Juuri sinunkin asiakkaasi scrollaavat tällä hetkellä Facebookin uutisfeediä. Käytäthän sinä aikaasi heidän tavoittamisekseen?

Facebook-markkinointi on suuressa suosiossa yritysten markkinointistrategioissa, sillä se on erityisesti uusasiakashankinnassa tehokas työkalu. Facebook tarjoaa edulliset näyttökerrat, markkinoiden parhaan tekoälyn, tarkat kohdennusvaihtoehdot ja lähes kolme miljoonaa suomalaista käyttäjää.  

Sosiaalisen median maksettu mainonta sopii erinomaisesti asiakashankintaan kaikessa liiketoiminnassa, sillä juuri sinunkin asiakkaasi viettävät eniten aikaa Facebookissa. Mainonta sosiaalisessa mediassa tuo mitattavaa kauppaa, oli yrityksesi sitten kuluttajaverkkokauppa tai B2B-kokonaisuuksia myyvä yritys. Olemme myyneet somessa niin traktoreita, kattoremontteja, SaaS-palveluita kuin verkkokaupan tuotteitakin.

Sosiaalisesta mediasta on muodostunut yksi digitaalisen markkinoinnin peruspilareista, jota ilman harva yritys pystyy saavuttamaan todellista potentiaaliaan. Sosiaalisella medialla on lähes voittamaton paikkansa ja roolinsa digitaalisen markkinoinnin kokonaisuudessa.  

Sinun yritykselläsi on varmasti mietittynä markkinointiin jokin strategia, jota noudattamalla odotetaan tiettyjä tuloksia. Kuitenkin sosiaalisen median markkinoinnista puhuttaessa tilanne saattaa olla täysin toisenlainen.  

Sinun tulisi kuitenkin miettiä markkinointia aloittaessasi ja strategiaa luodessasi, mitä sosiaalisen median markkinoinnilta odotetaan. Facebook-markkinointi on tehokasta vain, jos sitä toteutetaan osana yrityksen markkinointistrategiaa ja tämän strategian mukaisesti.

Seuraavaksi kerron, mitkä asiat sinun kannattaa miettiä valmiiksi, kun päätät aloittaa markkinoinnin sosiaalisessa mediassa.

1) Kenet haluat tavoittaa Facebook-markkinoinnilla?

Ensimmäiseksi tulee miettiä, kenet sosiaalisen median markkinoinnilla halutaan tavoittaa. Jos et määrittele tarkasti kenelle Facebook-markkinointi kohdennetaan, on mahdotonta tehdä kohderyhmää puhuttelevaa markkinointia. 

Facebook-markkinoinnin kohderyhmät voidaan karkeasti jakaa kahteen pääryhmään: 

  • Uudet asiakkaat 
  • Olemassa olevat asiakkaat 

Uusasiakashankinnassa viet yrityksesi brändin ja palvelut täysin uusien asiakkaiden eteen eli käytännössä pyrit tekemään tuotettasi tai palveluasi tunnetuksi ihmisille, joiden oletat olevan potentiaalisia asiakkaitasi.

Olemassa olevien asiakkaiden kohdalla pyrit sitouttamaan asiakkaitasi tiiviimmin yrityksen toimintaan ja tätä kautta kasvattamaan asiakkuuksien arvoa yrityksellesi. Tavoitteena on säilyttää asiakkaat sekä saada heidät ostamaan lisää.

Uudelleenmarkkinointi lämpimään yleisöön näyttäytyy usein lukujen valossa tehokkaampana kuin täysin uuden yleisön tavoittelu. Tästä huolimatta on tärkeää, että käytät mainontaan varatusta budjetista riittävän suuren osa kylmän yleisön tavoitteluun. Näin varmistat, että saat myyntisuppiloosi ja uudelleenmarkkinointisi piiriin koko ajan uusia henkilöitä mukaan.

Markkinoinnin kohdentamisessa on siis yksinkertaistetusti kyse siitä, että näytetään oikea viesti oikealle henkilölle ja vieläpä oikeaan aikaan. Jotta tässä onnistutaan, tarvitaan sosiaalisen median strategia, joka rakentuu yrityksesi ostajapersoonien ympärille.

2) Tunnetko kohderyhmäsi?

Sosiaalisen median markkinoinnin ydin on tuntea kohderyhmä, jolle mainontaa tehdään. Juuri tämän takia ostajapersoonat ovat niin tärkeässä roolissa markkinoinnin suunnittelussa ja mainontaa kohdentaessa – ilman ostajapersoonia markkinointikulmasi voi olla täysin väärä.

Yrityksesi voi houkutella somemarkkinoinnilla juuri halutunlaisia asiakkaita, kun tiedämme millaisia asioita unelma-asiakkaanne arvostavat ja mikä on kunkin ostajapersoonan ostopäätöstä eniten ohjaava draiveri eli tekijä, joka synnyttää ostotarpeen. 

On aivan eri tilanne markkinoida tietyllä viestikulmalla tuotteesi tai palvelusi täysin tuntevalle ostajapersoonalle verrattuna sellaiseen, joka ei edes tiedä tuotteesi tai yrityksesi olemassaolosta. Tuotteesi tai palvelusi voidaan hankkia myös moniin erilaisiin syihin pohjautuen.

On hyvä huomioida, että kohderyhmätuntemus kasvaa luonnollisesti myös sitä mukaa, kun mainonnasta kertyy dataa. Tällöin nähdään, millaiset viestit kiinnostavat kohderyhmää eniten, minkä perusteella mainontaa voidaan edelleen tehostaa.

Ostajapersoona-oppaastamme saat apua ostajapersoonien tekoon – lataa maksuton opas. 

3) Miten hyödynnät Facebook-markkinointia myyntisuppilon eri vaiheissa?

Ostajapersoonien tietoisuuden aste määrittelee sen, mitä heille tulee sanoa kussakin myyntisuppilon vaiheessa. Myyntisuppilo voidaan jakaa siis neljään eri vaiheeseen:

1. Reach = Tee itsesi löydettäväksi ja herätä yleisösi kiinnostus
2. Act = Vakuuta asiantuntemuksellasi ja muuta sivustovierailijat liideiksi hyvän sisällön avulla
3. Convert = Asiakas tekee toivotun konversion ja hänestä tulee joko liidi tai asiakas
4. Engage = Sitouta asiakkaat yritykseesi liiketoimintasi kasvattamiseksi

Kun tähän lisätään vielä mittaaminen, syntyy meidän käyttämämme MRACE®-malli. Sosiaalisen median markkinointi puolestaan on tärkeä osa koko MRACE® -mallia aina Reach-vaiheesta Engage-vaiheeseen saakka. Mallin ansiosta voidaan huomioida asiakkaan koko ostopolku alusta loppuun saakka. Onnistumisen kannalta olennaista on, että mainontaa ei tehdä vain yhteen MRACE®-vaiheeseen.

Reach-vaiheessa somemainonnalla tavoitellaan tuotteestasi tai palvelustasi kiinnostuneita henkilöitä ja luodaan kiinnostusta yritystä kohtaan täysin uusissa kohderyhmissä. Voit käyttää mainonnassa esimerkiksi yrityksesi brändi- tai markkinointivideota.

Act-vaiheessa kohderyhmä tuntee yrityksesi tuotteen tai palvelun, mistä syystä somemainonta voi keskittyä tuotteen tai palvelun hyötyjen esittelemiseen. Mainonnan kulmana voit käyttää esimerkiksi oppaan tai jonkin muun materiaalin lataamista tai ohjata tuottamasi informatiivisen blogisisällön pariin. 

Convert-vaiheessa tehdään useimmiten puhtaasti tuote- ja referenssimainontaa eli mainonnalla ohjataan suoraan kohti ostoa tai tarjouksen pyytämistä. Tee uudelleenmarkkinointia esimerkiksi opastasi ladanneille ja ohjaa yleisöä tekemään toivottu konversio sivustollasi. 

Engage-vaiheessa asiakkaille tehdään mainontaa, jolla yritys pidetään asiakkaan mielessä ja vahvistetaan tunnetta hyvästä ostopäätöksestä. Tee uudelleenmarkkinointia lisäarvoa tuottavilla sisällöillä. Voit jakaa esimerkiksi ajankohtaisia artikkeleita, käyttövinkkejä tai suositteluja.

4) Mikä ihmisiä kiinnostaa Facebookissa?

Markkinoinnin Facebookissa tulee herättää mielenkiinto. Julkaisuja ja mainoksia tulee jatkuvalla syötöllä Facebookin uutisvirtaan, ja sinun tulee miettiä, millaisilla keinolla pysäytät ihmiset juuri sinun julkaisujesi kohdalle.  

Jos olet aidosti kiinnostava, saat huomioarvon, joka tukee Facebook-markkinointisi onnistumista. Parhaimmillaan kiinnostava, hyödyllinen tai tunteita herättävä viesti aktivoi ostohalukkuutta.

Kun sosiaalinen vuorovaikutus ja suhteen rakentaminen yleisöön tapahtuu informaation jakamisen ja viihdyttämisen kautta, ihmiset todennäköisemmin kokevat saavasi mainonnastasi myös itselleen jotain arvoa.  

Facebook on ennen kaikkea tapa viettää aikaa, joten on yrityksellesi erittäin edullista, jos ihmiset kuluttavat aikaa sinun markkinointisi parissa. Jos ihmiset tutustuvat sinun tuotteisiisi tarkemmin tai saavat eniten informaatiota sinun kauttasi, olet luonnollisesti vahvoilla, kun ostopäätöstä tehdään.

Tärkeintä on, että markkinointisi on sellaista, joka sitouttaa ihmisiä, eikä vain vilahda silmien ohi sekunnin murto-osassa Facebookin uutisvirtaa selatessa! 

5) Onko analytiikka ja seuranta tavoitteillesi asetettu oikein?

Sosiaalisessa mediassa kuluttajat voivat olla monin eri tavoin vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. Mitä siis tavoittelet Facebook-markkinoinnilla? Haluatko lisää kauppaa, tunnettuutta tai liidejä? Kuinka paljon, entä millä hinnalla?

Usein analytiikkaa ajatellaan vasta siinä vaiheessa, kun mainonta on pyörinyt jonkin aikaa, mutta ennakointi on tärkeää. 

Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että olet määritellyt mainonnalle tavoitteet ja tiedät, millaista dataa tarvitset, jotta näihin tavoitteisiin voidaan päästä. Markkinoinnin tavoitteiden ja sitä myötä mittariston täytyy luonnollisesti pohjautua myös liiketoiminnan tavoitteisiin.

Huolellinen suunnittelu tavoitteiden asetannassa ja mittaristoa miettiessä antaa hyvän pohjan mittaamisen käytännön tekniselle toteutukselle. Jotta mittauksessa on varmasti huomioitu kaikki oleellinen, on parasta aloittaa mittaamisen strategiasta. On hyvä muistaa, että mittaaminen on kuitenkin aina kokonaisuus ja analytiikan tehtävänä on antaa laaja katsaus markkinoinnin toimivuuteen ja eri kanavien suoriutumiseen.

Esimerkiksi verkkokaupassa pelkkien ostojen mittaaminen ei kerro lopulta paljoakaan muista mahdollisista kehittämistä ja optimointia vaativista kohteista ostoprosessin varrelta. Verkkokaupan mittareista ja mittaamisesta voit lukea tarkemmin täältä. 

Verkkokaupassa pelkkien ostojen mittaaminen ei kerro lopulta paljoakaan muista mahdollisista kehittämistä ja optimointia vaativista kohteista ostoprosessin varrelta.

6) Tunnistavatko ihmiset yrityksesi myös sosiaalisen median markkinoinnissa?

Onko verkkosivustosi uusi ja kiiltävä, mutta mainostesi ilme näyttää harjoittelijan vasemmalla kädellä tekemältä? Olemme monesti huomanneet, että Facebook-mainonnan visuaalisella ilmeellä on ratkaiseva merkitys – olipa kyseessä verkkokauppa tai perinteinen teollisuusalan yritys.

Yksi tärkeä steppi pysäyttävää mainontaa tehdessä on tarkastaa visuaalinen ilmeesi ja päivittää mainonnan materiaalit yhdenmukaiseksi. Jos et itse ole visuaalisen suunnittelun ammattilainen, kannattaa kääntyä sellaisen puoleen!

Brändin yhtenäinen ja tunnistettava ilme korostuu somessa paljon, sillä sosiaalisen median mainonnan yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä brändin tunnettuutta samalla kun mainonnalla tuotetaan liidejä ja luodaan kiinnostusta.

Yhtenäinen brändi-ilme auttaa tunnistamaan tuotteesi muiden ominaisuuksiltaan samankaltaisten tuotteiden joukosta – se muistuttaa asiakasta brändistäsi ja sitouttaa siihen. Vaikka Facebook on vain yksi kanava toteuttaa markkinointia, on se olennainen osa digitaalista kokonaisuutta.

Yksi keino erottautua selkeästi kilpailijoista ja luoda samaistumispintaa yrityksesi ja kohderyhmäsi välille on määrittää yritykselle tone of voice. Kohderyhmäsi mukaan määritetyn tone of voicen avulla pystyt liittämään haluamiasi mielikuvia yritykseesi, jolloin potentiaaliset asiakkaat valitsevat todennäköisemmin juuri teidät.

Haluatko aloittaa Facebook-markkinoinnin hyödyntämisen tehokkaasti osana yrityksesi digitaalisen markkinoinnin kokonaisuutta? Lataa seuraavaksi oppaamme Suunnittele voittava markkinointibudjetti, josta löydät tiivistetysti markkinointikonkarien näkemykset ja suositukset markkinointibudjetin laadintaan.

LATAA OPAS

Jos taas haluat oppia somemainonnan mahdollisuuksista lisää, lue LinkedInin tehokkaista kohdennusmahdollisuuksista.