Kaiken digitaalisen markkinoinnin keskiössä on yrityksen verkkosivusto. Sivustolle pyritään ohjaamaan liikennettä eri lähteistä, kuten maksetusta ja orgaanisesta hakukonemainonnasta, sosiaalisesta mediasta ja sähköpostimarkkinoinnista.

Nämä toimenpiteet vaativat yleensä rajallisia rahallisia ja ajallisia resursseja ja haluamme tietenkin tietää, mitkä näistä tuottavat tuloksia, mitkä eivät. Tähän tarvitaan dataa sekä kykyä tulkita sitä. Dataa saadaan esimerkiksi Google Analytics -kävijäseurantatyökalusta.

Kaikki tarvittava tieto ei ole kuitenkaan saatavilla ”out-of-the-box” -asennuksella, eivätkä järjestelmän tuottamat luvut ole absoluuttisia totuuksia. On siis tärkeää ymmärtää, mistä analytiikan tiedot muodostuvat ja miten tiedon keruu täytyy muokata oman verkkosivun ja liiketoiminnan mittaamisen tarpeisiin.

Google Analytics Individual Qualification -sertifikaatti antaa sinulle hyvät perustiedot Google Analyticsin toimintaperiaatteista. Tässä blogissa esittelen Google Analytics -sertifikaattikokeen ja annan kirjavinkkejä Google Analyticsin itsenäiseen opiskeluun.

Google Skillshop

skillshop

Google tarjoaa työkalujensa käyttäjille paitsi ohjepankin, myös mahdollisuuden suorittaa työkaluja koskevia osaamissertifikaatteja.

Menemällä osoitteeseen skillshop.withgoogle.com ja kirjautumalla sisään omalla Google-tunnuksella, pääset tutustumaan runsaaseen määrään opetusvideoita ja muuta sisältöä. Ohjelmassa on koulutusohjelmia Google Adsin, YouTuben, Google Shoppingin ja Google My Businessin käyttöön.

Kaikissa opiskelukokonaisuuksissa tavoitteena on yleensä kyseisen työkalun sertifikaatin suorittaminen. Google Adsia koskien voi suorittaa Google Ads Search -sertifikaatin sekä Display-mainonnan, videomainonnan ja Google Shopping -mainonnan sertifikaatit.

Nämä sertifikaatit täytyy päivittää vuoden välein: näin varmistetaan, että uusien ominaisuuksien tuntemus on ajan tasalla. Suomen Digimarkkinoinnillakin kaikkien Google-asiantuntijoiden on pidettävä sertifikaattinsa ajan tasalla.

Sertifikaattien voimassaolon ylläpitämisen lisäksi seuraamme alaa muutenkin tiiviisti. Lue esimerkiksi viimeisimmät blogikirjoituksemme Googlesta:

Googlen työkalut, jotka digimarkkinoijan tulee ottaa haltuun

Mitä ovat Google Ads optimointipisteet ja mitä niistä tulee tietää?

Google Analytics Individual Qualification

Analytiikkaa koskien käyttäjä voi suorittaa Google Analytics Individual Qualification -sertifikaatin. Sertifikaatin opiskelumateriaalina toimivat Google Analytics for Beginners ja Advanced Google Analytics -kokonaisuudet.

Google Analytics for Beginners -kurssi sisältää neljä osiota:

  • Introducing Google Analytics
  • The Google Analytics Interface
  • Basic Reports
  • Basic Campaign and Conversion Tracking

Perustason kokonaisuudessa aloitetaan tutustumalla koko analytiikkakonseptiin, luodaan ensimmäinen Analytics-tili, käydään läpi käyttöliittymää ja perusraportteja sekä luodaan ymmärrystä toimenpiteistä, joita oikeasti liiketoiminnan kannalta hyödyllinen analytiikka-asennus vaatii.

Tämä osio on hyvä käydä läpi, jotta peruskäsitteet, kuten kampanjaparametrit, poistumisprosentti, istunnot ja käyttäjät tulevat varmasti tutuiksi. Analytiikkatyökalut eivät pysty keräämään täydellistä dataa, joten rajoitukset ja toimintalogiikka on hyvä ymmärtää perinpohjaisesti, jottei sorru väärien johtopäätösten tekemiseen.

Etenkin kampanjaparametrien käyttö kaikissa mainoskampanjoissa on asia, jota ei voi koskaan korostaa liikaa. Lue kampanjaparametreistä sekä analytiikkadatan parantamisesta lisää vanhemmasta blogistani, ”Garbage in, garbage out”.

Advanced Analytics -osio sisältää edistyneempiä käsitteitä:

  • Data Collection and Processing
  • Setting up Data Collection and Configuration
  • Advanced Analysis Tools and Techniques
  • Advanced Marketing Tools

Tässä osiossa sukelletaan syvemmälle edistyneempiin käsitteisiin, opitaan datan segmentoinnista, linkitetään Google Analytics muihin työkaluihin ja käydään läpi asennuksen kustomoinnin tärkeyttä. Jokainen verkkosivu on oma kokonaisuutensa ja olennaisen datan kerääminen vaatii suunnitelmallista mittaamista.

Molemmissa kokonaisuuksissa on välitentit, joiden avulla voit tarkistaa, kuinka opittu on jäänyt mieleen.

Kun molemmat osiot on käyty läpi, on aika suorittaa itse sertifikaattikoe. Kokeen suoritukselle annetaan 1,5 tuntia ja se sisältää 70 monivalintakysymystä, joista 80% on saatava oikein.

Kysymykset vaihtelevat hyvin helpoista hieman vaativampiin. Kysymykseen on joko neljä vastausvaihtoehtoa tai oikein/väärin -vaihtoehdot.

Opiskelukokonaisuuden suoritettuaan saat varsin hyvän käsityksen Google Analyticsin toimintaperiaatteista ja -edellytyksistä. Sertifikaatista saa todistuksen ja se näkyy myös omassa SkillShop-profiilissa mahdollisten muiden sertifikaattien ohella. Sertifikaatti on voimassa 1,5 vuotta.

Mitä sertifikaatin suorittamisen jälkeen?

Sertifikaatti on hyvä alku, mutta mikäli analytiikkaa haluaa oikeasti käyttää tehokkaasti, on syvää osaamista hankittava jatkuvasti muualta. Hyviksi todettuja lähteitä ovat mm. seuraavat kirjat:

analytics-breakthrough

 

Google Analytics Breakthrough on analytiikan perusteos, jonka kirjoittajat ovat analytiikan konsultointiin erikoistuneen yrityksen, E-Norin perustajia. Alan suurin yritys Cardinal Path on sittemmin ostanut E-Norin ja näin muodostanut maailman suurimman Google Marketing Platform -kumppaniyrityksen.

Kirja aloittaa perusteista ja ottaa huomioon myös tämän päivän parhaat käytänteet: lähes kaikki käytännön toimenpiteet toteutetaan Google Tag Managerin avulla. Kirjan avulla saa todella hyvän kokonaiskäsityksen Tag Managerin ja Analyticsin yhteiskäytöstä.

Kirjan julkaisusta on jo muutama vuosi, ja käyttöliittymän kuvakaappaukset voivat olla vanhentuneita. Kirjan sisältö on muuten kuitenkin edelleen ajan tasalla, kirja on loogisesti järjestelty ja asiat selitetään ymmärrettävästi. Kirja löytyy edelleen työpöydältäni ja käytän sitä päivittäisessä työssäni.

ecommerce-analytics

 

Tämä kirja, Ecommerce Analytics, keskittyy ennen kaikkea verkkokauppojen liikenteen analysointiin. Verkkokaupoissa pystytään keräämään huomattavan tarkasti kävijöiden käyttäytymisdataa tuote- ja tuotekategoriasivuilla sekä etsimään pullonkauloja maksutapahtumissa. Mikäli haluat oppia lisää nimenomaan verkkokauppojen analysoinnista, suosittelen tätä heti Analytics Breakthrough -kirjan jälkeen.

Lue lisää Googlen mahdollisuuksista verkkoliiketoiminnallesi lataamalla verkkolehtemme.

Lataa maksuton verkkolehti