Vaikuttajamarkkinointi on nimensä mukaisesti vaikuttava tapa tavoittaa yritykselle tärkeitä kohderyhmiä – nykyisiä ja uusia. Kerromme tässä blogissa viisi tapaa ottaa maksimaalinen hyöty irti vaikuttajayhteistyöstä.

Miksi vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen kannattaa?

Tänä päivänä törmäät päivittäin jopa tuhansiin mainosviesteihin sosiaalisessa mediassa. Suurin osa sisällöstä jää huomiotta, mutta kun eteen osuu vaikuttaja – ehkä joku, jota jo seuraatkin ja jonka sisällöt sekä arvot kohtaavat omiesi kanssa – sormi pysähtyy. Vaikuttajat voivat olla esimerkiksi bloggaajia, tubettajia tai julkisuuden henkilöitä, joilla on oma seuraajakunta.

Vaikuttajan sisältö kiinnostaa, puhuttelee ja herättää luottamusta paljon tehokkaammin kuin yrityksen mainosviesti. Hyvin suunniteltu ja toteutettu vaikuttajamarkkinointi rakentaa brändiä, kasvattaa sen tunnettuutta ja vaikuttaa ostopäätöksiin – ennemmin tai myöhemmin tuo siis tulosta myös suoraan viivan alle.

Kerroimme aiemmin vaikuttajamarkkinointi -blogissamme, että vaikuttajamarkkinointiin kannattaa suhtautua kuin kaikkeen strategiseen markkinointiin ja sen suunnittelun, tavoitteiden määrittelyn sekä tulosten mittaamisen tulee olla linjassa muiden markkinointitoimenpiteiden kanssa.

Irrallisena, yksittäisenä toimenpiteenä vaikuttajayhteistyö jää usein vaille merkitystä ja siksi se kannattaa sitoa osaksi isompaa kontekstia joko pitkäjänteisesti brändityöhön tai esimerkiksi osaksi kampanjakokonaisuutta. Ei kannata myöskään rajoittua pelkästään B2C- eli kuluttajamarkkinointiin. Vaikuttajamarkkinointi voi oman alan asiantuntijoiden kanssa tehtynä olla hyvin tehokasta myös B2B-liiketoiminnassa.

Vaikuttajamarkkinointi toimii sekä B2B- että B2C-kentässä.

MRACE ®-mallimme mukaisesti vaikuttajamarkkinointi sopii moneen eri tarkoitukseen:

  • REACH-vaiheessa yhteistyö toimii kiinnostuksen herättäjänä ja ohjaa uutta yleisöä brändin pariin,
  • ACT-vaiheessa vaikuttaja voi tehdä vaikkapa verkkosisällön tai videon jossa avataan uuden tuotteen tai palvelun käyttöä,
  • CONVERT-vaiheessa voidaan tarjota suora ostamiseen liittyvä etu ja
  • ENGAGE-vaiheessa vaikuttaja voi toimia brändin suosittelijana, muutamia esimerkkejä mainitakseni.

Näin hyödynnät vaikuttajamarkkinointia maksetussa somemainonnassa

Vaikuttajakumppanin valinnan tulee ensisijaisesti perustua yhteisiin arvoihin ja brand matchiin – siihen, että kyseinen vaikuttaja voi aidosti ja uskottavasti puhua brändistä ja edustaa sitä. Vaikuttajan valinnasta voit lukea Vaikuttajamarkkinointi haltuun: kolme vinkkiä vaikuttajayhteistyöhön -blogistamme sekä ladattavasta Vaikuttajamarkkinoinnin verkkolehdestä.

Vaikuttajan yleisön koolla (onko kyseessä ns. makro-, mikro- vai nanovaikuttaja) ei välttämättä ole niin suurta merkitystä kuin voisi kuvitella, mikro- ja nanovaikuttajien pienemmät yleisöt ovat nimittäin usein sitoutuneempia, aktiivisempia ja ostovalmiimpia.

Luotettava vaikuttaja, joka puhuu paljon kestävän elämäntyylin tai luonnonkosmetiikan puolesta tavoittaa meille sopivan ja ostovalmiin kohderyhmän. -Jyri Linna, CEO & perustaja, House of Organic

Tässä viisi tapaa, joilla voit hyödyntää vaikuttajayhteistyötä yrityksesi tai brändisi markkinoinnissa huomioiden MRACE®-mallin eri vaiheet:

REACH: Vaikuttajan omissa kanavissaan tekemät yrityksen brändiin tai tuotteisiin liittyvät sisällöt

Vaikuttajan postaukset tavoittavat ensisijaisesti halutun ydinkohderyhmän. Koska vaikuttajat ovat usein ”yhden ihmisen mainostoimistoja” jotka tuntevat omat seuraajansa parhaiten, anna vaikuttajalle mahdollisimman vapaat kädet toteuttaa itseään sisällöissä, postauksissa ja videoissa.

Markkinointia valvovat viranomaiset edellyttävät nykyään kaupallisten yhteistöiden läpinäkyvyyttä, joten varmistakaa yhdessä vaikuttajan kanssa, että kaupallinen kumppani on merkitty postauksiin.

REACH: Vaikuttajan postausten nostaminen mainontaan

Facebookin brändisisältötyökalu mahdollistaa edellä mainittujen, vaikuttajan itsensä tekemien postausten nostamisen mainontaan ja huomattavasti pelkkää vaikuttajan omaa seuraajakuntaa laajemman yleisön tavoittamisen.

Käytännössä maksetussa mainonnassa boostataan siis vaikuttajan postauksia, joissa yrityksesi näkyy virallisesti merkittynä kaupallisena yhteistyökumppanina. Mainonta optimoituna näkyvyystavoitteelle on tavallisesti hyvin edullista ja tavoittaa runsaasti yleisöä ja voi sanoa sen olevan win-win sekä vaikuttajalle sekä mainostajalle.

Vaikuttajamarkkinointi ei ole markkinoinnin ulkoistamista vaikuttajalle. Varsinainen hyöty tulee sisällön mainostamisesta. – Maria Aksela, markkinointijohtaja, LämpöYkkönen

REACH: Vaikuttajan käyttäminen mainoskasvona

Yleinen tapa hyödyntää vaikuttajayhteistyötä on tuottaa omia markkinointi- ja mainosmateriaaleja, joissa vaikuttaja esiintyy herättäen suuremman yleisön kiinnostuksen. Sosiaalisen median ja verkkosivujen lisäksi materiaaleja voidaan formaatista riippuen hyödyntää myös perinteisissä kanavissa kuten televisiossa, printissä ja ulkomainonnassa ja näin täydentää brändin näkyvyyttä 360-asteiseksi.

ACT: Vaikuttaja-laskeutumissivun tekeminen yrityksen verkkosivuille

Asiakkaiden ohjaaminen sosiaalisesta mediasta ja muista digikanavista yrityksen tai brändin sivuille on aina kannattavaa, koska se tuo potentiaalisia ostajia lähemmäs haluttuja konversioita ja tuottaa meille aiheesta kiinnostuneita lämpimiä yleisöjä tehokasta uudelleenmarkkinointia varten.

Myös vaikuttajayhteistöissä aiheeseen liittyvän ländärin eli laskeutumissivun tuottaminen on suositeltavaa – joko yrityksen itsensä tai vaikuttajan toimesta.

Asiakkaamme LämpöYkkönen on toteuttanut useita vaikuttaja-laskeutumissivuja omille verkkosivuilleen, jotka tarinan syventämisen ohella ohjaavat tehokkaasti kohti konversiota eli tekemään tarjouspyynnön omasta lämpöpumpusta. Muista nostaa myös ländärit osaksi maksettua näkyvyyttä!

Myös luonnonkosmetiikan suuri verkkokauppa House of Organic on niin ikään koonnut vaikuttajien laskeutumissivuja verkkokauppaansa.

CONVERT: Suoran myynnin edistäminen vaikuttajamarkkinoinnilla

Yksinkertainen tapa hankkia nopeita voittoja vaikuttajayhteistyön avulla ovat esimerkiksi vaikuttajille tehdyt alennuskoodit verkkokauppaan.

Jaettavan koodin lisäksi vaikuttajan postauksessa, blogissa tai esimerkiksi videolla oleva mainoslinkki sisältää Google Analyticsin seurantaparametrin, jonka avulla tuloksista saadaan tarkkaa dataa.

Lisäksi moni vaikuttaja lähtee mielellään affiliate-markkinointiin mukaan, koska linkkien kautta tehdyistä ostoista vaikuttajakin tienaa komission. Affiliate-yhteistyö on monelle toimiva tapa myös silloin, vaikka kyseessä ei olisi virallinen kaupallinen yhteistyö. Tämä on hyvä tapa saada sivustollesi myös arvokkaita backlinkejä.

Julkaisin hampaidenvalkaisutuotteiden arvostelupostauksia ja kerroin kokemuksiani blogissani ja Instagram-tililläni. Mittasimme blogini ja Instagramini kautta tulleita ostoja henkilökohtaisella alekoodilla verkkokauppaan. Ostot lisääntyivät kerta kerrasta jokaisen julkaisuni jälkeen. – Anniina Kangas, yrittäjä, Poseland-portaalin bloggaaja, malli

Yllä kerrotuilla viidellä toimenpiteellä varmistat, että yhteistyö vaikuttajan kanssa on näkyvää, tehokasta ja tuottavaa. Seuraavaksi kerron, miten vaikuttajayhteistyön tuloksia voidaan mitata.

Case

Lämmitys-, viilennys- ja ilmanvaihtoratkaisuja tarjoava LämpöYkkönen hyödyntää vaikuttajayhteistöissään useita eri ratkaisuja. Lähtökohtana ovat aina vaikuttajan itsensä tekemät somesisällöt, joilla tavoitetaan sitoutuneimmat seuraajat. Vaikuttajan kanssa varmistetaan yhteiset pelisäännöt ja huolehditaan siitä, että kaupallinen yhteistyö näkyy postauksissa.

Kaupallinen kumppani -merkintä on mahdollistanut vaikuttajasisältöjen nostamisen mainontaan, millä on saatu erinomaisia tuloksia sekä näkyvyyden että kustannustehokkuuden mittareilla.

Lisäksi LämpöYkkönen on tuottanut vaikuttajista mainosvideoita, jotka ovat maksetun somemainonnan kautta tuoneet runsaasti verkkosivuliikennettä ja generoineet liidejä.

Parhaimmillaan videoiden loppuun katselut ovat olleet kylmän yleisön parissa selkeästi keskiarvojen yläpuolella – tuttu kasvo siis pysäyttää ja kiinnostaa! Vaikuttajista on myös tehty omia laskeutumissivuja, joille on ohjattu liikennettä sekä maksetusta mainonnasta että orgaanisesta somesta.

Mittaamisessa kannattaa katsoa pintaa syvemmälle

Yleisimmät metriikat vaikuttajamarkkinoinnin mittaamisessa liittyvät sitoutumiseen kuten tykkäyksiin, jakoihin tai kommentteihin. Seuraajien määrä on suhteellisen epärelevantti mittari koska kuten aiemmin totesin, pienempikin vaikuttaja voi olla varsin vaikutusvaltainen omassa genressään. Syvemmälle päästään kuitenkin kokonaisvaltaisemmalla tarkastelulla.

Mikäli liikennettä on (toivottavasti) aktiivisesti ohjattu yrityksen tai brändin sivuille, päästään Facebook-pikselin sekä Google Analyticsin avulla käsiksi liikenteen määrään, laatuun sekä käyttäytymiseen sivustolla.

Vaikuttajan sivuilta tai maksetusta mainonnasta tuleva verkkosivuliikenne tunnistetaan UTM-parametrin avulla ja sitä voidaan tarkastella lähemmin esimerkiksi sivulatausten, uusien käyttäjien, välittömien poistumisten sekä konversioiden näkökulmasta. Nämä metriikat kertovat jo syvällisempää tarinaa siitä, onko saatu näkyvyys ja sitä kautta liikenne relevanttia ja tavoitteiden mukaista.

Blogivaikuttajien kanssa työskenneltäessä on mahdollista parantaa myös verkkosivuston SEO-näkyvyyttä. Jos vaikuttaja esimerkiksi kirjoittaa postauksen kokemuksistaan tuotteesi tai brändisi parissa, on se huomattavasti uskottavampi sisältö kuin omilta sivuiltasi löytyvä. Tämä luonnollisesti kehittää myös sivustosi hakukoneoptimointia ulkoisten linkitysten kautta.

Alennuskoodien seuranta on helppo tapa nähdä vaikuttajamarkkinoinnin suora vaikutus myyntiin. Koodin käyttö esimerkiksi verkkokaupassa kertoo heti, paljonko vaikuttajan kautta generoituu myyntiä. Usein välitön myynti ei kuitenkaan ole etenkään strategisemman yhteistyön päätavoitteena, vaan oikeampia mittareita ovat brändin tunnettuuden ja siihen sitoutumisen kehittyminen.

Lue lisää mittaamisesta Vaikuttajamarkkinoinnin mittaaminen -blogistamme.

Yhteenveto

Haluatko hyödyntää vaikuttajamarkkinointia digimarkkinoinnissasi? Etsi rohkeasti brändillesi sopiva match, jonka kanssa jaatte yhteiset arvot sekä puhutte samaa kieltä ja ota vinkeillämme kaikki irti yhteistyöstä. Vaikuttajayhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia:

  1. Vaikuttajan postauksilla tavoitat ydinkohderyhmän
  2. Postausten mainonnalla laajennat näkyvyyttä edullisesti
  3. Vaikuttaja mainonnan kasvona herättää laajan yleisön kiinnostuksen
  4. Laskeutumissivuilla tehostat konversioita ja uudelleenmarkkinointia
  5. Alennuskoodeilla generoit nopeaa, seurattavaa myyntiä.

Haluatko oppia lisää vaikuttajamarkkinoinnista? Käy lataamassa vaikuttajamarkkinoinnin verkkolehti, josta voit lukea vinkit siitä, miten voit tehdä tuloksellista vaikuttajayhteistyötä.

Lataa verkkolehti