Meillä Suomen Digimarkkinoinnilla Google Ads-mainonta on jatkuva prosessi, jossa mainontaa optimoidaan ja kehitetään säännöllisesti MRACE-viitekehyksen mukaisesti. Pääsemme Google Ads-mainonnan avulla hyvin etenkin Reach-vaiheeseen eli tavoitamme mahdollisimman paljon yrityksellesi relevantteja ja ostovalmiita asiakkaita. Jotta myös muut viitekehyksen vaiheet (Act, Convert, Engage) toimisivat, suosittelemme yleensä asiakkaillemme esim. erilaisia sisältöjen ja sivutojen kehitysideoita.

MRACE-viitekehys auttaa suunnittelemaan asiakkaidemme digimarkkinointia kokonaisuutena, jossa eri kanavat ja palvelut tukevat toisiaan.

Lue lisää MRACE-mallin markkinoinnista: Myyntisuppilon rakentaminen MRACE-mallin mukaisesti

Millainen meidän mainonnan optimointiprosessimme on?

Alkuvaiheessa Google Ads -mainonnasta kerätään mahdollisimman paljon dataa eli esim. tietoa siitä, mitkä avainsanat tuottavat konversioita, tai mitkä avainsanat ovat saaneet huonot laatupisteet. Kun datasta huomataan tuloksia, niiden perusteella tehdään erilaisia johtopäätöksiä mainonnan kehittämisen suhteen. Johtopäätös voisi olla esim. se, että konversioiden määrää voisi todennäköisesti kasvattaa automaation avulla, sen jälkeen, kun on ensin saatu manuaalisilla hintatarjousstrategioilla tarpeeksi konversioita kuukaudessa. Tai sitten se, että tietyistä avainsanoista pitää kirjoittaa sivustolle lisää sisältöjä, koska niiden laatupisteet ovat jääneet mataliksi.

 

Google Ads -mainonnan kehittämisen yleisimmät toimenpiteet

Mitä enemmän saamme kerättyä laadukasta ja eheää dataa, sitä todennäköisemmin tulokset kasvavat. Jos taas Google Ads- mainontaa ei kehitetä pitkäjänteisesti, tulokset lähtevät erittäin todennäköisesti heikentymään.

Huomaamme yleensä ensimmäisen kuukauden jälkeen usein erilaisia tekijöitä, joilla yrityksesi markkinointia voitaisiin kehittää.

Kerron seuravaksi 3 tyypillistä kehityskohtaa, joita suosittelemme asiakkaillemme Google Ads -mainonnan käynnistymisen jälkeen.

1.Sivuston kehitysideat sisällöntuotannossa

Onko sivustolla tarpeeksi sisältöä kaikilla tarpeellisilla laskeutumissivuilla? Laskeutumissivut vaikuttavat suoraan Google Ads- mainosten saamiin laatupisteisiin ja sitä kautta esim. mainosten sijoitukseen hakutuloksissa. Jos laatupisteet ovat matalia, myös mainonnan kulut kasvavat silloin. Jos yrityksesi ottaa käyttöön uusia palveluita tai tuotekategorioita, niille tarvitaan myös sisältöä.Onko sivusto helppokäyttöinen asiakkaillesi? Löytävätkö asiakkaasi sivustolta helposti etsimänsä? Jos sivustolla on selkeitä pullonkauloja, jotka vaikuttavat esim. sivuston konversioprosenttiin, saatamme suositella sivuston kehitystä konversio-optimoinnin avulla. Verkkokauppojen kohdalla on tärkeää kehittää ostoprosessia, jos esim. poistumisprosentti on korkea tai ostoskorin hylkäyksiä tapahtuu paljon.

Ovatko tekstit myyviä vai pelkkiä yrityksesi palvelukuvauksia? Sivustolla voi jo olla erilaisia sisältöjä, mutta on tärkeää miettiä, ovatko ne oikeasti myyviä ja asiakkaan näkökulmasta kirjoitettuja.

Kaikista teksteistä pitäisi selvitä mahdollisimman helposti, kuinka asiakas hyötyy palvelustasi.Esimerkiksi vertailuna kaksi vaihtoehtoa:

”Tarjoamme laadukkaita ja luotettavia tilitoimistopalveluita” VS ”Kun käytät palveluamme, sinulta säästyy viikossa 5 tuntia aikaa yrityksesi liiketoiminnan kehittämiseen.”

Jälkimmäinen esimerkeistä oli tehokkaampi, koska se kuvasi paremmin asiakkaan saamia hyötyjä. Vaikka mainonta olisi jo tuottanut tuloksia, hyvien sisältöjen merkitystä ei voi koskaan korostaa liikaa.

Lue lisää: miten verkkosivujesi sisällöt vaikuttavat Google Ads -laatupisteisiin 

2. Automaation hyödyntäminen

Jos konversioita ja dataa on kertynyt tarpeeksi, automaation käyttöönotto voi tehostaa mainontaa. Google Ads -mainonnassa voimme ottaa käyttöön esim. automaattisia hintatarjousstrategioita. Käytämme automaatiota aina asiantuntijan tukena, eli mainonta ei koskaan pyöri pelkän automaation varassa.

Kun näemme mitkä avainsanat/kampanjat toimivat, voimme rakentaa esim. erilaisten työkalujen avulla tarkkoja tuotefeedipohjaisia mainoksia. Tuotefeediin perustuvassa mainonnassa asiakkaasi näkevät tarkkoja tuotemainoksia juuri niistä tuotteista, joista he ovat kiinnostuneita/joita he hakevat.

Lue lisää automaatiosta: tekoälyn ja automaation hyödyntäminen Google Ads -mainonnassa

3. Markkinoinnin strateginen suunnittelu

Voisiko jokin muu digimarkkinoinnin kanava tukea kokonaisuutta? MRACE-viitekehys tähtää siihen, että yrityksesi digimarkkinointia suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuutena. Jos huomamme, että jokin muu kanava tukisi digimarkkinoinnin strategiaasi tai tehostaisi Google Ads-mainontaa, suosittelemme sen käyttöönottoa.

Google Ads -mainonnan alkuvaiheessa tavoitteet voivat olla varsinkin täysin uuden palvelun kohdalla täysin erilaiset kuin vaikkapa vuoden päästä. Sen vuoksi mainontaa ja sen tavoitteita on tärkeä päivittää säännöllisesti. Jos huomaamme datan pohjalta, että mainontaa kannattaisi skaalata isommaksi, voimme suositella esim. budjetin korotusta.

Yhteenveto

Google Ads -mainonnan strateginen kehitys ottaa huomioon koko markkinointisi. Toisinaan kehitystoimenpiteet koskevat suoraan mainostesi laadun parantamista, konversioiden optimointia tai esimerkiksi verkkosivujasi, joiden suorituskyky ja asiakasystävällisyys vaikuttaa myös mainontasi laatuun. Kun haluat keskustella siitä, millaisilla toimenpiteillä Google Ads -mainontaasi voisi kehittää, ota rohkeasti yhteyttä!