Markkinointipäättäjänä ja yrittäjänä olet varmasti miettinyt, paljonko Google Ads -mainonta maksaa, paljonko siihen tulisi budjetoida, tai paljonko eri toimialojen yrityksissä käytetään rahaa Google Ads -mainontaan.

Tässä artikkelissa käyn läpi Google Ads -mainonnan hintaa ja kustannuksia kolmen todellisen esimerkin kautta. Valikoiduista yrityksistä jokaisen mainontaa tehdään vain Suomeen.

1) Elintarvikkeiden ja lisäravinteiden verkkokauppa

2) Metalliteollisuuden yritys

3) Rakennusalan yritys

Google Ads -hakusanamainonnan hinta

Google Ads -mainonnassa maksetaan Googlelle jokaisesta yksittäisestä klikkauksesta. Suomessa keskimääräiset klikkihinnat ovat noin 0,95 €, mutta klikkihinnat vaihtelevat toimialoittain suuresti.

Hintataso on usein erilainen myös B2B- ja B2C-jaottelussa. Esimerkiksi verkkokaupassa, jonka keskiosto on 80 €, klikkihinnat voivat asettua noin 0,2 € tasolle. Isännöinti- tai tilitoimispalveluita tarjoavan yrityksen klikkihinnat puolestaan voivat olla 3–8 € väliltä.

Mainonta on huutokauppaa, ja eli mainostajat määrittävät kuinka paljon ovat valmiita klikkauksesta maksamaan. Google Ads -mainonnan hinta riippuu vahvasti kilpailutilanteesta, mutta myös mainonnan ja sivustosi laadukkuudesta. Klikkihinnat ja klikkimäärät vaikuttavat suoraan Googlelle käytettävään mediabudjettiin.

Lue myös: Näin verkkosivujesi sisällöt vaikuttavat Google Ads -laatupisteisiin ja kattava kansainvälinen vertailu Google-mainonnan klikkihinnoista ja muista tunnusluvuista

Yleisin toimistojen hinnoittelumalli, jota käytetään myös meillä SDM:llä, on erillinen kuukausittainen maksu työstä ja yhdessä sovittava mediabudjetti Googlelle.

Mikäli olet ostamassa Google Ads -mainontaa ja sinulle tarjotaan pakettia kokonaishinnalla, jossa ei eritellä mediaan ja työhön käytettäviä kustannuksia, tällainen tarjous kannattaa suosiolla ohittaa.

Case 1: Elintarvikkeiden ja lisäravinteiden verkkokauppa

Teemme mainontaa verkkokaupalle, joka myy laadukkaita elintarvikkeita ja lisäravinteita. Mediabudjettia käytetään 3000 € kuussa. Työn hinta: 1499 € kuukaudessa.

Yritykselle tehdään sekä haku että Shopping-mainontaa. Yhteistyötä aloitettaessa mediabudjetti valikoitui puhtaasti asiakkaamme markkinoinnin vuosibudjetoinnin ja aiempien vuosien Google Ads -budjetin perusteella. Jo yhteistyön alussa huomattiin, että mainontaa on järkevää rajata vain tiettyihin tuoteryhmiin mediabudjetin rajallisuuden vuoksi, ja rajaamista tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa. Kun yhteistyötä oli tehty noin 4-5 kuukautta, päädyttiin testaamaan selkeästi suurempaa noin 5000 – 6000 €:n mediabudjettia hyvin tulosten johdosta.

Koska varsinkin Shopping-mainonta on toiminut tehokkaasti, mediabudjetin nosto ja sitä kautta myynnin kasvattaminen kustannustehokkaasti on ollut mahdollista. Tuloksellisuus ei ole kuitenkaan vain Google-mainonnan ansiota, vaan tuloksiin on vaikuttanut verkkosivu-uudistus, verkkokaupan kilpailukykyiset hinnat sekä yhteistyö some-mainonnan kanssa.

Case 2: Metalliteollisuuden yritys, lv noin 20 m €

Olemme tehneet mainontaa yritykselle, joka operoi metalliteollisuuden parissa ja jonka asiakkaat ovat harkitsevia B2B-puolen asiakkaita Suomessa ja ulkomailla. Enimmäismediabudjetti on 1000 €/kk. Käytetty summa vaihtelee hieman sesonkien mukaan. Työn hinta: 645 € kuukaudessa. Mainontaa tehdään vain Suomeen.

Budjetti on riittävä, sillä mainontaa on rajattu tarkasti, ja erilaiset kuluttajien tekemät haut on onnistuttu rajaamaan mainonnasta tehokkaasti pois. Edellisen markkinointitoimiston hoitaessa hakumainonnassa oli tehty useita perusvirheitä: konversioseuranta puuttui, mainostilissä oli vain yksi kampanja ja valitut avainsanat osuivat lähes täysin kuluttajahakuihin.

Mitattujen tulosten perusteella Google Ads -mainonta on ollut moniin B2C-yrityksiin verrattuna poikkeuksellisen kustannustehokasta. Yhteistyön aikana asiakas on myös seurannut Google Ads mainonnan yhteydenottojen laatua ja keskustellut täysin uusien yhteydenottojen kohdalla, mitä kautta uudet asiakkaat ovat yrityksen löytäneet. Vaikka mediabudjetti on melko stabiili, budjetti on mahdollistanut yksittäisten testien tekemisen Suomeen ja ulkomaille. Vastaavasti erityisen hektisissä sesongeissa osa kampanjoista on voitu keskeyttää ja mediabudjetti esimerkiksi puolittaa.

Google Ads -mainontaa aloitettaessa sivuston hakukoneoptimointia ja sisällöntuotantoa kehitettiin ja nämä toimet tukivat Google Ads mainonnan laskeutumissivuja. Myöhemmin Google Ads -mainonnasta on noussut useita huomioita asiakaskenttää kiinnostavista sisältöaiheista.

Erityisen huomioitavaa on se, että vaikka myytävät ratkaisut ovat kymmenistä tuhansista satoihin tuhansiin euroihin, on kilpailutilanne hakumainonnassa moniin muihin aloihin verrattuna hyvin maltillisella tasolla. Googlen hakumainonta on siksi ollut poikkeuksellisen kustannustehokasta.

Case 3: Rakennusalan yritys

Teemme mainontaa rakennusyritykselle, jossa tavoitteena on kuluttaja-asiakkaiden yhteydenottojen kasvattaminen.

Mediabudjetti: 4000 € kuukaudessa. Työn hinta 1148 € kuukaudessa.

Google Ads -mainonta on parantunut tulosten valossa erinomaisesti aiempaan toimistoon verrattuna. Sekä Google Ads -mainonnan että hakukoneoptimoinnin ansiosta liidimäärä on merkittävästi suurempi, vaikka mediabudjettia käytetään vuositasolla noin 40 000 € vähemmän kuin muutamia vuosia aiemmin.

Pelkkä konversiohinta tai konversiomäärä ei kuitenkaan ole ainut mittari, vaan Google Ads -mainonnan kuukausibudjettia huomioitaessa tarkastellaan asiakkaan kanssa monia tekijöitä. Mainonta on onnistunut, koska asiakas viestii aktiivisesti eri toimialueiden tilanteesta. Mikäli esimerkiksi PK-seudulla olisi työntekijävajetta, on maksettua mainontaa voitu tuolla alueella ajaa alas muutaman kuukauden ajaksi. Vastaavasti toiminnan laajentuessa uusille toimialueille, on tätä tuettu tarkalla some- ja Google Ads -mainonnalla.

Mistä meidän hinnoittelumme muodostuu?

Suomen Digimarkkinoinnin hinnoittelu perustuu palvelupaketteihin ja palvelupakettien hinnat ovat kaikille asiakkaille samat. Hinnoittelussa ei ole erityisiä kampanjoita tai alennuksia, vaan kaikkia asiakkaita kohdellaan tasapuolisesti.

Tuleeko Google Ads -hakusanamainontaan käyttää aina rahaa?

Lähtökohtaisesti Google Ads on nimensä mukaisesti maksettua mainontaa, mutta mediabudjettia voi kompensoida muilla markkinoinnin systemaattisilla toimenpiteillä. Tässä esittelen kaksi esimerkkiä, joissa on päädytty pieneen mediabudjettiin Google Ads -mainonnassa.

Case 1. Meidän omassa markkinoinnissamme käytämme vain vähän budjettia hakumainontaan. Esimerkiksi digimarkkinoinnin palveluita koskevat haut ovat erittäin kilpailtuja ja niiden klikkihinnat ovat korkeita. Hakumainonnan sijaan olemme panostaneet vahvasti muun muassa orgaaniseen näkyvyyteen. Mikäli googletat esimerkiksi ”markkinoinnin automaatio”, ”facebook-mainonnan hinta” tai ”Google Shopping mainonta” päädyt suurella todennäköisyydelle meidän sivustollemme orgaanisesta hakutuloksesta.

Case 2. LVI-alan yritys (liikevaihtoluokka noin 3 M €). Liiketoiminnan painopiste muuttui kuluttaja-asiakkaista melko tarkkoihin yritysasiakkaille tarjottaviin ratkaisuihin, jolloin Google Ads -mainonnalla tavoiteltavien hakujen määrä on aiempaan verrattuna hyvin rajallinen. Lisäksi asiakkaan liiketoiminnassa ei haeta juurikaan kasvua, vaan pyritään valikoimaan asiakkaita tarkasti. Yhteistyössä siirryttiin enemmän uutta kohderyhmää palvelevaan sisällöntuotantoon ja Google Ads -mainontaa päädyttiin kuitenkin jatkamaan aiemman noin 700 €/kk mediabudjetin sijaan noin 350 €/kk budjetilla.

Yhteenveto

Google-hakumainontaa tehdään lähes poikkeuksetta funnelin loppupään konversioille, eli ostaviin tai lähellä yhteydenottoa oleviin hakuihin, ei niinkään vertaileviin tai yleistä tietoa etsiviin asiakkaisiin. Siksi hakumainonta on yksi selkeimmin ja helpoimmin mitattavista digimarkkinoinnin kanavista. Tuloksia verrattaessa on olennaista erotella kylmät haut ja brändiä koskevat haut.

Google-mainonta ja sen hinta ovat kuitenkin vain yksi osa markkinoinnin kokonaisuutta, jota voidaan johtaa ja havainnollistaa MRACE®-mallilla (measure, reach, act, convert, engage).

Kun käytät hakumainontaa kanavana, yrityksesi voidaan tehdä oikeiden henkilöiden kohdalla löydettäväksi, ja samalla kasvattaa oikeaa ostavaa kävijäliikennettä sivustollasi (reach).

On kuitenkin hyvä ymmärtää, että ilman laadukasta sisällöntuotantoa ja selkeitä ostopolkuja, moni kävijöistä voi jäädä kääntymättä liidiksi (act). Näin esimerkiksi markkinoinnin budjetoinnissa sisällöntuotannon ja sen jakelun on hyvä olla tasapainossa.

Lue myös: Markkinointisi tulokset riippuvat verkkosivusi sisällöstä

Lue seuraavaksi: 

 

Jos olet kiinnostunut mainonnan budjetoinnista, lataa maksuton markkinoinnin budjetointiopas!

Budjetointiopas