Kaksipäiväinen SMX London -konferenssi järjestettiin toukokuun loppupuolella Lontoossa ja Google Ads -tiimistämme sinne osallistui useampi asiantuntija. Olemme vuosittain käyneet oppimassa alamme huippuasiantuntijoilta erilaisissa konferenseissa, jotta saisimme alan parhaan käytänteet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa käyttöömme.

Konferenssin puhujat olivat hakukonemainonnan ja -optimoinnin huippuja, esim. Microsoftilta, AdAnalysisilta ja Wordstreamilta.

Tässä tiivistetysti konferenssin pääpointit:

1. Avainsanat ovat out, ostajapersoonat in

Wordstreamin Mark Irvinen mukaan mainostajat fokusoituvat liikaa avainsanoihin, minkä takia Google Ads -mainoksista tulee helposti tylsiä. Avainsanoja pidetään kuitenkin edelleen merkittävässä roolissa, koska avainsanojen osuvuus vaikuttaa mainonnan laatupisteisiin. Pelkät avainsanat eivät kuitenkaan itsessään konvertoidu, vaan siihen tarvitaan aina oikeita henkilöitä ja ostajia.

Tämän vuoksi mainostajien tulisi kirjoittaa Google Ads -mainoksia mieluummin erilaisille ostajapersoonille kuin yksittäisille avainsanoille. Esimerkiksi ilmastointilaitteen korjaajaa etsittäessä halpa hinta voi houkutella isoja massoja, kun taas yritysasiakkaat voivat arvostaa enemmän korjauksen nopeutta. Asiakashaastatteluiden avulla saat selville, mitä ostajapersoonanne haluavat ja mikä saa heidät ostamaan.

2. Google Shopping ja Google Smart Shopping tehostavat verkkokauppojen mainontaa

Google Shopping julkaistiin vihdoinkin Suomessa nyt kesäkuussa 2019. On mielenkiintoista nähdä kuinka Shopping tulee toimimaan Suomessa, mutta konferenssin puhujien mukaan Shopping-mainokset päihittävät hakumainokset selkeästi esim. Englannissa. PPC-asiantuntija Ann Stanleyn mukaan etenkin Smart Shopping-kampanjat ovat kasvattaneet verkkokauppojen tuottoa monilla eri toimialoilla.

→ Tutustu Google Shoppingin tuomiin mahdollisuuksiin täältä.

Smart Shoppingia käytettäessä budjetin pitää olla riittävä, sillä Smart Shopping- mainosten näyttökerrat ja klikkaukset kasvavat hyvin nopeasti mainonnan käynnistymisen jälkeen. Konversiot taas yleensä lähtevät kasvuun vasta 2-7 viikon jälkeen. Konversioprosentti ei kuitenkaan välttämättä nouse samassa suhteessa, joten sen vuoksi Smart Shopping -mainosten kulutusta kannattaa seurata tarkasti.

Google Shopping -mainontaan on tulossa jo loppukesästä puhujien mukaan useita uudistuksia, mutta jää nähtäväksi, milloin uudistukset saapuvat Suomeen. Yksi uudistuksista tulee olemaan esim. kausittaiset asetukset (Seasonality Adjustments), joiden avulla voidaan säätää Shopping-kampanjoiden asetuksia vuosittaisen markkinointikalenterin mukaan.

3. Markkinan koko vaikuttaa yleisöjen ja kohdistusten käyttöön

SMX:n puhujat korostivat myös erilaisten yleisöjen ja kohdistusten käyttämistä mainonnassa. Suomessa markkina-alue on kuitenkin esim. Yhdysvaltoihin verrattuna tosi pieni, joten liian tarkat kohdistukset voivat jopa rajoittaa mainonnan näkymistä. Yleisöjen volyymi Suomessa ei siis välttämättä ole riittävä, jos niitä lähdetään rajaamaan liian tarkkaan. Ei kuitenkaan kannata unohtaa esim. demografisia kohdistuksia täysin, jos data kertoo niiden hyödyllisyydestä.

4. Automaatio on kaksiteräinen miekka

Automaatio voi monien puhujien mukaan tehostaa Google Ads -mainontaa huomattavasti, mutta toisaalta sen käytössä tulee olla tarkka, sillä pahimmillaan esim. automaattiset hintatarjousstrategiat voivat vain lisätä mainonnan kuluja.

Esimerkiksi automatisoidut säännöt ja skriptit voivat tehostaa Google Ads -asiantuntijan työtä huomattavasti. Automaation käyttöön kannattaakin siirtyä vaiheittain, sillä paras lopputulos syntyy kuitenkin yleensä asiantuntijan ja automaation yhteistyöstä. Tämä korostuu etenkin Suomessa, jossa asiakasmassat ovat verrattain pieniä. Tekoäly tarvitsee paljon dataa toimiakseen optimaalisella tavalla, minkä takia mainonnan alkuvaiheessa on hyvin tärkeää pitää asiantuntija vahvasti mainonnassa mukana ja antaa koneelle päätösvaltaa vasta, kun dataa on riittävästi. Hyvin kapeilla toimialoilla dataa ei välttämättä kerry koskaan riittävästi, jolloin tekoälyn käyttäminen ei ole järkevää.

Kaiken kaikkiaan konferenssi antoi mielenkiintoisia näkökulmia erilaisten Google Ads -mainonnan parhaista käytänteistä ja uutta tietämystä etenkin tulevien Shopping-kampanjoiden takemiseen.

Suosittelen testamaan etenkin Google Shoppingia myös täällä Suomessa, sillä se voi parhaimmassa tapauksessa tehostaa verkkokaupan myyntiä huomattavasti.