Verkkosivujen ostaminen ei ole aina ihan suoraviivaista. Verkkosivun tekijöitä on valtava määrä. Tässä blogikirjoituksessa käydään läpi neljä asiaa, jotka kannattaa muistaa, kun olet ostamassa yrityksellesi tärkeintä myyntikanavaa, eli verkkosivuja.

Tarjouspyyntö

Yleensä ensimmäinen konkreettinen asia, jonka yritys tekee sen jälkeen, kun se on päättänyt ostaa verkkosivut, on tarjouspyynnön tekeminen. Tarjouspyynnön tekemiseen kannattaa panostaa monestakin eri syystä. Tarjouspyynnön tekeminen pakottaa monesti sen tekijän miettimään, miksi haluatte uudet verkkosivut ja mitä ominaisuuksia sinne tarvitaan.

Tarjouspyyntöön tulisi listata selkeästi verkkosivuston tavoitteet ja sivustolle halutut ominaisuudet. Kun laitat tarjouspyyntöön projektin tavoitteita, älä rajoita toimittajaehdokkaiden vaihtoehtoja niin, että listaat esimerkiksi lisäosia, teeman tai muita keinoja, joilla ehkä luulet, että listaamiisi tavoitteisiin voidaan päästä.

Ongelmien ratkaisun ja tavoitteisiisi pääseminen sekä muut tekniset asiat kannattaa jättää verkkosivuston tekijän vastuulle. Parhaat verkkosivujen tekijät ovat asiantuntijoita työssään, ja he tietävät parhaat keinot verkkosivustosi tavoitteisiin pääsemiseen. Heillä on myös aina tietyt prosessit ja teknologiat, joita he käyttävät aina projekteissaan. Siksi ilman pätevää syytä verkkosivuston toteutus vaihtoehtojen rajaaminen on varma tapa saada vähemmän vastauksia lähettämääsi tarjouspyyntöön.

Tarjouspyyntöihin vastaaminen on melko työlästä ja niitä tulee parhaimmille digitoimistolle paljon. Heidän tekijöiden ei tarvitse tarttua jokaiseen tarjouspyyntöön, vaan he voivat jossain määrin valita millaisia projekteja he haluavat tehdä, ja millaisiin projekteihin heidän kannattaa ylipäätään lähteä mukaan. Kun tarjouspyynnössä on esitetty selkeästi tavoitteet ja se mitä verkkosivustolta vaaditaan, on toimittajan myös helpompi kertoa suoraan, jos projektisi ei syystä tai toisesta ole heitä varten, jolloin molempien osapuolien aikaa säästyy.

Hinta

Verkkosivuston rakentamisen hintaan vaikuttaa mm. sen rakentamiseen käytetyt työtunnit. Verkkosivuston rakentaminen vaatii yleensä vähintään 2-3 henkilön työpanoksen.

Pelkistämällä verkkosivusto voidaan jakaa kolmeen eri osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue on verkkosivuston rakenne ja ulkoasu. Nämä pitää suunnitella ja suunnittelun tekee yleensä graafikko. Kun verkkosivuston ulkoasusuunnitelma on valmis, jonkun täytyy rakentaa verkkosivusto graafikon tekemän layoutin pohjalta. Kolmas osa-alue on sivustolle tulevat sisällöt, jotka konseptoi ja tekee sisällöntuottaja.

verkkosivuprojektin-koostumus

Eri yritysten tekemien verkkosivupakettien sisältö ja hinta saattavat erota toisistaan huomattavasti. Verkkosivuston ostohintoja ei pysty välttämättä suoraan vertaamaan keskenään, mutta verkkosivuston ostaja saattaa pitää kaikkia sivustoja saman arvoisena ja valita halvimman toimittajan, koska kuvittelee säästävänsä tässä rahaa.

Todellisuudessa monesti halvan toimittajan tekemät verkkosivut todennäköisesti maksavat yrityksellesi huomattavasti enemmän kuin mitä hintalapussa lukee. Verkkosivuston hintaa ja arvoa kannattaakin miettiä niin, että hinta määräyty koko verkkosivuston elinkaaren aikana, sen sijaan että se olisi pelkästään sivuston rakentamiseen sijoitettu summa.

Esimerkkinä voidaan kuvitella, että verkkosivustosi tärkein tavoite on saada mahdollisimman paljon tarjouspyyntöjä potentiaalisilta asiakkailta ja että verkkosivuston elinikä on vaikkapa 3 vuotta. Valitset verkkosivustosi tekijäksi halvimman tarjouksen lähettäneen osapuolen. Verkkosivusto valmistuu ajallaan, se julkaistaan ja kaikki näyttää hyvältä. Parin kuukauden päästä kuitenkin huomaat, että verkkosivuston kautta tulevien yhteydenottojen määrä on tippunut puoleen siitä, mitä se oli vanhalla verkkosivustolla, ja sivujesi sijoitukset hakukoneissa ovat romahtaneet, joten sivustosi kerää myös vähemmän liikennettä kuin aiemmin.

 

SDM-Verkkosivut-06

Asiakkaan työmäärä ja vastuu

Verkkosivusto on asiakkaalle räätälöity paketti ja se syntyy aina asiakkaan ja toimittajan yhteistyön tuloksena. Et siis voi ”ostaa ja unohtaa” verkkosivuja, vaan projekti vaatii sinulta tilaajana aktiivista osallistumista ja toimenpiteitä.

Tyypillisesti verkkosivuprojekteissa asiakkaana sinun tulee tulee osallistua yhteisiin suunnittelupalavereihin, hyväksyä projektin eri vaiheita ja tuotoksia sekä mahdollisesti itse tuottaa sisältöä verkkosivustolle. Asiakkaana sinun tulisi siis varata omaa työaikaasi mahdollisesti jopa kymmeniä tunteja, jotta verkkosivuprojekti saadaan saatettua alusta loppuun asti. Asiakkaan tulisi myös vastata viesteihin ja puheluihin kohtuullisessa ajassa, jotta projekti ei jää jumiin missään vaiheessa vain sen takia, ettei toimittaja ole saanut asiakasta kiinni eikä pääse etenemään omassa työssään.

Sisällöntuotanto

Yksi verkkosivujen tekemisen ajankäyttöön vahvasti liittyvä, ja yksi eniten asiakkaan aikaa vievä asia on sisältöjen tuottaminen verkkosivustolle. Sisällöillä tarkoitetaan tässä yhteydessä teksti-, kuva- ja videosisältöjä. Joskus ajatellaan, että kuka tahansa osaa ja pystyy kirjoittamana sisältöä, jolloin laitetaan esimerkiksi työharjoittelija kirjoittamaan sisältöjä yrityksen tärkeimmistä palveluista.

Kysy itseltäsi kuitenkin seuraavat kysymykset:

  • Onko teidän sivustollenne tehty hakusanatutkimus?
  • Onko hakusanatutkimusta hyödynnetty sisältöä kirjoitettaessa?
  • Onko tärkeitä hakusanoja käytetty sisällössä?
  • Onko ostajapersoonia mietitty sisältöjä luotaessa?

Kun esität nämä kysymykset, niin voit ehkä huomaat, että itse kirjoitetuissa sisällöissä ei ole välttämättä otettu mitään edellä mainittuja kohtia huomioon, jolloin sisällöt eivät myöskään edistä myyntiäsi optimaalisesti. Itse tuotettu sisältö on tämän lisäksi yleensä joko liian lyhyttä tai sen tuottaminen venyy. Ja tämän vuoksi verkkosivuston julkaisu viivästyy. Sisällöntuotanto tulisi jättää aina ammattilaisen vastuulle, eikä antaa esimerkiksi työharjoittelijan kirjoittaa sisältöä teidän tärkeimmistä palveluistanne.

Voit lukea lisää asiantuntijamme kirjoittamasta blogista tarkemmin siitä, miksi sisällöt on tärkein myyntiä edistävä tekijä verkkosivustollasi.

Lue lisää verkkosivuista blogistamme:

Verkkosivujen elinkaari – kuinka pitkään kotisivusi elävät?

Kotisivut 2020 – 5 asiaa, jotka sinun tulee huomioida

Yhteenveto

Panosta tarjouspyynnön tekemiseen niin saat enemmän ja parempia tarjouksia sivustosi toteuttamiseen. Listaa selkeästi sivustosi tavoitteet, mutta älä rajoita sitä, miten sivusto teknisesti toteutetaan, ellei sinulla ole jotain todella pätevää syytä tälle.

Verkkosivujen hintoja vertailtaessa ei kannata tuijottaa vain hintaa, vaan miettiä sitä, mitä hinta sisältää.  Voi olla, että pystyisit ”säästämään” tuhansia euroja sivuston rakennuskuluissa, mutta tämä säästö voi tulla kalliiksi pidemmällä aikavälillä, jos esimerkiksi sivustosi kautta tulevien tarjouspyyntöjen määrä tai vaikkapa sivuston liikenne tippuu.  Sisällöt ovat tärkein verkkosivuston myyntiä edistävä tekijä, joten niiden tekemiseen kannattaa panostaa.

Ota yhteyttä, kun haluat kuulla, millaiset verkkosivut me toteuttaisimme palvelemaan myyntiäsi!

Ota yhteyttä