Kun pystymetsästä astelee tekemään tarjouspyyntöä uusista verkkosivuista, voi olla vaikeaa muodostaa mielikuvaa, mistä verkkosivujen hinta koostuu. Toimintatavat, verkkosivujen hinta ja niiden laatu vaihtelevat eri sivustojen tekijöiden välillä todella paljon, mikä tekee hintavertailusta hankalaa. Eri yritysten tekemiin verkkosivustoihin kuuluu erilaisia ”ominaisuuksia”, joista verkkosivuston ostajan tulisi olla tietoinen.  Tässä artikkelissa käsittelemme lyhyesti kotisivujen hintaan vaikuttavia tekijöitä.

Suunnittelu ja määrittely

Aivan aluksi on tärkeä määritellä, mikä on toteutettavan verkkosivuston tavoite ja kenelle se on suunnattu. Sivuston rakenne suunnitellaan ja laskeutumissivut jaotellaan eri aiheiden mukaan. Näitä ovat tyypillisesti pääsivut, alasivut kauppasivu, ostokori ja muut sivut.

Rakenteen ja ulkoasun suunnittelu

Yleensä ainakin kaikkein tärkeimpien sivujen rakenteesta piirretään rautalankamallit eli wireframet. Rautalankamallien pohjalta toteutetaan laskeutumissivujen ulkoasu ja niiden asettelu. Ulkoasu on yksi verkkosivuston tärkeimmistä elementeistä, mutta sitä pidetään myös usein itsestään selvänä. Huonosti suunniteltu ulkoasu ja rakenne ajavat vierailijat pois sivustolta, eivätkä vie heitä sivuston omistajan haluamaan suuntaan. Sivuston ylläpitäjän haluama toimenpide saattaa olla esimerkiksi yhteydenottojen saaminen tai tuotteiden myynti verkkokaupassa. Rautalankamalli näyttää yksinkertaisuudessa monesti alla olevan kuvan tapaiselta.

verkkosivujen hinta

Lähes poikkeuksetta ulkoasu tehdään asiakkaan graafisten ohjeiden mukaisesti. Joskus verkkosivuprojektin yhteydessä tehdään yrityksen brändi-ilmeen uudistus. Tämä saattaa jopa tuplata projektin hinnan.

Tekninen toteutus

Teknisentoteutuksen vaiheet vaihtelevat sivuston monimutkaisuuden, laajuuden sekä käyttötarkoituksen mukaan. Tekninen toteutus pitää sisällään poikkeuksetta ainakin kehitysympäristön pystyttämisen ja mahdollisen sisällönhallintaohjelmiston asentaminen. WordPressin kaltaiset avoimeen lähdekoodiin perustuvat sisällönhallintaohjelmistot ovat ilmaisia, kun taas joillain ohjelmistoilla on kuukausi- tai vuosimaksu. Käytettävä ohjelmisto riippuu sivuston käyttötarkoituksesta ja sinne tulevasta toiminnallisuudesta. Yritysten erilaisista paketeista riippuen toteutukseen saattaa kuulua esimerkiksi tekninen hakukoneoptimointi ja sivuston responsiivisuuden toteutus.

Sisältöjen lisääminen

Paketin sisällöstä riippuen yleensä edullisin vaihtoehto on kirjoittaa tekstisisällöt verkkosivuja varten itse. Jos verkkosivun tilaajalla ei ole sivuille tekstiä, mahdollinen sisällöntuotanto nostaa nopeasti paketin hintaa. Osa yrityksistä veloittaa myös kuvapankeista otetuista kuvista erikseen. Omia kuvia käytettäessä kannattaa varmistaa, että kuvat ovat tarpeeksi hyvälaatuisia eivätkä pikselöidy venyttämisen seurauksena.

Projektinhallinta

Projektinhallinta on tärkeä osa verkkosivu-projektia. Monesti verkkosivujan tekevällä yrityksellä on jokin projektinhallinta-työkalu käytössä. Projektinhallintaan kuuluu mm. yhteydenpito asiakkaan kanssa, aikataulutus ja eri henkilöiden roolien määrittely. Yleensä asiakkaille annetaan myös jonkinlaiset ohjeet tai käyttökoulutus sivuston ylläpitoon ja esimerkiksi uusien sivujen lisäämiseen.

”Projektinhallinta on erittäin merkittävä tekijä sivuston onnistumisen kannalta. ”

Ylläpito

Verkkosivujen ylläpito pitää sisällään verkkosivujen yleisen hallinnan ja päivittämisen niiden julkaisun jälkeen. Yleisesti tämä pitää sisällään sisällönhallintaohjelmiston pitämisen ajan tasalla ja mahdollisesti palvelinpuolen ylläpidon. Ylläpitoon kuuluu myös uusien ominaisuuksien lisääminen ja sivuston pitämisen kaikin puolin ajan tasalla. Kaikki yritykset eivät tarjoa julkaisun jälkeistä ylläpitoa verkkosivustolle. Yleinen käytäntö on kuitenkin veloittaa sivuston ylläpidosta tunti laskuteisesti tai kiinteällä vuosihinnalla.

Muut kustannukset

On myös hyvä pitää mielessä muut kustannukset, joihin kuuluvat palvelintila ja domain eli internetin verkkotunnus. Mikäli aikaisempia verkkosivuja ei ole, täytyy sivustoa varten hankkia palvelintila. Palvelintilan hinta vaihtelee mm. tarvittavan liikenteen määrän ja tehon mukaan.  Yleensä kustannukset ovat 50 – 100€/vuosi.

Usein myöskään domain ei kuulu palvelintilan hintaan, joten siitä tulee kuluja n. 0 – 30 €/vuosi.

verkkosivujen hinta

Pelkistettynä suurin verkkosivujen hintaan vaikuttava tekijä on niiden tekemiseen tarvittava aika ja teknisten ominaisuuksien määrä. Rakentamiseen kuluvaan aikaan vaikuttavat mm. sivuston laajuus sekä halutut yksityiskohdat, kuten ulkoasu. Työn eri vaiheet vaihtelevat hieman eri yritysten ja tarvittavien ominaisuuksien mukaan. Muihin kustannuksiin kuuluvat palvelintila, jossa sivusto sijaitsee, sekä domain. Jos uudet verkkosivut kiinnostavat, ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Vastaa