Yrityksesi tarvitsee brändin. Se erottaa sinut kilpailijoistasi, kun ihmiset tekevät ensimmäistä ostopäätöstä. Brändisi liimaa tuotteesi sekä asiakkaittesi kokemukset pitkäksi asiakassuhteeksi. Brändisi on kuin asiakkaasi kaveri, joka muistetaan, jota kehutaan ja johon luotetaan.

Loistavat brändit rakentuvat parhaista tuotteista ja markkinoinnilla luoduista mielikuvista, jotka yhdistyvät asiakaskokemukseksi. Aina kun ihmiset ovat kosketuksessa markkinointisi kanssa he lisäävät uudet kokemuksensa vanhan brändikuvan päälle.

Se, miten digitaaliset markkinoinnin kanavat soveltuvat brändin kehittämiseen ja erityisesti, miten yritys voi tuoda brändiään esiin eri digikanavilla, on tämänkertainen aihe.

Facebook brändin rakentajana

Facebook on ilmiselvin kanava rakentaa brändiä. Kohdennettu visuaalinen viestintä on parhaimpia tapoja tuoda esiin oman tuotteen voittavat edut. Videot ja kuvat toimivat kuin TV ja lehtimainonta 90-luvulla. Erona on ainoastaan, että vuorovaikutus ja kohdentaminen on tarkempaa.

Haasteena Facebookissa on, kuinka sisällöntuotannolla saadaan joka kerta huomioitua brändiviestin välittyminen ihmisille. Hinnalla kilpailevilla yrityksillä se on helppoa, koska asiakkaan mielikuva halutaankin nojaavan yksinkertaiseen numerosarjaan tuotteen alapuolella. Haasteita kohdataan, kun brändi haluaa esiintyä laadukkaana, vastuullisena tai asiantuntevana. Viestin sisäistäminen vaatii tällöin enemmän aikaa.

Facebook on erittäin tehokas sekä myyntiin että brändin rakentamiseen

Kokemuksiemme mukaan kerronnalliset ja lyhyet tarinat toimivat parhaiten. Mainosviesti ohitetaan tehokkaasti, jos tuote ei ole sillä kyseisellä hetkellä kiinnostava. Kun kohderyhmästä ollaan varmoja, niin tunnettavuus halutaan nostaa korkeaksi ja brändimielikuva teräväksi. Silloin ihmisten eteen täytyy saada tarina, jossa brändin vahvuudet nousevat esiin luonnollisella tavalla. Brändi-identiteettiä vahvistava video tai hyvä yritystarina sopii tähän tilanteeseen loistavasti.

Hakukoneoptimointi vahvistaa brändiänne

Googleen luotetaan koska se toimii. Google tietää vastaukset ja ohjaa ihmiset oikeaan paikkaan. Yli 10 miljardia hakua Suomessa vuosittain ohjaa ihmisiä valtavalla voimalla eteenpäin. Korkealle sijoittavat yritykset mielletään Googlen tutkimuksien mukaan kaikkein luottavimmiksi. Korkealle sijoittavat yritykset siis parantavat jatkuvasti brändi-imagoaan kohderyhmässään, koska he ovat panostaneet hakukoneoptimointiin.

Toinen ja varmasti brändiin vaikuttava tekijä, on asiakkaiden kysymyksiin vastaaminen omalla alalla. Googlen perimmäinen tarkoitus on edelleenkin vastata ihmisten kysymyksiin ja se tapahtuu ainoastaan yritysten ja ihmisten tuottaman sisällön avulla. Ihmisen luottamus voitetaan auttamalla ja sellainen muistetaan. Vastaa siis asiakkaidesi kysymyksiin jo etukäteen tuottamalla laadukasta sisältöä.

Tämä blogiteksti tulee nousemaan korkealle haulla ”kuinka rakentaa brändiä digitaalisella markkinoinnilla”. Nyt kun haluan auttaa sinua tässä aiheessa omalla osaamisellani, niin toivon, että luotat meihin brändinä ja yrityksenä enemmän.

Se, miksi kirjoitan tästä aiheesta johtuu hakusanatutkimuksesta. Sen avulla olemme selvittäneet, mitä ihmiset hakevat alaamme liittyvästä aiheesta ja mistä kukaan ei ole jaksanut kirjoittaa informaatiota. Auttaminen on markkinointia ja suhteenluomista.

Google AdWords brändin rakentajana

Google AdWords on helppo yhdistää brändin rakentamiseen. Vaikka hyvän Google-mainonnan rakenne on melko tarkka, voi  mainoscopyyn ajaa brändiviestin tukemaan oman yrityksen imagon kehittymistä hyvällä omatunnolla.

Google AdWords-mainonta ei kuitenkaan ole se mainosalusta, johon brändiviestiin hurahtanut ensimmäisenä laittaa visionsa sanoiksi, koska siellä pelataan klikkausprosenttien ja konversioarvon rankassa maailmassa.

Alapuolella on esimerkki, miten verkkokauppa.com tuo kaikissa AdWords-mainoksissaan esiin oman viestinsä. ”todennäköisesti aina halvempi” on määritelty otsikkoon heti hakusanan taakse ja verkkokauppa.com saa oman brändiviestinsä kuluttajien silmille.

Sähköpostimarkkinoinnilla brändin rakentaminen

Sähköpostimarkkinointi on brändin rakentamisen helpoin kenttä, koska kuluttajasähköpostilistoja ei saa myydä eteenpäin. Siksi sähköpostin vastaanottaja on jo jonkinlaisessa suhteessa yritykseesi. Jos hän on ostava asiakas olet otollisessa asemassa, koska ostoksen jälkeen ihmiset ovat kaikkein valmiimpia ottamaan positiivista viestintää vastaan yritykseltä, jonka kanssa on asioinut. Nyt on siis paras hetki laittaa mailisi kertomaan, miksi olet jatkossakin muita parempi vaihtoehto.

Lisää tunnettuuttasi, auta, palvele ja sitouta – se on tie vahvempaan brändiin

Brändin rakentaminen korreloi hyvin harvoin nopealla aikavälillä myynnin kanssa. Siksi suosittelen pienempien yritysten edelleen keskittymään vain löydettävyyteen ja asiakkaiden palvelemiseen.

Te yli 30 miljoonaa vaihtoa generoivat yritykset. Nyt on aika käydä läpi myös oman digitaalisen markkinoinnin brändiviestintä.

Jos haluat syventyä aiheeseen lisää, niin lue seuraavaksi blogipostauksemme brändiviestinnän merkityksestä B2B-yritykselle.