Hoidatko itse yrityksenne mainostiliä Facebookissa? Vai hoitaako sitä jokin ulkopuolinen taho? Tiedätkö, miten Facebook-mainontanne toimii eli toisin sanoen saatteko niitä tuloksia, joita tavoittelette?

Tässä blogissa kerron sinulle, millaisiin tekijöihin sinun tulee kiinnittää huomiota ja millaisia tunnuslukuja sinun tulee seurata tavoitteisiisi nähden, kun teet mainontaa Facebookin mainosten hallinnan kautta. Koska olen tehnyt Facebook-mainontaa jo hyvän aikaa, ja nähnyt monenlaisia mainostilejä, niin olen huomannut, että monille on haastavaa jo oikean kampanjatavoitteen asettaminen omiin tavoitteisiin nähden. Lisähaastetta seuraa vielä siitä, että osaat määrittää tavoitteeseesi nähden relevantit mittarit ja sitä kautta pystyt seuraamaan oikeita tunnuslukuja.

Tämän blogin luettuasi osaat arvioida Facebookista saamianne tuloksia uudessa valossa.

Mitä tarvitset Facebook-mainonnan toteuttamiseen?

Voit tehdä mainontaa Facebookissa käytännössä kahdella eri tavalla: luomalla mainoksen mainosten hallinnassa tai sponsoroimalla Facebook-sivusi julkaisua. Molemmat tavat edellyttävät mainostilin luomista. Kärjistetysti sanottuna, julkaisun sponsorointi on laiskan valinta, kun taas mainoksen luominen siihen tarkoitetulla mainosten hallinta -työkalulla on huomattavasti kustannustehokkaampi ja parempi vaihtoehto. Toki jos tavoitteena on pelkkä näkyvyys, niin silloin sponsorointi voi olla ihan perusteltu valinta. Voi tietysti myös olla, että koet Facebookin mainosten hallinnan liian monimutkaiseksi tai sinulla ei ole aikaa opetella kaikkia sen hienoja ominaisuuksia. Ehkä oletkin ulkoistanut tehtävän jollekin muulle? Tällöin varmasti haluat, että saat myös rahalle vastinetta. Kannattaa myös ehdottomasti lukea blogi tyypillisistä Facebook-mokista, jotta et itse sorru näihin virheisiin.

Tuloksellinen ja tehokas Facebook-mainonta edellyttää myös ehdottomasti seurannan asentamista. En mene sen syvemmin siihen tässä blogissa, mutta voit lukea Facebook-pixelistä ja sen mahdollistamista asioista lisää täältä. Jotta kokonaisuus olisi varmasti toimiva, kannattaa houkuttelevan tarjouksen, puhuttelevan viestin ja relevantin kohdennuksen lisäksi myös oikean kampanjatavoitteen valitsemiseen uhrata hetki aikaa.

Näin valitset relevantin tavoitteen kampanjallesi

Facebookissa kampanjatavoitteet on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan ostoprosessia mukaillen: tunnettuus, harkinta ja konversio. Käytännössä sinun tulee valita se tavoite, joka tukee parhaiten, mitä kampanjallasi haluat saada aikaiseksi. Loogista, eikö! Kuitenkaan asia ei välttämättä ole aina niin suoraviivaista. Jos olet valmis panostamaan testaamiseen ja datan keräämiseen, mitä suosittelen vahvasti, kannattaa eri kategorioiden tavoitteita testailla ja katsoa, mikä tuo parhaimmat tulokset lopulta. Kuitenkin, jos sinulla verkkokauppa, lopullisena tavoitteenasi on myynti, niin kannattaa valita joko konversiot tai luettelomyynti, jos teet dynaamista mainontaa. Liidien keräämiseen suosittelen myös konversiotavoitetta tai liidin luonti -tavoitetta, joka tarkoittaa Facebookin sisällä tapahtuvaa lomakkeen lähettämistä.

Oli sinulla sitten verkkokauppa tai tavoitteenasi kerätä liidejä, myös muiden kategorioiden tavoitteita voi ja kannattaa siis testailla, etenkin jos konversiovolyymi ei ole riittävä aluksi. Tällöin ensimmäinen tavoitteesi isommassa kuvassa voi olla aluksi relevantin liikenteen saaminen sivustolle suodattamalla ihmisiä oikealla mainoskulmalla ja -viestillä sekä tarjouksella.

Konversiotavoitteen optimaalinen hyödyntäminen edellyttää riittävän suurta kohderyhmää, jotta sen käytöstä on hyötyä, joten etenkin pienempien kohderyhmien kohdalla liikennetavoite on relevantti.

Miksi Facebook-mainosten hallinta on tärkeää?

Facebook-markkinoinnin yksi ehdottomasti suurimpia hyötyjä on mitattavuus, jolloin tulosten raportointi on helppoa. Mitä tuloksia sitten kannattaa seurata? Haluan uskoa, että jokaisen yrityksen lopullinen tavoite Facebook-mainonnalle on tuoda yritykselle lisää liikevaihtoa. Verkkokauppojen kohdalla tuloksia on suhteellisen helppo mitata, koska myynti tapahtuu verkossa, kun taas liidien generoimiseen keskittyville organisaatioille mittaaminen on hieman haastavampaa, mutta edelleen mahdollista. Haastavaa ei ole niinkään liidien synnyttäminen vaan nimenomaan laadukkaan liidin saaminen. Joka tapauksessa tulosten tarkasteleminen riippuu luonnollisesti asetetusta tavoitteestasi. Tavoitteiden ja oikeiden mittareiden asettaminen on luonnollisesti jokaisen markkinointitoimenpiteen peruslähtökohta, ja uskon, että jokainen yrittäjä, yrityspäättäjä tai markkinoinnin parissa työskentelevä sen ymmärtää, niin ei siitä sen enempää tässä kohtaa.

Millaisia lukuja sitten kannattaa seurata? Jokaisen kampanjan kohdalla, tavoitteesta tai yrityksen liiketoiminnasta riippumatta, tarkastelemme ”perustunnuslukuja”, joita ovat:

  • Näyttökerrat ja kattavuus
  • Linkin klikkausten määrä ja hinta (CPC)
  • Tuhannen näyttökerran hinta (CPM)
  • Linkin klikkausprosentti (CTR)
  • Mainosten osuvuuspisteet (ei niin relevantti mittari, mutta korreloi usein kampanjan toimivuuden kanssa)

Näitä lukuja tarkasteltaessa ihan ensimmäiseksi tulee valita sopiva ajanjakso tarkasteluun esim. viimeisin suuri optimointi ja siitä päivästä nykyhetkeen. Myös luonnollisesti attribuutiojaksolla on väliä ja lasketko näyttökonversiot myös konversioiksi vai pelkästään klikin kautta tulleet konversiot tavoitteiden täyttymiseksi. Lukuja tulee tarkastella myös kaikilla kolmella tasolla: kampanja-, mainosjoukko- ja mainostasolla. Muutoksia tehdään sen mukaisesti, mikä on sovittu tavoitetaso tulosten suhteen. Onko joukossa esimerkiksi jokin kohdennus (mainosjoukko) tai mainos, joka suoriutuu selkeästi heikommin kuin muut. Toki lukuja pitää osata myös tulkita tilastollisen merkittävyyden kannalta, eikä vetää liian nopeita johtopäätöksiä, jos esimerkiksi jokin mainos ei ole saanut riittävästi näyttökertoja.

Jos kyseessä on myyntivetoinen yritys, niin tällöin meitä kiinnostaa liidien määrä ja mitä yhden liidin saaminen on maksanut. Jos puolestaan asiakkaana on verkkokauppa, olemme kiinnostuneita ostojen määrästä ja yhden oston hinnasta. Lisäksi ostojen kokonaisarvo ja mainostuotto (ROAS) ovat erityisen kiinnostavia tunnuslukuja.

Yhteenveto

Mainonta kannattaa Facebookissa ehdottomasti hoitaa sille tarkoitetun työkalun, mainosten hallinnan, kautta. Me analysoimme mielellämme yrityksenne mainostilin historian täysin ilmaiseksi, joten ota yhteyttä, jos epäilet tämänhetkisen Facebook-markkinoinnin haaskaavan eurojasi tai koet, että mainostilinne ja Facebook-markkinoinnin hyödyntäminen ei ole optimaalisella tasolla itse hoidettuna.

Lue, millaisia tuloksia olemme tehneet Facebook-markkinoinnilla