakasrajapintana he pitävät Facebookia.

Julkaisujen sisällöstä saadaan jonkinasteinen käsitys millaisille kuluttajasegmenteille kilpailijat ovat puhumassa ja mitä he haluavat viestiä yrityksestään asiakkaille. Jos maksettuja mainoksia sivuilta löytyy, niin niistä nähdään, minkä tyylisiä mainoksia on tehty. Kenelle mainoksia on suunnattu, jos minkäänlaisia kohdennuksia on edes tehty ja minkälainen loogisuus, suunnitelmallisuus sekä tavoite mainoksilla on ollut.

Kilpailijoiden Facebook-mainoksia voi käydä kurkkimassa myös ihan omatoimisesti. Täältä löydät ohjeet siihen.

Asiakkaasi ovat Facebookissa – kilpailijasi eivät ole

Yllättävän moni isoista ja kansainvälisistä yrityksistä ei tiedosta Facebook-markkinoinnin kustannustehokkuutta ja monipuolisuutta. FB-pixelin ja Googlen analytiikan avulla voidaan nähdä kuinka toimivat verkkosivut ovat oikeasti ja kannustavatko sivut viettämään siellä aikaa, kuluttamaan sisältöä ja tekemään ostoja. Facebook on oivallinen kanava tuoda asiakasvirtaa ja nimenomaan niitä relevantteja kuluttajia verkkosivuille tutustumaan ja luomaan suhdetta yritykseen sekä tekemään ostoja.

Facebookissa on tällä hetkellä valtakunnallisesti noin kolme miljoonaa suomalaista käyttäjää ja maailmanlaajuisesti yli 2 miljardia kuukausittaista käyttäjää. Nämä luvut jo itsessään kertovat siitä, että suurin osa sinunkin potentiaalisista asiakkaista löytyy Facebookista.

Jos yrityksen X toimitusjohtajalla on Facebook-tili, niin eiköhän kyseisen yrityksen asiakkaatkin sieltä löydy. Kustannustehokkaampaa markkinointialustaa ei ole käytössä muualla. Ei pidä unohtaa, että Facebookin kautta saa tehtyä myös Instagramin mainonnan, koska Instagram pyörii samalla alustalla. Täytyy myös muistaa, että maksettu mainonta ohittaa aina orgaanisen eikä kovin moni ole vieläkään osannut hyödyntää näin edullista pelikenttää.

 

Lyhyt esimerkki Facebook-markkinoinnin kilpailija-analyysin yllättävästä voimasta.

Olimme saavuttaneet erään asiakkaamme kanssa erittäin hyvät tulokset Facebookin avulla. Tietty tuoteryhmä oli myyty loppuun lyhyessä ajassa Facebook-kampanjalla, vaikka yhden käytetyn tuotteen arvo olikin useita kymmeniä tuhansia euroja ja uuden tuotteen satoja tuhansia euroja. Jonkin ajan päästä tehtiin sopimus kansainvälisestä markkinoinnista.

Tähän laadimme syvältä luotaavan strategian, joka sisälsi tarkan analyysin kilpailijoista globaalilla markkina-alueella. Kilpailija-analyysi yllätti jokaisen! Suurilla konserneilla, joiden liikevaihto on 2 miljardia euroa, ei ollut minkäänlaista systemaattista maksettua Facebook-mainontaa. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaamme, joka huomasi ensimmäisten joukossa Facebookin kustannustehokkuuden ja voiman, kykenee varastamaan huomion kilpailijoilta, sillä kukaan muu kyseisillä markkinoilla ei tee maksettua mainontaa yli miljardin kuluttajan markkinointialustalla.

Pidemmän päälle tämä ainutlaatuinen huomio vaikuttaa positiivisesti asiakkaamme brändiin liikevaihdon ja myynnin nousun myötä. Näillä kasvumahdollisuuksilla ei ole mitään rajoja ja sehän tuo asiakkaallemme lisää euroja.

Haluatko tietää, miten suuret suomalaiset yritykset ajattelevat Facebook-markkinoinnista? Lataa siinä tapauksessa Facebook-markkinoinnin verkkolehti, jossa 7 markkinoinnin ammattilaista käy läpi ajatuksiaan Facebook-markkinoinnista!

Lataa Facebook-markkinoinnin verkkolehti