Googlen Display-verkosto tavoittaa yli 90 prosenttia internetin käyttäjistä ollen maailman kattavin näyttöverkko, jonka vuoksi sen kautta tehtävä mainonta kuuluu digimarkkinoijan perustyökaluihin.

Google Display -mainonta tarjoaa myös monipuoliset mahdollisuudet mainonnan kohdentamiseen, ja Display-mainonta toimii lähes alalla kuin alalla kosmetiikan verkkokaupoista raskaan teollisuuden yrityksiin. Google Displayn avulla tavoitat sekä kylmät että lämpimät asiakkaasi ostoprosessin eri vaiheissa.

Google Ads -hakuverkkomainonnalla tavoitetaan ihmisiä, kun he etsivät tiettyjä tavaroita tai palveluita. Display-mainonta sijaan auttaa herättämään ihmisten huomion jo ostosyklin aikaisemmassa vaiheessa. Voit näyttää mainoksesi ihmisille jo ennen kuin he alkavat etsiä tarjontaasi kuuluvia tuotteita tai palveluita. Koska ihmiset eivät välttämättä osaa etsiä tuotteita tai palveluita, on hyvä tuoda ne heidän tietoisuuteensa Display-mainonnan keinoin. Tästä voi muodostua koko mainontastrategiasi ydin. Vaikka mainokset voivat tavoittaa valtavan määrän ihmisiä, maksat vain mainosten klikkkauksista. Klikkaushinnat ovat tyypillisesti edullisia verrattuna hakuverkkomainontaan, mikä tekee Display-verkostosta kustannustehokkaan mainontakanavan oikein hyödynnettynä.

Tiedosta, missä mainokset voivat konkreettisesti näkyä

Kun tiedät, missä paikoissa eri Display-mainosmuodot voivat näkyä, pystyt paremmin valita tarpeeseesi sopivat mainosmuodot sekä suunnitella ja kohdistaa niitä juuri sinun asiakkaillesi.

Display-bannerit voivat näkyä seuraavissa paikoissa:

 • nettisivujen sivubannereissa
 • YouTube-videoiden päällä
 • Android-sovellusten yhteydessä.

Display-mainoksien uusimmassa mainosmuodossa, Discovery Adsissa, korostuu monikanavaisuus. Mainokset voivat näkyä oheisesti:

 • Discover-syötteessä, jolla on yli 800 miljoonaa kuukausittaista käyttäjää.
 • Gmailin promootio-kohdassa.
 • YouTuben Home-syötteessä.

Katso esimerkkikuvia Google Discovery Ads -mainoksista tämän Tinuiti-sivuston linkin takaa.

Suunnittele Display-mainonta tarkasti – me käytämme MRACE®-mallia

Ennen mainonnan aloittamista täytyy tietää, mitä halutaan mainostaa. Me käytämme markkinoinnin suunnittelussa MRACE®-mallia, joka kattaa koko asiakkaan matkan tiedonhakijasta sitoutuneeksi asiakkaaksi. Kaikkea mahdollista mitataan ja päätökset pohjautuvat dataan myös Display-mainonnassa. Ohessa on havainnollistettu, mihin MRACE®-mallin vaiheisiin Display-mainonnalla voidaan vaikuttaa.

 

Display-mainonta perustuu siis kahteen osa-alueeseen: potentiaalisten, mutta kylmien ihmisten ohjaamiseen verkkosivustolle sekä lämpimien ihmisten palauttamiseen sivustolle. Display-mainonta kohdistuu pääosin Reach-vaiheeseen, mutta uudelleenmarkkinoinnilla voidaan päästä myös Convert-vaiheeseen.

Kylmät yleisöt ovat ihmisiä, jotka ovat potentiaalisia asiakkaitanne mutta eivät vielä ole osoittaneet kiinnostusta tuotteitanne kohtaan. Nämä henkilöt tekevät kuitenkin sellaisia toimia verkossa, jotka osoittavat heidän olevan potentiaalisia asiakkaitanne. Display-mainonnalla tavoitatte nämä henkilöt ja saatte ohjattua heitä verkkosivustollenne. Esimerkiksi samanlaisia palveluita tarjoavan yrityksen sivulla vierailleelle kävijälle voidaan esittää heidän kilpailijan mainoksia.

Lämpimät yleisöt koostuvat niistä henkilöistä, jotka ovat vierailleet sivustollanne tai ostaneet teiltä aikaisemmin. Näiden ihmisten lämmittäminen ja palauttaminen verkkosivustolle on yleensä kannattavin osuus Googlen Display-mainontaa.

Lämpimät yleisöt muodostuvat kaikista verkkosivuston vierailijoista, mikrokonversioita suorittaneista, esimimerkiksi videon katsoneista, ja sivustolle palaavista kävijöistä. Esimerkki: henkilö on vieraillut sivuillanne viimeisen 30 päivän aikana ja selannut siellä vähintään 5 eri sivua. Henkilö kuuluu tällöin yleisöön, johon kohdistetaan uudelleenmarkkinointia. Hän on tällöin potentiaalinen asiakas ja oletettavasti lähempänä ostopäätöstä.

Voit mitata Google Adsissa, miten hyvin saavutat tavoitteesi. Näet, millä verkkosivuilla mainoksiasi näytetään sekä mitkä mainokset saavat eniten klikkauksia ja tuottavat eniten pienimmillä kustannuksilla, toisin sanoen toimivat kustannustehokkaimmin.

Seuraavassa on esitelty tavoitteita Reach- ja Convert-vaiheisiin.

Reach

 • Tavoitat uusia asiakkaita

Voit kohdistaa Display-mainontaa esimerkiksi asiakkaanne sukupuolen, iän, asuinalueen, verkkokäyttäytymisen, kiinnostuksen kohteen ja satojen muiden kohdistustapojen perusteella.

 • Teet brändinne tunnetuksi

Eräs tärkeimmistä luottamusta synnyttävistä tekijöistä on tunnettuuden tunne. Kun Display-mainonnallanne on yhteneväinen ilme, tulee brändinne tutummaksi kohderyhmänne sisällä.

Convert

 • Edistät asiakkaidenne ostopäätöstä

Jos asiakas on pyytänyt teiltä ja kahdelta kilpailijaltanne tarjouksen, uudelleenmarkkinoinnilla pystymme näyttämään tälle asiakkaalle yrityksenne mainoksia ja referenssejä. Eikö kuulostakin tehokkaalta etulyöntiasemalta kilpailijoihinne nähden?

Lue myös dataohjautuvan markkinoinnin tärkeimmmät vaiheet.

Kohdenna tarkasti ja testaa eri kohdennusmahdollisuuksia

Monipuolinen kohdistaminen esimerkiksi erilaisin yleisöhin on Display-mainonnan ehdoton vahvuus. Ei ole syytä näyttää mainoksia kaikissa mahdollisissa paikoissa, vaan kannattaa valita heti aluksi mahdollisimman tarkat kohdistukset tavoitteidesi mukaan. Kohdeyleisö täytyykin ensin tunnistaa ja sitten tehdä kohdistaminen huolella sekä suunnitellusti, jotta mainonnasta saadaan kustannustehokasta. Ne mainoskanavat korostavat tyypillisesti massan tavoittamista, jotka eivät pysty kohdistaa mainontaa, joten kannattaa ottaa kohdistusmahdollisuuksista hyödyt irti. Kun mainonnan saa ensin toimimaan tietyille yleisöille, on sujuvampaa lähteä kokeilemaan uusiakin kohdistusmahdollisuuksia.

Koska Display-verkosto on niin laaja, on riski, että mainokset näkyvät turhissa paikoissa. Kohdistamista voi kuitenkin hyödyntää myös poissulkemalla lähtökohtaisesti turhia kohdistuksia. Esimerkiksi lasten YouTube-kanavat kannattaa sulkea jo ennen mainonnan aloittamista pois, elleivä ne kuulu kohdeyleisöön.

Oheisessa kuvassa on havainnollistettu Display-mainonnan kohdistusmahdollisuuksia.

 

 

Tässä on yhteenvetoa kohdennuksista Display-mainonnassa:

 • Sijoittelut: kilpaillaan muiden mainostajien kanssa. Voidaan poissulkea lähtökohtaisesti huonot sijoittelut valmiin listan perusteella, esimerkiksi lukuisat mobiilisovellukset.
 • Demografinen kohdistus ei toimi samaan tapaan Googlessa kuin Facebookissa. Googlella ei ole niin tarkkoja tietoja kävijöistä. Voidaan ennemminkin sulkea esimerkiksi tietynikäisiä käyttäjiä pois.
 • Googlella on olemassa jo valmiita yleisöjä (Affinity-yleisöt, In-Market-yleisöt), minkä lisäksi yleisöjä voi räätälöidä myös oman datan perusteella vielä entistä tarkemmiksi (Custom affinity, Custom intent).
 • Affinity: elämäntyyli, kiinnostuksen kohteet ja tavat. Esimerkiksi jos henkilö on käynyt paljon autoihin ja autoiluun liittyvillä sivuilla, hänelle voidaan näyttää rengasfirman mainoksia.
 • Custom affinity: voidaan näyttää esimerkiksi tietyn autobrändin mainoksia.
 • In-Market: näytä mainoksia käyttäjille, jotka ovat hakeneet yrityksesi tarjoamia tuotteita tai palveluita. Esimerkiksi renkaanvaihtoon liittyviä asioita hakeneet voivat kuulua yleisöön ”auton renkaat ja varaosat” tai ”auton korjaaminen ja huolto”, ja heille voidaan näyttää rengasfirman mainoksia.
 • Custom intent (omat ostoaikeissa olevat yleisöt): voidaan tavoitella esimerkiksi renkaanvaihtoon liittyviä asiakkaita. Tällöin kohdistuksiin lisätään kilpailijoiden URL-osoitteita ja avainsanoja (esimerkiksi “talvirenkaiden vaihto” ja “renkaanvaihto hinta”). Google etsii tällaiselle yleisölle potentiaalisia sivuja, joilla mainoksia näytetään.
 • Similar: laajenna yleisöäsi kohdistamalla mainokset käyttäjille, jotka ovat kiinnostuneet samankaltaisista asioista kuin uudelleenmarkkinointiluetteloissasi olevat käyttäjät. Ominaisuus etsii automaattisesti nykyisten asiakkaidesi kaltaisia uusia asiakkaita.
 • Muut ovat uudelleenmarkkinointiyleisöjä.

Ota aiemmista blogeistamme haltuusi vinkit, miten Custom Affinity -yleisöt tehostavat Display-mainontaasi ja Display-verkon mahdollisuuksista videoille.

Suunnittele Display-mainontasi viestit tarkasti tiettyyn MRACE®-vaiheeseen

Ennen mainonnan aloittamista on tärkeää käydä yhdessä asiakkaan kanssa läpi mainonnan tavoitteet ja mittarit. Kun tiedostat ne yhdessä asiakkaan ostopolun vaiheiden kanssa, voit suunnitella mainosviestit mahdollisimman puhuttelevasti. Tuo mainosviesteissä esiin eri kulmia, älä tyydy pelkkiin geneerisiin mainoksiin. Tarjoa hyötyjä, lisäarvoa ja ratkaisuja! Älä myöskään unohda mainostekstien otsikoinnin tärkeyttä.

Mainosviestiin osuvan laskeutumissivun valinta on selkeämpää, kun ostopolku on tiedossa. Laskeutumissivun valinnassa tulee huomioida myös mainonnan tavoitteet. Esimerkiksi ongelmavaiheessa olevaa asiakasta ei kannata ohjata suoraan ostamaan, vaan se vaatii ensin lämmittelyä ostopolun eri vaiheissa. Jos asiakas ei tunnista edes ongelmaa, ei hän tiedä, mitä etsiä – saati sitten ole valmis ostamaan.

Ohessa on esitelty muutamia esimerkkejä mainosviesteistä ja laskeutumissivuista konversiotavoitteineen asiakkaan ostopolun ja MRACE®-mallin -vaiheet huomioiden.

 

 

Seuraavaksi on havainnollistettu näitä vaiheita.

 • Ongelma: ”Ensitreffeiltä ei mennä suoraan naimisiin” kuvaa hyvin tätä vaihetta. Ei voida siis ohjata suoraan ostamaan. Jos asiakas ei esimerkiksi tarkkaan tiedä, milloin auton renkaat tulee uusia, hänet voidaan ohjata aiheeseen liittyvään blogiin.
 • Tiedonhaku: Jos asiakas etsii tietoa hyvistä renkaista ammattikäyttöön, hänet voidaan ohjata sivulle, josta voi ladata tähän liittyvän oppaan.
 • Valinta & vertailu: Kohdennuksessa voidaan käyttää yleisönä oppaan lataajia, ja ohjata heidät tuotteiden infosivuille.
 • Päätös: Asiakas tietää, mitkä renkaat haluaa, jolloin hänet voidaan ohjata tuotesivulle. Sivulla kannattaa korostaa hyötyjä, miksi kannattaa ostaa juuri sieltä, esimerkiksi joustavan maksutavan tai kattavan takuun vuoksi.

Hyödynnä uudelleenmarkkinoinnin mahdollisuudet

Googlen Display-verkosto tarjoaa tehokkaat mahdollisuudet uudelleenmarkkinointiin. Voit hyödyntää tekoälyä yhdistämään myymäsi tuotteet ja palvelut sekä potentiaalisimmin ostavat asiakkaat. Sen avulla saavutat aivustollesi yhä enemmän ostavia asiakkaita. Lue blogistamme, kuinka dynaaminen uudelleenmarkkinointi tehostaa asiakashankintaasi bannerimainonnan keinoin.

Testaa erityylisiä bannereita – käytä myös responsiivista Display-mainontaa

Graafinen ohjeistus selkeyttää Display-bannerien suunnittelua. Kun tiedät määritykset logojen käytölle, fonteille ja väreille, saat varmistettua, että mainokset ovat asiakkaan brändin mukaisia. Muista silti hyväksyttää mainokset asiakkaalla ennen niiden julkaisua.

Bannereita suunnitellessa kannattaa testata erilaisia bannerityyppejä. Staattiset bannerit voivat toimia hyvin, mutta animoiduilla bannereilla saat herätettyä huomion entistä tehokkaammin. Responsiivisilla bannereilla varmistat, että mainokset näkyvät kaikilla mainospaikoilla, sillä mainospaikkojen koot vaihtelevat eri sivuilla.

Muista optimoida ja kehittää Display-mainontaa säännöllisesti yhdessä asiakkaan kanssa

Kun Display-mainonta käynnistetään, se ei ole silti valmis, vaan tulokset vaativat jatkuvaa mainonnan kehittämistä oheisen kuvan havainnollistamalla periaatteella. Mainoksia ei voida vain laittaa päälle ja odottaa, josko tuloksia olisi tullut jossain vaiheessa – tällöin tuloksista on yleensä turha haaveilla.

 

Dataa kerätään ja tulkitaan, ja sen perusteella ja siihen pohjautuen saadaan tehtyä johtopäätöksiä. Tämän vuoksi myös mittaaminen on äärimmäisen tärkeää. Kun on yhdessä asiakkaan kanssa asetettu tietyt mittarit, voidaan luottavaisin mielin tehdä tulosten perusteella päätöksiä ja mahdollisia muutoksia mainontaan. Mainonnassa ei siis haluta junnata paikallaan, vaan on oleellista kehittää ja kehittyä jatkuvasti, jotta mainonnasta saadaan irti täysi tulospotentiaali. Säännöllinen vuoropuhelu myös asiakkaan kanssa on oleellista, jotta tiedetään, kuinka mainonnan vaikutukset heijastuvat asiakkalle ja mitä kentällä konkreettisesti tapahtuu.

Mainontaa voidaan kehittää esimerkiksi testaamalla kohdistuksia ja tarvittaessa poissulkemalla huonosti toimivia kohdistuksia On mahdollista myös tehdä uusia kampanjoita, jos jotkin sijoittelut tai kohdistukset ovat toteutuneet erityisen hyvin.

Kohdistustapoja kuten myös mainosviestejä voidaan suunnitella myös yhdessä asiakkaan kanssa heidän tavoitteidensa pohjalta. Voit kehittää mainoksia myös Google Ads -optimointipisteiden perusteella. Älä unohda A/B-testata mainoksiasi!

Ohessa on vielä havainnollistettuna jatkuvan optimoinnin merkitystä myös Display-mainonnassa.

 

Tulokset vaativat siis dataa ja data vastaavasti aikaa. Digimarkkinointi ei ole pikajuoksu, vaan maraton – kiirehtimällä ei kannata odottaa huipputuloksia! Suunnitelmallisuus ja tulosten seuraaminen säännöllisesti, kuten myös vuoropuhelu asiakkaan kanssa, takaavat hyvät lähtökohdat onnistumiselle.

Yhteenveto

Display-mainonta on oikein suunniteltuna ja kohdennettuna kustannustehokas kanava mainostaa. Eri mainosmuodot ja -kanavat tarjoavat monipuoliset mahdollisuudet etenkin kylmien yleisöiden tavoittamiseen Reach-vaiheessa, mutta myös jo vierailleiden kävijöiden palauttamiseen sivuille Convert-vaiheessa.

Haluatko tietää enemmän mitä voit tehdä ja saavuttaa Google Ads -mainonnalla? Lataa alta Google Ads -ostajan opas.

 

Lataa Google Ads -ostajan opas