Nettisivu-uudistukset ovat usein isoja ja vaativia projekteja, jotka vaativat huolellista suunnittelutyötä. Yleisimpiä syitä sivustouudistukselle ovat yrityksen brändi-ilmeen, pääviestin tai palveluvalikoiman muutos tai sivuston käytettävyyden parantaminen.

Sivustouudistus vaikuttaa monella eri tavalla myös Google Ads -mainontaan. Jos yrityksesi on jo käyttänyt Google Ads -mainontaa, tulee mainonnan kannalta ottaa huomioon useita eri tekijöitä, jotta siirtymä vanhan ja uuden sivuston välillä on mainonnan kannalta mahdollisimman sujuva. Et varmastikaan halua, että mainoksesi hylätään toimimattomien URL-osoitteiden takia tai konversioseuranta menee rikki?

Sivustouudistuksen yhteydessä on tärkeää huomioida myös hakukoneoptimointi ja sisällöntuotanto, mutta esittelen tässä blogissa viisi tekijää, jotka Google Ads -mainonnassa tulisi ottaa huomioon sivustouudistuksen jälkeen.

1. Mainonnan tavoite ja uudet palvelut

Mainonnan tavoitteet kannattaa arvioida sivustouudistuksen yhteydessä uudelleen. Ovatko ne edelleen täysin samat vai onko niitä syytä päivittää? Jälkimmäinen vaihtoehto on järkevää etenkin silloin, jos yrityksen strategiassa tai palveluvalikoimassa on tapahtunut muutoksia. Uudet palvelut kannattaa ottaa luonnollisesti mukaan myös Google Ads -mainontaan, joten sitä varten täytyy luoda omat kampanjat, avainsanat ja mainostekstit. Kannattaa kuitenkin huomioida, että uusien palveluiden tai avainsanojen lisääminen vaikuttaa luonnollisesti myös mediabudjettiin. Jos Google Ads -mainontaan halutaan mukaan paljon uusia avainsanoja tai kampanjoita, tarkoittaa se yleensä budjetin korotusta.

Myös liidientuotannon tavoitteita kannattaa arvioida. Onko sivustolle tarkoitus tuoda liidejä yhteydenottolomakkeen vai esimerkiksi ladattavan sisällön kautta? Jos liikennettä halutaan ohjata jatkossa mainonnan kautta esim. oppaisiin tai blogikirjoituksiin tulee sivustolla olla riittävästi sopivaa sisältöä. Tämän vuoksi on tärkeää, että yritykselläsi on valmius tuottaa riittävästi uutta sisältöä sivustolle.

2. Uusi visuaalinen ilme

Sivustouudistuksen yhteydessä sivuston visuaalinen ilme yleensä uudistuu, mikä yleensä tarkoittaa esimerkiksi uusia kuvia, logoja, värimaailmaa tai videoita. Tässä yhteydessä esim. kuvabannerit ja responsiiviset displaymainokset kannattaa päivittää uuden visuaalisen ilmeen mukaiseksi. Kannattaa myös muistaa käydä kaikki displaymainokset läpi, ettei sekaan jää vanhan visuaalisen
ilmeen mukaisia mainoksia.

3. Mainosten päivittäminen

Uusia mainoscopyja A/B-testataan luonnollisesti kokoajan, mutta uusia mainoksia kannattaa ehdottomasti kirjoittaa etenkin sivustouudistuksen yhteydessä. Jos vaikkapa yrityksenne tone of voice on muuttunut, kannattaa se huomioida myös mainoksissa. Sivustolle on voinut tulla myös uusia toimintakehotteita, jotka kannattaa huomioida mainosteksteissä.

Myös mainosten URL-osoitteet on syytä tarkistaa, sillä toisinaan URL-osoitteet voivat muuttua sivustouudistuksen yhteydessä. Google hylkää nopeasti mainokset toimimattomien URL-osoitteiden takia, joten pahimmassa tapauksessa mainontasi voi keskeytyä kokonaan niiden takia.

Lisäksi mainosten tulisi ohjautua mahdollisimman relevanteille laskeutumissivuille, jotta mainokset saisivat mahdollisimman korkeat laatupisteet. Jos laskeutumissivulla ei ole riittävästi sisältöä tärkeimmistä avainsanoista, vaikuttaa se mainosten laatupisteisiin ja sijoituksiin Googlen hakutuloksissa.

Lue lisää: Miten verkkosivujesi sisällöt vaikuttavat Google Ads -laatupisteisiin?

4. Uudet konversiopisteet ja yleisöt

Jos uudelle sivustolle asennetaan uusia konversiopisteitä, esim. chat tai ajanvarausjärjestelmä, kannattaa ne ehdottomasti ottaa mukaan Google Adsin konversioseurantaan. Konversioseurantaa varten uudelle sivustolle kannattaa asentaa Google Tag Manager joko valmiin lisäosan avulla, tai suoraan sivuston lähdekoodiin.

Kannattaa muistaa luoda myös riittävästi yleisöjä heti alkuvaiheessa, jos uuden sivuston mainonnassa halutaan hyödyntää jossain vaiheessa uudelleenmarkkinointia esim. tietyillä alasivuilla käyneille.

5. Analytiikan päivittäminen

Vanhan sivuston Google Analytics voidaan siirtää myös uudelle sivustolle. Jos sivustouudistus on ollut merkittävä ja uusia konversiopisteitä on tullut paljon, voi joskus kuitenkin olla parempi aloittaa täysin puhtaalta pöydältä ja asentaa sivustolle täysin uusi Google Analyticsin UA-koodi, sillä uuden ja vanhan sivuston data ei ole välttämättä enää täysin vertailukelpoista.

Google Analyticsin tavoiteseurantaa kannattaa myös samalla päivittää eli luoda kaikista uusista konversiopisteistä goalit eli tavoitteet Google Analyticsiin. Tavoitteiden avulla on helpompi seurata eri kanavien tehokkuutta sivustouudistuksen jälkeen.

Lue myös: Miten rakennetaan myyvät verkkosivut?

Yhteenveto

Sivustouudistus vaikuttaa usealla eri tavalla Google Ads -mainontaan, joten sen vuoksi se kannattaa suunnitella huolellisesti myös hakusanamainonnan näkökulmasta. Uudistuksesta kannattaa keskustella hyvissä ajoin oman asiantuntijasi kanssa, jotta myös uuden sivuston mainonnassa saavutetaan yhdessä sovitut tavoitteet.

Ota yhteyttä, niin voimme yhdessä selvittää, miten Google Ads -mainontasi kannattaa päivittää sivustouudistuksen yhteydessä!