Maksullinen mainonta muuttuu huomattavasti tulevaisuudessa. Onko silloin ihmisillä tai digitaalisen mainonnan toimistoilla, kuten meillä, mitään roolia? Jyllääkö tulevaisuudessa mainonnan alustoilla omat AlphaGo Zero:t?

Tekoälystä – sen hyödyistä ja mahdollisuuksista – on puhuttu monta vuotta, mutta vasta viimeisen vuoden aikana se on pääsyt sellaiselle tasolle, että se on valjastettavissa Kalevalan sammoksi tekemään rikkauksia.

Tuo mahdollisuus tehdä tulosta, on ratkaisevassa asemassa viemään tekoälyjen kehitystä eteenpäin, ja esimerkiksi Google panostaa tietoisesti sen kehitystyöhön, koska se helpottaa mm. AdWordsin käyttöönottoa/käyttöä entisestään.

Miten mainonta tulee muuttumaan tekoälyn myötä?

Syventymättä yksityiskohtaisesti mitä ne muutokset ovat mitä tekoälyn valtakausi tuo mukanaan, koska tarkkaa tietoa muutoksista ei ole kenelläkään.

Lähtökohtaisesti mainonta helpottuu kaikilla mainostajilla. Facebookin ja Googlen kaltaiset mainosalustat ovat itsessään nyt aikaa vieviä sekä haasteellisia, jos niillä halutaan tehdä myyntiä. Näiden kanavien kaikkien teknisten asioiden ymmärtäminen vaatii paneutumista. Lisäksi mainonnan jatkuva kehittäminen vaatii aikaa. Tähän dilemmaan tekoäly tuo helpotuksen. Se mahdollistaa helpomman pohjan mainonnan aloitukselle ja ylläpidolle. Valta siirtyy silloin vahvemmin pois ihmisiltä ja enemmän transistoreiden välisiin yhteyksiin.

Mikä rooli ihmisille ja toimistoille jää tekoälyn valtakaudella?

Googlen kehittämä AlphaGo Zero tekoäly opetti itsensä lautapeli Go:n mestariksi 40 päivässä, voittaen maailman parhaat ihmispelaajat ja kaikki edelliset tekoälyt. Kerrottakoon vielä, että tuossa lautapelissä on mahdollista tehdä enemmän siirtoja, kuin universumissa on atomeja. AlphaGo Zero edustaa tekoälyjen uusinta sukupolvea, missä sen annetaan itse opiskella ja kehittyä. Tässä kyseisessä tapauksessa sille ei annettu mitään muita ennakkotietoja pelistä, kuin säännöt. Sen annettiin vain pelata itseään vastaan ja ensimmäisen 3 päivän aikana se pelasi 4,9 miljoona peliä.

Tulevaisuudessa, kun AlphaGo Zero:n kaltaiset tekoälyt ovat vastuussa mainostamisesta, niin mainonta onnistuu varmasti nykyistä tehokkaammin, paremmin ja helpommin. Jos mietitään ihmisten roolia tässä kuviossa niin se saattaa vaikuttaa siltä, että meillä ei ole enää mitään virkaa. Tuo on kuitenkin väärä mielikuva, sillä ihmisten rooli on tekoälyn aikakaudella vielä tärkeämpi, kuin nyt. Tähän suurin vaikuttava tekijä tulee olemaa kilpailutilanne. Jos oletetaan kaikkien käyttävän samaa mainosalustaa, jossa on kaikilla käytössä sama tekoäly, niin ratkaisu tähän ei voi olla vain se, kuka on valmis maksamaan eniten. Silloin ihmisen ja tekoälyn välinen yhteistyö korostuu. Mieti vaikka, että allasi olisi nyt maailman paras sarjavalmisteinen auto, niin se liikkuu vain niin hyvin, kuin sinä osaat sitä ajaa.

Tekoälyn ohjaaminen oikeaan suuntaan on se, johon suurin painopiste keskittyy. AlphaGo Zero:lle kerrottiin alkuun pelin säännöt ja tulevaisuudessa sama tulee olemaan ammattilaisten, eli meidän rooli. Meistä muodostuu sääntöjen kehittäjiä, kertojia, tekoälyjen valmentajia.

Vaikka tekoäly pystyy päättelemään paljon asioita itse ja tekemään ratkaisuja itsenäisesti, on sitä silti ohjattava oikeaan suuntaan. Tekoäly toimii kumminkin tiettyjen raamien sisällä ja pohjaa tietojaan vahvasti kerättyyn dataan. Ideointi, unelmointi, ajattelu ja luovuus, minkä ihmismieli pitää sisällään, on se missä tekoälyä pitää osata auttaa.

Tekoälyn vaikutus mainosalustojen kohdalla on selkeä ja suoraviivainen. Toissijaisena seikkana, mitä se muuttaa ja minkä merkitystä se korostaa, ovat verkkosivut ja sisällöt. Niiden merkitys korostuu entisestään, niihin kannattaa alkaa nyt jo panostamaan, koska tuloksen tekeminen verkkosivujen avulla onnistuu ainoastaan niin hyvin, kuin miten hyvin verkkosivut myyvät. Kiristyvä kilpailutilanne korostaa erityisesti verkkosivujen suunnittelun ja toimivuuden tärkeyttä, sekä timanttista sisältöä. Konversio-optimointi on tulevaisuudessa isossa roolissa verkkosivujen konvertoitumisen testaamisessa. Verkkosivujen suunniteluun tulee mukaan tavoitteellisuus ja niiden rakentaminen oikein mainontaa ajatellen.

Onko tekoäly uhka vai mahdollisuus minulle – yksittäiselle ihmiselle?

Onko tekoäly uhka vai mahdollisuus työlleni, jos AdWordsin tekoäly kehittää tietoisuuden ja alkaa tekemään enemmän myyntiä kaikille kuin kukaan koskaan olisi voinut kuvitella? Itse näen tekoälyn enemmän mahdollisuutena, kuin uhkana, koska mainonnan tekijänä on tehtävä ainoastaan liikkeitä datan pohjilta, jota on saatavilla.

Testaaminen on ainoa todellinen tapa selvittää, toimiiko jokin asia vai ei. Tämä vaatii aikaa ja ymmärrystä. Juuri tähän tekoäly on vastaus. Pienten yksityiskohtien erittäin nopea prosessointi on asia, jossa koneet loistavat verrattuna ihmisiin. Kyky prosessoida isoja datamääriä, on monesti tekijä, joka vie ihmisiltä aikaa. Varsikin mainonnan nopeasti muuttuvassa segmentissä data määrien prosessointi on se, mitä itse odotan suuresti. Kaikki tieto on jo olemassa, mutta emme pysty käsittelemään vielä sitä kaikkea, emmekä näin myöskään hyödyntämään sitä täydellä potentiaalilla. Voisin kirjoittaa 2000 sanaa pelkästään tekoälyn erilaisista hyödyistä ja mahdollisuuksista esim. sään ennustamisessa ja tähtitieteessä, mutta siitä harva haluaa kuulla.

Yhteenveto

Mainonnan tulevaisuus muuttuu paljon. Se miten ja milloin, ovat isoimmat kysymykset, mutta nyt jos koskaan ollaan muutoksen kielekkeellä.

Varmaa on, että mainostaminen helpottuu ja muuttuu yksinkertaisemmaksi siihen perehtymättömälle. Tämä lisää kilpailua moninkertaisesti. Digimainonta yritykset tulevat olemaan ensisijaisesti enemmän asiantuntijoita, joilta tarvitaan mainontaan sellaista näkemystä, jota tekoäly ei pysty tarjoamaan.

Verkkosivut ja sisältö tulevat olemaan erittäin vahvassa roolissa mainonnan tuloksellisessa kehittämisessä. Niissä jos missä tarvitaan timanttia.

Mikäli tekoäly mainonnassa aiheena kiinnostaa sinua, niin lue myös aiemmin kirjoittamani blogikirjoitus siitä, kuinka tekoäly vaikuttaa AdWordsin tuloksellisuuteen.