Urheilukentillä mestaruudet voittavat ne joukkueet, jotka pystyvät käsittelemään paineita ja pelaamaan tiukassa paikassa parasta peliään. Samoja sääntöjä voimme soveltaa osin myös liike-elämän maailmaan.

Tässä blogikirjoituksessa minä, entinen huippupesäpalloilija, nykyinen psyykkinen valmentaja sekä Suomen Digimarkkinoinnilla henkilöstövalmentaja ja pelikenttien tulisielu pohdin sitä, miten koronan aiheuttamasta kriisistä selvitään voittajina, ja miten psyykkisen valmentamisen voittamisen opit ovat hyödynnettävissä tällä hetkellä käynnissä oleviin (työ)elämän todellisiin playoff-peleihin.

Vinkkini ovat sovellettavissa laajalti eri alojen yrityksiin, joissa halutaan panostaa asiantuntijaorganisaatioiden osaamisen ja johtamisen kehittämiseen.

Olipa kyse urheilusta tai liiketoiminnasta, voittamisessa ja suorituksen johtamisessa pätevät samat lainalaisuudet.

Pelikenttien playoffit soveltuvat myös yritysmaailmaan

Olen pelannut elämäni aikana monia pudotuspelejä, mestaruudesta olen päässyt sekä pelaajana että valmentajana kilvoittelemaan kaikkiaan kymmenen kertaa. Puolet näistä pesiskentillä käydyistä taisteluista on päättynyt suureen pettymykseen, viisi kertaa olen päässyt kokemaan mestaruuden humalluttavan huuman. Oma pelaajaurani päättyi jo 13 vuotta sitten, mutta voittojen tavoittelu jatkuu edelleen naisten superpesiksessä pelaavan Manse PP:n riveissä, jossa toimin tällä hetkellä joukkueen psyykkisenä valmentajana.

Minulle psyykkinen valmentaminen tarkoittaa urheilijan mielen taitojen vahvistamista, joita treenataan fysiikan ja lajin tavoin. Kiteytettynä kyse on hyvin yksinkertaisesta, mutta sitäkin enemmän harjoittelua vaativasta asiasta: miten urheilija ja joukkue oppivat käsittelemään pelaamiseen liittyviä paineita, asettamaan toiminnalleen konkreettisia tavoitteita niistä oppia ammentaen sekä ennen kaikkea rohkeudesta uskaltaa pelata silloinkin, kun häviämisen pelko tuntuu vievän ihmisestä voiton.

Viimeiset viikot ovat olleet monella tapaa pysäyttäviä. Koronan aiheuttama poikkeustila on herättänyt ajatuksen, että tällä hetkellä olemme tahtomattammekin ajautuneet pelaamaan sekä työ- että muun elämän playoff-pelejä. Nyt kyse ei ole kliseisesti ”vain urheilusta”, vaan ihan oikeiden ihmisten hengistä, työpaikoista ja siitä, mitkä yritykset tästä myllerryksestä tulevat selviämään.

Oman työelämän joukkueeni, Suomen Digimarkkinoinnin henkilöstövalmentajan roolista käsin olen viime aikoina pohtinut, millä keinoin ja prinsiipein me taistelemme näistä tosielämän pudotuspeleistä itsemme voittajiksi.

Meille voittaminen tarkoittaisi tässä tilanteessa ennen kaikkea sitä, että korona-hurrikaanin laannuttua Suomen Digimarkkinointi on se yritys, jonka rivit ovat entistäkin tiiviimmät, kulttuuri vielä nykyistäkin vahvempi, ihmiset ovat hengissä ja terveitä sekä liiketoimintamme on timanttisessa kunnossa.

Voiton avaimet löytyvät ihmisyyden ymmärtävästä johtamisesta ja mielentaidoista

Olipa kyse urheilusta tai liiketoiminnasta, voittamisessa ja suorituksen johtamisessa pätevät samat lainalaisuudet. Valmentaja tai johtaja pyrkii molemmissa tapauksissa virittämään joukkueensa ratkaisuhetkillä parhaimpaansa.

Miten saada pelaajat pelaamaan kauden parasta peliään tai työntekijät antamaan parastaan tilanteessa, jossa paineet ovat valtavat? Voittavien joukkueiden perusasioiden tulee aina olla priimakunnossa, se on selvää; treenaamisen on täytynyt olla riittävää ja laadukasta sekä pelaajien taitojen ja osaamisen on oltava korkealla tasolla. Sama osaamisen vaatimus pätee myös yrityksiin.

Mutta mistä sitten lopulta syntyvät erot vaikkapa kahden huippujoukkueen tai organisaation välillä, joiden yksilöt ovat taidoiltaan ja osaamiseltaan samanvertaisia?

Oma kokemukseni on, että erot joukkueiden välillä syntyvät ennen kaikkea siitä, kuinka taitavia yksilöt sekä joukkue ovat käsittelemään ajatuksiaan ja tunteitaan. Millainen asenne heillä on; miten asioihin suhtaudutaan ja millaista tarinaa vallitsevasta tilanteesta itselle ja ympärille kerrotaan.

Erot syntyvät vahvasta itsetuntemuksesta ja -luottamuksesta, harjoitelluista mielentaidoista. Siitä, miten ihmisiä on kokonaisvaltaisesti valmennettu, millä tavoin heitä johdetaan ja millainen kulttuuri joukkueessa vallitsee.

  • Onko taitojen harjoittelua ja osaamisen kehittämistä laajennettu päivittäisessä arjessa koskemaan myös oppimisen taitoja ja vaikkapa omien mielen esteiden tunnistamista?
  • Onnistuuko johtaja saamaan ihmiset jännittävässäkin painetilanteessa antamaan kaikkensa ja uskaltavatko he pelata rohkeasti häviötä pelkäämättä?
  • Säilyykö organisaatiossa tiukassa paikassa luovuus sekä luottamus? Kutistuvatko ihmiset vai hioutuuko heistä paineessa timantteja?

Lopulliset erot joukkueiden välillä syntyvät siis taitavasta, ihmisyyden kokonaisvaltaisesti ymmärtävästä johtamisesta sekä yksilöiden vahvoista metataidoista (kuten tavoitteiden asettamisen ja reflektoinnin taidosta, vahvasta itsetuntemuksesta sekä tunnetaidoista). Asioista, joiden kanssa harvoin synnytään valmiina, ja jotka juuri tämän vuoksi vaativat meiltä jokaiselta enemmän tai vähemmän harjoittelua.

Joukkuehenki, tavoitteisiin keskittyminen ja tunteiden johtaminen. Siinä tekijät, joihin omat pesiskenttien mestaruudet ovat melkeinpä poikkeuksetta ratkenneet.

Uskon myös, että näillä samoilla voittamisen elementeillä on merkitystä siihen, miten meistä jokainen sekä yksilönä että joukkueena selviytyy vallitsevasta myllerryksestä voittajina. Joku kutsuu sitä henkiseksi valmennukseksi, toinen sanoo sitä pään kestämiseksi tiukassakin paikassa. Itselleni se näyttäytyy vain sinä tosiasiana, että voittaminen asuu aina ihmisissä ja yhteisön voimassa sekä tapahtuu aina myös mielen ja sydämen tasolla.

Ilman näiden ihmisyyden tasojen huomioimista, kenenkään taidot ja osaaminen eivät koskaan pääse täysin loistamaan. Näihin samoihin voiton avaimiin myös me täällä Suomen Digimarkkinoinnilla panostamme – olipa meneillään korona-aika tai ei.

Kulttuuri, tavoitteet ja tunteet – panosta näihin, kun haluat joukkueesi voittavan

Kulttuurin ja joukkuehengen maaginen voima!

Tosipelit ja erilaiset kriisit ovat ehdottomasti kulttuurin sekä joukkuehengen happotestejä. Vaikeuksien ja paineiden keskellä ihmiset kurottavat joko toisiaan ja joukkuetta kohti tai sitten erkaantuvat.

Haluatko toisille hyvää, oletko valmis taistelemaan vieruskaverisi puolesta ja uskotko joukkueesi voittoon? Vai alatko pelaamaan omaan pussiin, selitellä ja etsiä syyllisiä, luovutatko jo ennen kuin peli on edes alkanutkaan tai kun tulee ensimmäinen epäonnistuminen tai vaikea hetki?

Raadollista kulttuurissa ja joukkuehengessä on se, että sillä hetkellä, kun sitä eniten tarvitaan, on jo auttamattomasti liian myöhäistä alkaa rakentamaan sellaista. Tämä kaikki työ tehdään ns. tyynen sään aikana.

Yhteiset arvot, niiden mukaisesti eletty yhteinen arki ja ennen kaikkea johtaminen sekä sen rakenteet ovat juuri niitä kulttuurin palasia, joihin kriiseissäkin tukeudutaan. Jos joukkue ei ole ennen tosipelejä oppinut puhumaan kipeistäkin asioista rehellisesti toisiin luottaen tai toimimaan määrätietoisesti joukkueena, eivät nämä asiat tule onnistumaan myöskään silloin, kun niille olisi todellista tarvetta.

Tämän vuoksi vahva joukkue tiukan paikan tullen tiivistyy, ei hajaannu. Ja kun joukkue pysyy tiiviinä, se on aina vahvempi kuin yksittäiset ihmiset. Näin ollen vahva kulttuuri ja joukkuehenki mahdollistavat voittamisen tai ovat sille suorastaan välttämättömiä.

Tässä hetkessä olen hyvin kiitollinen siitä, että saan olla töissä yrityksessä, jonka keskiössä on ollut jo pitkään ihmiset, arvot, hyvän työpaikan rakentaminen sekä johtamisen kehittäminen. Tästä osoituksena meidät valittiin Suomen kolmanneksi parhaaksi työpaikaksi Great Place To Work-tutkimuksessa vuonna 2019. Tämä lisää luottamusta siihen, että kulttuurimme tulee kestämään tämänkin taistelun siitä lopulta myös vahvistuen.

Keskity tavoitteisiin ja omaan tekemiseen!

Unelmat ovat tärkeitä. Ne antavat sinulle ja joukkueellesi voimaa, energiaa ja tekemiselle suuntaa.

Unelmissa on kuitenkin se huono puoli, että vaikka tekisit mitä, et voi olla koskaan varma, tuletko saavuttamaan unelmasi. Unelmissa ja niiden toteutumisessa näyttäisi aina olevan mukana myös ripaus onnea, sattumilta näyttäviä tilanteita ja tähtienkin oikeaa asentoa.

Siksi tärkeämpää on keskittyä tekemisessään, olipa kyse sitten urheilusta tai työelämästä, konkreettisiin tavoitteisiin. Niihin asioihin, joihin itse voit oikeasti vaikuttaa.

Pelkkä voittamisen haluaminen ei toisin sanoen takaa sitä, että tulisit voittamaan. Oikeiden asioiden sinnikäs tekeminen sekä omasta toiminnastaan oppiminen sen sijaan todennäköisesti takaavat. Tärkeintä onkin siis luoda omalla toiminnallaan itselleen mahdollisimman hyvät voittamisen mahdollisuudet. Tämä tapahtuu asettamalla itselleen tavoitteita ja oppimilla niistä.

Mestaruuden voittamiseen on aina tarvittu paljon rohkeutta ja voittamisen halua, mutta vieläkin enemmän ”lappujen silmille” laittamista ja omaan suoritukseen keskittymistä. Jokainen osaa kyllä unelmoida voitosta, mutta tekeminen sekä asenne katsoa olosuhteita ja ympäröivää maailmaa lopulta kuitenkin ratkaisevat sen, mitä kentällä tulee tapahtumaan.

Meillä Suomen Digimarkkinoinnilla tässä hetkessä keskitytään juuri tavoitteiden kirkastamiseen ja niiden kautta johtamiseen. Unelmistakin puhutaan paljon, koska ne antavat taistelulle merkityksen ja luovat yhteisöllisyyttä. Mutta konkreettiset tavoitteet, päivittäinen oikeiden asioiden määrätietoinen tekeminen ovat lopulta niitä seikkoja, jotka erottavat jyvät akanoista.

Tekemistä helpottaa luonnollisesti tieto siitä, että olemme todistetusti tehneet monia asioita tähänkin mennessä oikein. Vuoden Toimisto 2020 -tutkimuksen voitosta saadut opit pidetään vielä aiempaankin kirkkaampina mielessä samalla kun olemme valmiit oppimaan uutta ja kehittymään entisestään.

Johda tunteita tarinoilla ja omalla toiminnallasi!

Haluttiinpa tunteista puhua tai ei, ne kuuluvat joka tapauksessa ihmisyyteen ja myös peliin sekä erilaisiin kriisitilanteisiin. On luonnollista, että kilpailutilanne voi saada aikaan mm. epäonnistumisen pelkoa, jännitystä ja epävarmuutta. Tämän vuoksi todellinen pelikenttien taistelu käydään aina mielen tasolla ja siinä, miten tunteita pystytään ohjaamaan ja johtamaan.

Tunteisiin voidaan vaikuttaa vain joko toimimalla toisella tavalla tai muuttamalla omaa ajatteluaan. Ajattelun muuttamisessa olennainen kysymys on, millaista tarinaa tilanteesta kerrotaan sekä itselle että ympärilleen.

On päivänselvää, että ihminen tai joukkue, joka kokee olevansa turvassa ja joka on pumpattu täyteen rohkeutta, innostusta, taistelutahtoa ja sopivaa aggressiivisuutta, suorittaa paremmin kuin vastaavasti hyvin pelokas, epävarma ja jännittynyt kilpakumppani.

Jokainen joukkueen jäsen kertoo puheillaan, teoillaan ja olemuksellaan tarinaa, joka vaikuttaa koko joukkueen tilaan. Voittamisen tarinan luominen kuuluu myös olennaisena osana johtamiseen; mikä tarina saa ihmiset rohkaistumaan, lähtemään yhteisenä rintamana liikkeelle ja suorittamaan parastaan? Tarinan tulee koskettaa, innostaa, siinä on usein mukana ripaus tai enemmänkin mielikuvitusta ja jännitystä. Se tempaisee ihmiset mukaansa, jolloin häviämisen pelko ja jännitys vaihtuvat rohkeuden, taistelutahdon, luottamuksen tunteisiin.

Tarinat ilman tekoja eivät luonnollisestikaan ole uskottavia. Siksi tarvitaan aktiivista toimintaa, joka antaa joukkueelle tunteen, että voimme yhdessä vaikuttaa asioihin ja lopputulokseen. Tämän vuoksi juuri konkreettiset tavoitteet ja niiden mukainen sinnikäs toiminta ovat tärkeitä. Toiminta muuttaa tarinoiden tavoin tunnetta. Johtaja, joka itse heittäytyy tarinaan täysillä ja toimii esimerkkinä omalla toiminnallaan, luo vahvan maaperän voittamisen mahdollistaville tunteille.

Meidän Suomen Digimarkkinoinnin joukkueen oma keino johtaa tunteita on kertoa tarinaa #vastaiskujen tekemisestä koronaa vastaan. Vastaiskut voivat olla mitä tahansa konkreettisia toimia, jotka osoittavat digitovereiden periksiantamattomuutta ja taistelutahtoa tässä kaikkia koskettavassa vaikeassa tilanteessa. Jokaiseen taisteluun tarvitaan siis sekä yhteinen, voimaannuttava tarina että sitäkin enemmän arjen sankarillisia tekoja.

”Saat sen mistä luovut” – voittamisen paradoksi

Lopullinen voittamisen taikapöly asuu paradoksissa ”saat sen mistä luovut”. Halu voittaa on tärkeää, mutta pakkomielteisenä se vain kangistaa sinut ja joukkueesi vangiten energianne.

Salaisuus piileekin siinä, kuka uskaltaa lopulta päästää voittamisen unelmasta irti ja keskittää kaiken huomionsa itse tekemiseen. Kuka uskaltaa luottaa itseensä ja erityisesti siihen, että isossa kuvassa asiat menevät aina niin kuin niiden kuuluukin mennä. Tämä jos mikä pätee myös voittamisen maailmaan.

Lue seuraavaksi: Digimarkkinointi poikkeustilan aikana