Viime vuosien tapahtumien ja erilaisten kriisien, inflaation sekä tekoälyn kehittymisen vaikutukset heijastuvat luonnollisesti myös digitaaliseen markkinointiin. Tässä blogissa tarkastelen uuden normaalin aikakautta Google Adsin näkökulmasta, koska Google Ads on yksi suosituimmista ja kustannustehokkaimmista mainosalustoista.

Miten Google Ads -mainontaa kannattaa tehdä tällä uuden normaalin ja jatkuvien muutoksien aikakaudella? Kokosimme tämän hetken tärkeimmät vinkit rahamarkkinoiden muutosten ja tekoälyn huomioimiseksi etenkin Google Ads -mainonnassa sekä kerromme kuinka MRACE®-malli voi olla siinä avuksi. 

Mitkä asiat vaikuttavat myös Google Ads -mainontaan tulevien kuukausien aikana?

Kuluttajakäyttäytymisen muutoksilla on merkittävä vaikutus markkinatalouteen ja sitä kautta myös mainontaan. Kun inflaatio kiihtyy, kuluttajien käyttäytyminen ja ostotottumukset voivat muuttua. Tämä voi vaatia muutoksia hinnoittelussa, tarjouksissa ja markkinointistrategiassa. Markkinoiden muutoksiin reagoiminen on tärkeää, jotta yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä. Suomen Pankki ennustaa inflaation pysyvän korkeana ainakin tämän vuoden ajan. Kriisin aikana toisaalta mainonta voi myös halventua, vaikka moni muu hinta nousee, joten tällaiset tilanteet kannattaa nähdä mahdollisuutena.

Lue myös: Markkinointi kriisin aikana.

Toinen tärkeä teema, joka kannattaa huomioida, on tekoälyn käyttö mainonnassa. Se voi auttaa yritystäsi optimoimaan mainoskampanjoita, kohdentamaan mainoksia, personoimaan viestejä ja ennustamaan kuluttajien käyttäytymistä. Google Ads tulee mahdollistamaan muun muassa tekoälyyn perustuvia automaattisia hintatarjousstrategioita, tehdä kampanjoita chat-keskustelun pohjalta sekä luoda ainutlaatuisia tuotekuvia Google Ads -alustalla. 

Tekoäly voi auttaa reagoimaan nopeasti muutoksiin markkinassa, parantamaan mainonnan tehokkuutta sekä nopeuttamaan rutiinitehtäviä, mutta samalla ihmistyön merkitys korostuu. Tekoälyohjelmat lisääntyvät nopeasti ja viime aikoina esillä on ollut esimerkiksi tekstiä tuottava ChatGPT

Yllä kerroin trendeistä, jotka vaikuttavat markkinointiin ikään kuin ulkopuolelta. Kun haluat itse vaikuttaa markkinointisi tuloksellisuuteen enemmän, niin MRACE®-malli tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän markkinoinnin. Malli auttaa varmistamaan, että yrityksesi mainonta kattaa kaikki vaiheet, alkaen oikeiden asiakkaiden tavoittamisesta ja päättyen asiakkaiden sitouttamiseen. MRACE®-malli luo pohjan digitaalisen markkinoinnin suunnittelulle ja toteutukselle. Tämän mallin käyttäminen auttaa mukautumaan muutoksiin ja saavuttamaan parempia tuloksia mainonnassa, kun markkinatrendit ja kuluttajien käyttäytyminen vaihtelevat nopeasti.

Miten yrityksesi kannattaa huomioida kuluttajakäyttäytymisen muutos Google Ads -mainonnassa?

Kuluttajakäyttäytymisen muutos voi vaikuttaa yrityksen toimintaan monin tavoin, koska ihmiset harkitsevat ostoja pidempää, lykkäävät hankintoja sekä tekevät enemmän vertailua ja ostopolku voi olla pidempi ja entistä monimutkaisempi. Näiden huomioiminen ostoputkessa ja mainonnassa on tärkeää, jotta voidaan varmistaa kannattavuuden säilyminen. Tässä vinkkejä, jotka auttavat yritystäsi hintojen noustessa:

Pidä budjetti joustavana: Hintojen vaihtelu voi vaikuttaa mainontaan liittyviin kustannuksiin, kuten mainospaikkojen hintoihin. Varaudu mahdollisiin kustannusten nousuihin.  Maailman tilanteen muuttuessa kuluttajien käyttäytyminen ja kilpailu voivat vaihdella. Kannattaa harkita joustavia budjetteja, jotta voit reagoida nopeasti muutoksiin ja suunnata mainontaa sinne, missä saat parhaan tuoton sijoituksellesi.

Systemaattinen testaaminen: Tämä voi sisältää mainostekstien, avainsanojen ja kohdeyleisöjen testaamista. Pyri tarjoamaan arvoa ja ratkaisuja kuluttajien nykyisiin tarpeisiin. Testaa myös erilaisia mainosmuotoja, kuten teksti-, kuva-, video- ja responsiivisia mainoksia. Kokeile erilaisia mainosten sisältöjä ja ulkoasuja nähdäksesi, mikä toimii parhaiten asiakkaillesi.

Tarkista ja päivitä hinnat ja tarjoukset: Hintatason muutoksien vuoksi voi olla tarpeen tarkistaa ja päivittää tuotteiden tai palveluiden hintoja. Varmista, että mainosten hinnat ovat ajan tasalla, jotta vältät asiakkaiden pettymyksen. Mikäli yrityksesi myy tuotteita verkossa, suositellaan kampanjoiden yhdistämistä verkkokaupan tuotefiidiin. Sen avulla verkkokauppasi voi mainostaa koko valikoimaa tehokkaasti Googlessa automaattisesti päivittyvillä mainoksilla. Lue myös: Tuotefiidit verkkokaupan hakukampanjoissa.

Panosta tehokkuuteen: Muuttuvien hintojen aikana on erityisen tärkeää varmistaa mainoskampanjoiden tehokkuus ja hyötyjen maksimointi. Seuraa tarkasti mainoskampanjoiden tuloksia ja analysoi, mitkä strategiat ja mainosmuodot toimivat parhaiten. Keskity tehokkaimpiin mainoskanaviin ja -muotoihin, mutta muista silti että joidenkin mainosmuotojen hyödyt tulevat paremmin esiin vasta pidemmällä aikavälillä esimerkiksi brändin tunnettuuden kautta.

Tarkenna kohdentamista: Jos kuluttajien käyttäytyminen ja ostotottumukset voivat muuttua, tarkenna kohdentamista ja segmentoi kohdeyleisöä entistä tarkemmin. Käytä demografisia, kiinnostuksen kohteita ja käyttäytymistä koskevia tietoja hyväksesi tavoittaaksesi potentiaaliset asiakkaat tehokkaammin. Jos liiketoimintasi on paikallista, hyödynnä paikallista mainontaa Google Adsissa. Käytä sijaintikohdistusta ja mainosta paikkakuntakohtaisesti.

Etsi uusia mahdollisuuksia: Kuluttajakäyttäymisen muutoksia ei kannata säikähtää, sillä voi avata uusia mahdollisuuksia markkinoilla.  Pidä silmät auki uusille kohdeyleisöille, segmenteille tai markkinoille, jotka voisivat olla houkuttelevia. Etsi uusia tapoja erottua kilpailijoista ja tarjota arvoa asiakkaillesi. Usein laadukkaissa tuotteissa on hinnoitteluvaraa sekä perustuotteille on aina tarvetta.

Seuraa markkinatrendejä: Pysy ajan tasalla markkinoiden muutosten vaikutuksista markkinoihin ja kuluttajakäyttäytymiseen. Seuraa markkinatrendejä ja mukauta mainontaasi vastaamaan muuttuvaa tilannetta. Mainonta on investointi ja kannattaa hyödyntää tilanteet, kun kilpailijat säästävät siinä.

CASE-Esimerkki: Kilpailun vähentyessä enemmän konversioita ja näkyvyyttä edullisemmin

Esimerkkinä yksi toimialansa johtava B2B-myyntiin keskittyvä asiakkaamme tekee Google Ads -hakumainontaa, jossa parhaista mainospaikoista ja näkyvyydestä on erittäin kova kilpailu. Alkuvuodesta nähtiin, kuinka muutama kilpailija alkoi säästämään mainosbudjetistaan. Kyseinen yritys kuitenkin piti mainosbudjettinsa samalla tasolla, jolloin nähtiin huomattavaa nousua haun näyttökertojen osuudessa. Näyttökertojen osuus nousi kuudestakymmenestä prosentista seitsemäänkymmeneen. Samaan aikaan kampanjoiden konversioprosentti nousi +32%, sillä mainokset näkyivät useammin paremmilla paikoilla ja niitä myös klikattiin enemmän. 

Ota tekoäly mahdollisuutena, mutta huomaa sen rajoitukset

Tekoälyn huomioiminen mainonnassa voi tuoda monia etuja ja auttaa yritystäsi saavuttamaan parempia tuloksia. Tässä muutamia tapoja, joilla voit hyödyntää tekoälyä Google mainonnan tehostamiseksi:

Automaattiset tarjousstrategiat: Google Adsissa voit hyödyntää tekoälyä automaattisten tarjousstrategioiden avulla. Näitä strategioita ovat esimerkiksi Target CPA (Cost-Per-Acquisition) tai Target ROAS (Return-On-Ad-Spend), jotka käyttävät koneoppimista ja algoritmeja optimoimaan tarjouksia automaattisesti. Ne voivat auttaa parantamaan mainosten suorituskykyä ja tuottamaan parempia tuloksia. 

Lue myös: Manuaaliset vai automaattiset hintatarjoukset? 

Käyttäjäsegmentointi ja kohdentaminen: Tekoälyä voidaan hyödyntää kohdennuksen ja käyttäjäsegmentoinnin parantamisessa. Koneoppimisen avulla voidaan analysoida suuria määriä dataa ja tunnistaa käyttäjäryhmät, jotka ovat todennäköisesti kiinnostuneita tarjoamistasi tuotteista tai palveluista. Näin voit kohdentaa mainontaa tehokkaasti ja personoida viestisi paremmin. Hyödynnä Google Ads -alustan tarjoamia kohdennus- ja personointimahdollisuuksia. Lisäksi voit käyttää demografisia tietoja, kiinnostuksen kohteita ja aiempaa käyttäytymistä kohdistamaan mainoksesi oikealle yleisölle. Personoimalla viestisi voit vastata kunkin kohdeyleisön tarpeisiin

Sisällön optimointi: Tekoäly voi auttaa optimoimaan mainosten sisältöä. Koneoppiminen voi analysoida mainosten suorituskykyä ja tunnistaa parhaiten toimivat elementit, kuten kuvat, otsikot tai mainostekstit. Näin voit kehittää mainoksia, jotka houkuttelevat enemmän klikkauksia ja konvertoivat paremmin.

Analytiikan ja ennustamisen hyödyntäminen: Tekoäly voi auttaa analysoimaan mainoskampanjoiden suorituskykyä ja ennustamaan tulevia tuloksia. Koneoppiminen ja ennustemallit voivat antaa sinulle tietoa siitä, mitkä mainoskanavat tai -muodot toimivat parhaiten sekä auttavat kampanjoiden optimoinnissa.

On kuitenkin tärkeää pitää mielessä, että tekoälyä hyödynnettäessä tarvitaan edelleen ihmisen asiantuntemusta ja valvontaa. Teknisten taitojen ja bidien hallinnoimisen merkityksen vähentyessä strategian, tiimien ja ihmisten rooli kasvaa. Tulosten analysoimisesta, tekoälyn toiminnasta sekä mainonnan lisäarvon tuottamisesta vastuu on silti lopulta aina mainonnan tekijällä. 

Lue myös: Miten tekoäly näkyy Google Ads -mainonnassa?

MRACE®-mallin hyödyntäminen mainonnassa muuttuvissa maailman olosuhteissa luo markkinoinnille vankan tukijalan

Muutokset digitaalisessa markkinoinnissa ovat yhä yleisempiä, joten on tärkeää pystyä mukautumaan jatkuvasti muuttuviin maailman tilanteisiin. Kuinka sitten voit huomioida muuttuvan maailman teknologiamuutokset, innovaatiot, tekoälyt ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset mainonnassa joustavasti? 

Strateginen tekeminen ja MRACE®-malli ovat avain tähän. Ne tarjoat toimivan pohjan tukemaan mainontaa ja auttavat sinua saavuttamaan parempia tuloksia muuttuvissa olosuhteissa korkean inflaation, tekoälyn ja markkinatrendien keskellä.

Reach-vaiheessa on huomioitava hintojen vaihtelun vaikutukset ja tarkasteltava markkinatrendejä, jotka liittyvät hintojen nousuun ja kuluttajien käyttäytymiseen. Inflaation aikana kuluttajat saattavat etsiä arvoa ja tarjouksia. Tehokas kohdennus ja personointi tekoälyn avulla auttavat sinua tavoittamaan oikean kohdeyleisön ja tarjoamaan heille räätälöityjä ratkaisuja.

Act-vaiheessa huomioi kuluttajakäyttäytymisen muutoksen vaikutukset mainoskampanjoiden kustannuksiin. Joustavat budjetit ovat tarpeen, jotta voidaan reagoida nopeasti muuttuviin kustannuksiin. Tekoälyn hyödyntäminen mainosten optimoimiseksi ja personoinnin tarjoamiseksi auttaa mainostajia maksimoimaan tehokkuuden.

Convert-vaiheessa on mahdollista hyödyntää tekoälyä ja analytiikkaa konversioiden parantamiseksi. Yrityksesi voi hyödyntää ennustemalleja ja tekoälyn tuottamaa tietoa ennustaakseen tulevia tuloksia sekä mukauttaa strategiaa vastaamaan paremmin tulevaan kysyntään. 

Engage-vaiheessa voit käyttää tekoälyä asiakaskokemuksen parantamiseen. Chatbotit ja virtuaaliavustajat tarjoavat nopeaa ja henkilökohtaista palvelua, kun henkilöresurssit ovat ehkä rajalliset. Tekoäly avulla voidaan analysoida asiakkaiden käyttäytymistä ja tarjota heille personoitua sisältöä ja suosituksia.

Measure-vaiheessa mittaamme kaiken, jotta voimme kehittää markkinointia oikeilla toimenpiteillä oikeaan aikaan. Juuri oikea-aikainen ja mahdollisimman tarkka mittaaminen on tärkeää kun muutokset ovat nopeita. Oikeanlainen data voi myös auttaa tekemään mallinnuksia tulevasta. 

  • Määritä selkeät tavoitteet mainoskampanjallesi ja seuraa sen suorituskykyä säännöllisesti. 
  • Analysoi tuloksia ja mukauta strategiaasi tarvittaessa. 
  • Käytä Google Ads -dataa saadaksesi tietoa kampanjasi tehokkuudesta ja kuluttajien käyttäytymisestä.

Lue myös: Kuinka raportoit digimarkkinoinnin tuloksia johdolle?

Hyödynnä siis MRACE®-mallia, kun haluat sopeutua nopeasti muutoksiin ja varmistaa Google Ads – mainonnan tehokkuuden. Se tarjoaa kattavan lähestymistavan ja auttaa sinua tekemään mainontaa vaihtelevissa olosuhteissa ja kuluttajakäyttäytymisen muuttuessa samalla kun markkinatrendit ja kulutuskäyttäytymisen muutos vaikuttavat liiketoimintaan entistä voimakkaammin. 

MRACE®-mallilla voit tehdä digitaalista markkinointia käytännön tasolla strategian mukaisesti. Sen avulla taktisen tason toiminta on yhdenmukaista eri kanavien välillä, jolloin tulokset ja kyky mitata kasvavat. Näin varmistat että toiminta on linjassa yrityksesi liiketoiminnan tavoitteiden kanssa vastaten kilpailutilanteeseen, asiakaskäyttäytymisen muutokseen ja teknologiseen kehitykseen.  

Kiinnostaako sinua oppia lisää Google Ads -mainonnasta? Lataa ilmainen ostajan oppaamme! 

LATAA SEM-OSTAJAN OPAS