Pinterest-mainonta on oiva ratkaisu siihen, että yrityksesi voi tavoittaa lähes miljoona suomalaista Pinterestin käyttäjää, jotka ovat alustalla hakemassa sekä ideoita, inspiraatiota että uusia löytöjä. Käyttäjät ovat myös usein jo ongelma- tai jopa lopputulostietoisia, joten on mahdollista, että Pinterestissä myös kylmä yleisö on ostoaikeissa.

Mutta onko Pinterest jo unohdettu tai vanhentunut mainoskanava?

Lyhyesti: ei ole. Facebookin tavoin myös Pinterest saattaa kaivata pientä myytin murtamista: Pinterest ei suinkaan ole unohdettu tai vanhentunut mainoskanava. Vastaavanlainen ajatus on kytenyt myös Facebookista, joka edelleen porskuttaa maailman suosituimpana sosiaalisena mediana.

Otetaan vielä alkuun pieni kertaus siitä, mikä tuo ideoiden ja inspiraation aarreaitaksikin tituleerattu alusta on. Pinterest, eli maailman 10. suosituin sosiaalinen media, on visuaalinen hakukone, jossa mainokset eivät keskeytä käyttäjän selailua, vaan sulautuvat muun orgaanisen sisällön joukkoon. 

Pinterestin käyttäjät lukuina vuonna 2023

Pinterest eroaa muista sosiaalisen median alustoista siten, että käyttäjät hakeutuvat sinne nimenomaan inspiroitumaan ja tutustumaan uusiin ideoihin sen sijaan, että he seuraisivat tiettyjä sivuja tai henkilöitä. 

Pinterest eroaa muista sosiaalisen median alustoista siten, että käyttäjät hakeutuvat sinne nimenomaan inspiroitumaan ja tutustumaan uusiin ideoihin sen sijaan, että he seuraisivat tiettyjä sivuja tai henkilöitä. Pinterest toimii siten, että käyttäjät selailevat eri aihealueita, tekevät omia tauluja, joille he voivat lisätä inspiroivia pin-lisäyksiä, jotka voivat olla kaikkea sisustuksesta kirjavinkkeihin ja kampaustyyleihin asti.

Pinterest-mainonnan rikkaus onkin siinä, että sieltä tavoittaa helposti myös sellaisia ihmisiä, joiden tietoisuuden taso yrityksesi tuotteesta tai palvelusta on vasta ongelmatietoinen tai jopa täysin tietämätön. Ostohalukkuutta tietämättömyys ei kuitenkaan poista, joten yritykselläsi on oiva tilaisuus vastata käyttäjän tarpeeseen juuri teidän palvelullanne.

Mitä Pinterest-mainonta on?

Pinterest-mainonta on ominaisuuksiltaan jopa googlemaista, sillä Pinterest-haussa käytetyt hakusanat määrittävät käyttäjälle näytettäviä hakutuloksia. Pinterest-mainonta ei ole keskeyttävää mainontaa, vaan ennemmin sulautuu osaksi käyttäjän hakemia tuloksia, minkä seurauksena mainokset tuovat käyttäjälle tunteen lisäarvosta.

Pinterest-mainonnan avulla yrityksesi ei ainoastaan tavoita ostoaikeissa olevaa yleisöä, vaan lisää myös brändin tunnettuutta ja vahvistaa erityisesti yrityksesi visuaalista mielikuvaa käyttäjien mielissä. 

Yksi keskeisin ominaisuus onnistuneessa Pinterest-mainonnassa onkin korkealaatuiset, brändi-ilmeeseen sopivat kuvat, jotka kiinnittävät käyttäjän huomion. Pinterestissä brändin tunnistettavuus on erityisen tärkeää. 

Pinterest-mainonnan googlemaisuus tulee esiin paitsi siten, että Pinterest muistuttaa visuaalista hakukonetta, mutta myös niin, että mainoksia voidaan kohdentaa tiettyjä avainsanoja haussa käyttäneille ihmisille.

Tässä tullaankin Pinterest-mainonnan hienouteen: kohdentaminen onnistuu hyvin tarkasti ja tavoitat helposti jo ostovalmista yleisöä. Avainsanakohdennusten lisäksi Pinterestissä kohdentaminen onnistuu samalla tavoin kuin muissakin sosiaalisen median kanavissa esimerkiksi sijaintiin ja kiinnostuksenkohteisiin perustuen.

Kenelle Pinterest-mainonta sopii?

Pinterest-mainonta sopii erityisen hyvin B2C-yrityksille, joiden tuote tai palvelu liittyy esimerkiksi kodin sisustukseen, käsitöihin, ideoihin ja inspiraatioon tai muuhun DIY, eli do it yourself -tyyppiseen tekemiseen. 

Monet Pinterestin käyttäjät tulevat alustalle hakemaan inspiraatiota ja ideoita sen sijaan, että hakisivat tietyn brändin tai yrityksen palveluita. Sen vuoksi Pinterest onkin oiva alusta myös pienemmille yrityksille näkyä spesifien hakusanojen yhteydessä.

DIY-tyyppisten palveluntarjoajien ohella Pinterest-mainonta sopii myös monenlaisten verkkokauppojen, matkailuun liittyvien tai esimerkiksi sesonkiluontoisten tuotteiden ja palveluiden mainostamiseen.

Vaikka visuaalisuus ja laadukkaiden medioiden, erityisesti videoiden, merkitys on ollut hurjassa nousussa sosiaalisen median markkinoinnin näkökulmasta jo pidempään, on niiden merkitys Pinterest-mainonnan näkökulmasta vielä suurempi. Pinterest-mainonta perustuu siihen, että käyttäjien kuvasyötteeseen tulee yrityksesi mainoskuva tai -video, joka on tunnistettava, laadukas ja yrityksesi brändiin sopiva. 

Pinterestin käyttäjät sitoutuvatkin melko herkästi näkemiinsä sisältöihin, sillä jopa 83 % Pinterestin käyttäjistä on ostanut tuotteen näkemänsä sisällön perusteella.

Pinterest-mainontaan sopivien kuvien tulee olla korkealaatuisia ja erottuvia, mutta kuitenkin myös sen verran yksinkertaisia, että ne sulautuvat kuvasyötteeseen, eivätkä niin sanotusti hyppää liikaa silmillä. Visuaalisuuden merkitystä ei siis Pinterest-mainontaa ajatellen voi korostaa liikaa.

Pinterestin käyttäjät sitoutuvatkin melko herkästi näkemiinsä sisältöihin, sillä jopa 83 % Pinterestin käyttäjistä on ostanut tuotteen näkemänsä sisällön perusteella.

Lyhyt Pinterest -sanasto

Pinnata = Merkitä ja tallentaa kiinnostavia sisältöjä omille tauluille.

Repinnata = Jakaa eteenpäin muiden julkaisemia kuvia ja sisältöjä.

Pin-lisäys = Pinterestiin tallennettu kuva, joka toimii samalla linkkinä. Voidaan puhua eräänlaisesta visuaalisesta kirjanmerkistä. Käyttäjät voivat tehdä pin-lisäyksiä eli pinnata kuvia omille tauluilleen. Pinterestin kautta voit siis saada suoraa liikennettä sivustollesi, jos käyttävät pinnaavat kuviasi suoraan tauluihinsa.

Taulu = Pinterest-käyttäjät lisäävät pin-lisäykset omiin tauluihin, jotka ovat ikään kuin digitaalisia versioita perinteisistä muistitauluista.

Pinterest-mainonta ei ole keskeyttävää mainontaa, vaan ennemmin sulautuu osaksi käyttäjän hakemia tuloksia, minkä seurauksena mainokset tuovat käyttäjälle tunteen lisäarvosta.

 

Millaisia hyötyjä Pinterest-mainonta tuo yrityksellesi?

Pinterest-mainonnan avulla yrityksesi on helppoa pysyä haluttujen asiakaskohderyhmien mielessä, mutta myös tavoittaa uutta yleisöä. Koska Pinterestin mainosmuodot eivät keskeytä käyttäjän selailua, voisi käyttäjän polkua yrityksesi pariin kuvailla jopa niin päin, että yrityksestäsi kiinnostuneet ihmiset löytävät yrityksesi, kun taas esimerkiksi Metan kanavissa kylmän yleisön tavoittelu tapahtuu juuri toisin päin.

Pinterest on erinomainen kanava myös orgaanisen näkyvyyden kannalta, sillä yrityksesi orgaanisetkin pin-lisäykset voivat nousta käyttäjien hakuihin. 

Pinterest mainoskanavana on kätevä myös siksi, että siellä yrityksesi koolla ei niin sanotusti ole väliä. Oikeiden hakusanojen pohjalta optimoitujen mainosten avulla pienempikin yritys voi nousta suurten brändien rinnalle. Kaikista tärkeintä Pinterest-mainonnassa on yrityksesi brändiin täydellisesti sopiva, laadukas visuaalinen ilme. Autamme mielellämme visuaalisen ilmeen suunnittelussa, konseptoinnissa ja MRACE® -mallin mukaisessa toteutuksessa.

Pinterestissä sisällöt eivät vanhene

Yksi merkittävä etu Pinterest-mainonnassa on myös se, että Pinterestin kaltaisessa visuaalisessa, pinnaamiseen ja repinnaamiseen perustuvassa kanavassa sisällöt eivät vanhene. 

Tämä tarkoittaa siis sitä, että käyttäjät voivat tallentaa mainoksesi omalle taululleen, josta muut käyttäjät voivat repinnata sisältöä, jolloin näkyvyys kasvaa ja sisältösi näkyvät pitkään.

Tämä onkin Pinterest-mainonnan ainutlaatuinen ominaisuus, jonka avulla sisällöt eivät vanhene Pinterestissä käytännössä koskaan!

Miksi Pinterest-mainonta on mainio ratkaisu yrityksellesi?

Koska Pinterest ei vielä ole saavuttanut yhtä suuria käyttäjämääriä kuin esimerkiksi Metan omistamat Facebook ja Instagram, on mainostaminen Pinterestissä hieman edullisempaa. 

Pinterest-mainonta on myös siitä poikkeuksellisen hienoa, että jopa kylmä yleisö on usein valmista ostamaan. Pinterest-mainonnassa konversiot siis saattavat kilahdella jo Reach-vaiheesta! Kehittäessäsi yrityksesi markkinointistrategiaa, on myyntifunnelin jokainen vaihe toki otettava huomioon, mutta Pinterest-mainonta on mainio ratkaisu silloin, kun haluat lisätä brändisi tunnettuutta, mutta samalla sisällöllä ohjata käyttäjiä jo konversioita kohti.

Pinterest-mainonta MRACE®-mallin mukaisesti

Tarkastellaan Pinterest-mainontaa seuraavaksi MRACE®-mallimme mukaisesti. MRACE®-mallimme avulla toteutamme asiakasyrityksillemme digitaalista myyntiä ja markkinointia, jota kehitämme dataohjautuvasti. 

MRACE®-malli koostuu neljästä eri myyntifunnelin vaiheesta, joista jokaisen peruskivi on Measure, eli mittaaminen. Myyntifunnelin neljä vaihetta ovat Reach, Act, Convert ja Engage, joista Reach ja Convert ovat Pinterest-mainonnan kannalta merkittävimpiä. 

Measure – mittaa oikeita asioita oikein

Mittaaminen ja sen pohjalta tapahtuva dataohjautuva kehittäminen on kaiken tekemisemme a ja o. Pinterestissä käytettävien mittareiden määrittely riippuu erityisesti yrityksesi tavoitteista. Tavoitteet saavutamme parhaiten silloin, kun niiden asettaminen perustuu dataan, jota voimme hyödyntää myös mainonnan kehittämisessä ja optimoinnissa.

Pinterest-mainonnan mittaaminen tapahtuu verkkosivustollesi lisättävän koodinpätkän, Pinterest-tunnisteen avulla.Tunnisteen avulla verkkosivustosi kävijävirtaa ja heidän suorittamiaan toimintoja pystytään mittaamaan. Tämä taas on edellytys mainonnan optimoinnille ja kehittämiselle, sekä kampanjoiden tehokkuuden mittaamiselle. Muihin mitattaviin toimintoihin lukeutuvat esimerkiksi verkkosivustollasi suoritetut mikrokonversiot ja konversiot. 

Reach – tavoita (mahdollisesti jo ostovalmis) kylmä yleisösi

Reach on myyntifunnelimme ensimmäinen vaihe, jonka aikana tavoitellaan kylmää yleisöä. Tämä onkin yksi Pinterest-mainonnan kuumimpia vaiheita, sillä toisin kuin monissa muissa kanavissa, Pinterestissä kylmäkin yleisö on usein jo ostoaikeissa ja ongelmatietoisia. 

Reach-vaiheessa yrityksesi on helppoa tavoittaa kohdeyleisöä, lisätä brändin tunnettuutta ja näkyvyyttä, sekä tarjota ideoita etsiville käyttäjille ratkaisuna juuri sinun yrityksesi tuotetta tai palvelua. Reach-vaihe on Pinterest-mainonnan näkökulmasta kaikista merkittävin.

Act – viileän käyttäjän lämmittely

Act-vaiheen tarkoituksena on poistaa mahdollisia oston esteitä, joita potentiaalisella asiakkaalla on. Act-vaiheessa sisältöjen rooli on merkittävä.

Kuuntele podcastistamme lisää siitä, miten Act-vaiheen sisällöt toimivat ostopolun ohjaajana. 

Tähän vaiheeseen Pinterest-mainonta sopii myös, mutta merkittävimmän hyödyn Pinterest-mainonnalla saat erityisesti Reach- mutta myös Convert-vaiheessa.

Convert – ohjaa käyttäjät kohti konversioita

Viimeistään tässä vaiheessa Pinterest-käyttäjät ovat laittaneet ostohousut jalkaan. Convert-vaiheen mainonnan tavoitteena onkin jo kovat konversiot, esimerkiksi verkkokaupan tapauksessa ostot. 

Pinterestissä on mahdollista toteuttaa Metan kanavien tavoin fiidipohjaista, dynaamista tuoteluettelomainontaa, jossa käyttäjä näkee tuotteita, joiden tekoäly päättelee olevan hänelle kaikista mieluisimpia. Dynaaminen tuoteluettelomainonta Pinterestissä perustuu myös siihen, että käyttäjälle näytetään tuotteita, joita hän on jo mahdollisesti verkkosivuilla vieraillessaan katsonut.

Engage – sitouta asiakkaasi

Engage-vaiheessa tavoitteena on sitouttaa jo konvertoitunut yleisö, mikä onnistuu Pinterestissä esimerkiksi tuotteesi tai palvelusi käyttöön liittyvien vinkkien muodossa. Kun huolehdit myös jo sitoutuneista asiakkaista, haluavat he todennäköisemmin myös jatkossa suosia yrityksesi tuotteita tai palveluita. 

Vaikka Pinterest sopii ennen kaikkea kylmää yleisöä tavoittelevan Reach-vaiheen mainontaan, ovat Pinterestin käyttäjät usein jo ostoaikeissa. Pinterest-mainonta mahdollistaa siis sen, että tavoitat jo ostoaikeissa olevaa, ongelmatietoista kylmää yleisöä. 

Pinterest-mainonta ja tietoisuuden tasot

Mainitsinkin tietoisuuden tasot jo aiemmin tämän blogikirjoituksen aikana, mutta palataan niihin vielä tarkemmin. Tietoisuuden tasot kulkevat usein käsi kädessä ostajapersoonien kanssa. 

Tietoisuuden tasot osana Pinterest-markkinointia

1. Täysin tietämätön

Täysin tietämätön asiakas on usein kaikista haastavin asiakasryhmä, joka ei vielä tunnista omaa ongelmaansa, saati tiedä, että yrityksesi tuote tai palvelu voisi ratkaista sen. 

Pinteretissä käyttäjät ovat usein jo tietoisia ongelmastaan tai tarpeestaan, jolloin täysin tietämättömiä käyttäjiä on esimerkiksi Metan kanaviin verrattuna vähemmän.

2. Ongelmatietoinen

Ongelmatietoinen asiakas on jo tunnistanut ongelmansa tai tarpeensa, mutta ei vielä tiedä ratkaisua siihen.

Tämä on yksi merkittävin kohderyhmä Pinterestissä, johon ihmiset tulevat etsimään ratkaisua tai lisää inspiraatiota ongelmaan tai ideaan, joka heillä jo on olemassa ja jonka he tiedostavat.

3. Lopputulostietoinen

Lopputulostietoinen asiakas tietää jo mitä haluaa ja miten sen saavuttaa.

Lopputulostietoista asiakasta pitääkin siis opettaa ja valaista siitä, miksi juuri sinun yrityksesi palvelisi häntä parhaiten ja auttaisi pääsemään haluttuun lopputulokseen.

4. Tuotetietoinen

Tuotetietoinen asiakas tuntee jo yrityksesi tuotteen tai palvelun, mutta ei vielä ymmärrä sen olevan ratkaisu. 

Tuotetietoisella asiakkaalla on usein olemassa ostonesteitä, joiden kumoaminen markkinoinnilla on tärkeä vaihe, jotta käyttäjä konvertoituisi.

5. Täysin tietoinen

Täysin tietoinen asiakas on jo valmis ostamaan yrityksesi tuotteen tai palvelun, mutta ei ole vielä tehnyt ostoa. 

Täysin tietoiselle asiakkaalle on tärkeää kohdentaa puhuttelevia sisältöjä ja uudelleenmarkkinointia.

Pinterest-mainonnan näkökulmasta suurin yleisö on ongelmatietoiset asiakkaat.

Ostajapersoonat osana Pinterest-mainontaa

Vaikka ajatus kylmän yleisön konvertoitumisesta onkin kaunis, ei asia ole kuitenkaan ihan niin yksinkertainen. Jotta Reach-vaiheeseen parhaiten sopiva Pinterest-mainonta voisi olla mahdollisimman tehokasta, on yrityksesi tärkeää tunnistaa tärkeimmät ostajapersoonat ja kohdentaa mainonta juuri heille.

Jos haluat oppia lisää ostajapersoonista, lataa maksuton Ostajapersoona-työkirja.

Yhteenveto

Pinterest -mainonta on ratkaisu yrityksellesi, kun:

  • Haluat tavoittaa ostovalmista kylmää yleisöä.
  • Yritykselläsi on mahdollisuus panostaa laadukkaisiin visuaalisiin sisältöihin.
  • Yritykselläsi on jo mahdollisesti jokin toinen sosiaalisen media kanava markkinoinnin välineenä, ja haluat kokeilla rinnalle jotain uutta.
  • Yrityksesi kaipaa Reach-vaiheen näkyvyyttä.

Jos Pinterest -mainonta sopisi yrityksellesi, ota meihin yhteyttä ja selvitetään yhdessä, millaista potentiaalia yritykselläsi olisi Pinterest -mainontaan!

Jos taas haluat oppia lisää somemarkkinoinnista:

Lataa maksuton opas