Onko yritykselläsi verkkokauppa ja haluaisit kasvattaa sen myyntiä somemarkkinoinnilla? Kun suunnittelet ja toteutat markkinointikampanjan oikein, voit tavoittaa uutta potentiaalista asiakaskuntaa ja muuttaa heidät ostajiksi.

Olet varmasti kuullut monia vinkkejä somekampanjan toteuttamiseen, mutta tässä blogissa vinkit myös yhdistetään testatusti toimivaan MRACE®-malliin.

Aluksi on hyvä kerrata seikkoja, jotka ovat kaikki avainasemassa onnistuneen kampanjan luomisessa: 

 • Tavoitteiden määrittäminen.
 • Oikeiden kanavien valinta.
 • Kohderyhmien löytäminen.
 • Houkuttelevien mainosten luominen.
 • Kampanjan seuranta ja optimointi.
 • Hyvän asiakaskokemuksen tarjoaminen.

Tässä blogissa annamme sinulle vinkkejä siitä, miten teet onnistuneen mainoskampanjan verkkokaupalle hyödyntäen sosiaalisen median alustoja ja MRACE®-mallia, joka huomioi asiakkaan ostopolun vaiheen.

Aseta tavoitteet ROAS huomioiden

Aivan ensiksi lähdemme perusteista. Tavoitteiden asettaminen auttaa sinua määrittämään, mitä haluat saavuttaa kampanjallasi. Haluatko esimerkiksi lisätä verkkokauppasi kävijöitä, lisätä myyntiä tai kenties saada uusia asiakkaita? Määrittele tavoitteesi selkeästi ja realistisesti niin, että ne tukevat markkinoinnin tavoitteitasi

Markkinoinnin tavoitteet voi asettaa monella tapaa. Yksi konkreettinen tapa lähestyä niitä on 5s-malli eli:

 • Sell eli myynnin lisääminen.
 • Serve eli asiakkaiden palveleminen.
 • Speak eli asiakasdialogin rakentaminen.
 • Save eli kustannustehokkuuden parantaminen.
 • Sizzle eli brändin rakentaminen.

Tavoitteiden määrittäminen auttaa sinua suunnittelemaan kampanjan sisällön ja valitsemaan oikean kanavan. Tavoitteiden perusteella myös valitset oikeat mittarit (KPI:t), joiden avulla voit seurata kampanjan etenemistä ja menestystä. Mittaamisesta kerron lisää vielä hetken päästä.

Ennen mainoskampanjan käynnistämistä on hyvä asettaa selkeä ROAS (Return On Ad Spend) -tavoite. ROAS kertoo meille kuinka monta euroa saadaan takaisin jokaista mainontaan käytettyä euroa kohden. 

Hyvä ROAS vaihtelee eri aloilla ja yrityksillä ja hyvän ROAS -tavoitteen määrittäminen riippuu paljolti kampanjan tavoitteesta. Kampanjan ROAS-arvon seuraaminen on tärkeää, sillä se auttaa sinua arvioimaan kampanjan onnistumista.

Luo vakaa pohja: käytä jo hyväksi havaittua markkinoinnin mallia runkona 

MRACE® malli koostuu seuraavista vaiheista: Reach, Act, Convert, Engage sekä Measure. Some-kanavia voi jaotella MRACE®-mallin vaiheisiin sen perusteella mihin niiden ominaispiirteet sopivat parhaiten. 

Kampanjan rakennetta suunnitellessa sinun on huomioitava ostopolku ja pohdittava mihin polun vaiheisiin kampanja rakentuu. Onko sinulla tarpeeksi lämmintä yleisöä, jotta voit toteuttaa pelkän Convert-vaiheen kampanjan? Harvoin tämä on se tilanne, josta lähdetään. Usein tarvitaan myös Reach-vaihe mukaan, minkä avulla tavoitellaan kylmää yleisöä.

Eri vaiheisiin tarvitaan erilaista sisältöä, koska ostopäätökseen vaikuttaa se kuinka tietoisia asiakkaat ovat tuotteistasi. Reach-vaiheessa sisältönä toimii usein kiinnostusta herättelevä verkkosivusisältö, jonka on tärkeää puhutella kohderyhmää. Usein tämä tapahtuu tarjoamalla ratkaisua heidän ongelmaansa tai täyttämällä heidän tarpeensa. Myös tuotemainonta, erityisesti kampanjamainonta saattaa olla riittävän kiinnostava, jotta asiakas ottaa ensiaskeleen kohti ostoa ja tutustuu verkkokauppaasi lisää. 

Act-vaiheen sisällössä asiakasta usein opetetaan tuotteiden käyttöön. Asiakas on ymmärtänyt ongelmansa tai tarpeensa, ja että saa siihen mahdollisesti ratkaisun verkkokaupastasi. Act-vaiheessa on tärkeää ohjata asiakas oikeiden tuotteiden pariin, ja tarjota niistä riittävästi hyödyllistä tietoa, minkä pohjalta asiakas osaa tehdä ostopäätöksen, johon voi olla tyytyväinen.

Convert-vaiheessa sisältö on usein hyvin yksinkertaista, mutta sitäkin tärkeämpää. Tässä kohtaa emme halua menettää asiakasta kilpailijalle. Tuote nousee tässä kohtaa tärkeään rooliin, ja siitä on hyvä olla riittävästi tietoa saatavilla. Myös toimitus- ja maksutavat sekä palautusehdot kiinnostavat asiakasta varmasti, joten varmistathan että nämä tiedot ovat helposti saatavilla. Mahdolliset kampanjat, alennukset ja asiakasedut ovat usein myös tekijöitä, jotka usein vaikuttavat lopullisen ostopäätöksen tekemiseen.

Engage-vaiheessa jo olemassa oleville asiakkaille tarjotaan ainutlaatuisia etuja. Miten saat asiakkaistasi kanta-asiakkaita? Tässä on usein mielikuvitus rajana, ja usein myös hyvin pienet asiat muuttuvat merkityksellisiksi. Esimerkiksi pieni yllätys paketin mukana voi saada asiakkaasi yllättymään ja ilahtumaan, mikä jättää ostoksesta todennäköisesti positiivisen mielikuvan ja tunnejäljen. Seuraavan ostotarpeen syntyessä olet todennäköisesti ensimmäisenä mielessä.

Valitse kanavat ja tavoita oikea kohdeyleisö

Tiedäthän, ketkä ovat potentiaalisia asiakkaitasi ja mitkä ovat heidän tarpeensa? Asiakastarpeiden tunnistamisen työkaluksi suosittelemme luomaan ostajapersoonat

Ostajapersoonista saadun tiedon avulla pystyt kohdentamaan markkinointikampanjasi oikeille ihmisille oikeilla viesteillä.

Valitse kanavat sen mukaan, missä kohdeyleisösi viettää aikaansa ja mitkä kanavat toimivat parhaiten sinun tuotteillesi, tavoitteita unohtamatta. Kaikki sosiaalisen median alustat eivät ole samanlaisia. Jokaisella kanavalla on omat ainutlaatuiset piirteensä ja käyttäjäkuntansa. 

Kanavan valintaan vaikuttaa esimerkiksi:

 • Käytettävissä oleva budjetti > LinkedInissä mainostaminen on kalliimpaa kuin Metan alustoilla.
 • Halutut kohdennusvaihtoehdot > LinkedInissä voit kuitenkin kohdentaa uniikisti.
 • Saatavilla oleva mainosmateriaali > TikTokissa mainostamiseen tarvitset videota.

Lue vertailu somekanavien eroista: Somemainonta: Tiktok vs Intagram vs Facebook – Kuka voittaa maksetun mainonnan? 

Mittaaminen, optimointi ja dataperusteiset päätökset ovat avainasemassa jokaisessa somekampanjassa

Kampanjan suorituskyvyn mittaaminen on yksi tärkeimmistä asioista markkinointikampanjan toteutuksessa. Mittaaminen auttaa sinua ymmärtämään, miten kampanja on suoriutunut ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet sen menestykseen. Mittaamisen avulla voit myös oppia kampanjan onnistumisista ja virheistä, jotta voit tulevaisuudessa tuottaa tuloksellisempia kampanjoita.

Voit seurata kampanjan suorituskykyä monella eri tavalla. Verkkokaupassa pystyt mittaamaan asiakkaasi matkaa koko ostopolun ajan ja tarkastella kampanjoiden suoriutumista MRACE®-mallin eri vaheissa

 • Reach-vaiheessa voit mitata esimerkiksi mainonnan tavoittavuutta ja verkkosivustoliikennettä.
 • Act-vaiheessa verkkosivusisältöjen kulutusta. 
 • Convert vaiheessa voit mitata esimerkiksi ostoskoriin lisäyksiä, ostojen määrää ja keskimääräistä oston arvoa. 
 • Engage-vaiheen hyvinä mittarina verkkokaupalle toimivati uudelleenostot ja niiden arvo. 

Tärkeintä on, että mittaamisessa keskitytään niihin mittareihin, jotka ovat tärkeitä juuri sinun verkkokaupallesi ja kampanjasi tavoitteille.

Lue lisää verkkokaupan mittaamisesta: Verkkokaupan mittarit – Huomioi ainakin nämä asiat mittaamisessa 

Mittaaminen auttaa myös kampanjan optimoinnissa. Jos huomaat, että jokin kohderyhmä tai sisältö ei toimi odotetusti, voit tehdä muutoksia kampanjaan ja seurata niiden vaikutuksia. Muutokset voivat olla esimerkiksi kuvien vaihtaminen, mainostekstien viilaus tai täysin uudet kohderyhmät. Näin voit parantaa kampanjan suorituskykyä ja saavuttaa tavoitteesi tehokkaammin.

Harvoin mikään mainoskampanja on täydellinen heti alusta alkaen. Tärkeää on seurata kampanjan suorituskykyä ja tehdä siihen parannuksia tarvittaessa. 

Oletko malttamaton ja odotat tuloksia heti ensimmäisen käytetyn euron jälkeen? Lue silloin: Kuinka nopeasti voit odottaa tuloksia somemarkkinoinnilla?

Mainosten sisältö ja visuaalisuus ovat suuressa roolissa, jotta voit erottautua massasta 

Ole luova ja kokeilunhaluinen kampanjaa suunnitellessasi, sillä rohkeat ja uniikit ideat voivat erottaa sinut muista kilpailevista verkkokaupoista.

“Miksi asiakkaan pitäisi valita tehdä ostos juuri sinun verkkokaupastasi? Mainoskampanjasi sisällöissä tulisi tulla esille selkeästi arvolupaus, joka kertoo asiakkaalle, miten hän hyötyy tuotteistasi.“

Mainoksiesi tulisi olla selkeitä, ytimekkäitä ja houkuttelevia. Käyttäjät näkevät satoja viestejä päivittäin sosiaalisessa mediassa, joten on olennaista luoda sellainen mainos, joka erottuu joukosta. Huolehdi, että mainoksessasi on selkeä call-to-action, joka kannustaa käyttäjiäsi tekemään halutun toiminnon, kuten klikkaamaan linkkiä tai tekemään ostoksen.

Hyvin suunniteltu ja toteutettu visuaalinen sisältö kiinnittää kohderyhmäsi huomion ja saa pysähtymään mainoksesi äärelle. Kokeile erilaisia mainosviestejä, kuvia tai videoita ja vertaa tuloksia. Tämä prosessi tunnetaan nimellä A/B-testaus. Jos kampanjasi toteutuskanavaksi valikoitui Facebook, harkitse kampanjan toteuttamista dynaamisesti.

Videot ovat yksi tehokkaimmista sisältömuodoista sosiaalisessa mediassa. Ne voivat auttaa sinua kertomaan tuotemerkkisi tarinan, esittelemään tuotteitasi tai opastamaan asiakkaitasi.

Lue lisää videomainoksista eri ostopolun vaiheissa: Oikeanlaista materiaalia mainontaan eri ostopolun vaiheisiin näillä vinkeillä

Ethän unohda, että mainoskampanjasi tulisi heijastaa brändi-ilmettäsi. Tämä auttaa asiakkaita yhdistämään mainoksesi brändiisi, mikä parantaa tunnettuutta ja luottamusta. Käytä siis johdonmukaista värimaailmaa, fontteja ja viestintätyyliä mainoksissasi. 

Tulokselliseen kampanjaan tarvitset mainoseuroja, mutta älä kuitenkaan jätä orgaanista puolta huomiotta. Tee markkinointikampanjasi ajaksi julkaisusuunnitelma, jota toteutat.

Postaukset voivat sisältää esimerkiksi tuotenostoja, asiakastarinoita ja hyödyllisiä vinkkejä tuotteiden käyttöön. Vaikuttajayhteistyöt ovat loistava tapa tuoda tuotteitasi esille orgaanisella puolella.  

Kampanjan aikana panosta viestintään – älä jätä vastaamatta kanavissa tulleisiin kysymyksiin ja kommentteihin. 

Hyödynnä tehokkuutta ja tuloksellisuutta parantavia työkaluja

Markkinointikampanjoiden toteutuksen avuksi on olemassa lukematon määrä erilaisia työkaluja. Sosiaalisen median kampanjan toteutukseen Smartly on lyömätön. Smartly on lyhyesti kuvailtuna maksetun some-mainonnan optimointi-, automatisointi- ja skaalaustyökalu, joka mahdollistaa työskentelyn tehokkaasti ja ketterästi aikaa säästäen.

Smartlyn automaattisten sääntöjen avulla voit luoda käskyjä tavoitteisiisi peilaten. Sääntöjen pohjalta Smartly hoitaa mainosten optimointia ja budjetin skaalausta puolestasi, jolloin varmistat ettei kampanjaan laitettua rahaa valu hukkaan. Suomen Digimarkkinoilla sosiaalisen median tiimimme hyödyntää Smartlya niin Facebookiin, Instagramin kuin TikTokkiin suunnatuissa kampanjoissa.

Tutustu lisää Smartlyn huikeisiin mahdollisuuksiin somekampanjoiden rakentamisessa ja optimoinnissa: Tuloksellinen maksettu mainonta sosiaalisessa mediassa Smartly -työkalun avulla 

Harkitse, otatko myös muut kanavat mukaan tehostamaan lopputulosta

Puhuimme juuri somekampanjan rakentamisesta, mutta on todettava, että mikäli tavoitteesi ovat korkealla, pelkästään some ei kanavana välttämättä riitä. Sen vuoksi kannattaa harkita, otatko myös muita kanavia mukaan. Monikanavainen markkinointi tarjoaa mahdollisuuden laajentaa kohderyhmää. Kun teet mainontaa useiden kanavien kautta, voit tavoittaa erilaisia ihmisiä ja varmistaa, että viestisi näkyy ja kuuluu mahdollisimman monelle potentiaaliselle asiakkaalle.

Monikanavaisuus myös lisää kampanjan näkyvyyttä ja muistettavuutta. Ihmiset altistuvat päivittäin valtavalle määrälle mainoksia ja viestejä eri kanavissa. Kun toteutat kampanjan monikanavaisesti varmistat, että viestisi näkyy useammin ja eri yhteyksissä.

Suosittelen, että otat mukaan toteutukseen ainakin Google Ads -mainonnan ja sähköpostimarkkinoinnin. Näin tavoitat tuotteitasi hakevat Googlen verkostosta ja saat personoidusti viestittyä kampanjan sisällöstä sähköpostin avulla.

Lataa opas verkkokaupan tärkeimmistä sähköpostiautomaatioista.

Ethän unohda sitouttaa

Viimeiseksi – älä unohda jälkimarkkinointia. Kampanjan aikana oston tehneet ihmiset ovat potentiaalisia kanta-asiakkaitasi, mutta he eivät todennäköisesti muutu sellaiseksi ilman huolenpitoa. 

Engage-vaiheessa mainonnan on tarkoitus sitouttaa asiakas yrityksen brändiin ja vahvistaa asiakkaan tunnetta hyvästä ostopäätöksestä. Esimerkiksi sähköpostiviestintä on hyvä ja tehokas keino pitää huolta personoiduin viestein siitä, että asiakas ei unohda verkkokauppaasi.

Tässä annetuilla vinkeillä olet askeleen lähempänä onnistunutta kampanjaa. Jos kuitenkin tarvitset apua kampanjan toteutukseen, meidän sometiimi auttaa sinua mielellään.

Haluatko oppia itsenäisesti lisää tehokkaasta somemainonnasta? Lataa maksuton somemarkkinoinnin opas!