Tekoäly, eli AI, on ollut ja tulee olemaan lähivuosien kuuma peruna, joka kypsyy ja kehittyy markkinoinnin eri osa-alueilla hyvin erilaisiin muotoihin luoden samalla mahdollisuuksia ja uusia tapoja tehdä asioita paremmin ja tehokkaammin. 

Tekoälyn asema on muuttunut ja muuttuu edelleen uudesta ja jännittävästä kokonaisuudesta kohti pienempiä, konkreettisempia asioita ja työkaluja, joilla pystymme kehittämään yrityksesi markkinointia. Tekoälystä on oikeastaan tullut nykypäivän Pikku Apulainen, joka toimii nimensä mukaisesti apulaisena ja tukena päivittäisessä tekemisessä.

Tässä blogitekstissä paneudun siihen, mitä tekoäly mahdollistaa sosiaalisen median markkinoinnissa, ja miksi voittava taho tulee pitkällä tähtäimellä olemaan se, joka rohkeasti valjastaa tekoälyn käyttöönsä. 

Poistetaan heti alkuun yksi virheellinen olettama: tekoäly ei tule korvaamaan ihmistä. Sen sijaan tekoäly täydentää ihmisen, tässä tapauksessa asiantuntijan, työkalupakkia, jonka avulla on mahdollista tehdä monipuolisesti erilaisia markkinointia kehittäviä tehtäviä aiempaa nopeammin, tehokkaammin ja järjestelmällisemmin. Eli kuten tähänkin asti, tekoäly tulee olemaan asiantuntijatyössä tärkeä apulainen, joka vaatii onnistuakseen ihmisen ohjausta. 

Miksi hyödyntää tekoälyä sosiaalisen median markkinoinnissa?

Jos tekoäly on kerran Pikku Apulaiseen verrattava niin sanottu arjen tukitoiminto, onko sen käyttäminen oikeastaan merkittävää? Lyhyesti: on, hyvinkin merkittävää. Vaikka Pelle Peloton onkin ammattitaitoinen ja pätevä keksijä, on Pikku Apulaisella merkittävä rooli Pelottoman arjen askareiden helpottamisessa, auttamisessa ja sujuvoittamisessa. Samalla tavoin toimii tekoäly sosiaalisen median markkinoinnin näkökulmasta. 

Jos Pikku Apulainen työskentelisi digitoimistossa, voisi hän esimerkiksi kääntää asiantuntijan puolesta mainoscopyja englanniksi tai kertoa asiantuntijalle, miten Pikseli asennetaan verkkosivuille. Asiantuntijan rooli on antaa Pikku Apulaiselle käännettävä teksti tai asentaa Pikseli Pikku Apulaisen ohjeiden perusteella. Molemmissa tilanteissa asiantuntijaa tarvitaan, jotta Pikku Apulaisesta saadaan hyöty irti. 

Tekoälyn avulla pystymme automatisoimaan monia yksinkertaisia, toistuvia toimenpiteitä, mikä vapauttaa asiantuntijan aikaa esimerkiksi kehittämistyöhön. Kun tekoäly avustaa ihmistä yksinkertaisissa, välillä monimutkaisissakin tehtävissä, on ihmisen mahdollista hyödyntää aikaansa tehokkaammin muuhun tekemiseen. 

Kuva: Adobe Firefly

Tekoäly sitä, tekoäly tätä – mitä tekoäly oikeasti?

Sosiaalisen median markkinoinnissa tekoälyä voidaan hyödyntää monella eri tapaa, mutta paneudutaan ennen käytännön työtä siihen, mitä tekoäly sosiaalisen median markkinoinnissa oikeastaan edes tarkoittaa ja miten sen hallitseminen tapahtuu. 

Tekoälyn voidaan nähdä vaikuttavan kolmessa eri tasossa sosiaalisen median markkinoinnissa. 

 • On olemassa kanavakohtaiset AI-ominaisuudet, kuten esimerkiksi Metan algoritmit, joiden avulla mainokset tavoittavat halutun kohdeyleisön. 
 • Kanavakohtaisten AI-ominaisuuksien lisäksi asiantuntijalla on käytössään myös Smartlyn AI-ominaisuudet, joiden avulla on mahdollista esimerkiksi automatisoida budjetin allokointi tai mainosten vaihtuvuus. 
 • Näiden lisäksi on vielä asiantuntijan omat mahdollisuudet hyödyntää erinäisiä tekoälytyökaluja ongelmanratkaisuun, datan analysointiin tai vaikka kuvien muokkaamiseen. Jokaisessa somekanavassa aina TikTokista LinkedIniin on olemassa AI-ominaisuuksia, joita avaan tässä blogikirjoituksessa vielä tarkemmin.

Miten nämä kolme tasoa sitten liittyvät toisiinsa? Aloitetaan tärkeimmästä, eli siitä, että asiantuntija on ohjaksissa ja voi Pikku Apulaisen tavoin hyödyntää tekemisessään useita eri AI-työkaluja, kuten jo monelle tuttu ChatGPT, kuvien luomiseen käytettävä Midjourney tai kuvan nopeaan käsittelyyn tarkoitettu Clipdrop

Asiantuntijan käyttämien tekoälyjen lisäksi Smartly yhdistää sekä omat, että kanavakohtaisen tekoälyominaisuudet samalle alustalle. Seuraavassa kappaleessa syvennymme tarkemmin siihen, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.

Lue myös: Tekstiä tuottava Chat GPT tekoäly: somemarkkinoijan apuri vai vihollinen?

Smartly – useat tekoälyt samalla alustalla

Meillä SDM:llä sosiaalisen median asiantuntijat käyttävät mainostilien ja kampanjoiden hallinnointiin Smartlya, joka on tekoälyominaisuuksia hyödyntävä maksetun somemainonnan optimointi-, automatisointi ja skaalaustyökalu. 

Smartlyn tekoälyominaisuuksien avulla on mahdollista hallinnoida mainoskampanjoita, joissa – kanavasta riippuen – on käytössä kanavakohtaiset tekoälyominaisuudet. 

Smartlyn avulla saadaan siis kanavakohtaisten tekoälytoimintojen lisäksi käyttöön myös Smartlyn omat tekoälytoiminnallisuudet, joita ei löydy sosiaalisen median kanavien omista mainostyökaluista. 

Voisi siis sanoa, että Smartlyn avulla on mahdollista yhdistää useita eri tekoälyjä, ja hyödyntää niitä eri tavoin.

Voisi siis sanoa, että Smartlyn avulla on mahdollista yhdistää useita eri tekoälyjä, ja hyödyntää niitä eri tavoin. Tekoälyn hyödyntäminen mainonnassa ja sen kehittämisessä vapauttaa aikaa enemmän esimerkiksi strategiseen suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Smartly siis käytännössä tuo samalle alustalle useat eri tekoälyt, jolloin niitä on helppo hallinnoida yhdestä paikasta sen sijaan, että markkinointiin käytettäisiin vain kanavien omia tekoälyjä. 

Seuraavaksi käymme läpi muutamia Smartlyn tekoälyominaisuuksia. Tekoäly on leivottu syvälle kiinni Smartlyn toiminnallisuuksiin, joita ovat esimerkiksi 

 • Mainoskampanjoiden reaaliaikainen dataan pohjautuva optimointi
 • Budjetin allokointi 
 • Automaattinen postausten buustaus. 

Vaikka tässä blogitekstissä puhummekin maksetusta sosiaalisen median mainonnasta, tekevät monet yritykset myös orgaanisia sisältöjä sosiaalisen median kanaviin. 

Otetaan esimerkiksi Instagram-julkaisut, jotka nykyisten suosittelualgoritmien vuoksi saattavat usein jäädä tilin seuraajiltakin näkemättä. Tätä varten Smartlyssa on olemassa Automated Post Boost, eli APB, eli tuttavallisemmin automaattinen postausten buustaus, joka nimensä mukaisesti buustaa automaattisesti orgaanisia julkaisuja ennalta määritellyn ajan verran. Jos tämän toimenpiteen tekisi ilman Smartlyn tekoälyä ja automaatioita, tarkoittaisi se jokaisen yksittäisen postauksen nostamista mainontaan manuaalisesti. Sen sijaan Smartlyn avulla tämän toiminnon voi automatisoida, jolloin vapautuu lisää aikaa ja resurssia muuhun tekemiseen.

Smartly mahdollistaa myös budjetin automaattisen allokoinnin siten, että se asettamiesi tavoitteiden pohjalta tarkastelee, mikä mainos, kampanja tai jopa mainoskanava toimii parhaiten ja allokoi budjettia sen mukaan sinne, missä se tuottaa eniten. Tämä säästää aikaa budjetin manuaalisesta allokoinnista.

Tekoäly eri somekanavissa – muutama esimerkki

 • TikTok: TikTokissa tekoäly analysoi ihmisen katseluhistoriaa ja käyttäytymistä, ja suosittelee niiden pohjalta erilaisia sisältöjä
 • Meta: Metan kanavissa, eli Facebookissa ja Instagramissa tekoäly kerää tietoa ihmisten mieltymyksistä ja toiminnasta, joihin perustuen se personoi mainoksia
 • LinkedIn: LinkedIn hyödyntää tekoälyä suosittelujen ja uutissyötteen räätälöintiin, jolloin käyttäjä näkee juuri hänelle sopivia julkaisuja ja työpaikkoja
 • Pinterest: Pinterestissä tekoäly tarjoaa käyttäjilleen hakutuloksia sen pohjalta, mitä käyttäjä on aiemmin hakenut ja minkä tekoäly olettaa kiinnostavan käyttäjää

Miten sitten valita sopiva tapa soveltaa tekoälyä somemarkkinoinnissa?

Markkinoinnin taktisen tason toteuttamisen paras ystävä on MRACE® -malli, jonka avulla hyödynnät tekoälyäkin juuri siellä, missä se on kannattavinta. Vaikka tekoäly mahdollistaakin yhden jos toisenkin kehitysaskeleen markkinoinnin näkökulmasta, on perusteiden silti hyvä olla kunnossa. Jokaisen saatavilla olevan tekoälyn ja uuden työkalun perässä ei siis kannata juosta, vaan perustaa markkinointi MRACE® -mallin dataohjautuvuuteen ja ottaa käyttöön markkinointia oikeasti hyödyttävät tekoälytoiminnot.

Teknologia ja erityisesti tekoäly kehittyy tällä hetkellä niin kovaa vauhtia, että siinä kelkassa voi olla vaikea pysytellä mukana. Kyydissä pysymistä helpottaa huomattavasti se, jos yritykselläsi on kiihtyvän kehityksen tukena ja kumppanina asiantuntija, joka toimii ikään kuin turvavyönä tässä kehityksen lujaa liikkuvassa kelkassa. 

Jos tarvitset tukea yrityksesi some-markkinoinnin kehittämiseksi, tutustu oppaaseemme: Kehitä somemarkkinointiasi MRACE® -mallin avulla.

Meillä SDM:llä tekoälyä hyödynnetään päivittäisissä työtehtävissä, ja uutta tietoa tekoälyn kehittymisestä käydään läpi jatkuvasti. Voisimmekin siis sanoa, että tavoitteenamme on olla etunenässä tekoälykehityksen matkalla, jolloin voimme taata myös sinun yrityksellesi mahdollisimman monipuoliset ja toimivat tekoälyratkaisut mainonnan kehittämiseksi. Tämä tarkoittaa siis sitä, että sinun yrityksesi mahdollisuudet hyödyntää tekoälyä kasvavat samaan tahtiin kuin meidän osaamisemme.

Asiantuntijat ja tekoäly – miten tekoäly näkyy sosiaalisen median asiantuntijan arjessa ja miten yrityksesi hyötyy siitä

Nyt ehkä pohdit, miten markkinoinnissa käytettävät tekoälytyökalut ja -ominaisuudet voivat hyödyttää yritystäsi. Seuraavaksi paneudumme tarkemmin siihen, miten tekoäly näkyy sosiaalisen median markkinoinnissa käytännössä, ja miten sinun yrityksesi siitä hyötyy. 

Tekoäly voi tukea ja helpottaa sosiaalisen median markkinointia esimerkiksi:

 • Kuvien muokkaamisessa
 • Automatisoitujen kampanjoiden muodossa
 • Ongelmanratkaisussa
 • Budjetin suunnittelussa
 • Datan analysoinnissa

Jos halutaan esimerkiksi selvittää, millaisella budjetilla tavoitetaan tietyllä alueella asuvat 20-50 vuotiaat ihmiset, on se helposti ratkaistavissa tekoälyn avulla. Sen sijaan, että laskutoimituksen tekisi itse, voi tiedot syöttää tekoälylle, joka toimittaa tiedon alle minuutissa. Kun laskelmia tekee tekoälyn avulla, poistuu ihmisen tekemän inhimillisen virheen riski.

Ongelmanratkaisu on myös yksi merkittävä arjen askare, jota meistä jokainen varmasti tekee arjessaan päivittäin. Myös ongelmanratkaisussa on helppoa ja kannattavaa tekoälyn puoleen. 

Vaikka tekoäly ei suoranaisesti pysty käyttämään eri alustoja ja verkkosivuja, osaa se kuitenkin useimmiten ohjeistaa, miten niitä tulisi käyttää. Jos vastaan tulisi ongelmia esimerkiksi tuotefiidin käsittelyssä tai seurannan rakentamisessa, on helppoa ja nopeaa kääntyä tekoälyn puoleen sen sijaan, että ihmettelisi ongelman äärellä itsekseen. Tällöin aikaa ja resursseja säästyy muuhun tekemiseen.

Kuvien muokkaus ja kehittäminen asiakkaan toimittamien pohjamateriaalien pohjalta, tai jopa kuvan luominen alusta asti itse onnistuu tekoälyn avulla myös näppärästi. 

Meillä SDM:llä uusien kuvien luomiseen hyväksi havaittuja alustoja ovat esimerkiksi Midjourney sekä Aboden Firefly. Myös kuvakokojen muokkaaminen esimerkiksi story-kuvasta neliökuvaksi onnistuu tekoälyn avulla. Tämä säästää aikaa viestinnästä ja yrityksesi kuvatuotannosta. 

Edellä mainittujen lisäksi tekoäly on myös oiva sparrailu- ja ideointiystävä. Vaikka uudet ideat ja innovaatiot ovat tärkeitä, fakta on se, ettei pyörää aina tarvitse keksiä uudelleen. Luultavasti joku on siis jo keksinyt hyvän idean, joka täytyy vain tunnistaa ja toteuttaa uudelleen, yrityksellesi sopivalla tavalla. Koska tekoäly ei ideoi itse, vaan oppii sille syötetystä datasta, on siltä hyvä kalastella jo keksityt parhaat ideat ja joko jatkojalostaa tai soveltaa sellaisenaan. 

Mitä tekoäly mahdollistaa some-markkinoinnille?

Some-markkinoinnissa tekoäly mahdollistaa esimerkiksi näitä asioita, joita kannattaa pitää silmällä:

 • Tehokkaampi kohdentaminen ja kohdeyleisöjen tavoittaminen
 • Mainosten personointi
 • Copytekstien kirjoittaminen, ideointi ja kääntäminen
 • Räätälöidyt sisällöt ja suositukset
 • Automatisoidut mainoskampanjat

Niin, onko asiantuntijoille enää tarvetta, kun tekoälyn avulla on mahdollista tehdä jo monenlaisia toimenpiteitä sosiaalisen median markkinoinnissa? Sanoisin, että nyt jos koskaan asiantuntijoita nimenomaan tarvitaan. 

Tekoälyn haasteet somemarkkinoinnissa: 

 • Tekoäly ei ymmärrä uniikkeja kilpailuetuja ja ostajapersoonia, eikä sille myöskään kannata syöttää kaikkea mahdollista tietoa yrityksestäsi.
 • Tekoäly tuottaa esimerkiksi copytekstit sen pohjalta, mitä se jo tietää. Se siis ei pysty kokonaan uusien ideoiden keksimiseen, vaan käyttää jo olemassa olevia datalähteitä.
 • Tekoäly muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, joten on myös oltava tarkkana, mitä ominaisuuksia voi ja kannattaa hyödyntää.
 • Tekoälyn tuottamien kuvien ja sisältöjen laatu: tekoäly ei pysty täydelliseen suoritukseen, joten ihmisen on aina tarkistettava tekoälyn tuotos ennen kuin sitä voi käyttää.

Lue myös: Tekoäly sisältömarkkinoinnissa: näin sisällöntuotanto tulee muuttumaan tulevaisuudessa

Siinä vaiheessa, kun tekoälyn toiminnassa tulee seinä vastaan, on ihmisen aika ottaa ohjat ja joko ohjeistaa tekoälyä tai viimeistellä työ itse.

Kun uusia tekoälytyökaluja ja -ominaisuuksia putkahtelee esiin kuin sieniä sateella, on asiantuntijalla tärkeä rooli myös erottaa, mitä kannattaa oikeasti ottaa käyttöön ja missä muodossa tekoäly hyödyttää juuri sinun yrityksesi markkinointia kaikista parhaiten. 

Vaikka tekoäly mahdollistaa tänä päivänä enemmän asioita kuin koskaan aiemmin, on myös hyvä muistaa se fakta, että kyseessä on itsenäiseen ajatteluun kykenemätön kone, joka oppii siitä, mitä me ihmiset sille syötämme. Jotta tekoäly itsessään voi siis edes kehittyä, tarvitsee ihmisen olla läsnä. 

Sosiaalisen median markkinoinnin näkökulmasta tekoäly mahdollista ennen kaikkea toistuvien asioiden automatisointia ja vähentää niin sanottua manuaalisesti tehtävää käsityötä. Tekoäly on – kuten jo alussa mainitsin – kätevä Pikku Apulainen, joka mahdollistaa sen, että ihmiselle jää enemmän aikaa esimerkiksi kehittämistyöhön ja viestintään, eli sellaisiin tehtäviin, joihin tekoäly ei kykene. 

Lataa opas markkinoinnin tavoitteiden asettamisesta