Digitaalinen markkinointi on verrattain tuore käsite markkinoinninmaailmassa. Varsinkin pitkään markkinoinnin parissa olleille sen lait ovat uusia. Muutokset toimintatavoissa ovat äärimmäisen nopeita ja tuskin kukaan vielä muutama vuosi sitten oli perehtynyt pitkän aikajänteen tarkkaan tulosten mittaamiseen.

Tätä markkinoinnin uusinta ja nopeasti kasvavaa kaveria ei kuitenkaan kannata lähteä vieroksumaan tai pakoilemaan. Niin kuin kaikki tuttavuudet, myös tämän kanssa sinuiksi tuleminen ottaa aikansa, mutta tämän ajan jälkeen et enää suostu jättämään tätä uutta kaveria pois markkinointisalkkusi työkaluista.

Otetaan nopea vilkaisu mitä digitaalinen markkinointi pitää sisällään. Linkeistä pääset syventymään siihen osa-alueeseen, mikä kiinnostaa eniten tai mihin syventymisen olet vielä jättänyt tekemättä.

Markkinoinnin muutokset ovat nopeita etenkin digitaalisen markkinoinnin saralla. Lista kasvaa jatkuvasti, mutta ainakin seuraavat asiat sisältyvät nykyisellään digitaalisen markkinoinnin kattaukseen:

 

Digitaaliseen markkinointiin on siis sisällytetty paljon asiaa ja toteutustapoja vieläkin enemmän.  Tärkein sanoma onkin mielestäni tiivistetty parhaiten yllättäen Wikipediassa seuraavasti:

Digitaalinen markkinointi perustuu yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja se määrittelee kohderyhmät sekä viestin, joka halutaan kohderyhmälle välittää

Siinä se onkin sanottu hyvin. Digitaalinen markkinointi on sitä missä kohderyhmä pyritään ensin tunnistamaan jonkin kriteerin perusteella mielenkiintoiseksi ja potentiaaliseksi asiakaskunnaksi, jonka jälkeen heille lähetetään tarkkoja kohdennettuja mainosviestejä. Tässä kohtaa digitaalinen markkinointi tekee tiukan pesäeron perinteisiin markkinointikanaviin, jotka staattisina kanavina jättävät mittaamisen välistä.

Mittaamisen oppiminen kuuluu digitaaliseen markkinointiin

Digitaalisessa markkinoinnissa on myös yksi puoli, joka tulee aina huomioida, ja se on mittaaminen! Markkinoinnissa nähdään vihdoinkin markkinointiin satsattujen eurojen tuotto puhtaasti lukuina. Mitä digitaalisen markkinoinnin kanavaa ikinä käytätkään, tulee sinun varmistaa että tulosten mittaaminen on mahdollisimman tehokasta ja määrätietoista. Sitä tiedon määrää minkä voit saada omasta liiketoiminnastasi ei yksinkertaisesti kannata heittää hukkaan. Tämä toistuu meidän viestissämme usein, mutta haluamme korostaa että yrittäjä saa vaatia tuloksia markkinoinnilta ja nyt ne tulokset on näytettävissä myös lukuina.

Luvut ovat digitaalisen markkinoinnin vahvuus. Ne kertovat tulokset kiertelemättä

Case esimerkkejä mitatuista tuloksista

No kenen kaveri se digitaalinen markkinointi on?

Tähän on mielestäni helppo vastata. Se on yrittäjän ja yrityksen kaveri. Kun yritys lähtee mukaan digitaaliseen markkinointiin, on oppimisen paikka. Tehdäänpä sitten markkinointia Googlen, Facebookin tai sähköpostien välityksellä niin nähdään, mitkä markkinointiviestit toimivat ja mitkä eivät. Tästä on hyötyä, kun suunnitellaan markkinointiviestinnän kokonaisuutta ja mietitään mitä mainosviestejä milloinkin kannattaa näyttää. Opit uudesta kaverista jatkuvasti lisää ja mitä enemmän vietätte aikaa yhdessä sitä paremmin yhteistyönne toimii. Niinkuin kaikissa kaverisuhteissa tutustuminen tapahtuu helpoiten, kun on joku joka esittelee. Tällöin kaverisuhteen sopiminen käy nopeasti. Väärä esittelijä ei myöskään tuo kaverin parhaita puolia esiin

Miten tämä uusi kaveri sopisi sinulle?