Suomen Digimarkkinoinnin rekisteröimä MRACE® -malli ohjaa digimarkkinoinnin kaikkia tasoja – strategiaa, suunnittelua, taktista toteuttamista ja tulosten analysointia. MRACE® istuu yhtä täsmällisesti niin somemainontaan, hakukoneoptimointiin kuin vaikka sisällöntuotantoon tai sähköpostiautomaatioihinkin, ollen aidosti kokonaisvaltainen tapa nähdä koko digimarkkinointi yhtenä kokonaisuutena, yksittäisten, kenties toistensa kanssa kilpailevien kanavien sijaan.

Kun MRACE® yhdistetään ketteriin projektinhallinta- ja asiakkuudenhallintamalleihin, päästään asiakastyössä ohittamaan monta sudenkuoppaa, joiden pohjalla makaa läjäpäin hukattuja mainoseuroja, karanneita myyntimahdollisuuksia ja hyödyntämättä jäänyttä potentiaalia.

Miten koko rumbaa sitten pyöritetään? Lue alta tyypillinen ketterän digimarkkinoijan viikko, niin tiedät!

MRACE:n ja ketteryystyökalujen erittäin lyhyt oppimäärä

Ketteryys ei synny pelkästä ajatusmallista ja markkinoinnillista korulauseista, vaan ajoittain jäykiltäkin tuntuvista prosesseista. Tutustutaan tarkemmin muutamaan ydinelementtiin, joihin oma ketterän projektinhallinnan mallimme perustuu.

  • Weekly: asiakastiimin kesken pidettävä ”tilannekatsauspalaveri”, jonka kesto pyritään pitämään 15 minuutissa. Osassa weeklyjä on asiakaskin mukana, osaa pyöritetään täysin sisäisenä. Käymme kanavakohtaisesti tiiviisti läpi omat menneet toimenpiteet ja niiden vaikutukset, ja pidämme fokuksen vahvasti tulevassa, sekä asiakkaalta mahdollisesti tulleissa syötteissä tai uutisissa. Weeklyjen tarkoitus on pitää koko asiakastiimi tietoisena isosta kuvasta ja muiden tekemisestä.
  • Monthly: kuukausipalaveri, jossa nostetaan tärkeimmät huomiot edellisen sprintin eli monthlystä monthlyyn olleen jakson tuloksista ja opeista. Emme perkaa raportteja yksittäisten lukujen tasolla (ellei siihen ole erityistä syytä), sillä irralliset mittarit harvoin indikoivat liiketoiminnan tavoitteista tai tuovat  yhtään lisäeuroa asiakkaan kassaan. Ajallisesti keskitymme tulevaan – varmistamme että MRACE®-malli pyörii ja eri vaiheet tukevat toisiaan, ja että kanavat ovat halutussa tasapainossa. Monthlyissä sovitamme myös omaa tekemistä asiakkaan liiketoiminnan sykleihin esimerkiksi sesonkien tai tuotelanseerausten osalta.
  • Retrospekti: sisäinen monthlyn jälkeen pidettävä katsaus taaksepäin, jossa on kolme pääulottuvuutta: mikä on sujunut hyvin, mikä ei ole tuntunut sujuvan, mitä voimme tehdä seuraavalla jaksolla paremmin. Nämä kysymykset sanoittamalla ja kerätyt asiakaspalautteet analysoimalla pääsemme jatkuvasti kohti parempia tuloksia niin asiakastiimeissä kuin koko yrityksessäkin, kun asiantuntijat pääsevät ristipölyttämään myös muita tiimejään.
  • Trello: projektinhallinnan visualisoinnin työkalu. Trellossa saamme kaiken tekemisemme läpinäkyväksi niin asiakkaalle kuin kollegoillekin, eikä kenenkään tarvitse kysyä jonkun yksittäisen tehtävän vaihetta, sillä se näkyy yhdellä silmäyksellä luoduista Trello-korteista. Kun esim. some-mainoksen kärjeksi suunnitellun pdf-oppaan kortti siirtyy sisällöntuottajalla Review-vaiheesta Done-vaiheeseen (asiakkaan hyväksyttyä oppaan), some-asiantuntija tietää, että opas on valmis käytettäväksi.Trellon, ja Kanban-seinän yleisemminkin, tarkoitus on säteillä informaatiota, vähentämällä turhaa odottelua, pullonkauloja ja siiloutunutta viestintää.

  • Slack: ICT-maaliman läpi joitakin vuosia sitten pyyhkäissyt pikaviestisovellus, joka integroituu Trellon kanssa saumattomasti. Slackin avulla voimme viestiä sekä tiimin että asiakkaan kanssa, eikä viestit ole sähköposteissa tai muissa kanavissa jumissa. Trello lähettää Slackiin myös ilmoitukset uusista korteista, niihin merkityistä henkilöistä tai tulleista kommenteista. Näin samassa viestimessä on saatavilla sekä päivittyneiden korttien tiedot että ihmisten välinen viestintä.

  • MRACE®: Maailman varmasti käytetyimmän markkinoinnin mallin RACE:n jaloste, johon toimme mittaamisen ja datan kehyksen. Digimarkkinointimme pohjautuu aina mitattaviin tuloksiin ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin, ja MRACE niputtaa analyyseistä johdetut markkinointitoimenpiteet ja vaikutuspisteet yhteen teoriakehykseen. Lue lisää MRACE-mallista täältä.

 

Miten tällaisten työkalujen päälle rakennetaan ketterä digimarkkinoinnin toimintamalli? Kerron oman tyypillisen työviikkoni alla – ja vaikka kahta samanlaista työpäivää ei juurikaan esiinny, pyörää ei tarvitse joka päivä keksiä uudelleen.

Maanantai – palaveripäivä

Aloitan työviikon puurolautasen äärellä sisäisiin palavereihin valmistautuen. Tiimin viikkopalaveri, etänä luonnollisesti, alkaa klo 9, ja sitä ennen varmistan, että kahvia on riittävästi ja että edellisviikolla valmistelemani palaverimuistiopohja löytyy Trellosta tiimin seinältä.

Agendalle nousee vielä viikonloppuna bongaamani hyvä artikkeli monikanavaisen mainonnan mittaamisen haasteista ja attribuutiomalleista. Haluan, että tiimissä jokainen vähintään silmäilee artikkelin läpi ja nostaa siitä mielestään tärkeimmät havainnot ja uudet opit seuraavan viikon tiimipalaveriin, ja lisään linkin Uutisia viikkopalaveriin -kortille. Ehdin vielä hoitaa muutaman Slack-viestin myynnin suuntaan, kunnes on aika avata viikkopalaverin Teams-yhteys.

Palaveri etenee hyväksi hiotun agendan varassa vaivattomasti ja aikataulussaan, ja saamme jaettua niin asiakastietoa kuin kokemuksia hiljattain alkaneesta sisäisestä kvartaaliteemastammekin. Tiimi selviää tällä kertaa melko pienellä tehtävämäärällä, mutta silti pieni Trellolle varattu nurkka sydämessäni läikähtelee, kun näen miten kortteja alkaa tupsahdella jo palaverin aikana To-do-sarakkeeseen tiimin seinälle. Omat tehtävät vielä korteiksi ja niille takaraja, ja tiimipalaveri on paketissa.

Päivässä on parin tunnin väli ennen seuraavaa kalenterimerkintää, tiimivalmentajien viikkopalaveria. Trellon Doing-sarake meinaa ruuhkautua useammasta pienestä kortista, ja ajankin niitä maaliin tarkistamalla parista Convert-vaiheeseen ajavasta verkkokauppakampanjasta, ettei viikonloppuna ole tapahtunut mitään ihmeellisyyksiä ja että budjetit ovat riittävät tulevillekin päiville. Hylätyistä ostoskoreista muistuttelevat mainokset ovat saaneet kovia tuloksia viikonlopun aikana, ja jatkankin niiden vahtimista vielä myöhemmin tällä viikolla, jotta verkkokaupan funneli ei kuivahda tukkoon.

Sisältötiimistä on tullut asiakkaan Slack-kanavalle kuittaus verkkosivuilla julkaistusta blogista, jonka nostan Act-vaiheen mainostukseen mukaan. Blogi porautuu asiakkaan markkinaan ja sen kentän näkymiin tulevalle vuodelle ja rakentaa erinomaisesti asiantuntijabrändiä. Niinpä laitan mainoksen sekä kylmään että uudelleenmarkkinointiyleisöön, jotta ilosanoma leviäisi asiakasta vielä tuntemattomien käyttäjien eteen, muistuttaen samalla brändin jo tuntevia ihmisiä asiakkaan asiantuntijuudesta.

Lounaan jälkeen hyppään tiimivalmentajien viikkopalaveriin. Tiimivalmentajat toimivat taktisen toteuttamisen tasona ja kehittävät yrityksen prosesseja sekä ratkovat tiimeiltä eskaloituvia haasteita. Käymme läpi pari asiakaskentästä noussutta kysymystä ja syvennymme hetkeksi syheröön, jota jotkut kutsuvat tuotantoonsiirtoprosessiksi. Kaiken syy-seuraus-viidakon lomasta siivilöityy kuitenkin logiikan valo, ja prosessiin luottaen alkuun haastavalta näyttänyt kaavio on taas piirun verran selkeämpi ja inhimillisiä virheitä kestävämpi. Ensi viikon palaveriin tulee taas muutama tehtävä, jotka putoilevat kortteina To-do-sarakkeeseen odottamaan .

Jäljellä olevan iltapäivän pyhitän asiakkaan strategiatyöhön. Kuittaan lukemattomat Slack-viestit ja teen vaadittavat Trello-kortit, ja hiljennän viestimistä ilmoitukset. Flow-tilani ei kestä ylimääräisiä kilahduksia, joten muiden silmiin on parempi näyttäytyä offlinenä.

Strategiatyö pureutuu asiakkaan digimarkkinoinnin nykytilaan (seuranta, analytiikka, verkkosivujen sisällöt, some-presenssi), kilpailijoiden näkyvyyteen ja tekemisen tasoon ja erityisesti siihen, miten kilpailuetuja pystytään näistä tunnistamaan. Markkinoinnin konkreettiseen tekemiseen otetaan mukaan jokaisen MRACE®-vaiheen mukaiset sisällöt sekä mainonnan kulmat usealle eri ostajapersoonalle, jotka puolestaan määritellään yhdessä asiakkaan kanssa pitkissä ja syväluotaavissa ostajapersoonahaastatteluissa.

MRACE®:n avulla pystyn määrittämään ja suunnittelemaan puhuttelevaa ja oivalluttavaa sisältöä ja mainontaa vastaamaan eri ostajapersoonien kaikkiin mahdollisiin ostoprosessin vaiheisiin, jolloin saamme, niin kliseistä kuin se onkin, oikean viestin oikealle ihmiselle oikeaan aikaan.

 

Lue myös: Ketterä markkinointi: Tee toiminnan tehostamisesta kilpailuetu

Tiistai – asiakkaita ja aivoriihiä

Koska olemme pyrkineet työntämään mahdollisimman paljon sisäisiä ja hallinnollisia palavereita maanantaille, on tiistaina vuorossa kolme asiakaspalaveria.

Päivä alkaa heti kahdeksalta asiakkaan weeklyllä, johon kokoonnumme asiakastiimin kanssa yhteisen asiakas-Trello-seinän äärelle. Kahvi tuntuisi olevan tämänkin palaverin polttoainetta, mutta pääsemme nopeasti vauhtiin, kun lähdemme käymään eri kanavien viimeisimpiä Done-sarakkeen kortteja läpi. Paljon pieniä tehtäviä on saatu valmiiksi viikoittaisten optimointikorttien seuraksi, ja voimme siirtyä suunnittelemaan tulevaa parin viikon sprinttiä ennen tämän asiakkuuden monthlya.

Google Ads -tiimimme digitoveri on huomannut tiettyjen uusien hakusanojen nostavan päätään, mikä herättää heti copywriterimme päässä blogiaihion Act-vaiheeseen. Tämä aihio päätetään ruhjoa toteutusjonossa olevien aiheiden ohi työpöydälle, jotta saamme asiakkaan sivustolle taas uuden ajankohtaisen, hakukoneoptimoidun ja myyvän sisällön.

Loihdimme myös nopean ja suoraviivaisen some-suppilon, jossa tämän blogin lukeneille näytetään Facebookissa ja Instagramissa vahvasti liidinhankintaan ajavaa Convert-vaiheen mainosta, sillä kiinnostusta aiheeseen selvästi on.

Viisitoista minuuttia riittää tähän täpärästi, ja jatkammekin keskustelua Slackissa, sillä blogiaihe kirvoittaa heti myös muita ajatuksia. Kirjaamme ne Trellon backlogiin talteen, sillä mikään idea ei ole niin huono kuin unohtunut idea.

Palaverien väliin jää pieni tauko, ja käytän sen hyödykseni käymällä pienellä aivoja avaavalla kävelyllä. Vartin päämäärätön vaeltaminen tekee tehtävänsä, ja tiedän nyt, miten ICT-alalla operoivan asiakkaan tuleva rekry-kampanja kannattaa suunnitella, jotta se sekä tukee työnantajamielikuvaa että konvertoituu laadukkaina hakemuksina.

Piilotamme sivuston lähdekoodiin muutaman toisiaan seuraavan arvoituksen, joiden ratkaisuista muodostuu erillisen laskeutumissivuston osoite. Voimme näin olla varmoja, että sivulle tiensä löytäneet kandidaatit ovat sekä motivoituneita että korviensa välistä näppäriä.

Kirjaan kampanjaidean asiakkaan Trellon backlogiin ja merkitsen hänet kortille, ja kunhan omasta mielestäni erinomainen idea saa vastakaikua myös asiakkaan puolelta, voidaan kortti siirtää To-don kautta Doingiin ja tuotantoon.

Kalenteri muistuttelee hetken päästä alkavasta myyntipalaverista, johon osallistun asiantuntijan roolissa myyjän tukena. Avaamme Teams-yhteyden jo etukäteen ja varmistamme vielä, ettei edellisviikolla käytyihin Slack-keskusteluihin ole tullut muutoksia, ja että asiakkaan tarpeet ja tavoitteet ovat ennallaan.

Teemme nopean viilauksen vielä esittelydekkiin, eikä aikaakaan, kun odotusaulan merkkiääni kilahtaa. Asiakkaan kanssa käydään alun rupattelun ja tunnelmanluomisen jälkeen läpi yritysesittelymme ja arvomme, joiden varaan kaiken työmme asetamme. Ne tuntuvat resonoivan asiakkaassa erityisen hyvin, sillä hän myöntää painottavansa arvojohdettua kumppania valinnoissaan.

Lähdemme purkamaan toimintatapaamme MRACE®:n kautta ja sitä, miten asiakasta kiinnostavilla kanavilla saataisiin tavoitettua mahdollisimman iso osa potentiaalisesta markkinasta.

Huomaamme, ettei asiakas ole huomioinut sisällöntuotantoa hiljattain tehdyssä verkkosivu-uudistuksessa, eikä esimerkiksi kampanjoille räätälöityjen laskeutumissivujen rakentaminen ole kovin helppoa. Niinpä kehitämme lennossa hakumainonta-sähköpostiautomaatio-some-funnelin, jolla saamme pidettyä kontaktipinnat paremmin räätälöitävissä alustoissa ja jätämme verkkosivulle vain lopullisen konversion, jossa se toimiikin hyvin. Asiakaskin innostuu ja lupaa runnoa ajatuksemme läpi johtoryhmässä.

Hyvästä myyntitapaamisesta jää kaikille osapuolille inspiroitunut olo, jota siirryn makustelemaan kahvin äärelle. Nopea selaus omassa some-kuplassa ja takaisin sorvin ääreen.

Ennen seuraavaa weeklyä ehdin käydä useamman asiakkuuden läpi ja varmistaa, että budjetit ovat sovitulla tasolla ja mainonta pyörii normaalisti. Muutama kummallinen tekoälyn hutilaukaus on hylännyt tuotteita dynaamisten mainosten syötteistä, joten naputtelen rutiininomaisen valituksen väärin perustein hylätyistä mainoksista. Mieleeni nousee ajatuksia tekoälyn ja ihmisen taistosta, enkä ainakaan vielä huolestu tulevaisuudesta.

Iltapäivän viimeisessä weeklyssä herättelen asiakkuustiimissä ajatusta verkkokaupan alekoodikampanjasta, jota suunniteltiin aiemmin mutta ei vielä toteutettu. Kuinka ollakaan, sähköpostiautomaation puolella vastaavaa oli juuri myös mietitty, ja niinpä päätämme yhdistää nämä saadaksemme lisää tilaajia kuukauden päähän suunnitellulle Act-vaiheen uutiskirjeelle sekä lisää yleisöä some-mainonnan uudelleenmarkkinointikohdennuksiin. Otamme kampanjan suoraan Doing-vaiheeseen ja rakennan oman osuuteni vielä saman iltapäivän aikana. Kortti Doneen, ilmoitus Slackiin ja kone kiinni.

Lue myös: Kutsu parhaat työntekijät luoksesi digimarkkinoinnilla

 

Keskiviikko – 100% valmistautuminen, 100% suoritus

Päivän ehdottomasti isoin fokus on huomisessa ison asiakkaan monthlyssä. Haluan valmistautua kuukausittaiseen kehityspalaveriin huolellisesti, ja niinpä avaankin asiakkaan kuukausiraportin eteeni. Samalla otan toiselle näytölle asiakkaan mainostilin, sivuston ja Trello-seinän, jotta koko tekemisen kenttä piirtyisi mieleeni.

Luvuista käy ilmi se, mitä asiakkaan kanssa on koko edelliskuukausi jo keskusteltu – liikenteen määrä on kasvanut verrattain reippaasti, mutta konversiot eivät seuraa perässä. Niitäkin tulee, mutta ei samassa suhteessa skaalautuen. Olemme käynnistäneet parikin eri Reach-vaiheen kampanjaa kaksoisolentokohdennuksilla, ja näistä syntyneen liikenteen laatu näyttäisi jättävän toivomisen varaa. Suunnittelen tätä korjaamaan muutamankin toimenpiteen ja kirjaan ne Backlogiin omille korteilleen.

Raportista nousee valonpilkahduksena edellisiä kuukausia paremmin konvertoituva ladattava opas, joten positiivistakin kerrottavaa on.

Act-vaiheeseen sijoittuvan oppaan mainonta on ollut tehokasta, edullista ja kattavaa, joten jätän sen päälle ja pienennän Reach-vaiheen budjetteja, sillä pelkällä liikenteellä asiakkaan liiketoiminta ei pyöri.

Säästyneet eurot sijoitan Convert-vaiheen kampanjaan, jolle on ainakin runsaasti lämmintä yleisöä useamman alasivun selanneissa. Jätän kuitenkin tämän kampanjan vielä pois päältä, sillä haluan kuulla asiakkaan ajatukset huomisessa monthlyssä.

Varmistan vielä, että Backlogissa on tämän Convert-kampanjan lisäksi tallessa aiemmin sinne nostamiani kehitysehdotuksia, ja oma-aloitteisesti päätän poimia sieltä yhden To-Dolle, sillä se voisi auttaa skaalaamaan konversioita uusien kampanjoiden rinnalla.

Muilla Trello-seinillä on uusia kortteja, joilla odottaa useammaltakin asiakkaalta uusia aineistoja mainoksiin, joten hoitelen niitä pois aamupäivän aikana ja nautin aikaansaamisen tunteesta, kun kortit alkavat enimmäkseen olla Review-vaiheessa odottamassa asiakkaan kommentteja.

Lounaan jälkeen on vuorossa kahden weeklyn putki, jotka sujuvat agendan mukaisesti. Toisessa palaverissa on asiakaskin mukana, ja hän tuo viestiä tuoteryhmästä, jonka varastokierto ei oikein tyydytä.

Otamme tuotteet mainostuksessa tähtäimeen ja teemme pienen alennuskampanjan, jotta tulevan sesongin tuotteille saadaan tilaa. Kampanja tehdään sekä Adsin että somen puolella, mutta päätämme painottaa budjettia somen suuntaan, sillä hakumäärät ovat alkaneet laskea sesongin lähestyessä loppuaan.

Trello-kortit ajastetaan puolentoista viikon päähän, jolloin sovimme pitävämme välitilinpäätöksen tuoteryhmän menekistä ja siitä, onko kampanjan jatkamiselle vielä tarvetta.

Weeklyjen jälkeen jatkan vielä hetkisen strategiatyötä ja rakennan siihen asiakkaan markkinoinnin vuosikellohahmotelmaa, johon isot tapahtumat ja trendit voidaan kirjata talteen. Vaikka tiettyjä kampanjoita ei kannatakaan enää lukottaa viikkojen tarkkuudella lähes kaoottiselta tuntuvassa maailmassa, meidän on hyvä pitää mielessä myös isompaa kuvaa asiakkaan liiketoimintaympäristöstä ja asiakaskäyttäytymisestä. Tähän vuosikello tarjoaa viitekehyksen, johon sijoitetut teemat, sisällöt ja kärjet voidaan notkeasti ottaa käyttöön sopivalla hetkellä.

Lue myös: Työnantajamielikuva Suomen Digimarkkinoinnilla – hyvä mielikuva meistä pitää tutkitusti paikkansa

 

Torstai – henkistä hernekeittoa

Vilkaisen lukemattomat sähköpostit ja Slack-viestit ja hoidan sieltä akuuteimmat ennen monthlya. Muutamasta viestistä nousee tehtäviä Trello-korteiksi, useimmat omalle seinälleni. Tehtävien- ja ajanhallintaa helpotta, kun mitään ei tarvitse tehdä muistinvaraisesti, vaan kortit kyllä muistuttelevat määräpäivillään odottavista tehtävistä.

Hyppään monthlyn Teams-kutsuun muutamia minuutteja etukäteen, ja vaihdamme asiantuntijoiden kanssa nopeat mietteet tulevasta. Kun asiakaskin liittyy kokoukseen, on kokoonpano valmis ja voimme aloitella.

Tiimin Growth Owner toimii palaverin fasilitoijana ja jakaa puheenvuorot, aloittaen asiakkaasta, jotta annamme hänelle mahdollisuuden kertoa tämän hetken uutisista, liiketoimintansa tilanteesta ja yleisestä fiiliksestä.

Tämän jälkeen asiantuntija kerrallaan käymme tiiviisti läpi edellisen kuukauden aikana tehdyt toimenpiteet painottaen niiden vaikutuksia ja meidän oppejamme niistä.

Eilinen ajatukseni Reach-vaiheen painottumisesta vahvistuu Adsin ja hakukoneoptimoinnin asiantuntijoilta, ja kun tulee vuoro käydä tulevia suunnitelmia ja ajatuksia läpi, esittelen suunnittelemani Convert-vaiheen kampanjan. Olemme myös huomanneet, että erityisesti somen luvuissa näkyy kasvavana trendinä hylättyjen ostoskorien määrä, ja lähdemmekin tähän suunnittelemaan sähköpostiautomaatiota, joka muistuttaa ostoksen loppuun viemisestä ja lopulta tarjoaa alennuskoodia, jos viestit eivät meinaa aiheuttaa haluttua lopputulosta.

Nostamme siis Convert-vaiheen kampanjan Backlogista To-Do-listan kärkeen, sillä kovia konversioita saisi olla enemmän myös asiakkaan mielestä. To-Dolle ilmestyy samalla myös sisältötiimin tekemä kortti sähköpostiautomaatiosta, joten idea siirtyy toteutukseen lähes lennossa.

Myös muilta asiantuntijoilta kuullaan rohkeitakin kehitysehdotuksia koskien niin verkkosivun ulkoasua, siellä annettavaa palvelulupausta kuin ostoprosessiakin. Osa otetaan välittömästi toteutukseen, osa jätetään odottamaan vapaita resursseja Backlogiin. Sivusto ja sen myötä koko asiakkaan digimarkkinointi edistyvät kuitenkin jatkuvasti, kun Backlog syöttää uusia ajatuksia ja pitää huolen, että kehitykselle on polttoainetta.

Tunnin palaveri, tehokkuudestaan huolimatta, meinaa venähtää aavistuksen pitkäksi, mutta haluamme silti kuulla asiakkaalta vielä palautteen omasta toiminnastamme ja yhteistyömme sujuvuudesta, sillä palautesyklin pysyessä tiiviinä, isoja kiviä ei ehdi kertyä kenenkään kenkiin.

Asiakaskin osaa tätä meiltä jo odottaa ja on valmistautunut antamaan palautetta, tällä kertaa tosin lähinnä positiivista. Sekin lämmittää tietysti mieltä ja antaa meille eväitä jatkaa ja kehittää näitä onnistumisia edelleen, mutta osaamisen kehittymisen kannalta myös rakentavalle kritiikille on aina tilausta.

Vaihdamme vielä asiakkaan kanssa muutaman sanan siitä, miten hänen ymmärryksensä digimarkkinoinnista on yhteistyömme aikana valtavasti kasvanut, ja myös kriittistä palautetta on nyt helpompi antaa, kun tietää mitkä ovat realiteetit ja reunaehdot.

Kun asiakas on poistunut palaverista, pidämme edellisen kuukauden osalta retrospektin, jossa pysähdymme katsomaan jaksoa taaksepäin ja pyrimme näkemään missä onnistuimme ja ennen kaikkea mitä voisimme kehittää jatkossa.

Normaalisti käsittelisimme nyt myös asiakkaalta tullutta palautetta, mutta koska sitä ei ihmeemmin meille tällä kertaa suotu, keskitymme tiimin omiin näkemyksiin. Toteamme yksimielisesti, että asiakkaan tavoitteet ovat pysyneet hyvin tekemisen keskiössä ja olemme niitä kohden saaneet tehtyä oikeita toimenpiteitä, mutta voisimme vielä tiiviimmin kehittää monikanavaisia kampanjoita.

Asiakkaalta tulee myös runsaasti yksittäisiä mainosaineistoja, joiden käsittelyä somessa voisi hyvin automatisoida, jolloin mainosten käsin rakentamisesta vapautuisi resurssia mainonnan optimointiin ja kehittämiseen. Nostan tästä itselleni Backlogiin kortin, jotta tulen käyneeksi asiaa läpi asiakkaan kanssa jatkossa.

Loppupäivä rakentuu myynnintuen ja asiakastyön varaan. Myynniltä on tullut hyviä kysymyksiä muutamaankin mielenkiintoiseen asiakkuuteen liittyen, ja ilokseni huomaan, että tiimini muut asiantuntijat ovat kiitettävästi täyttäneet Slack-ketjua. Eri toimialojen kokemuksia ja havaintoja satelee ketjuun kovalla tahdilla, eikä minun vastuulleni jää enää muuta kuin sopivien palvelupakettien ja budjettisuositusten muotoilu.

Omille asiakkailleni teen vielä säännönmukaisen tarkistuksen, että kampanjoissa on kaikki kunnossa, budjetit ovat pysyneet sovituissa ja tuloksia tulee. Ei yllätyksiä siis, joten päivän voi pistää pakettiin.

 

Perjantai – flow’natuulen laulu

Palaveriton perjantai, päivä jolloin voi useimmiten syventyä haluamakseen ajaksi isompiin kokonaisuuksiin ilman ulkopuolisia keskeytyksiä. Huomasimme aiemmin, että lyhyet keskeytykset ovat pahimpia aikavarkaita, ja tehtävästä toiseen siirtymiseen tai keskeytyneen ajatuksen uudelleen kasaamiseen meni hirvittävästi aikaa ja henkisiä voimavaroja. Niinpä rauhoitimme perjantait mahdollisimman pitkälle palavereilta, ja se on toiminut.

Aamu menee normaalisti linjoilla ja viesteihin reagoiden, mutta kymmenen jälkeen suljen taas Slackin ja sähköpostin ja siirrän puhelimen äänettömälle. Näin pystyn keskittymään strategiatyöhön ilman häiriöitä. Ostajapersoonat yksi kerrallaan alkavat muotoutua, ja syventyminen asiakkaan liiketoimintaan ja sen kehittämiseen vie niin vauhdilla eteenpäin, että joudun puoliväkisin keskeyttämään työni lounaan ajaksi.

Iltapäiväksi olen varannut omat slotit kahden eri asiakkaan kampanjarakenteiden kehittämiselle.

MRACE®-suppilot toimivat optimaalisimmillaan, kun joka vaiheeseen on tarjota kiinnostavaa, oivalluttavaa ja ostajapersoonalle relevanttia sisältöä, ja näiden molempien asiakkuuksien kohdalla on alkanut tuntua, etteivät eri vaiheiden sisällöt ole täysin tasapainossa.

Niinpä kartoitan käytössä olevat sisällöt ja niihin ajavat some-kampanjat sekä niiden budjettipainotukset, ja kuinka ollakaan, huomaan ettei Convert-vaiheeseen ole kummassakaan asiakkuudessa hetkeen tehty mitään täsmäsisältöjä.

Ideoimme Slackin välityksellä sisältötiimin kanssa muutaman artikkeliaiheen ja prosessikuvauksen, jotka auttavat oston kynnyksellä olevaa asiakasta selvittämään itse sivustolla viimeisetkin mielessä pyörivät vasta-argumentit ja oston esteet. Kirjaan aiheet otsikkotasolla Trello-korteiksi asiakkaiden Backlogeihin, ja toisesta tapauksesta itse asiakaskin innostuu niin, että lupaa kirjoitella viikonlopun aikana jo itse raakaversiota.

Työviikko alkaa tulla päätökseensä, ja vilkaisen vielä omalta Trello-seinältäni Doing-korttien takarajat, että olen varmasti ehtinyt tehdä ainakin kaikki aikakriittiset tehtävät tältä viikolta. Ensi viikon palavereihin ei tällä kertaa vaadita erityisiä valmisteluita, joten kone ja työviestimet kiinni ja viikonlopun viettoon!

 

Haluatko liittyä ketterään markkinointijoukkoomme? Katso avoimet työpaikkamme tai lähetä avoin hakemus!