Hyvistä verkkosivuista puhuttaessa kokonaisuus ratkaisee.  Verkkosivuja hankittaessa on tärkeää ymmärtää, miten monesta eri elementistä verkkosivusto koostuu, ja mihin kaikkeen tehdyillä päätöksillä on vaikutusta. Verkkosivujen toimivuus voidaan paloitella useaan eri osa-alueeseen.

Tässä blogikirjoituksessa käyn läpi mitä nuo osa-alueet ovat ja miten toteutamme verkkosivut MRACE-mallin mukaisesti.

Katso esimerkki toteuttamastamme verkkosivusta

Maansiirto Harry Mäkelä sai brändin mukaiset ja erottuvat verkkosivut.

Ulkoasun ja käyttäjäkokemuksen suunnittelu

Ensimmäinen asia mitä kävijä näkee verkkosivustolla, on sivuston ulkoasu eli se miltä sivusto näyttää. On tärkeää, että verkkosivustosta saa heti ensisilmäyksellä ammattimaisen kuvan, sillä kävijä yhdistää alitajuisesti yrityksesi ja tuottamiesi palveluiden laadun verkkosivustoosi. Monesti ihmisten ensikosketus yritykseen on verkkosivujen kautta, joten hyvän ensivaikutelman tekeminen on tärkeää.

Ulkoasun suunnittelu UI eli käyttöliittymäsuunnittelu tarkoittaa kaiken verkkosivuston käyttäjälle näkyvän kokonaisuuden suunnittelua. Käyttöliittymäsuunnittelussa valitaan verkkosivustolla käytössä olevat fontit värit ja muut visuaaliset elementit.

Verkkosivuston käytettävyys ja käyttäjien ostopolut ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin hieno ulkoasu

Pelkkä hieno ulkoasu ei kuitenkaan riitä ja voidaan jopa sanoa, että jos sivusto suunnitellaan vain ulkoasu edellä, voi siitä olla jopa haittaa. Verkkosivuston käytettävyys ja käyttäjien ostopolut ovat vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin hieno ulkoasu. UX-suunnittelu eli käyttökokemussuunnittelussa suunnitellaan se, miten helppoa verkkosivuston käyttäminen on aina halutun tuotteen löytämisestä ostoon asti.

Lue lisää: Mikä on digitaalinen brändistrategia?

MRACE®-malli – meidän tapamme ajatella hyviä verkkosivuja

MRACE® on markkinoinnin malli, jonka avulla johdamme asiakasyritystemme markkinointia. MRACE-malli toimii myös pohjana verkkosivujen suunnittelussa ja eri ostopolun vaiheiden havainnollistamisessa. Hyvät verkkosivut tulee suunnitella niin että niiltä löytyy tai niissä on otettu huomioon sisältö MRACE-suppilon jokaisessa vaiheessa oleville kävijöille.

REACH

Vaikka verkkosivustosi olisi miten myyvä, ei sillä ole mitään merkitystä, jos kukaan ei löydä verkkosivustoasi.

MRACE-suppilon ylin vaihe on REACH. REACH-vaiheen tarkoitus on saada relevantteja kävijöitä verkkosivustollesi. Esimerkiksi käyttäjä saattaa etsiä hakukoneesta tietoa jostain yrityksesi palvelusta. Mitä sinun tulee tehdä, jotta tämä käyttäjä päätyisi verkkosivustollesi? Verkkosivustollesi tulisi kirjoittaa myyvää sisältöä, joka vastaa näihin potentiaalisten asiakkaidesi tekemiin hakuihin ja ongelmiin.

Paras tapa kartoittaa tärkeimmät hakusanat, joita sivustollasi tulisi käyttää on tehdä hakusanatutkimus. Hakusanatutkimus auttaa ymmärtämään, millaisia asioita asiakkaasi hakevat verkosta. Hakusanatutkimuksen avulla voit ennakoida markkinoiden kehitystä ennen kilpailijoitasi ja vastata ihmisten tarpeisiin luomalla palveluja tai tuotteita, joihin asiakkaasi hakevat ratkaisua hakukoneista.

Toisin sanottuna hakusanatutkimus toimii pohjana verkkosivustosi rakenteen suunnittelulle ja sisällöntuotannolle. Hakusanatutkimus kannattaakin tehdä aina ennen verkkosivu-uudistus projektin aloittamista.

ACT

Seuraava vaihe on ACT.  Tässä vaiheessa muutamme kävijävirran liideiksi luomalla ostajapersoonien ostoprosessia tukevaa sisältöjä. Ennen ostopäätöstä asiakkaat tekevät itsenäistä tiedonhakua. Siksi luomme sivustollenne ostopolkuja, jotka rakennamme täysin heidän ostoprosessinsa ympärille. Näin pystymme poistamaan oston esteitä ja ohjaamaan potentiaalisia asiakkaita kohti haluttua toimenpidettä, jolloin generoimme heistä liidejä.

ACT-vaiheen konkreettisena toimenpiteitä verkkosivuilla ovat esimerkiksi laskeutumissivuilla vierailu, oppaan lataukset tai videoiden katselu.

CONVERT

Kolmas vaihe CONVERT tukee myyntiprosessia ja liidien kääntymistä kaupaksi eri kanavilla, oli myyntiprosessi sitten päivän tai vuosien mittainen.

CONVERT-vaiheessa olevat käyttäjät ovat valmiina ostamaan tai tekemään muun sivustolla olevan konversion. Verkkosivusto ohjaa tässä vaiheessa olevaa käyttäjää kohti konversiota, poistaa oston esteitä ja tekee ostamisen käyttäjälle mahdollisimman helpoksi. Esimerkiksi sisällössä on vastattu tässä vaiheessa olevia käyttäjiä arvelluttaviin kysymyksiin ja  verkkokaupan tuotteen saa helposti lisättyä ostoskoriin ja tuotteen saa ostetua vaivattomasti ilman rekisteröitymistä tai ylimääräisten kenttien täyttöä.

ENGAGE

Engage-vaiheessa sitoutamme asiakkaat yritykseenne, ja autamme heitä muuttumaan vakioasiakkaiksi sekä suosittelijoiksenne. Tässä vaiheessa sitoutamme vaivalla hankitut asiakkaat oikea-aikaisella markkinoinnin automaatiolla, asiakkaitanne palvelevalla sisältömarkkinoinnilla sekä somen myyntiputkien avulla.

Mitä useamman asiakkaan saamme käännettyä vakioasiakkaiksi, sen enemmän voimme laittaa resursseja uusasiakashankintaan, mikä luo teille kilpailuedun Reach-vaiheessa.

MEASURE

Jotta voit tehdä dataan pohjautuvia päätöksiä, täytyy sinulla olla ensi dataa, jonka pohjalta päätökset tehdään. MRACE-mallin viimeinen vaihe on MEASURE, joka oikeastaan kehystää koko digimarkkinointia.

Me mittaamme kaiken, jotta voimme kehittää markkinointia oikeilla toimenpiteillä oikeaan aikaan. Määritämme jokaiselle vaiheelle ja kanavalle omat KPI-mittarit, joiden toteutumista seuraamme MRACE-dashboardin avulla. Dashboard ohjaa resurssien käyttöä dataan pohjautuen, jolloin pystymme tunnistamaan ja vahvistamaan markkinointinne heikoimpia lenkkejä. Näin markkinointi kehittyy jatkuvasti, eikä se ole erillinen toimenpide.

Sisällöt kuuluvat hyvään verkkosivuun

Kuten tiedämme, laadukas verkkosivujen sisältö on myyjäsi verkkosivuillasi, joka edustaa yritystäsi ja tuo liidejä ympäri vuorokauden. Toisaalta huono sisältö ei tuota yrityksellesi mitään.

Hakukoneet arvostavat pitkiä ja relevantteja sisältöjä, joten verkkosivusi tulee nousemaan korkeammalle sijoitukselle Googlessa, jos panostat sisällön tuotantoon ja sen laatuun.

Nyrkkisääntönä voidaan sanoa, että jokaisesta tuotteesta ja palvelusta tulisi kirjoittaa vähintään 300-500 sanaa myyvää sisältöä. Kun sivustosi löytyy korkeammalta se kerää enemmän liikennettä.

Enemmän liikennettä tarkoittaa, että saat enemmän liidejä. Sekä verkkosivut että niiden sisältö kannattaa tehdä kerralla kuntoon ja panostaa alkukustannuksiin, sillä verkkosivujen todellinen hinta ei määräydy pelkästään verkkosivu projektin hinnan mukaan.

Lopullinen hinta määrittyy koko sivuston elinkaaren aikana, joten verkkosivustoa kannattaa ajatella pidemmän aikavälin sijoituksena. Yleensä rakennuskuluissa säästäminen on varma keino torpedoida tulevaisuuden tuotot.

Tekninen toimivuus ja nopeus

Sivuston toimivuus voi kuulostaa itsestään selvältä, mutta se on tärkeä osa verkkosivuston kokonaisuutta. Menetät paljon arvokasta liikennettä esimerkiksi silloin, jos verkkosivusi latautuu hitaasti.

Google arvostaa nopeita verkkosivuja ja käyttää verkkosivuston nopeutta yhtenä tekijänä hakusijoitusten määrittämisessä. Toisaalta ihmiset ovat myös kärsimättömiä eivätkä jaksa odottaa hitaan verkkosivuston latautumista. Verkkosivuston latausnopeuteen vaikuttavat monet tekijät. Näitä ovat mm. kuvien koko, palvelin ja käytetyt teknologiat.

Lue myös: Viisi syytä, miksi verkkosivustosi on hidas

Päivitettävyys ja jatkokehitys

Verkkosivut kannattaa tehdä lähes aina jonkun sisällönhallintaohjelmiston (CMS) päälle. Kannattaa myös valita avoimeen lähdekoodiin perustuva CMS, jotta et lukitse itseäsi yhden toimijan varaan, jolloin voit muokata sivustoasi myös itse.

WordPress on maailman suosituin sisällönhallintaohjelmisto ja me käytämme sitä meidän verkkosivu projekteissamme. WordPressin avulla verkkosivuston päivittäminen ja sisällön muokkaus on helppoa.

Lue myös: Parhaat WordPress-lisäosat

Yhteenveto

Verkkosivustoa uudistettaessa kokonaisuus ratkaisee. MRACE-suppilomalli auttaa ymmärtämään eri ostovaiheissa olevia käyttäjiä ja mitä heitä varten pitää olla verkkosivustolla. Verkkosivuprojekti kannattaa aloittaa hakusanatutkimuksella, jotta saat selville mitä ihmiset hakevat verkosta.

Hakusanatutkimuksen pohjalta voit valita avainsanat, joiden ympärille verkkosivustosi rakennettaan. Verkkosivujen ulkoasun suunnittelu, sisällöt ja tekninen toteutus ovat kulmakivet, joiden ympärille sivusto rakennetaan.

Jatkokehityksen kannalta on tärkeää, että muutosten tekeminen sivustoon on kohtalaisen helppoa ja kaikkea verkkosivustolla tapahtuvaa mitataan, jotta pystyt tekemään dataan pohjautuvia päätöksiä.

Haluatko tietää, miten me toteutamme verkkosivut? Lue lisää verkkosivut-palvelustamme tai opi lisää siitä, miten verkkosivu-uudistus kannattaa toteuttaa!