Sosiaalisen median mainostajien huomio on yhä vahvemmin kääntymässä mainosten luoviin sisältöihin (ad creative) kampanjoiden tehokkuuden kasvattamisessa. Luovilla sisällöillä on suuri vaikutus some-mainonnan mainostuoton ja sitä kautta kokonaiskannattavuuden hallinnassa. Ai mitkä ihmeen luovat sisällöt? Luovilla sisällöillä yksinkertaisesti tarkoitetaan some-mainoksessa käytettävää kuva- tai videosisältöä.

Tässä blogissa käyn läpi, miksi mainosten luova sisältö kannattaa ehdottomasti suunnitella tarkasti sekä annan vinkkejä luovien sisältöjen testaamisen parhaisiin käytänteisiin. Blogin luettuasi sinulla on pää täynnä uusia ideoita, ja kädet suorastaan syyhyävät päästä testaamaan uusia lähestymistapoja mainosten luovien sisältöjen parissa.

Luovat sisällöt ovat keskeisessä roolissa strategisessa some-mainonnassa

Sosiaalisen median markkinoinnissa optimointityö on keskeisessä roolissa. Kuitenkin Facebookin mainosalustan ja koneoppimisen kehittyessä jatkuvasti, tulee tietyistä optimointiin kuuluvista osasista automatisoituja, jopa pakotetusti. Tuorein tällainen pakotettu uudistus koskee budjetin hallintaa, joka tulee muuttumaan kampanjatasolle ja tulee vaikuttamaan budjetin manuaaliseen allokointiin jatkossa. Vaikka osasta optimointitoimenpiteistä tulee automatisoidumpia, ei se tarkoita, että sosiaalisen median mainostajan tulisi jäädä laakereilleen lepäämään. Päinvastoin! Aikaa jää enemmän strategiseen ajattelutyöhön ja erilaisten taktiikoiden suunnitteluun. Luovat sisällöt ja niiden huolellinen suunnittelu on yksi osa-alue, johon tätä ”ylimääräistä” aikaa on hyvä ammentaa.

Miksi mainosten luovalla sisällöllä on väliä?

Ytimekäs vastaus yllä esitettyyn kysymykseen on raha. Haluat varmasti, että some-kampanjasi toimivat mahdollisimman kustannustehokkaasti?

Koska sosiaalisen median mainonta kuuluu (ainakin toivottavasti!) lähes jokaisen yrityksen markkinointistrategiaan, tarkoittaa se samalla myös sitä, että mainospaikoista kilpailu on yhä kovempaa. Yrityksesi mainonnan keskeinen ongelmakohta on varmasti yleisöjen ja etenkin luovien sisältöjen saturaatio eli vapaasti suomennettuna kohdeyleisön kyllästyminen. Mikä siis ratkaisuksi? Tuoreiden ja tehokkaiden luovien sisältöjen suunnittelu ostajapersoonakohtaisesti tulee olla tiivis osa yrityksesi sosiaalisen median markkinoinnin prosesseja. Sosiaalisen median kampanjoistasi loppuu niin sanotusti yty melko nopeasti, jos pyörität samansisältöisiä mainoksia viikosta ja pahimmassa tapauksessa kuukaudesta toiseen.

Jotta some-mainonnalla on mahdollista saavuttaa ja ylläpitää tasainen mainostuotto (ROAS), on erilaisia mainosversioita luotava paljon ja useasti. Koska Facebook tykkää valita yhden tai kaksi toimivinta mainosta, joita ylipäänsä näyttää kampanjan sisällä, voi tuntua turhauttavalta luoda uusia mainosversioita hyvin toimivien rinnalle. Kuitenkin luovien sisältöjen saturaatio on jossain vaiheessa väistämätöntä, jolloin uuden voittavan luovan sisällön konseptin löytäminen on mainonnan kokonaistehokkuuden kannalta välttämätöntä. Karkeasti arvoituna n. 95% uusista konseptitestauksista ei tule voittamaan nykyistä, jolloin pelkästään yhden tai kahden uuden konseptin keksiminen ei riitä. Juuri tämän takia luovien sisältöjen jatkuva suunnittelu, kehittäminen ja testaaminen tulisi olla yrityksessäsi jatkuva prosessi. Miten sitten skaalata uusien, tehokkaiden ja laadukkaiden luovien sisältöjen luominen? Vastaus piilee testaamisessa ja siitä enemmän seuraavaksi.

Miksi luovien sisältöjen parhaiden käytänteiden testaaminen kannattaa?

Yksi pahimmista virheistä, mitä sosiaalisessa mediassa mainostava yritys voi tehdä, on käyttää nk. ”stokkikuvia” eli kuvapankkikuvia. Vältä niitä siis kuin ruttoa, sillä niiden testaaminen on lähestulkoon rahan tuhlausta.

Mainostesi luovien sisältöjen testaaminen syvällisesti ja jatkuvana prosessina vaatii yritykseltäsi resursseja, mutta on samalla myös elintärkeää some-kampanjoidesi menestyksen kannalta pitkällä tähtäimellä.

Sosiaalisen median mainosten luovien sisältöjen jatkuvan testaamisen keskeisimmät hyödyt:

 

1) Saavutat kilpailuedun

Yksi merkittävimmistä luovien sisältöjen hyödyistä on kilpailuedun saavuttaminen. Mutta ennen kuin alat testaamaan yhtäkään uutta konseptia, suosittelen auditoimaan pääkilpailijasi mainokset. Näin toimimalla näet, mitkä kilpailijoistasi tekevät samankaltaisia some-kampanjoita kanssasi ja erityisesti millaista luovaa sisältöä he käyttävät. Tähän tarkoitukseen on oma työkalunsa, jolla näet kaikki yrityksen aktiiviset mainokset sillä hetkellä. Ilman maksettua työkalua et saa absoluuttista vastausta, mikä toimii ja mikä ei, mutta mainosten analysointi antaa sinulle parempia oivalluksia tai arvauksia, mikä voisi toimia ja mikä ei. Vie parhaaksi havainnoimasi käytännöt omien luovien sisältöjen konseptien suunnitteluun ja mieti, mitä elementtejä voisit yhdistää omiin luoviin sisältöihin.

Kilpailijoiden mainosten analysointi auttaa sinua näkemään, millaista some-mainontaa alallasi jo tehdään. Tämä puolestaan edistää luovaa ajatteluasi (”outside the box thinking”) ja auttaa sinua kehittämään uniikkeja konsepteja ja ideoita, joilla erotut kilpailijoidesi mainoksista. Jos pystyt kehittämään luovan sisällön konseptin, joka erilaistaa sinut täysin kilpailijoistasi, olet matkalla kohti markkinajohtajuutta sosiaalisen median mainonnassa.

Kilpailijoiden mainonnan analysointi kuuluu muuten sosiaalisen median strategiatuotteeseemme. Jos yhtään tuntuu, että sinulla ei ole aikaa esimerkiksi kilpailijoiden sosiaalisen median mainonnan syvälliselle analysoinnille, ota yhteyttä!

2) Minimoit taloudellisen riskin

Huonosti suunniteltu mainoksen luova sisältö voi pahimmassa tapauksessa johtaa satojen tai jopa tuhansien markkinointieurojen tuhlaamiseen. Sosiaalisen median mainosten konseptien tarkka testaaminen on yksi tapa pienentää taloudellista riskiä. Mainostajana sinun kannattaa luoda kahdenlaisia mainoksia: konsepti (itse käytän paljon myös sanaa mainoskulma) ja jonkin konseptin elementtejä hyödyntäviä variaatioita.

Konseptit ovat täysin uusia ja erilaisia luovien sisältöjen ideoita, jotka voivat johtaa huikeisiin lopputuloksiin, mutta välillä myös mennä penkin alle. Kuten jo mainitsin, voittavan konseptin tilalle on haastavaa kehitellä uutta yhtä tehokasta. Variaatiot (eli mainosversiot) ovat puolestaan mainoksia, joissa on hyödynnetty elementtejä parhaiten toimivista konseptimainoksista. Variaatiomainoksilla on useimmiten pienempi vaikutus mainonnan mainostuottoon, mutta toisaalta pienempi mahdollisuus myös tappioihin. Nyrkkisääntönä tässäkin voisi pitää tuttua 80/20-sääntöä: käytä 80% ajastasi variaatiomainosten testaamiseen ja 20% täysin uusien konseptien testaamiseen.

Mitä elementtejä sitten voit testata mainoksissa ja niiden luovissa sisällöissä ja todeta toimivimmiksi? Yksinkertainen testaus pitää sisällään:

  • call-to-actioneiden (CTA, toimintakehote)
  • otsikoiden
  • kuvaformaatin
  • videon keston testaamisen

Vähän edistyneempi testaaja testaa esimerkiksi karusellimainosten kuvakorttien järjestystä, eri mainoscopyja sekä testaa kuvissa eri asioita kuten taustoja, eri värejä ja kuvan asetteluja.

3) Saavutat tavoittelemasi mainostuoton

Saavuttaaksesi tavoittelemasi liikevaihdon ja mainostuoton sosiaalisen median mainonnalla, et voi käyttää vain mitä tahansa luovaa sisältöä. Sinun pitää löytää juuri se mainoskonsepti ja sen variaatiot, jotka tuovat sinulle kannattavia tuloksia. Tämä vaatii paljon erilaisten mainosten tekemistä ja niiden testaamista.

Hyödynnä kaikkea luovan sisällön testaamisprosessissa oppimaasi ja kehitä niiden pohjalta uusia mainoskonsepteja. Lopulta juuri nämä voittavat luovan sisällön konseptit saavat sinut erottumaan kilpailijoistasi, mikä tietää enemmän liikevaihtoa ja kasvanutta mainostuottoa.

Voittava uusi luova sisältö ei välttämättä edes näytä mitenkään erityiseltä ennen kuin käytät sitä kampanjassa ja katsot sen tuloksia. Usein tämän uuden konseptin mukainen mainos kuitenkin alkaa näyttää hyvin erityiseltä muihin verrattuna tarkastellessasi kampanjan tuloksia.

Yhteenveto

Sosiaalisen median mainosten luovan sisällön testaaminen voi auttaa yritystäsi monilla tavoilla. Testaaminen tarjoaa valmiin kehyksen tulevien luovien sisältöjen strategioiden suunnitteluun ja voi olla merkittävä taloudellinen hyöty.

Analysoimalla kilpailutilannetta, testaamalla erilaisia mainosversioita ja suunnittelemalla mainoskulmia, voit kehittää luovan sisällön, joka saa sinut erottumaan, minimoi taloudellista riskiä ja kasvattaa mainonnan mainostuottoa. Lopeta mainoseurojen turha tuhlaus ja ala luomaan, testaamaan ja kehittämään strategiaa, jonka avulla saavutat tehokkaimmat kampanjat.

Jäikö sinulle kuitenkin tunne, että kaipaat apua toimivan some-mainonnan strategian luomisessa? Ota yhteyttä, me autamme!

Kyllä, haluan tukea sosiaalisen median strategian kehittämisessä!