Facebook on digimarkkinointikanavista kenties suosituin, mutta pelkästään mainosten tekeminen ei takaa automaattisia tuloksia. Tässä postauksessa käyn läpi kolme suurinta Facebook-markkinoinnin virhettä, joita välttämällä voit onnistua paremmin.

Onko yrityksellenne laadittu sosiaalisen median strategia? Jos vastaus on kyllä, hienoa! Sosiaalinen media ja siellä mainostaminen pelkkien orgaanisten julkaisuiden postaamisen sijaan ei ole enää mikään uusi juttu. Viimeistään viime vuoden 2020 aikana viimeisetkin yritykset joutuivat ottamaan ”digiloikan” koronan mullistettua lukuisten toimialojen markkinat. Tulosten aikaansaaminen some-mainonnan avulla tuntuu kuitenkin olevan tuntematon asia monelle yritykselle. Vaikka jonkinlainen some-strategia olisikin laadittu, ei some-kanavien osuutta ole osattu monesti liittää koko digitaalisen markkinoinnin kokonaisuuteen.

Kautta aikojen, markkinoinnissa on totuttu antamaan suoria ostokehotuksia toisensa perään. Niiden avulla asiakas on pyritty saamaan pukemaan ostohousut jalkaan ja kiikuttamaan rahansa yrityksille. Tämä samankaltainen, pelkkään ostoon ohjaava ja kannustava markkinointistrategia on periytynyt myös sosiaalisen median ympäristöön. Kun tuloksia ei kuitenkaan toistuvista yrityksistä tule, tullaan helposti siihen johtopäätökseen, että some-mainonta ei toimi meidän tapauksessamme. Ensimmäiseen kysymykseeni palaten, oletko kuitenkaan varma, että some-markkinointisi on oikeasti sekä suunniteltu että toteutettu strategisesti ns. oikein?

Jos epäilyksiä heräsi, suosittelen jatkamaan lukemista. Tässä blogissa käyn nimittäin läpi, millaisista tekijöistä onnistunut strateginen Facebook-markkinointi muodostuu ja miten tärkeää on, että kaikki markkinointikanavanne ovat osa yhtä samaa kokonaisuutta.

Kohtia on vain kolme, koska ne samalla kattavat tyypillisimmät virheet some-markkinointia tehdessä. Voimme halutessasi kutsua näiden kolmen tekijän puuttumista virheiksi, jotka on hyvä laittaa kuntoon. 🙂 Näitä seuraavia kohtia noudattamalla, varmistat siis, että teet some-markkinointia tehokkaasti sekä strategisella että taktisella tasolla.

Vältä nämä Facebook-markkinoinnin 3 virhettä

Et ota Facebookia ja muita somekanavia osaksi kokonaisvaltaista markkinoinnin mallia

Onko yrityksellänne kokonaisuuden yhteen nivova markkinoinnin malli käytössä? Digitaalisen kaupankäynnin tuoman muutoksen nopeus on aiheuttanut sen, että hyvin usealta yritykseltä puuttuu tähän päivään soveltuva markkinoinnin kokonaismalli, jonka pohjalta voidaan kehittää yrityksen markkinointia ja myyntiä systemaattisesti. Markkinoinnin mallinne pitäisi kertoa, millä toimenpiteillä herätätte asiakkaidenne kiinnostuksen ja kuinka kuljetatte heidät aina sitoutuneiksi asiakkaiksi asti, jotka ostavat teiltä yhä uudelleen tuottamanne arvon vuoksi.

Tähän tarpeeseen loimme Suomen Digimarkkinoinnilla oman MRACE-mallin. Malli on paranneltu versio RACE-mallista, joka koostuu markkinoinnin peruselementeistä: Reach, Act, Convert, Engage. Me halusimme tuoda malliin myös mittaamisen viitekehyksen, Measuren, sillä vain mittaamalla pystymme kehittämään työtämme pitkällä tähtäimellä. MRACE sopii sekä B2B- että B2C-yritykselle missä kokoluokassa tahansa

Sosiaalisen median markkinoinnilla voimme kattaa jokaisen vaiheen MRACE-mallissamme. Huomionarvoista on, että jokaisessa MRACE:n vaiheessa on eri tavoitteet ja mittarit, jolla onnistumista mitataan. Myös jokaisen digimarkkinointikanavan tavoitteet ja mittarit eroavat monesti toisistaan eri vaiheissa. Monikanavaisuuden muuttaminen mitattavaksi kokonaisuudeksi onkin MRACE-mallimme tärkein tavoite. Tällöin jokainen kanava ja markkinoinnin työkalu toimii markkinointinne kokonaisuudessa niiden täydessä potentiaalissaan.

Et ole tehnyt Facebook-markkinoinnin strategiaa

Sosiaalisella medialla on oma merkittävä roolinsa digitaalisen markkinoinnin kokonaisuudessa. Kuten kaiken markkinoinnin, myös sosiaalisen median markkinoinnin ydin on tuntea kohderyhmät, joille teemme mainontaa. Siksi tarvitsemme sosiaalisen median strategian, jonka avulla selvitetään yrityksenne olennaisimmat asiakassegmentit (ostajapersoonat) sekä minkälaisilla toimenpiteillä (sisällöillä) ja markkinointiviesteillä heidät tavoitetaan. Meitä kiinnostaa nimenomaan ne asiat, jotka aidosti vaikuttavat kunkin ostajapersoonan ostoprosessiin – alusta loppuun saakka. Jos et tunne kohderyhmääsi ja sitä, mikä jokaisen uniikin ostajapersoonan tarpeen tai ongelman taustalla on, niin some-mainonta varmasti tuntuu turhalta ja turhauttavalta, kun tuloksia ei synny ponnisteluista huolimatta.

Oikein toteutetun Facebook-markkinoinnin strategian avulla hankit uusia asiakkaita, jotka haluavat ostaa sinulta kerta toisensa jälkeen. Olennaista on, että pyrit tavoittelemaan jatkuvasti uusia potentiaalisia asiakassegmenttejä (Reach), opettamaan heitä relevantin sisällön kautta tuotteidenne ja/ tai palveluidenne ylivertaisuudesta kilpailijoihinne nähden (Act) ja lopulta ohjaamaan kohti ostoa vaikkapa tarjouksen tai ilmaisen demon kautta (Convert). Ensimmäisen oston jälkeen et unohda uutta suurella panostuksella hankittua asiakasta vaan muistutat häntä esimerkiksi ristiinmarkkinoimalla muita hänelle sopivia tuotteita tai opetat asiakasta ostamastaan tuotteesta tai palvelusta lisää jälkimarkkinoinnin avulla (Engage).

Sosiaalisen median markkinoinnissa kriittisintä on, että mainontaa ei tehdä vain yhteen MRACE-vaiheeseen. Tämä tarkoittaa sitä, että yritykset tekevät valitettavan usein pelkkään ostoon kehottavaa Convert-vaiheen mainontaa. Pelkkien tarjousten mainostaminen ainoastaan olemassa oleville asiakkaille on esimerkki tällaisesta mainonnasta.

Yhtä tärkeää on asettaa selkeät tavoitteet jokaiseen MRACE-vaiheeseen ja selkeät mittarit, jolla onnistumista jokaisessa vaiheessa mitataan. Mitattavuuden mahdollistaa erilaiset kanavakohtaiset pikselit. Tulosten ja konversioiden seuraamisen lisäksi pikselit mahdollistavat esimerkiksi uudelleenmarkkinoinnin ja erilaisten kohderyhmien luomisen, kuten kaksoisolentokohderyhmien.

Sinulla on Facebook-strategia, mutta et toteuta sitä

Kun sosiaalisen median strategia on laadittu, olisi silkkaa hölmöyttä olla hyödyntämättä sitä (tätäkin nimittäin näkee!) täydessä potentiaalissaan. Mainonnan taktinen toteutus vaatii ammattitaitoa, ja harvalla (lue: ei kellään 🙂 ) markkinointipäälliköllä on aikaa tehdä sitä muun työnsä ohessa.

Facebook-markkinointi pohjautuu pitkälti koneoppimisen hyödyntämiseen, minkä takia markkinointi täytyy suunnitella tarkasti optimaalisten tuloksien saavuttamiseksi. Tehokas ja tuloksia tuova sosiaalisen median markkinointi on sisältöjen, kohderyhmien ja mainonnan jatkuvaa optimointia. Optimoinnissa suurimman osan työstä tekee tekoäly ja budjetin skaalaaminen on viisasta toteuttaa eri markkinoinnin työkaluilla, kuten Smartlylla, jotta siitä saadaan reaaliaikaista. Mainosviestin tuominen oikealla kulmalla kohdeyleisönne tietoisuuteen oikeaan aikaan ostoprosessissa, on olennaisinta some-mainonnan tuloksellisuuden kannalta.

Sisällöt ja mainosviestit tulee suunnitella nimenomaan kohderyhmien ja ostoprosessin vaiheiden mukaan. Pelkkään ostoon tähtäävä mainonta ja jatkuva tarjouskampanjointi ei ole pitkässä juoksussa kannattavaa.

Et voi myöskään lähestyä samalla tavalla henkilöä, joka tuntee sinut jo ennestään kuin henkilöä, joka ei ole koskaan kuullutkaan yrityksestäsi ja tarjoamastasi.

Toki täytyy muistaa, että oli ostoprosessin vaihe mikä tahansa, tulisi siihen ohjattavassa mainonnassa olla myös oston tai muun lopullisen tavoitteen mahdollistava polku. Kohderyhmätuntemuksemme kasvaa sitä mukaan, kun mainonnasta kertyy dataa. Tällöin näemme, millaiset viestit kiinnostavat kohderyhmäänne eniten, minkä kautta voimme kehittää mainonnan viestien tulokulmaa.

Yhteenveto Facebook-markkinoinnin virheistä

MRACE-viitekehys on markkinoinnin kokonaisuuden hallitsemiseen rakennettu malli, jonka avulla ohjaat yrityksenne koko markkinointitoimenpiteitä ja -kanavia. Facebook-markkinointia, kuten kaikkea digimarkkinointia tulee kehittää, koska maailma on tänään erilainen kuin se oli eilen. Asiakkaanne alkavat käyttämään eri kanavia, kilpailutilanne kovenee, ostokäyttäytyminen muuttuu, uusia trendejä syntyy ja sisällöt vanhenevat. Tämän vuoksi MRACE-malli ei ole ikinä valmis vaan se ohjaa meitä etsimään jatkuvasti kahta kriittistä kohtaa: kohtaa, joka jarruttaa markkinoinnin tuomaa tulosta eniten ja kohtaa, jota parantamalla saamme teille suurimmat tulosparannukset.

Facebook-markkinointi istuu MRACE-malliimme täydellisesti, sillä some-kanavissa pystymme kuljettamaan asiakkaan aina ostotarpeen herättämisestä aina ostoon asti ja uudelleen ostavaksi asiakkaaksi. Tämä edellyttää some-mainonnan huolellista ja systemaattista suunnittelua (strategia) ja tehokasta implementointia (taktiset toimenpiteet). Kuten muut digikanavat, myös Facebook-markkinointi kehittyy jatkuvasti ja mukana pysyminen edellyttää mainosalustan aktiivista käyttämistä.  Ja mikä tärkeintä, jatkuvaa uuden oppimista, jotta vältyt tyypillisimmiltä virheiltä.

Oletko vielä untuvikko some-mainonnassa ja digimarkkinoinnissa yleensäkin? Pääset sukeltamaan digimarkkinoinnin maailmaan verkkokurssimme avulla.

Kyllä, haluan oppia lisää digimarkkinoinnista! Osta verkkokurssimme.

 

Oletko jo kokeneempi tekijä, mutta kaipaat lisäsparrailua Facebook-markkinoinnin tueksi? Sinua voisi hyödyttää seuraavat blogimme: