Googlen Ads -kuvalaajennukset ovat olleet hakumainonnan pitkään odotettu uutuus. Kuvat lisäävät hakumainosten houkuttelevuutta ja tuovat uutta ilmettä mainoksiin. Google julkisti kuvalaajennukset laajasti käyttöön alkukesästä 2021, joten olemme päässeet testaamaan ominaisuutta.

Kuvalaajennuksella kiinnität käyttäjän huomion tehokkaasti ja tuot brändisi ja tuotteesi paremmin esiin jo hakutuloksissa.

Kuinka kuvalaajennukset toimivat? Millaisia teknisiä asioita on hyvä huomioida?

Kuvalaajennuksia on kahta tyyppiä: 1) kuvalaajennukset (valitset itse mitä kuvia käytät mainoksissa) sekä 2) dynaamiset kuvalaajennukset (Google hakee automaattisesti laskeutumissivulta mainokseen sopivan kuvan). Mainoksessa nämä näkyvät samalla tavalla.

Tässä blogitekstissä keskityn kuvalaajennuksiin, sillä dynaamiset kuvalaajennukset ovat näkyneet omissa testeissä harvoin. Tämä johtuu siitä, että kuvalaajennukset ovat aina etusijalla dynaamisiin kuvalaajennuksiin nähden.

Voit ottaa kuvalaajennukset käyttöön mainosryhmä-, kampanja- tai tilitasolla. Tyypillinen tapa on ottaa kuvalaajennukset käyttöön kampanjatasolla siten, että kuva vastaa mahdollisimman tarkkaan käyttäjän hakua ja mainosta. Mikäli myyt esimerkiksi moottoriveneitä ja moottorikelkkoja sekä tarjoat näille huoltoja ja kausisäilytystä, tulisi mainostilissäsi olla erilliset kampanjat eri tuotteille ja palveluille. Kohdistamalla kuvalaajennukset tarkasti kuhunkin tuotteeseen ja palveluun saat myös kuvat osumaan juuri käyttäjän tekemään hakuun.

Kuvasuhteita kuvalaajennuksessa on kaksi: neliö (1×1) ja vaaka (1,91×1).  Yrityksen logoa kuvina ei voi käyttää, mutta muita huomattavia rajoitteita kuviin ei ole. Lisätietoa kuvia koskevista vaatimuksista ja muista rajoituksista löytyy Googlen ohjeesta.

Kuvalaajennusten merkitys

Kuvalaajennusten hyödyt ovat selkeät: kuva kiinnittää käyttäjän huomion paremmin kuin pelkkä teksti. Lisäksi asiakkaiden odotukset entistä visuaalisemmasta kokemuksesta kasvavat jatkuvasti ja he odottavat enemmän kuvasisältöä verkossa. Kuvalaajennukset parantavat klikkausprosenttia tutkitusti 10 %.

Tärkeä huomio on myös se, että kuvalaajennus tarjoaa hieman suuremman pinta-alan hakutuloksissa verrattuna pelkkään tekstiin, joten saat mainoksesi näkymään suurempina käyttämällä kuvalaajennuksia.

Oppeja kuvalaajennuksista

Omat kokemukseni kuvalaajennuksista ovat positiivisia, ja näyttää siltä, että ne parantavat klikkausprosenttia.

Kuvalaajennukset ovat kuitenkin toistaiseksi näkyneet rajatusti vain mobiililaitteilla ja silloin kun mainos on ensimmäisellä mainospaikalla. Tämän takia kannattaa olla varovainen, jos vertaa kuvalaajennuksen klikkausprosenttia kampanjan keskimääräiseen klikkausprosenttiin, koska laitteella ja varsinkin mainoksen sijainnilla on iso merkitys klikkausprosenttiin. Myös muu vertailu – esimerkiksi kuinka usein kuvalaajennukset ovat näkyneet – kannattaa toistaiseksi suhteuttaa rajoitteisiin näkyvyydessä.

Kuvalaajennukset kannattaa ottaa käyttöön kaikissa mainostileissä, joissa tähän on mahdollisuus. Toistaiseksi, kun näkyvyys on painottunut mobiiliin ja vain ylimpään mainospaikkaan, hyöty on tullut hieman paremmin esiin kuluttajamarkkinoinnissa kuin yritysmarkkinoinnissa.

Kuvalaajennukset tuovat hyvin lisää kokoa mainokseen. Parhaimmillaan kuvalaajennukset yhdistyvät moniin muihin laajennuksiin (esimerkiksi kuvalaajennus + sivustolinkit + soittolaajennus), jolloin mainos täyttää mobiilissa parhaimmillaan koko ruudun. Tämä tarkoittaa sitä, että saat laajemman alan hakutuloksista, mikä on poissa kilpailijoidesi tuloksista.

Google Adsin klikkaustyyppidatan mukaan (mitä mainoksen osaa käyttäjä on klikannut) näyttäisi siltä, että ihmiset klikkaavat edelleen pääasiassa mainoksen otsikkoa, eivät kuvalaajennuksesta. Vaikka voit tarjota sekä neliökuvaa että vaakakuvaa laajennukseksi, neliön muotoiset dominoivat, varmastikin siksi että näkyvyys on koskenut mobiilia.

Erilaisten kuvien vertailu on osoittanut itsestään selviä asioita: parhaiten toimivat selkeät, laadukkaat ja muut kuin kuvapankkikuvat.

Millaiseen kehitykseen kuvalaajennukset liittyvät? Miksi hyödyntää kuvalaajennuksia?

Visuaalisuus on ollut kasvava trendi jo pidempään sekä Googlen orgaanisissa (ei-maksetut hakutulokset) että maksetuissa hakutuloksissa. Varsinkin mobiilissa kuvien merkitys on lisääntynyt. Kuvalaajennukset ovat konkreettinen pysyvä uudistus vuosien mittaan olleiden erilaisten beta-versioiden jälkeen (mm. visuaaliset sivustolinkit ja galleriamainokset).

Kuvien merkitys hakutuloksissa kasvaa ja kehitys on hyvä huomioida sekä hakukoneoptimoinnissa että maksetussa mainonnassa.

Hakumainonnan tehokkuuden kasvattamisen lisäksi kuvalaajennuksien avulla voit tuoda yhtenäistä brändi-ilmettä ja tuotteitasi esiin jo hakumainoksissa. Vaikka toistaiseksi kuvalaajennukset näkyvät vain mobiilissa, on erittäin todennäköistä, että ne tulevat myöhemmin hyödynnettäväksi myös tietokoneilla näkyvissä mainoksissa.

Omien kokemusten mukaan tyypillinen haaste kuvalaajennusten hyödyntämisessä liittyy yrityksen vanhentuneeseen, vähäiseen tai huonolaatuiseen kuvamateriaaliin ja ylipäätään siihen, että yrityksen visuaalista ilmettä ei ole mietitty. Tarvitsitpa apua sitten yrityksesi kuvapankin ajantasaistamiseen ja visuaalisen ilmeen suunnitteluun tai laadukkaaseen Google Ads -mainontaan, ota yhteyttä!

Opi lisää Google-mainonnasta blogistamme

Discovery Ads – miksi sinun pitäisi aloittaa uusi Googlen lanseeraama mainonta jo tänään?

Uuden sukupolven Google Analytics 4 on täällä: Ota haltuun perusasiat!