Tässä blogissa käyn lävitse, miten Suomen Digimarkkinointi Oy:n (SDM) ja meidän täällä työskentelevien asiantuntijoiden eli Digitoverien vuosi 2019 sujui.

Lähdimme vuoteen 2019 teemalla ”ketterä asiantuntijuus”

Asiantuntijuus on se, mistä asiakkaat meille maksavat. Lisäksi oman asiantuntijuuden, osaamisen ja itsensä kehittäminen on iso osa aidosti onnellista elämää. Ketterällä organisaatiolla, ketterillä tiimeillä ja ketterällä toimintatavalla pystymme tarjoamaan avoimen ja motivoivan ympäristön Digitovereille sekä olemaan yritys, joka pystyy mukautumaan nopeasti maailman jatkuvaan muutokseen.

Talouden näkökulmasta 2019 sujui upeasti. Liikevaihtomme nousi 2 435 042 € (+38%) ja tulos parani 181 459€ (+34%). Ylitimme siis 2019 vuoden budjetin reilusti. Hyvä me, hyvä Digitoverit!

Saimme vuoden 2019 aikana joukkoomme 12 uutta Digitoveria. Nautiskelimme työnteon ohella toistemme seurasta mm. kevään SDM:n gaalassa, jossa muistelimme vuotta 2018, pidimme hauskaa ja jaoimme kiitosta ja palkintoja, joista esimerkkeinä Vuoden Digitoveri sekä Vuoden asiakas.

Kvartaaliteemoissa keskityimme opiskeluun, ketteryyteen, myynnin kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyteen. Asetamme jokaiselle kvartaalille teemojen mukaisia tavoitteita, ja jos pääsemme tavoitteeseen, niin palkitsemme itsemme ennakkoon sovitulla aktiviteetilla. Palkintoina kävimme mm. jo perinteeksi muodostuneella sisävesiristeilyllä sekä nauttimassa hyvästä ruoasta ja kulttuurista Jyväskylän kaupunginteatterissa.

Alkuvuodesta ostimme toisen perustajaosakkaan omistuksen, koska hän ei ollut enää mukana operatiivisessa toiminnassa. Hänen tilalleen saimme Digitoverien joukosta 7 uutta osakasta, ja näin Suomen Digimarkkinoinnista tuli täysin työntekijöidensä omistama yritys. Kaikki SDM:n omistajat tekevät nyt täysipäiväisesti töitä paremman työpaikan ja SDM:n eteen.

Asiantuntijuus ja kehitys

Vuosi alkoi muutolla täysin remontoituihin 500 neliön toimitiloihin Jyväskylän keskustaan. Halusimme toimistosta kulttuurimme mukaisen, eli kodin tuntua piti olla! Siksi halusimme toimistollemme paljon väriä ja yhteisiä tiloja, joissa voi pelata mm. pingistä, pleikkaria tai pöytälätkää. Jokaisella tiimillä on myös omat rauhalliset huoneensa, joissa työhön pystyy uppoutumaan keskeytyksettä. Tällöin asiantuntijoiden tarvitsema syvää keskittymistä vaativa työ deep work onnistuu.

Pikkujoulujen pingisturnaus aulassa

Koska teemme töitä maailman innovatiivisempien yritysten, kuten Googlen ja Facebookin kanssa, on meillä alusta alkaen ollut selvää, että tekemisemme keskiössä täytyy olla jatkuva panostaminen omaan osaamiseen. Digitoverien perusominaisuuksiin kuuluukin jatkuva oppimisen nälkä oman tekemisen kehittämiseen. Lisäksi yksi arvoistamme on ”parhaita tulemaan paremmiksi”, joka tarkoittaa sitä, että haluamme kehittyä päivittäin paremmiksi.

Vuonna 2019 haimme oppia esimerkiksi Yoastcon-tapahtumasta Hollannista, jossa keskityttiin varsinkin hakukoneoptimointiin, sekä SMX Londonista, joka on digitaaliseen markkinointiin ja erityisesti hakusanamainontaan ja hakukoneoptimointiin erikoistunut tapahtuma.

Näiden lisäksi jokainen Digitoveri suoritti markkinoinnin RACE-malliin liittyvän Smart Insights -sertifikaatin, mikä oli hieno ponnistus! Syvää digitaalisen markkinoinnin osaamista kehitettiin tietysti eniten asiakastyössä. Meillä on onni tehdä yhteistyötä oman alansa huippuorganisaatioiden kanssa, ja pääsemme näin testaamaan uudet kanavat ja työkalut tehokkaasti yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Verkkokursseista ConversionXL:n kursseja on varmasti suoritettu Digitoverien opiskeluajalla eniten, koska heidän kurssinsa ovat maailman huippuosaajien tekemiä verkkokursseja digitaalisesta markkinoinnista.

Hakukoneoptimointitiimi YoastCon-tapahtumassa Hollannissa

MRACE & ketterä projektinhallinta

Loimme vuoden aikana myös oman markkinoinnin mallin – MRACE:n, jonka mukaiseksi tuotteistimme kaikki palvelumme. MRACE-mallin ansiosta jokainen Digitoveri puhuu samaa kieltä ja eri tiimien syväosaajat osaavat katsoa markkinoinnin kokonaisuuden saman viitekehyksen lävitse. Mallissa korostuvat etenkin mittaaminen ja tulokset, koska ne ovat olleet tekemisemme ytimessä alusta alkaen. Me ajattelemme markkinointia sijoituksena, jolle on saatava tuotto.

MRACE-kokonaisuuden kruunaa SDM:n oma mittaamisen dashboard, joka kokoaa eri kanavien datan mallin mukaisesti visuaaliseksi kokonaisuudeksi. Dashboardin avulla markkinointia voidaan tarkastella koko markkinoinnin näkökulmasta tai vain kanavakohtaisesti. Olemme saaneet pilottiasiakkailta loistavaa palautetta uudistuksistamme. Ensimmäisen dashboardin rakensimme tietysti SDM:n omaan markkinointiin, koska meidän oma kasvu perustuu myös meidän tavallamme tehtyyn markkinointiin. Pystymme tarjoamaan palvelujamme ylpeänä asiakkaillemme, koska tiedämme niiden toimivan omasta kokemuksestamme.

Ajatuksena on, että jos emme saa omaa liiketoimintaamme kasvamaan digitaalisen markkinoinnin avulla, miksi me myisimme sitä muille toimivana ratkaisuna?

Dashboard-tiimiltä tämä oli loistavaa työtä. Uskallan väittää, että meillä on Suomen paras markkinoinnin dashboard!

Sisäistä tekemistä kehitämme jatkuvasti erilaisin kvartaaliteemoin ja projektein, 2019 vuonna iso asia oli sisäisten projektien vieminen KANBANin ja ketterien menetelmien päälle. Nyt kun jokaisella Digitoverilla on ketteryydestä osaamista, niin tarkoituksemme on viedä asiakastyö myös ketteräksi ja siitä onkin ensimmäiset pilotit käynnissä.

Asiakkaan ja meidän välinen yhteistyö määrittää, kuinka hyvää markkinointia pystymme tuottamaan.

Haluamme istua samalla puolen pöytää ja tehdä yhteistyöstä innostavaa. Tavoite onkin, että 2020 vuonna kaikki asiakkaamme ovat ketterän projektinhallinnan piirissä. Ketteryyden avulla haluamme välttää myös monen yrityksen ongelman, eli paisuvan keskijohdon. Rakennamme mallin, jolla asiantuntijat pystyvät pyörittämään monimutkaisiakin kokonaisuuksia minimaalisella projektinhallinnalla ja ilman projektinjohtajien väliporrasta, mikä tukee matkaamme kohti mahdollisimman itseohjautuvaa organisaatiota.

Tavoitteena on kustannustehokkaammat hinnat, motivoiva monipuolinen työ ja korkeammat palkat asiantuntijoille.

Digitoverit jalkautuivat myös Helsinkiin. Avasimme 1.9.2019 uuden toimiston Annakadulle, ihan Helsingin ytimeen. Tervetuloa kahville!

Työntekijätyytyväisyys & asiakastyytyväisyys

Me uskomme siihen, että tyytyväiset ja onnelliset työntekijät saavat aikaiseksi tyytyväisimmät ja onnellisimmat asiakkaat. SDM:n kovan mutta saavutettavissa olevan tavoitteen, BHAG:in, yksi osa on olla Euroopan paras työpaikka ja sitä kohden otimme askeleen osallistumalla ensimmäistä kertaa Great Place To Work -tutkimukseen ja -kisaan.

Great Place to Work -tutkimuksessa ensisijaisesti halusimme tietoa, mikä meillä on hyvin ja missä voimme parantaa. Tuon tiedon avulla rakennamme SDM:stä ensin Suomen parasta ja sitten Euroopan parasta työpaikkaa. Kilpailuun osallistuminen oli enemmänkin toissijaisen asia. Lokakuussa saimme GPTW-sertifioinnin ja 97% Digitovereista oli sitä mieltä, että ”kokonaisuudessaan SDM on todella hyvä työpaikka”.

Kisahan meni ensikertalaisilta sitten paremmin kuin hyvin. SDM palkittiin Suomen kolmanneksi parhaana työpaikkana! Iso kiitos Digitoverit, tästä on hyvä jatkaa. Uskon, että olemme varmasti vielä parempi työpaikka vuonna 2020, kun nostamme haasteet pöydälle rehellisesti ja rohkeasti ja ratkomme ne yhdessä can do -asenteella! Yes we Kan!

GPTW-gaalassa iloittiin kolmannesta sijasta

Yritys on kokonaisuus, joka rakentuu työntekijöistä, asiakkaista ja taloudesta. Näistä kolmesta osa-alueesta pyrimme pitämään hyvää huolta kehittämällä niitä jatkuvasti.

Kehittäminen on vaikeaa ilman objektiivista mittaamista, minkä takia lähdimme mukaan myös Vuoden Toimisto -tutkimukseen ja -kisaan. Järjestäjät haastattelevat mukana olevien toimistojen asiakkaat, jonka perusteella toimistot saavat osa-alueista pisteet sekä kokonaispisteet. Tarkoituksemme oli saada parasta mahdollista tietoa (eli asiakkaidemme kokemuksia) siitä, missä voimme parantaa jatkossa. Lisäksi halusimme benchmarkata omaa tekemistämme muihin Suomen kärkitoimistoihin. Olimme ensimmäistä kertaa kilpailussa mukana ja voitimme oman kategoriamme, joka oli ”markkinointiteknologiatoimistot pienet”.

Kiitos asiakkaat hyvästä vuodesta ja yhteistyöstä, lupaamme parantaa entisestään vuonna 2020!

Jyväskylän torilla juhlistettiin Vuoden Toimisto -kisan voittoa spontaanisti

Työmme merkitys ja yhteiskuntavastuu

Digitoverien työn merkitys tulee ympärille luomastamme kasvusta ja kehityksestä. Kasvu ja kehitys koskevat sekä henkilökohtaisesti jokaista Digitoveria että asiakasyrityksiämme. Menestyvät yritykset luovat paljon hyvää yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Vuonna 2019 maksoimme palkkoja 1,3 miljoonalla eurolla mikä on suoraan ostovoimaa Jyväskylään ja Suomeen. Tämän lisäksi verojalanjälkemme oli 1 032 033 €, jonka laskin seuraavalla kaavalla: henkilöstöön liittyvät suoritusperusteiset lakisääteiset maksut + ennakonpidätykset + maksetut verot.

Vuosi 2020 – asiakkaiden vuosi

Kuluvan vuoden teemamme on ”asiakkaiden vuosi”. Kaikki kvartaaliteemat ja tekeminen on suunnattu parantamaan meidän tuottamaa asiakaskokemusta ja asiakkaillemme tuottamaa arvoa, joita mittaamme NPS-luvulla.

Budjetissa asetimme 3 000 000 € liikevaihtotavoitteen, minkä lisäksi tuloprosenttia on myös tarkoitus parantaa. Hiomme markkinoinnin malliamme, kehitämme ketteryyttä ja panostamme GPTW-tutkimuksen pohjalta nousseisiin kehityskohteisiin, jotta olemme entistä parempi työpaikka tänä vuonna. Iso asia on olla entistä avoimempi ja muodostaa rakenteita yrityksen sisälle, jotka automatisoivat viestintää. Asiakasrintamalla olemme jo nyt saaneet todella suuria tarjouspyyntöjä. Kehitämme asiakkuudenhoitomallia, projektinhallintaa sekä tietysti asiantuntijoidemme syväosaamista ja urapolkuja.

Digitoverit, nähdään siis 2020 GPTW-finaalissa sekä Vuoden Toimisto -finaalissa.

”If you could get all the people in an organization rowing in the same direction, you could dominate any industry, in any market, against any competition, at any time” -Patric Lencion

#fuckcorona #vastaisku #yeswekan