Milloin verkkosivu-uudistus kannattaa tehdä, kuinka se etenee, ja miten siihen tulee valmistautua? Kokosimme yhteen rautaiset vinkkimme siitä, mitä sinun on tänä päivänä hyvä huomioida laadukkaassa ja onnistuneessa verkkosivu-uudistuksessa. Voit lukea tästä artikkelista, mitä kannattaa huomioida kun toteutat verkkosivu-uudistusta yrityksellesi tai organisaatiollesi. Käymme seuraavaksi läpi yksityiskohtaisesti onnistuneen verkkosivu-uudistuksen vaiheet.

Kirjoitus on kumppanimme Trimedian vieraskynä. Trimedia on erittäin kokenut WordPress-toimisto, jonka tekijöitä yhdistää ammattitaito, halu viedä projektit loppuun asti menestyksekkäästi ja jatkuvan kehittymisen into. 

Milloin verkkosivu-uudistus kannattaa tehdä? 

Usein verkkosivu-uudistus tulee ajankohtaiseksi kun yrityksesi nykyiset verkkosivut toimivat hitaasti, niiden ulkoasu ei vastaa enää nykypäivän standardeja ja niiden ylläpitäminen on muuttunut hankalaksi. 

Saattaa myös olla, että sivuston ylläpitäjät eivät pääse tekemään sivustolle kaikkia niitä asioita, mitä olisi tarve. Sivustolla saattaa myös olla vanhentuneita lisäosia sekä toimimattomia ominaisuuksia. 

Verkkosivu-uudistukseen kannattaa ryhtyä, mikäli: 

 • Sivuston ulkoasu ei vastaa enää nykypäivän standardeja.
 • Sivuston ylläpitäminen hankalaa ja sivustolle ei pääse tekemään haluttuja muutoksia.
 • Sivusto ei mukaudu mobiililaitteseen.
 • Sivuston kaikki toiminnallisuudet eivät enää toimi .
 • Sivuston tietoturvaa ei voida enää ylläpitää .
 • Sivusto on saavutettavuusvaatimusten piirissä, mutta se ei täytä niitä.

Onnistunut projektinhallinta ja helpot työkalut tekevät toimivan projektin

Kun valitset kumppania verkkosivu-uudistukseen, kannattaa huomiota kiinnittää siihen, että valitulla toteuttajalla on selkeä ja toimiva projektimalli uudistuksen läpiviemiseen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että projektimallin avulla itse projekti on vietävissä läpi selkeästi ja tehokkaasti. 

Selkeän projektimallin tunnusmerkkejä: 

 • Hyvät ja selkeät työkalut projektin vetämiseen.
 • Projektin vaiheistus on selkeää sekä asiakkaalle että toimittajalle.
 • Selkeä määrittelyvaihe esimerkiksi työpajojen muodossa.
 • Viikottaiset statuspalaverit kertovat projektin osakokonaisuuksien etenemisestä.

Onnistunut projektinhallinta näyttäytyy sinulle selkeänä ja oikea-aikaisena viestintänä. Tarkoitus on, että toteuttaja viestii sinulle sellaisella termistöllä ja kielellä, jota on helppo ymmärtää. 

Projektinhallinnassa työkaluna voidaan käyttää esimerkiksi Miro-verkkotyöskentelyalustaa. Miro tarjoaa joustavat mahdollisuudet eri osapuolten luovaan työskentelyyn yhteistyössä.  Lisäksi projektin etenemistä on mukavan selkeä seurata visuaalisesti esitetysti pienemmissä osakokonaisuuksissa tehtävien kautta. 

Esimerkki projektinhallinnan apuna toimivasta Miro-työpohjasta.

Viikoittaiset statuspalaverit pitävät projektin sekä vauhdissa että järjestyksessä. Etänä pidettävät toistuvat viikkopalaverit ovat hyvä runko projektin eteenpäinviemiselle. Hyödynnämme viikottaisissa toistuvissa palavereissa usein asiakkaan toivomaa etäpalaveriohjelmaa.

Kokenut projektipäällikkö on tärkeä osa sivusto-uudistusta, sillä hän seuraa ja edistää verkkosivu-uudistuksen etenemistä. Usein projektipäälliköllä on tukenaan projektivastaava, jonka kanssa hän hallinnoi yhteisesti projektin etenemisen aikataulua ja koordinoi projektin tehtävät eteenpäin toteutustiimille.

Lisäksi projektipäällikkö vastaa projektin muutoshallinnasta ja tekee tarvittaessa muutoksia suunnitelmaan ja aikatauluihin muutostarpeiden mukaisesti. Yhtenä tärkeänä tehtävänä on tiedottaminen ja viestintä asiakkaan kanssa mm. sähköpostitse tai muiden sovittujen viestintäreittien kautta. Projektivastaavan tehtäviin kuuluu myös toistuvien palaverien ja mahdollisten työpajojen suunnittelu sekä läpivienti.

Kun projektimalli on selkeä, useissa projekteissa hioutunut kokonaisuus, asiakas voi ottaa projektin etenemisen suhteen rennommin – voit luottaa siihen, että uudistus etenee maaliin saakka aikataulussa. 

Sivuston määrittely

Kun verkkosivuston uudistusprojekti on alkamassa, on tärkeää että määritellään tarkemmin, mitä kaikkea uudistus pitää sisällään. Määrittelyvaiheessa käydään läpi uudistuksen tavoitteet, kohderyhmät, tekniset toiminnallisuudet sekä asiakkaan toiveet esimerkiksi sivuston ulkoasun suhteen. Myös sivuston sisältörakenne ja mahdolliset palvelupolut suunnitellaan. Hyvä rakenne parantaa käyttäjäkokemusta ja tukee sivuston sijoittumista hakukoneissa. 

Määrittelyvaihe sisältää usein 2-4 työpajamuotoista, yleensä puolen päivän mittaista suunnittelupäivää. Jokaisella työpajalla on hyvä olla selkeä tavoite ja määritelty lopputuotos, joka halutaan saada työskentelyllä aikaan. 

Kokemuksemme mukaan työpajat kannattaa järjestää puolen päivän mittaisina jolloin osanottajien keskittyminen käsiteltävään aiheeseen pysyy jakamattomana. 

Määrittelyvaiheen lopputuloksena syntyy vaatimusmäärittely, joka on tarkennettu toteutuksen vaatimalle tasolle. 

Sivuston ulkoasu ja käyttöliittymä 

Verkkosivun ulkoasu on myös avainasemassa. Uudistuksen yhteydessä suunnitellaan sivustolle ulkoasu, joka heijastaa yrityksen brändiä ja houkuttelee kävijöitä pysymään sivustolla. Sen lisäksi, että sivuston pitää näyttää hyvältä, sen pitää olla myös intuitiivinen ja selkeä käyttää. 

Mahdollisimman selkeät toiminnallisuudet, looginen navigointi sekä mobiilikäytettävyyteen panostaminen ovat asioita joita verkkosivulla kannattaa huomioida.

Käyttöliittymässä huomioitavia asioita: 

 • Kaikkien sivujen tulisi olla mobiiliystävällisiä.
 • Sivuilla on selkeät toiminnallisuudet, mihin käyttäjää ohjataan.
 • Navigointi on looginen, jotta sivuilla liikkuminen on helppoa ja vaivatonta.
 • Värimaailma on tasapainoinen ja harmoninen ja se kuvastaa brändiä. 
 • Tekstien hierarkia ja fontit sopivat sivuston visuaaliseen ilmeeseen.
 • Valitut kuvat tai kuvitukset tekevät yrityksestä tunnistettavan.

Ensiluokkainen pitkän elinkaaren tekninen toteutus 

Kun käyttöliittymäsuunnitelma sekä visuaalinen ulkoasu ovat valmiina, siirrytään tekniseen toteutukseen. WordPress-sivustoa rakentaessa pitkän elinkaaren laadukas toteutus saadaan aikaan käyttämällä mahdollisimman paljon WordPressin core-ominaisuuksia. WordPressin ominaisuuksia laajennetaan ja lisätään usein erilaisilla lisäosilla. 

Lisäosiksi sivustolle kannattaa valita tietoturvalliset, keskenään yhteensopivat ja testatut vaihtoehdot – sivuston suurin tietoturvariski on usein päivittämätön lisäosa.

Sivustolle luodaan oma teema, joka sisältää sivuston “ulkoasun” kuten fontit, rakenteen ja visuaalisuuden. Eri sivujen sisällöt rakennetaan erillisillä sisältölohkoilla, jotka räätälöidään määrittelyn ja käyttöliittymäsuunnitelman mukaisesti. 

Lohkoja hyödyntäen ylläpitäjät pystyvät luomaan monipuolisia ja ulkoasullisesti kiinnostavia sivuja sivustolle. Usein toimittajan kehittämässä pohjateemassa on useampia valmiita pohjalohkoja joista tullaan räätälöidään sivustolle omat yksilölliset versiot.

Sisällöntuotanto ja sen syöttäminen

Sivusto herää henkiin osuvan ja arvokkaan sisällön kautta. Laadukkaat ja asiakaslähtöiset sisällöt ovat olennainen osa markkinointia. 

Hakusanatutkimuksen avulla on mahdollista luoda sisällöntuotannon pohjaksi sisältösuunnitelma, joka vastaa asiakkaiden hakuihin ja tarpeisiin.

Sisällöntuotannon lisäksi sisällönsyöttö on oiva lisäpalvelu silloin kun kaivataan projektiin lisäkäsiä. Sisällönsyöttöpalvelun avulla sisällöt lisätään sivustolle visuaalisesti ensiluokkaisella tavalla, jolloin sisältömuotoilun työkaluja hyödynnetään sataprosenttisesti. 

Testaus ja julkaisu

Ennen sivuston julkaisua on tärkeää suorittaa perusteellinen testaus. Tässä vaiheessa varmistetaan, että sivusto toimii moitteettomasti eri laitteilla ja selaimilla. Lisäksi sivustolle asennetaan analytiikka, kuten Google Analytics, Matomo tai PiwikPro. 

Julkaisun yhteydessä huolehditaan vielä uudelleenohjauksista, jotta vanhan sivuston tuoma hakukoneliikenne siirtyy uudelle sivustolle. Sivusto kannattaa lisätä Search Consoleen jolloin voidaan todentaa, että Google-hakukone löytää ja indeksoi sivuston onnistuneesti. 

Ylläpito ja tietosuoja 

Sivuston julkaisun jälkeen valmis verkkosivu siirtyy ylläpitovaiheeseen. Ylläpitovaiheessa huolehditaan sekä palvelimen että WordPressin ylläpidosta. Ylläpitopalvelu sisältää usein järjestelmän toimintakykyisenä pitämisen, tietoturvapäivitykset sekä virhetilanteiden selvityksen ja korjaamisen. Ylläpitäjä huolehtii sivuston varmuuskopioinnista sekä siitä, että palvelin on aina toimintakunnossa jotta sivusto pysyy toiminnassa vakaasti. 

Lisäksi huolehditaan, että sivusto vastaa GDPR-vaatimuksiin ja että sivusto noudattaa lainmukaisia evästekäytäntöjä. 

Verkkosivun jatkokehitys pitää sivuston kilpailukykyisenä

Jatkuvalla kehityksellä varmistetaan, että verkkosivu pysyy kilpailukykyisenä ja palvelee asiakkaita tehokkaasti. Jotta sivusto säilyttää vetovoimansa ja houkuttelee uusia asiakkaita sivustoa kannattaa päivittää ja lisätä sivustolle säännöllisesti ajankohtaista sisältöä, kuten vaikkapa ajankohtaisia uutisia tai blogiartikkeleita.

Entä miten yhteistyö digimarkkinointitoimiston kanssa voi vaikuttaa sivusto-uudistukseen?

Tässä postauksessa olemme käsitelleet WordPress-toimiston asiantuntijuutta. Otetaan vielä lyhyt katsaus siihen, kuinka yhteistyö digitoimiston eli SDM:n kanssa vaikuttaa tulokseen.

Sivuston ulkoasullista ja teknistä uudistusta tukee se, että sivusto rakennetaan lisäksi myös tavoitteellista myyntiä ajatellen. Onkin fiksua tarkastella sivustoa niin, että se toimii yhtenä myyjänänne tai asiakaspalvelijananne. 

Käydään lyhyesti läpi millaisista elementeistä täydellinen kokonaisuus koostuisi:

 1. Sivustouudistukselle määritellyt tavoitteet tukevat täysin liiketoimintastrategiaanne. Sivustouudistus on näin strateginen päätöksenne vastata esimerkiksi markkinan muutokseen.
 2. Olette tehneet kilpailija-analyysin, jotta tiedämme miten voimme vastata kilpailijoidenne tarjoomaan paremmin.
 3. Ostajapersoonanne on määritelty. Ostajapersoonien tueksi ja sivustonne hakukonenäkyvyyden vuoksi olette tehneet myös hakusanatutkimuksen.
 4. Olette tiivistäneet ostajapersoonianne puhuttelevan arvolupaksen sivustolle, jotta ostajapersoonalle on heti ensihetkestä asti selvää, miten te tulette ratkaisemaan hänen ongelmansa.
 5. Brändinne on määritelty niin, että se puhuttelee ostajapersoonianne.
 6. Ostajapersoonatyön pohjalta olette määritelleet sivustolle ostopolut, jotka ohjaavat ostajapersoonaa eteenpäin kohti ostopolulla.

Näiden työvaiheiden jälkeen on kaikista hedelmällisintä siirtyä itse sivuston toteutuksen pariin. Tällöin pohjaamme esimerkiksi suunniteltavat ominaisuudet sivustolle, niin että ne tukevat ostajapersoonien tarpeita.

Ja jotta ostajapersoonatyö konkretisoituu sivustolle, on tärkeää ylläpitää sivuston arvoa ja tuottaa sivustolle ostopolkujen mukaisesti suunniteltua sisältöä.

Yhteenveto

Verkkosivu-uudistus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii huolellista suunnittelua ja toteutusta. Tekemällä suunnitelmallista työtä verkkosivujen eteen voi saavuttaa merkittäviä tuloksia markkinoinnissa ja liiketoiminnan kasvattamisessa. Verkkosivu-uudistus parantaa yrityksen näkyvyyttä, houkutella uusia asiakkaita ja tuoda liiketoiminnalle merkittäviä hyötyjä. 

Tutustu lisää verkkosivuston uusimiseen sekä Trimedian palveluihin.