Kasvava kiinnostus vastuullisuuteen ja yhä tiukentuvat lainsäädännön muutokset tekevät vastuullisesta markkinoinnista välttämättömyyden. Yritykset eivät enää voi sivuuttaa vastuullisuuden merkitystä markkinoinnissa, vaan niiden on otettava se huomioon ja viestittävä siitä selkeästi ja avoimesti. 

Tässä blogissa käydään läpi sosiaalisen median mainonnan vastuullisuutta yksi MRACE®-mallimme vaihe kerrallaan. Sosiaalisen median mainonnassa vastuullisuus koskettaa laajasti erilaisia valintoja, joita teemme jopa päivittäin.

Vastuullisuusteot, jotka huomioida kaikissa RACE-vaiheissa

Kun brändille sopivat somekanavat on valittu, on aika tavoittaa potentiaalisia asiakkaita Reach-vaiheessa

Tietojenkäsittely ja rehellisyys vievät pitkälle vastuullisessa Act-vaiheen somemarkkinoinnissa

Convert-vaihe vie kohti ostoa tai yhteydenottoa läpinäkyvästi

Engage-vaiheessa sitoutetaan nykyisiä asiakkaita vastuullisesti

Measure-vaihe kertoo mainonnan tuloksista vastuullisesti kerätyn datan pohjalta

Yhteenveto: vastuullisuus somessa on mahdollisuus

Vastuullisuusteot, jotka huomioida kaikissa RACE-vaiheissa

Lait ja suositukset säätelevät somekanavia ja vaativat muutoksia vähän kerrallaan

Mainontaa säätelevät sekä lait että säädökset ja ohjeistukset. Vastuullinen mainostaja toimii lakien mukaan ja noudattaa sellaisia ohjeistuksia, jotka koskevat omaa liiketoimintaa.

Somemarkkinoinnin tulee kaikkien markkinointitoimenpiteiden tulee olla hyvän tavan mukaisia. Tämä vaatimus tarkoittaa, että mainonnan sisältö ei saa olla ristiriidassa yleisesti hyväksyttyjen yhteiskunnallisten periaatteiden ja arvojen kanssa. Lisäksi on tärkeää, että mainonta ei edistä tai vahvista jo olemassa olevia syrjiviä näkemyksiä. Syrjivällä mainonnalla viitataan sellaisiin mainosviesteihin, joissa yksilöitä tai ryhmiä nöyryytetään, alennetaan tai loukataan.

Digipalvelusäädös tekee verkkoympäristöistä turvallisempia

Somealustojen vastuullisuudessa on sudenkuoppia, joihin pyritään vaikuttamaan erilaisilla säädöksillä. EU:n digipalvelusäädös eli DSA astui voimaan helmikuussa 2024. Sen tarkoitus on tehdä verkkoympäristöistä turvallisia: vastuu alustojen välittämistä, tallentamista tai levittämistä sisällöistä on alustoilla itsellään. Sitra listasi säädöksen vaikuttavan neljään eri asiaan:

 • Voit säätää itse algoritmiasi erittäin suurissa somepalveluissa
 • Mielivaltainen sisältöjen poistaminen tai tilien jäädyttäminen verkkoalustojen toimesta ei enää onnistu.
 • Verkkopalvelun tulee vastata nopeasti raportoidusta sisällöstä, kuten huijauksesta.
 • Mainonnan kohdentamiseen tulee rajoituksia esimerkiksi terveystietoihin ja alaikäisiin liittyen.

Vastuullisuusviestintä somessa kannattaa, vaikka vastuullisuusmatka olisi vielä kesken

Vastuullisuudesta viestiminen sosiaalisessa mediassa on hyvä idea: sinulla on mahdollisuus tavoittaa sekä nykyisiä että potentiaalisia asiakkaitasi monessa eri kanavassa heille mieluisten sisältöjen muodossa (esimerkiksi ääni, kuva, video, teksti). 

Kuluttajista 86 % haluaa parempaa tietoa kestävyydestä. (Lähde: EU)

Sosiaalisessa mediassa pystyt myös helposti vuorovaikutukseen yleisösi kanssa. Muistathan, että vastuullisuusmatka on jatkuva, eikä siinä tulla valmiiksi. Siksi viestintää täytyy toteuttaa enemmän ja vähemmän keskeneräisenä. 

Viherpesu halutaan kitkeä pois tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista EU:n toimesta, ja se on vain hyvä asia. Ympäristöväitteet ja kestävyysmerkinnät kielletään, jos ne ovat perusteettomia, eli eivät perustu hyväksyttyihin sertifiointijärjestelmiin. EU:n uudistus parantaa myös kuluttajien oikeuksia saada tietoa tuotteiden kestävyydestä ja korjattavuudesta. 

Epäiletkö ilmastoväittämiesi luotettavuutta? Kannattaa varmistaa, että uskottavat ilmastoväittämäsi perustuvat kansainvälisesti hyväksyttyihin kriteereihin ja ne pystytään varmentamaan. Jos markkinoinnissa halutaan kertoa päästökompensaatioista, se vaatii selkeyttä ja läpinäkyvyyttä, jotta voidaan välttää viherpesu ja harhaanjohtavat väittämät.

Mainosta vastuullisuussisältöjä somessa alustan ehtojen mukaan

Kun yrityksesi tai organisaatiosi haluaa vastuullisuusviestin sosiaalisessa mediassa varmasti halutun yleisön silmille, on mainonta siihen oiva apu. Facebookissa ja Instagramissa vastuullisuuteen liittyvä mainonta luokitellaan yhteiskunnallisiin asiakysymyksiin, vaaleihin ja politiikkaan liittyväksi mainonnaksi

Voidaksesi tehdä tällaista mainontaa, täytyy mainostajan suorittaa valtuutusprosessi. Prosessi on mahdollinen sellaisille mainostajille, jotka asuvat tai toimivat mainoskampanjan aikana kyseisessä kohdemaassa. Prosessin tuloksena mainoksiin lisätään vastuuvapauslauseke, josta ilmenee mainoksen maksajan nimi ja taho. 

Jos vastuullisuussisältöjä mainostetaan Metassa ilman valtuutusprosessia, mainokset hylätään erittäin todennäköisesti. Mainontaa ei voi jatkaa, ennen kuin mainostaja on suorittanut valtuutusprosessin. 

Toki on mahdollista kokeilla vastuullisuussisältöjen mainostamista ilman valtuutusta, mutta siinä vaarantaa koko mainostilin ja Business Manageriin liitetyt tilit – rikothan silloin Metan asettamia sääntöjä.

Huomioi myös mainoksen visuaaliset elementit

Mainoksissa näkyvien ihmisten kirjo on monimuotoisempaa kuin aiemmin, mutta silti somessa näkyvät ihmiset ovat usein valkoihoisia, hoikkia ja nuoria ihmisiä. Mainoksen visuaaliset elementit ovat avainasemassa, kun rakennetaan ja vahvistetaan tiettyjä mielikuvia ja asenteita.

Reach-vaiheen kampanjoissa luodaan visuaalinen pohja sille, millaisesta ilmeestä ihmiset tunnistavat brändisi nyt ja myöhemmin. Markkinoinnin kuvastoa pohtiessa on hyvä miettiä, kuvastaako brändi monipuolisesti erilaisia ihmisiä.

Jotta visuaalinen materiaali somessa on saavutettavaa, tulisi kuvien yhteydessä olla vaihtoehtoisia tekstikuvauksia (alt-tekstit), jotka selittävät kuvan sisällön. Tämä mahdollistaa sen, että näkörajoitteiset käyttäjät voivat ymmärtää kuvien sisällön ruudunlukuohjelmien avulla.

Visuaalista materiaalia tuottaessa mainoshävikki voi olla merkittävää, ellei tiedetä tarkasti, mihin materiaaleja ollaan käyttämässä. Mainoshävikkiä ovat siis kaikki ne mainoskuvat ja -videot, jotka jäävät kansioiden pohjalle käyttämättöminä. 

Vältät turhaa työtä ja energiankäyttöä selvittämällä mainonnan tarpeet tarkasti etukäteen. Somekanavien asiantuntijat osaavat vastata parhaiten siihen, minkä kokoisia materiaaleja tarvitaan ja millaisella sisällöllä. Asiantuntijalla on myös paras näkemys siitä, mikä sisältö somekanavissa toimii, millaiset sisällöt sopivat uusiin mainosmuotoihin ja mikä on toiminut aiemmin.

Tarkistuslista: Tee brändistäsi saavutettavampi somessa

Sosiaalisen median saavutettavuuden huomioiminen on tärkeää, jotta kaikki käyttäjät, mukaan lukien erityistarpeiset henkilöt, voivat saada tietoa ja osallistua keskusteluihin. 

Julkista sektoria ja osaa yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioita velvoitetaan noudattamaan saavutettavuusvaatimuksia tarjotessaan digitaalisia palveluja.  

Sosiaaliseen mediaan tuotetuissa sisällöissä saavutettavuuden voi huomioida monella tapaa:

 • Lisää vaihtoehtoiset tekstit kuviin.
 • Käytä hyvälaatuisia kuvia, jotta niitä voi suurentaa ilman kuvan muuttumista epätarkaksi. Jos käytät kuvakkeita, kannattaa luottaa yleisesti käytettyihin tai avata kuvakkeen merkitys erikseen tekstinä.
 • Kiinnitä huomiota kuvissä käytettyihin väreihin: älä oleta, että kaikki erottavat esimerkiksi punaisen ja vihreän toisistaan. 
 • Käytä selkeää kieltä ja hyödynnä isoja alkukirjaimin aihetunnisteissa, jotta ne on helpompi lukea ja ymmärtää.
 • Anna mahdollisuus antaa palautetta: saavutettavuusongelmat on näin helpompi tunnistaa ja korjata.
 • Seuraa aktiivisesti saavutettavuuden kehitystä sosiaalisen median alustoilla ja kehitä omaa tekemistäsi.

Kunnioita toisen tekemää – muista tekijänoikeudet

Somessa voi tulla houkutus käyttää julkisesti saatavilla olevia ja suosittuja kuvia, videoita tai ääniä. Esimerkiksi Instagramin ja TikTokin valikoimissa on lukuisia viraaleja kuvia ja musiikkiklippejä, joita olisi kiva käyttää myös oman somen sisällöissä. 

Mutta on tärkeää huomioida, että yrityksenä et voi käyttää vapaasti kaikkia materiaaleja. Tekijänoikeus suojaa luovia teoksia, kuten kuvia, artikkeleita ja musiikkia, ja se kuuluu aina materiaalin luoneelle taholle. Käyttäessäsi toisten tuottamia teoksia, kuten ääniraitoja tai kuvia, on aina pyydettävä lupa etukäteen. 

Varsinkin sosiaalisen median alustoilla on tärkeää huomioida tekijänoikeudet ja hankkia tarvittavat käyttöoikeudet tai käyttää tekijänoikeusvapaata materiaalia, sillä tekijänoikeuksien tahatonkin rikkominen voi johtaa korvausvelvollisuuteen tai rangaistukseen.

Valitse yrityksellesi sopivat sosiaalisen median kanavat

Uusia sosiaalisen median kanavia syntyy tasaiseen tahtiin ja niihin liittyminen yrityksenä tai organisaationa vaatii lisäresursseja, kun ensin opetellaan uuden alustan salat ja sen jälkeen luodaan sinne sopivaa sisältöä.

Onkin hyvä miettiä missä somekanavassa meidän yrityksen on relevanttia olla? Mistä somekanavista tavoitamme kohderyhmämme ja mihin hintaan? 

Resursseihin ja kohderyhmiin liittyvän pohdinnan rinnalle on tullut myös toinen näkökulma: missä kanavassa haluamme näkyä tai minkä alustan toimintaa haluamme tukea tuottamalla sinne itse sisältöä? Somekanavat, jotka nousevat näissä keskusteluissa usein esiin ovat TikTok, Snapchat ja X (ent. Twitter).

Lue lisää fediversestä: tulevaisuudessa somekanavien sisältöä saatetaankin käyttää yhden käyttöliittymän kautta

Tehokas ja tavoittava, mutta myös koukuttava TikTok

TikTok on tällä hetkellä yksi suosituimpia sosiaalisen median kanavia tällä hetkellä ja kanavan keskivertokäyttäjä viettää alustalla aikaa jopa 1,5 tuntia päivässä. Kolmannes käyttäjistä on 18-24-vuotiaita ja loput vanhempia – brändit tavoittavat siis myös vanhempaa kohderyhmää alustalta yhä paremmin. Edelleen TikTok tarjoaa mainostajilleen edullista ja tehokasta mainontaa. 

Suomessa TikTokia käyttää 1,5 miljoonaa ihmistä, joista suurin osa on alle 24-vuotiaita. On siis selvää, että TikTokissa tavoittaa hyvin nuoria niin Suomessa kuin maailmalla. Meillä Suomessa Puolanka otti TikTokin haltuun niin, että se tavoitti tammi-maaliskuussa 2024 yli miljoona katsojaa pääosin orgaanisen sisällöntuotannon avulla.  

TikTok on kerännyt myös kritiikkiä osakseen. Meillä Suomessa Suojelupoliisi eli Supo varoitti alkuvuodesta 2024, että Kiinan turvallisuusviranomaisille voi päätyä tietoja TikTok-käyttäjistä. Maailmanlaajuisesti useat maat ja organisaatiot ovat kieltäneet TikTokin laitteillaan turvallisuushuolien vuoksi. Toisaalta TikTok väittää, että kiellot ovat poliittista teatteria ja pyrkimyksiä sensuuriin.

TikTokin algoritmin on myös kommentoitu olevan huomattavan koukuttava muihin some-palveluihin verrattuna. Amnestyn tekemän tutkimuksen mukaan lähes puolet videoista, jotka näytettiin tekaistuille 13-vuotiaiden tileille, olivat mielenterveyteen liittyviä ja mahdollisesti haitallisia vain 5–6 tunnin käytön jälkeen.

Nuorten keskuudessa TikTok toimii kuitenkin jatkuvasti suositumpana hakukoneena. Oletko kuullut TikTokin tai muiden somekanavien hakukoneoptimoinnista? Myös Google on huomannut hakukonekäyttäytymisen muutoksen ja haluaa vastata käyttäjien muuttuviin odotuksiin nostamalla TikTok-videoita Googlen hakutuloksiin yhä useammin.

Viestipalvelu X on kärsinyt käyttäjäkadosta

Twitter oli ennen suosittu mainoskanava, sillä sen avulla oli parhaimmillaan saatavilla erittäin edullista liikennettä mainoksista verkkosivuille. Myös kohdennusvaihtoehdot olivat muihin kanaviin verrattuna uniikkeja: kohderyhmiä pystyi kokoamaan esimerkiksi nimimerkkien ja twiiteissä käytettyjen sanojen mukaan. 

Twitterin (nykyiseen viestipalvelu X:n) ostaneen Elon Muskin muutokset alustaan on saanut sekä useita käyttäjiä että mainostajia poistumaan alustalta. Mainostulojen arvioidaan lähes puolittuneen. 

Keskustelua on herättänyt ylipäätään brändien ja organisaatioiden läsnäolo viestipalvelu X:ssä ja sieltä onkin päättänyt poistua esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Yle Areena, Keskuskirjasto Oodi ja Poliisi

Uuden kodin X:n jättäneille käyttäjille on tarjonnut Metan toteuttama Threads, joka toimii Twitterin tapaan. 

Z-sukupolven Snapchat on porskuttanut jo vuodesta 2011

Snäppäily Snapchatissa on edelleen voimissaan erityisesti nuorten keskuudessa – sovellus komeilee somealustojen top10-listalla, kun tarkastellaan kuukausittaisten käyttäjien määrää. Mainostajalle Snapchat tarjoilee siis alustan täynnä nuoria käyttäjiä, lukuisia eri mainosmuotoja ja edullista mainontaa. 

Toisaalta nuorisovaltaisessa kanavassa on raportoitu paljon häiriökäyttäytymistä ja lapsiin kohdistuvaa ahdistelua. Ehkä varjopuolien ja suuremman yleisön toivossa TikTok onkin valikoitunut ensisijaiseksi kanavaksi usealle tämän nuoremman yleisön tavoittamiseen. 

Kun brändille sopivat somekanavat on valittu, on aika tavoittaa potentiaalisia asiakkaita Reach-vaiheessa

Reach-vaiheessa luodaan tietoisuutta potentiaalisten asiakkaiden keskuudessa. Potentiaalisia asiakkaita voivat olla tuotetta aktiivisesti etsivät, vastaavaa tuotetta etsivät tai ne, jotka eivät etsi tuotetta, mutta hyötyisivät siitä.

Sosiaalisen median kautta voidaan toteuttaa yrityksen vastuullisuusviestintää, mutta sen lisäksi Reach-vaiheessa tehdään useita muitakin valintoja, jotka voivat olla parhaimmillaan harkittuja ja vastuullisia.

Opi lisää Reach-vaiheesta: Digimarkkinointi-podcastin jakso: Reach-vaihe ja asiakkaiden tavoittaminen digikanavissa YouTubessa tai Spotifyssä.

Entä kuinka vastuullinen vaikuttajamarkkinointi liittyy somemainontaan?

Vaikuttajamarkkinointi sopii hyvin erityisesti MRACE®-mallin Reach-vaiheeseen, koska vaikuttajan kautta on mahdollista tavoittaa paljon uutta yleisöä. Ja kun yritys tai organisaatio tuotteensa tai palvelunsa kanssa sopii valitulle vaikuttajalle kuin nenä päähän, voidaan saada hyviä tuloksia aikaan.

Kun lähdet etsimään sopivaa vaikuttajaa, tutustu vaikuttajaan, hänen arvopohjaansa, sisältöönsä ja saamiinsa kommentteihin lukujen ja seuraajamäärien lisäksi. Kun sopivan oloiset vaikuttajat on kartoitettu, on helpompi tehdä valinta, varmistua vaikuttajan sopimisesta brändiin ja onnistua yhteistyössä. Ja kun sopiva vaikuttaja löytyy, sopimuksen avulla voitte molemmat olla varmoja, että yhteistyö noudattaa yhdessä sovittuja linjoja.

Vastuullinen vaikuttajamarkkinointi pitää sisällään läpinäkyvän yhteistyön. Markkinointisääntöjen mukaan markkinoinnissa täytyy näkyä selvästi se, kenen lukuun markkinoidaan. Myös kuluttajansuojalaki varmistaa, että mainonnan täytyy olla tunnistettavaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kirjannut ohjeistuksen ja vastuun jakautumisen kaupallisten yhteistöiden varalle, joihin kannattaa tutustua.

Vaikuttajan kohdeyleisön ikä vaikuttaa myös mainosviestiin. Jos markkinointi tavoittaa alaikäisiä, markkinoinnilla ei voi vedota suoraan lapseen tai saada lapsi vaikuttamaan vanhempien päätöksiin. Kyseessä on vanhemman kasvatusoikeus, jota saatetaan rikkoa alaikäisiin kohdistuvalla vaikuttajamarkkinoinnilla.

Mainonnallakin on päästöjä – suosi aikaa kestäviä mainossisältöjä

Digitaaliset mainoskampanjat tuottavat hiilidioksidipäästöjä, kuten lähes kaikki muukin ihmisen toiminta. Mainonnan päästöjä on tutkittu, ja tyypillinen mainoskampanja tuotti vuonna 2022 noin 5,4 tonnia CO2-päästöjä. Luku vastaa kahden suomalaisen vuotuista CO2-päästömäärää

Suurin osa mainoskampanjan hiilidioksidipäästöistä tulee:

 • mainosten tuottamisesta, kuten kuvauksista ja muokkaustyöstä
 • turhista mainospaikoista, joita voi olla epätehokkaat tai vahingossa automaattisesti valitut sijoittelut
 • tehottomista kohderyhmistä
 • mainoshävikistä eli kun mainontaa varten on tehdyt vääränkokoiset kuvat ja videot jäävät käyttämättä ja
 • palvelinten käytöstä ja niiden sähkönkäytöstä, kuten tietojen siirrosta ja tallentamisesta. 

Mainoshävikkiä ovat kaikki ne mainosmateriaalit, jotka eivät päädy syystä tai toisesta mainontaan, vaan jäävät käyttämättä Drive-kansioiden syövereihin.  Mainoshävikkiä ovat esimerkiksi ne kuvat, jotka ovat kooltaan liian pieniä valittuun somekanavaan käytettäväksi tai ne videot, joiden tekstielementit peittyvät valituissa mainossijoitteluissa.

Miten mainoshävikkiä voi sitten välttää? Seuraavaksi vinkki tähän liittyen!

Erityisesti Reach-vaiheessa mainokset eivät vanhene niin nopeasti kuin muissa MRACE®-vaiheissa. Se johtuu siitä, että Reach-vaiheen yleisö on yleensä kooltaan suurempi kuin muissa MRACE®-vaiheissa. Näyttötiheys yksittäisellä mainoksella ei herkästi nouse kovin suureksi, eli yksittäinen henkilö ei näe mainoksia montaa kertaa, koska saatavilla olevia silmäpareja on niin paljon.

Kun sama yleisö ei näe samoja mainoksia usein, ne kiinnostavat ja toimittavat virkaansa pidempään. Mainoksia ei tarvitse uusia niin usein eli säästetään sekä työaikaa että energiaa. Työajan lisäksi myös energiaa kuluu uusien materiaalien tuottamiseen, mahdolliseen mainoshävikkiin, tietojen siirtelyyn ja niiden tallennustilaan.

Seuraavan kerran kun uusit Reach-vaiheen sisältöjä, mieti kuinka voisit tehdä niistä mahdollisimman hyvin aikaa kestävät. Kommunikointi materiaalien tuottajien ja jakelijoiden välillä tulee olla kunnossa, jotta vältetään mainoshävikkiä.

Oikeaoppinen henkilötietojen käsittely ja rehellisyys vievät pitkälle vastuullisessa Act-vaiheen somemarkkinoinnissa 

MRACE®-mallin Act-vaiheessa keskitytään potentiaalisten asiakkaiden sitouttamiseen ja vuorovaikutuksen syventämiseen.

Tässä vaiheessa tavoitellaan niitä, jotka ovat jo tietoisia brändistä tai tuotteesta. Heitä kannustetaan toimintaan, kuten sivustolla vierailuun tai sisällön kuluttamiseen. Tavoitteena on ohjata ihmisiä lähemmäksi ostopäätöstä tai yhteydenottoa.

Somemainonnan avulla voidaan kerätä potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja esimerkiksi oppaan tai alekoodin avulla. Voidaan myös kertoa tarkemmin palveluista ja tuotteista esimerkiksi videoiden ja verkkosivusisältöjen avulla. 

Act-vaiheen somemainonnan kohderyhmänä käytetään usein esimerkiksi verkkosivuilla vierailleita tai somessa jo jollain tapaa vuorovaikuttaneita, kuten postauksesta tykänneitä tai videoita katsoneita.

Vastuullisuus näkyy Act-vaiheen somemarkkinoinnissa käyttäjien aktivoinnissa, eli miten yhteystietoja käsitellään tai miten kysytään käyttäjien suostumus markkinointiviestintään. 

Opi lisää Act-vaiheesta! Digimarkkinointi-podcastin jakso: Act-vaiheen sisällöt ostopolun ohjaajana YouTubessa tai Spotifyssä

Kuinka voit kerätä henkilötietoja markkinoinnin käyttöön oikeaoppisesti

Keräätkö ihmisten sähköpostiosoitteita uutiskirjelistalle? Vai tarjoatko ladattavaa opasta henkilöiden nimeä ja puhelinnumeroa vastaan? 

Muista henkilötietoja kerätessä:

 • Lupa markkinointiin tulee aina kysyä. 
 • Henkilötietoja tulee kerätä vain tiettyyn lain mukaiseen tarkoitukseen. 
 • Tietoja tulee käyttää vain siihen tarkoitukseen, joka on alun perin määritelty.
 • Henkilötietojen säilyttäminen on sallittua vain niin kauan, kuin se on tarpeellista tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n markkinointisäännöissä todetaan myös, että jos kuluttaja ei halua vastaanottaa markkinointia tietyn median kautta, tätä pyyntöä tulee kunnioittaa. 

Aihe liippaa myös verkkosivuevästeitä ja niiden hyväksymistä – palataan aiheeseen myöhemmin, kun puhutaan MRACE®-mallin Measure-vaiheesta.

Kun haluat vakuuttaa potentiaalisen asiakkaan, tee se rehdisti

Act-vaiheessa ihmiset ovat askelta lähempänä ostoa tai yhteydenottoa ja haluat varmasti kovasti ohjata heidät ostopolun loppuun asti. Kuten aiemminkin on puhuttu, tulee mainonnan olla läpinäkyvää, selkeää, perusteltua ja totuudenmukaista. 

Tuotearvostelut ja referenssit ovat hyviä tapoja vakuuttaa potentiaalinen asiakas. Vertaisen tekemä arvostelu on vakuuttavampi kuin yrityksen itsensä kirjoittama ylistyspuhe.

Vuoden 2023 alussa voimaan tullut Omnibus-direktiivi pitää huolen, että mainonnan kuluttaja-arvostelut ovat aitoja. 

Kun kuluttajat jättävät tuotearvosteluja, yritysten on kerrottava, ovatko nämä kuluttajat todella käyttäneet arvosteltua tuotetta tai palvelua. Tämä edellyttää, että yritykset varmistavat asiakkaan kokemuksen tuotteesta ja kommunikoivat selkeästi käyttämänsä varmistusmenetelmän.

Convert-vaihe vie kohti ostoa tai yhteydenottoa läpinäkyvästi

Convert-vaiheessa keskitytään potentiaalisten asiakkaiden muuntamiseen todellisiksi asiakkaiksi. Tässä vaiheessa tavoitteena on saada ne, jotka ovat jo tietoisia tuotteesta tai palvelusta, tekemään ostopäätöksen tai ottamaan yhteyttä.

Convert-vaiheessa on aika kumota viimeisetkin oston esteet. Kuten äsken oli puhetta, tätä ei kuitenkaan voi tehdä hinnalla millä hyvänsä. 

Markkinointisäännöissä painotetaan mainosviestien totuudenmukaisuutta. Esimerkiksi tuotteen kokonaishinta tulee kertoa piilottelematta ja kun käytetään sanoja “ilmainen” tai “lahja”, ei näiden toteutumisella voi olla kuluttajaan koskevaa piilovelvoitetta.

Aiemminkin mainittu Omnibus-direktiivi ottaa kantaa myös hintojen alennuksiin. Tuotteista tulee kertoa edellisen 30 päivän alin hinta. Direktiivi on helpottanut kuluttajia huomaamaan jatkuvat alennusmyynnit ja alennusprosenttien todellisen suuruuden edelliseen 30 päivään verrattuna. 

Opi lisää Convert-vaiheesta! Digimarkkinointi-podcastin jakso: Convert-vaiheen sisällöt saavat ostamaan. Jakso YouTubessa tai Spotifyssä.

Engage-vaiheessa sitoutetaan nykyisiä asiakkaita vastuullisesti  

Engage-vaiheessa ylläpidetään ja syvennetään vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Tässä vaiheessa tavoitteena on pitää yleisö kiinnostuneena ja sitoutuneena tarjoamalla arvokasta sisältöä ja vuorovaikutusta. Toimenpiteet vahvistavat asiakassuhdetta ja edistävät asiakasuskollisuutta.

Sosiaalisen median markkinoinnissa Engage-vaihe tarkoittaa kaikkea sitä sisältöä, joiden ääreen nykyisiä asiakkaita ohjataan. Sosiaalisen median vahvuus Engage-vaiheessa on helppo vuorovaikutus – asiakkaat voivat ihastella, kysyä ja kertoa yrityksestäsi tai organisaatiostasi eri somekanavissa. 

Yritykselläsi tai organisaatiollasi on valtava vaikutusmahdollisuus sen somealustoilla käytävään keskusteluun. Kritiikkiin ja negatiivisiin kommentteihin kannattaa vastata kommenttien poistelun tai piilotteluiden sijaan, ellei kyseessä ole täysin asiatonta keskustelua.

Somekeskustelun kommentointia varten olisi hyvä idea luoda pelisäännöt somessa käytävälle keskustelulle. Näin keskustelulle olisi määritetty linja, jota sekä yrityksen tai organisaation somevastaajien että yrityksen kanssa keskustelua käyvien henkilöiden on helppo noudattaa.

Opi lisää Engage-vaiheesta: Engage – Miten parannat asiakaspysyvyyttä ja luot asiakkaista yrityksenne suosittelijoita 

Measure-vaihe kertoo mainonnan tuloksista vastuullisesti kerätyn datan pohjalta

Measure-vaiheessa keskitytään markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden mittaamiseen ja analysointiin. Tässä vaiheessa arvioidaan, kuinka hyvin eri strategiat ja kampanjat saavuttavat asetetut tavoitteet, ja kerätään tietoa asiakkaiden käyttäytymisestä, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tulevista markkinointitoimista.

Sosiaalisen median mainonnan tulosten mittaaminen onnistuu sekä vastuullisuusaiheisista että muistakin kampanjoista, kun seuranta on rakennettu.

Vastuullisuusteemaisessa mainoskampanjassa voidaan mitata esimerkiksi klikkausprosenttia, linkin klikkauksen hintaa, videoiden keskimääräistä katseluaikaa ja verkkosivusisältöjen kulutusta. Oleellista on myös arvioida kampanjasta käytävää keskustelua ja palautetta ja sitä, onko sillä ollut muita vaikutuksia markkinoinnin lukuihin.

Sosiaalisen median markkinoinnin tuloksia voidaan seurata kanavien oman datan perusteella, mutta enemmän markkinoinnin vaikutuksista saadaan selville, kun tiedetään käyttäjien toimista siellä, minne heidät mainoksesta ohjataan. Yleensä käyttäjä ohjataan verkkosivuille tai sovellukseen.

Verkkosivujen seuranta onnistuu somekanavien omien seurantapikseleiden avulla. Vastuullinen seurantapikseleiden asentaminen tarkoittaa sitä, että seuranta rakennetaan kaikkien ohjeiden ja sääntöjen mukaan.

Verkkosivuilla seurannan käynnistymistä ohjaa evästeilmoitus. Muistilista evästebannerien vastuulliseen toteutukseen: 

 • Lajittele käytettävät evästeet välttämättömiin ja ei-välttämättömiin evästeisiin.
 • Pyydä käyttäjien suostumus ei-välttämättömien evästeiden käyttöön.
 • Tee evästeiden hyväksymisestä ja hylkäämisestä yhtä helppoa.
 • Mahdollista suostumuksen muuttaminen jälkikäteen.
 • Anna palvelusi käyttäjille selkeät tiedot siitä, mitä evästeitä käytetään ja mihin tarkoituksiin ne on tarkoitettu.

Opi lisää Measure-vaiheesta! Digimarkkinointi-podcastin Measure-jakso löytyy YouTubesta tai Spotifysta

Yhteenveto: vastuullisuus somessa on mahdollisuus 

Olipa kiva, että luit tänne asti! Olemme nyt käyneet läpi vastuullista markkinointia sosiaalisen median näkökulmasta tarkastellen. Kuten markkinoinnin parissa ylipäätään, myös sosiaalisen median markkinoinnissa voidaan tehdä vastuullisia valintoja.

Some on paikka tehdä vastuullisia valintoja, vaikka teot voivatkin tuntua pieniltä. Kun mainonta pitäisi saada pyörimään mieluiten heti, ei jokainen jäisi välttämättä hiomaan mainoksen viestistä pois viherpesua tai varmistaisi, että Meta-pikseli kerää tietoja käyttäjästä vasta sitten, kun käyttäjä on ne hyväksynyt. Pienistä puroista syntyy joki, ja hyvien ja vastuullisten valintojen tekeminen kertaantuu.

Vastuullisuus on sekä haaste että mahdollisuus, joka parhaassa tapauksessa inspiroi keksimään uusia tapoja tehdä ja parantamaan päivittäistä tekemistä.  

Meidän on jatkettava vastuullista tekemistä, joka ei ainoastaan paranna kuvaa brändistä ja ylläpidä asiakassuhteita, vaan myös rakentaa parempaa maailmaa.

 

Haluatko jatkaa vastuullisuusaiheiden äärellä? Tutustu blogiimme: Vastuullinen markkinointi!

Vai oletko kiinnostunut sosiaalisen median palveluistamme? Lue lisää, miten me teemme sosiaalisen median mainontaa.