Brändi-ilme ei usein tee tuotteestasi mitenkään erityisesti parempaa kuin kilpailijan tuotteesta, mutta se tarjoaa muita mahdollisuuksia nousta asiakkaidesi ykkösvalinnaksi.

Tutkimalla mitä kilpailijasi tekevät ja mitkä tekijät vaikuttavat asiakkaidesi ostopäätökseen, pystyt kaikessa tekemisessäsi nostamaan juuri ne tekijät esille, jotka auttavat sinua jäämään asiakkaasi mieleen.

Pureudutaan seuraavaksi siihen, mitä erottautuminen tarkoittaa ja mitä erottautumistekijät ovat, kuinka brändi-ilmeellä voidaan erottautua ja millaisen luomisprosessin tämä yleensä vaatii.

Erottautumalla kilpailijoistasi asiakkaasi valitsevat sinut tuottamasi arvon pohjalta

Jotta ymmärretään mitä erottautumistekijä oikeasti tarkoittaa, tulee meidän ensin ymmärtää miksi erottautumistekijät ja erottautuminen on ylipäätään tärkeää.

Erottautuminen itsessään tarkoittaa sitä, että annat asiakkaallesi jonkun muun syyn kuin hinta valita sinun yrityksesi tuote tai palvelu. Ajatuksena tässä on päästä pois hintakilpailusta ja siitä, ettei asiakkaasi taas seuraavalla kertaa ostaessaan tarjoamaasi tuotetta etsi vain halvinta toimittajaa. Sinulle tämä tarkoittaa taas sitä, että tuotteesta jää sinulle parempi kate ja saat uskollisempia asiakkaita.

Koska jokaisella on hieman erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet, erottautuminen myös karsii pois niitä asiakkaita, jotka eivät välttämättä olisi sinulle kaikkein sopivimpia. 

Erottautuminen tarkoittaa sitä, että annat asiakkaallesi jonkun muun syyn kuin hinta valita sinun yrityksesi tuote tai palvelu.

Erottautumistekijät puolestaan ovat asiakkaallesi merkittäviä ominaisuuksia tuotteessasi tai palvelussasi joita kilpailijasi eivät tarjoa. Esimerkiksi Applen iOS -käyttöjärjestelmä on saatavilla vain Applen omissa puhelimissa, eikä tätä näin kukaan muu pysty tarjoamaan. Ja koska tuo on ainakin osalla käyttäjistä merkittävä ominaisuus, voisi tätä kutsua yhdeksi erottautumistekijäksi.

Erottautumistekijät puolestaan ovat asiakkaallesi merkittäviä ominaisuuksia, joita kilpailijasi eivät tarjoa.

Erottautumistavat voidaan jakaa viiteen keskeiseen tapaan:

 1. Uuden kategorian luominen markkinaan
 2. Tuotekeskeisyys
 3. Asiakaskeskeisyys
 4. Brändi-ilme
 5. Markkinointiviestintä

Näistä paneudumme seuraavaksi brändi-ilmeeseen.

Opi lisää erottautumistekijöistä tutustumalla podcastiimme täällä. 

Brändi-ilmeellä erotut heti ensivaikutelmasta asti, mutta myös autat asiakasta tunnistamaan yrityksesi

Kuten aiemmin totesin, brändi-ilme ei itsessään tuo tuotteelle merkittävää lisäarvoa. Toki poikkeuksiakin on, esimerkiksi jos Saas-palvelun käyttöliittymä on rakennettu brändi-ilmeen mukaisesti ja ilme korostaa käyttöliittymän tärkeitä ominaisuuksia oikealla tapaa. Tuohon toki vaikuttaa myös käyttökokemuksen suunnittelu merkittävästi, mutta esteettisesti miellyttävät asiat todetaan usein parempina käyttää. (Laws of UX)

Brändi-ilme voi olla tehokas tapa erottautua kilpailijoistasi erityisesti silloin, kun asiakkaasi kartoittaa mahdollisia palveluntarjoajia. MRACE®-mallin mukaisessa markkinoinnissa tästä voi siis olla merkittävä hyöty Reach-vaiheen markkinoinnissa. Mikäli MRACE®-malli ei vielä ole tuttu, voit lukea siitä lisää täältä.

Kun ilmeesi erottuu niin kilpailijoistasi, mutta myös kanavissa joissa toimit, lisäät mahdollisuuksia sille että jäät asiakkaasi mieleen heti ensi hetkestä alkaen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, että tuotteesi nousee esille kaupan hyllyllä normista poikkeavan pakkauksen vuoksi tai että mainoksesi erottuu jollain kikalla Instagramin kuvapainoitteisesta feedistä.

Brändi-ilmeen osalta pystyt myös vaikuttamaan asiakkaasi mielikuvaan yrityksestäsi ennen kuin hän ehtii lukea sanaakaan sisältöäsi. Tämän takia on tärkeää, että kaikki yleisestä vaikutelmasta kuvavalintoihin tukisivat viestiä jonka haluat lukijalle välittää.

Ja kun välität oikeita mielikuvia alusta alkaen, on asiakkaan huomattavasti helpompi kiintyä sinuun ja jatkaa ostopolullaan eteenpäin.

Viimeisenä asiana yhtenäinen brändi-ilme herättää luottamusta. Asiakkaasi on aina varma heti ensisilmäyksestä asti, että hän toimii saman brändin kanssa.

Tee taustatyö kunnolla, jotta löydät varmasti oikeat asiat, joita brändi-ilmeellä kannattaa korostaa

Jotta erottautumistekijöitä voidaan lähteä rakentamaan, tulee meidän ensin tuntea kilpailijakenttä sekä tunnistaa asiakkaidemme ostopäätökseen vaikuttavat tekijät.

Kilpailijakentän tutkiminen on hyvä aloittaa kilpailija-analyysilla, jossa voidaan tutkia esimerkiksi millä kulmilla kilpailijat viestivät verkkosivuillaan tai minkälaista mainontaa he tekevät somessa.

Asiakkaiden tutkimiseen paras tapa on taas luoda ostajapersoonat. Tällä ei tarkoiteta vain demografisia tietoja vaan oston syyn tekijöiden selvittämistä. Ostajapersoonien tulisi oikeastaan olla kaiken markkinointisi keskiössä.

Kun tunnistat näiden kahden työvaiheen avulla ensin a) mitä kilpailijasi tarjoavat ja b) mitä asiakkaasi todella haluavat pystyt alkamaan etsimään erottautumistekijöitä.

”Mutta kun kaikki muutkin tekevät näin”

Kuinka sitten luodaan brändi-ilmeestä erottautumistekijä?

Tämän prosessin voi jakaa 5 vaiheeseen:

 1. Markkinan normin määrittely
 2. Ostajapersoonien puhuttelu
 3. Konseptointi
 4. Dokumentointi
 5. Käytäntöön vieminen

Markkinan normin määrittely

Tällä tarkoitetaan kilpailijoillesi tai toimialallesi tyypillisintä ilmettä. Eli mistä tekijöistä suurin osa alan brändi-ilmeistä koostuu. Näiden määrittelyyn on aina hyvä käyttää visuaalisen suunnittelun asiantuntijaa, joka tunnistaa erilaiset yksityiskohdat muita paremmin. Näin pienistäkin muuttujista saadaan koottua tyypillisimmät elementit.

Tämä ei siis tarkoita sitä, että jos kilpailijoistasi suurin osa käyttää esimerkiksi vihreää päävärinään, että sinun tulisi olla punainen. Vaan enemmänkin minkälaisen ensivaikutelman ilme antaa kokonaisuutena, ja millaisilla elementeillä välitetään yrityksen pääviestiä asiakkaille.

Ostajapersoonien puhuttelu

Nämä kaksi ensimmäistä vaihetta käydään läpi hyvin samaan aikaan. 

Näin siksi, koska et voi vain katsoa mitä kilpailijasi tekevät ja tehdä jotain täysin erilaista, joka ei sitten puhuttele millään tavalla ostajapersooniasi.

Näiden välille tulee siis löytää sopiva tasapaino.

Konseptointi

Kun tiedämme ajatustasolla millaiset visuaaliset elementit auttavat yritystäsi erottumaan kilpailijoistasi, voimme aloittaa ajatusten muuttamisen esimerkeiksi yleisestä tyylisuunnasta.

Konseptointi tapahtuu stylescapejen kautta. Stylescape on käytännössä yksi laaja kuva, josta käy ilmi millaisista elementeistä ilme voisi koostua. Yleensä näitä tehdään ainakin kolme erilaista.

Hieman tilanteesta riippuen stylescapeja käytetään joko a) löytämään kuinka kauas markkinan normista tarvitsee mennä, jotta ilme erottuu tai b) kuinka kauas nykyisestä ilmeestä ollaan valmiita menemään.

Näiden pohjalta koostetaan vielä yksi lopullinen stylescape, joka tulee määrittämään ilmeen yleisen suunnan.

Konseptointi-vaiheessa on myös hyvä suunnitella kuinka ilmeellä tuetaan yrityksen arvolupausta. Arvolupauksesta voit lukea lisää täältä blogista.

Dokumentointi

Nyt kun meillä on yleissuunta valmiina, voidaan aloittaa sen dokumentointi.

Käytännössä tämä tarkoittaa jonkinlaisen brändikirjan tai graafisen ohjeistuksen luomista yritykselle. Tuon tarkoituksena on toimia ohjeistuksena yrityksen ilmeen peruselementeille (logo, värit, typografia, kuvat) sekä sille kuinka näitä pystytään mahdollisesti soveltamaan eri kanavissa ja tilanteissa.

Brändikirjasta ja sen hyödyistä voit lukea lisää täältä.

Käytäntöön vieminen

Jottei kaikki suunnittelu jäisi vain hienoksi ajatukseksi, tulee suunniteltu viedä käytäntöön.

Käytännössä tämä tarkoittaa ilmeen tuomista esille kaikissa yrityksen materiaaleissa. Jotta käytäntöön vieminen olisi mahdollisimman näkyvää potentiaalisille ja nykyisille asiakkaillesi, suosittelemme aloittamaan ilmeen toteuttamisen seuraavista asioista:

 • Verkkosivuston, tai ainakin etusivun uusiminen hieman riippuen uudistuksen laajuudesta
 • Tuotepakkaukset, esitysmateriaalit tai toimialasta riippuen muut materiaalit missä yrityksenne ilme on vahvasti esillä
 • Mainosmateriaalit

Näiden jälkeen voidaan pikkuhiljaa keskittyä saattamaan ilme esille muualla yrityksen toiminnassa. Tätä ei tulisi kuitenkaan unohtaa ensi askelten jälkeen, ettei yrityksen kokonaisilmeestä jää sekalainen vaikutelma, kun yksi päätavoitteista on kuitenkin tehdä ilmeestä tunnistettava asiakkaalle.

Luo brändi-ilmeestä yksi pääkeinoistasi erottautua markkinasta

Annan sinulle tehtävän: 

Tutki kilpailijoitasi ja katso miltä he näyttävät. Huomaatko kilpailijoidesi verkkosivuilla yhteneväisyyksia? Tuleeko omasta verkkosivustanne sellainen ensivaikutelma mitä toivotte?

Näiden kysymysten pohjalta vastaa seuraavaan kysymykseen: voisiko yrityksenne ilme olla tunnistettavampi ja puhuttelevampi?

Asiantuntijan näkemyksen asiaan saat ottamalla yhteyttä tuosta alhaalta! Tutustu brändin rakentamisen palveluumme täällä.

Ota yhteyttä